kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w Zambrowie - 16.08.2021

 

  Burmistrza Miasta Zambrów, ogłoszeniem z dn. 4 sierpnia 2021 roku, zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z przygotowanym projektem będzie można zapoznać się w dniach od 16 sierpnia do 7 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego. Projekt ten został także zamieszczony na stronie bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenia/ (kliknij TUTAJ). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dn. 26 sierpnia 2021 r., a uwagi do projektu będzie można wnosić do dnia 29 września 2021 r.

Okręg Podlaski zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD z terenu Miasta Zambrowa o aktywne wzięcie udziału w prowadzonych działaniach planistycznych.

 


 

17 listopada 2021

Powrót na stronę główną