kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

XI zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD - 05.06.2018

 

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się XI w kadencji zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Omówiona została aktualna sytuacja Związku oraz najważniejsze zadania, którymi zajmuje się Okręg, m.in. wdrażanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpowszechnianie i wdrażanie programu komputerowego DGCS, realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD, programu budowy siedzib zarządów ROD, realizacja Uchwały nr 73/2018 Prawo Wodne, ocena Walnych Zebrań, ocena dotychczasowej pracy kolegiów prezesów, roszczenia do gruntów, likwidacja części ROD, sposoby pozyskiwania środków na inwestycje w ROD, informacja o konkurach okręgowych. Ponadto przyjęto zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2017 r. oraz  zbiorczy preliminarz z ROD na 2018 r. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej pozytywną ocenę zbiorczego bilansu i preliminarza przedstawił przewodniczący Bogdan Wiktorko.
W zebraniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – inspektor Aneta Bogut, która przedstawiła temat bezpieczeństwa w ROD. Zadeklarowała wzmożone patrole w ogrodach, które są szczególnie narażone na akty wandalizmu, apelując do zarządów ROD i działkowców o zgłaszanie tego typu zdarzeń i ścisłą współpracę z miejscowymi komisariatami Policji.

 

GO

 


 

23 października 2018

Powrót na stronę główną