kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

XII posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej - 23.10.2018

 

  W dn. 16 października 2018 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego PZD odbyło się XII w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej. Uczestnikom posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację w PZD oraz wskazano zmiany wynikające z nowelizacji regulaminu ROD, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. 

Ważnym punktem posiedzenia było również podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Okręgowej Rady Podlaskiej. Potrzeba ta powstała w związku z tegoroczną nowelizacją Statutu PZD. 

Uczestnicy posiedzenia dokonali także oceny dotychczasowej pracy kolegiów prezesów oraz działań Okręgu Podlaskiego i ROD związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Istotnym punktem posiedzenia było również podsumowanie kampanii sprawozdawczej w 2018 r. Stwierdzono przede wszystkim mniejszą niż w latach ubiegłych liczbę uchwał walnych zebrań, które zostały w całości bądź w części zakwestionowane przez OZ Podlaski. 

Członkom Okręgowej Rady przedstawiono również bieżące informacje w przedmiocie tegorocznych skarg. Wciąż wpływa ich do biura Okręgu znacząco mniej niż chociażby w roku 2015 lub 2016, lecz jest ich jednak więcej niż w roku ubiegłym. 

Ważnym tematem było także bezpieczeństwo w ROD. W związku z wynikami badań w tym temacie, Okręg Podlaski posiada wiele wniosków i płynących z nich pomysłów na polepszenie stanu bezpieczeństwa w ogrodach. Chodzi tu zarówno o ochronę majątku działkowców i PZD, jak i samych użytkowników działek.

Na posiedzeniu nie mogło również zabraknąć istotnego tematu, jakim jest  obowiązująca od tego roku ustawa prawo wodne. Zebranym osobom przedstawiono wszelkie najważniejsze informacje w zakresie tego, jak ogrody radzą sobie z nowymi przepisami, czy też ile z nich ostatecznie załatwiło już kwestie związane z uzyskaniem aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. 

Ponadto, w porządku posiedzenia znalazły się cyklicznie przedstawiane na posiedzeniach Okręgowej Rady informacje w przedmiocie inwestycji i pozyskiwania funduszy na ich realizację, roszczeń do gruntów, regulacji tytułów prawnych do terenów ROD oraz trwających i planowanych likwidacji. W każdym z wyżej wymienionych tematów przedstawiono aktualną sytuację w Okręgu, jak też przekazano wszelkie najważniejsze zamierzenia i plany działania Okręgu Podlaskiego w tym zakresie.

 


 

24 stycznia 2019

Powrót na stronę główną