Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego - 24.09.2019

 X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD odbył się w dniu 21 września 2019 r. w auli urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też goście zaproszeni: reprezentujący Jednostkę Krajową dyrektor biura prawnego - Bartłomiej Piech, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, europoseł Krzysztof Jurgiel oraz przedstawiciele Policji.


Obradom przewodniczyli: Stanisław Żałobiński - prezes ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, oraz Barbara Antecka - prezes ROD Obrońców Zambrowa w Zambrowie. Na sekretarza zjazdu została wybrana Lucyna Kamieńska - z ROD “Dojlidy” w Białymstoku”.


Zjazd rozpoczęto wręczeniem podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i  Związku. Uroczystego uhonorowania zasłużonych działaczy dokonał Prezes OZP PZD,  Andrzej Bojko, oraz przedstawiciel JK Bartłomiej Piech.


Następnie Prezes OZP PZD, wygłosił referat sprawozdawczo-programowy podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na kolejne 4 lata. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z sytuacją ROD w województwie Podlaskim. Podkreślił znaczenie bliższej współpracy z władzami samorządowymi oraz otwartość ogrodów na społeczeństwo. Omówił kwestię szkoleń oraz rozwoju Społecznej Służby instruktorskiej w naszym regionie.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bogdan Wiktorko, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 

Głos zabrał również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyrażając uznanie dla działalności OZP PZD w naszym województwie.
Delegaci Okręgu Podlaskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019.

 

Delegaci w formie przyjętych stanowisk wypowiedzieli się w n/w kwestiach:
1. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych
2. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin
3. Stanowisko w sprawie współpracy w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Stanowisko w sprawie kierunków działania pionu rewizyjnego Okręgu Podlaskiego PZD na kadencję 2019-2023

 

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgową Radę Podlaską PZD w składzie 33 osoby, Komisję Rewizyjną PZD w składzie 11 osób.
Wybrano również 7 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Prezesem OZP PZD został wybrany na kolejną kadencję Andrzej Bojko. Przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej został wybrany Bogdan Wiktorko.

 

Galeria...

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

25 października 2019

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza