Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Zakończenie cyklu narad szkoleniowych w Okręgu Podlaskim - 20.12.2017

 

 W dn. 20 grudnia 2017 r., w siedzibie OZ Podlaskiego PZD, odbyła się narada szkoleniowa Prezesów Zarządów ROD oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych z rejonu białostockiego. Była to narada kończąca cykl szkoleń w Okręgu Podlaskim. Poprzednie szkolenia odbyły się w dniach 11 i 12 grudnia 2017 r., odpowiednio w Suwałkach i Łomży. 

Podczas każdej z tych narad uczestnicy uzyskali informacje o aktualnej sytuacji w PZD - zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i na szczeblu Okręgu Podlaskiego. Przede wszystkim zostali poinformowani o uchwaleniu nowelizacji Statutu PZD i konsekwencjach z tym związanych. Dowiedzieli się m.in. o tym, od kiedy nowy Statut zacznie obowiązywać. Uczestnikom narady zaprezentowano także ostatnio podejmowane przez OZ Podlaski działania oraz ich wyniki, w szczególności te, które są związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dotacji z budżetów miejskich i obywatelskich oraz z regulacją stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ogrody.

Program narad obejmował również kilka zagadnień prawnych, które - jak wynika z analizy OZ Podlaskiego PZD - stanowiły największy problem w codziennej pracy zarządów ROD i najczęstszy temat zapytań prawnych. Tak więc uczestnikom szkoleń zostały dokładnie wyjaśnione kwestie związane z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej (ze szczególnym uwzględnieniem czynności następujących po dokonaniu wypowiedzenia), zmiany osobowe w składzie organów ROD i prawo do działki po rozwodzie. Przy omawianiu tematu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, uczestnikom zwrócono uwagę na to, iż procedura wypowiedzenia jest uregulowana w nowych przepisach w sposób odmienny, niż w jeszcze aktualnie obowiązującym Statucie. 

Uczestnikom narady wskazano także istotne aspekty dotyczące współpracy pomiędzy zarządem ogrodu a ogrodową komisją rewizyjną. Członkom komisji rewizyjnych zwrócono także uwagę na co powinni uważać i co powinni sprawdzać podczas dokonywanych przez siebie kontroli.

Na naradach szkoleniowych istotnym z punktów były również inwestycje i cała procedura z nimi związana. Omówiono przede wszystkim sposób ich przygotowywania, uzyskanie niezbędnych pełnomocnictw, podjęcie zgodnych z prawem uchwał oraz przygotowanie wszelkich koniecznych dokumentów, takich jak np. kosztorysy. Uczestnikom szkolenia zwrócono szczególną uwagę na wprowadzone w tym zakresie regulacje Krajowej Rady PZD, które niestety nie zawsze są przez zarządy ROD respektowane. Wskazano także odmienności dotyczące prowadzenia inwestycji wtedy, gdy są one finansowane w jakimś stopniu z otrzymanych dotacji z budżetu miejskiego.

 

 

 

 

07 lutego 2018

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza