OKRĘG PODLASKI

     Menu

                                              Polski Związek Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku ul. Świętokrzyska 20 ogłasza przetarg na posiadaną wolną działkę o nr. 116 i powierzchni 285 m² 

15 marca 2023

Działka jest zagospodarowana, a jej wyposażenie stanowią:

- altanka,
- doprowadzenie prądu,
- doprowadzenie wody,
- ogrodzenie,
- murowany grill,
- nasadzenia – tuje (żywopłot), drzewa owocowe.

 


Cena wywoławcza działki  30 000 zł brutto.
Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail rodsklodowskiejbialystok@pzd.pl lub wrzucając ją do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie głównej ogrodu.

Termin składania ofert - do dnia 24.03.2023 

Ofert złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że o udział w przetargu mogą się ubiegać osoby zamieszkałe na terenie miasta Białystok, mieszkające w blokach wielorodzinnych bez dostępu do ogródka przydomowego.

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena.

Wybór oferty nastąpi 25.03.2023 (sobota) w świetlicy Ogrodu o godz. 10:30.

W przypadku zebrania większej ilości równoważnych ofert, o przydziale zdecyduje otwarte losowanie, które odbędzie się w terminie i miejscu ogłoszenia informacji.

Wszelkie pytania proszę kierować:
mailowo na adres: rodsklodowskiejbialystok@pzd.pl
lub telefonicznie: 539 993 382

 

Prezes Zarządu ROD MCS Skłodowskiej
Jan Gliński

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl