Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

  

 Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2018 rok, wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych planu pracy Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na 2019 rok - 24.01.2019

 W dniach 21-23 stycznia 2019 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która  zgodnie z § 138 pkt 1 Statutu PZD przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2018 rok.Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Czytajcie „działkowca”! - 23.01.2019

 Uwaga: w sprzedaży już najnowszy – lutowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Korekta PIT po interwencji PZD - 22.01.2019

 Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych. Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Miasto Białystok przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się m.in. ROD "Plażowy" w Białymstoku - 22.01.2019

 W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok pojawiło się obwieszczenie z dn. 17 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku, w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca.  Na obszarze, który ma być objęty przedmiotowym planem, znajduje się także ROD "Plażowy".

Okręg Podlaski, mając na uwadze to, jak istotne jest ujęcie ogrodu w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwraca się do wszystkich działkowców z ROD "Plażowy", a także i pozostałych członków PZD, o złożenie stosownych wniosków do projektu planu.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski można składać zarówno za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej oraz ustnie do protokołu, w terminie do 13 lutego 2019 r.

Ze szczegółami można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 LUTOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 22 stycznia! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 22.01.2019

 W lutowym numerze przedstawiamy zależność pomiędzy odczynem gleby a odpowiednim wzrostem i kwitnieniem niektórych gatunków uprawianych na działce. Doradzamy jak poprawić ewentualne przeoczenie, tzn. jak zmienić obecne pH gleby. Roztapiający śnieg i stojąca woda mogą zaszkodzić działkowym nasadzeniom – podpowiemy jak zapobiec ich uszkodzeniom, oraz jak im pomóc gdy jednak nie zdążymy z ratunkiem na czas.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z 21.01.2019 r. w sprawie zagrożeń dla istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 21.01.2019

 "Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców posiadający statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego, w związku z medialnymi doniesieniami o zwiększonej aktywności wielu miast w przedmiocie opracowywania nowych projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmierzających do unicestwienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec tych działań niektórych władz samorządowych."- czytamy w Stanowisku Krajowej Komisji Rewizyjenje PZD. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych - 18.01.2019

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Projekt uchwały Prezydenta Łomży w sprawie wprowadzenia uchwały regulującej tryb przyznawania dotacji ogrodom działkowym - 21.02.2019

 Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, w dn. 6 lutego skierował do Rady Miejskiej Łomży projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań. Zgodnie z projektem, udzielenie dotacji będzie możliwe po złożeniu wniosku na specjalnym wzorze stanowiącym załącznik do projektu uchwały. Wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez powołaną w tym celu komisję. Pod uwagę będą brane m.in. wysokość środków publicznych na realizację zadania, wysokość środków własnych ROD, stan istniejącej infrastruktury ogrodowej i tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości. O naborze wniosków będzie informował Prezydent Łomży, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w internecie, biuletynie informacji publicznej i tablicy ogłoszeń.

Przedstawiony projekt zakłada również kontrolę realizacji zadań wykonywanych ze środków finansowych uzyskanych z dotacji celowej, a także dopuszcza możliwość zwrotu udzielonej dotacji w przypadku jej niewykorzystania w terminie, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zgłoszony projekt został włączony do porządku obrad Rady Miejskiej w Łomży zaplanowanych na dzień 27 lutego 2019 r.

 

 

Z projektem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Z artykułem na ten temat, opublikowanym na stronie xlomza.pl, można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.02.2019

 Nie przegapcie najnowszego – marcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. masę praktycznych porad i inspiracji w sam raz na rozpoczynający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 WIOSENNY MARCOWY „Mój Ogródek” od DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom! - 20.02.2019

 W numerze przedstawiamy oryginalne gatunki pnączy. Takie atrakcyjne okazy sprawdzą się zarówno w działkowych kompozycjach – przy altanach i pergolach, jak i w donicy na balkonie czy trasie. W marcowym wydaniu pomagamy usystematyzować plan pracy w sadzie od marca do maja. Doradzamy: co przyciąć, co kupić, co przeczepić, a co „zlustrować” szukając szkodników.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wiosenny katalog sprzedaży wysyłkowej dzialkowiec.sklep - 20.02.2019

 Zapoznaj się z wiosennym katalogiem sprzedaży wysyłkowej dzialkowiec.sklep Znajdziesz w nim min. szeroki wybór kwiatów cebulowych, bylin, róż, pnączy, drzew i krzewów owocowych.​​​​​​​

 

KATALOG WIOSNA 2019

 


 

 Album projektów budynków dla zarządów ROD już gotowy - 19.02.2019

 Na początku lutego br jednostka krajowa PZD przekazała okręgowym zarządom PZD wydrukowane albumy projektów obiektów budowlanych, prezentujące 12 budynków dla zarządów ROD (o powierzchni zarówno 25m2, jak i 35m2). Przedstawione w albumie projekty uwzględniają potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie zapewnienia członkom organów ROD miejsca do pracy, spotkań z działkowcami oraz przechowywania dokumentacji ogrodowej (co jest szczególnie istotne w świetle ochrony danych osobowych). 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

​​​​​​​ Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy ! - 07.02.2019

 Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Kolejne uwagi i propozycje PZD do projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej“ - 01.02.2019

 W dniu 31.01.2019 r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Ministra Środowiska z pismem w sprawie ostatniego projektu nowelizacji ustawy tzw. „śmieciowej”. Podobne pismo zostało skierowane w dniu 1.02.2019 r. do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oba wystąpienia są reakcją Związku na obecny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań PZD, ROD i działkowców. Z treścią wystąpienia do MŚ można zapoznać się poniżej.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czym i jak pryskać w 2019 ? - 01.02.2019

 Uwaga działkowcy! W marcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec” znajduje się zestawienie środków ochrony roślin polecanych do stosowania na działach i w ogrodach. Warto je mieć, aby wiedzieć jakich preparatów użyć do ograniczenia liczebności lub zwalczania najgroźniejszych chorób lub szkodników roślin uprawianych na działce.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 W jaki sposób zarząd ROD winien ustalać wysokość opłaty energetycznej? - 31.01.2019

 W ROD najczęściej występują 3 rodzaje opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na działce ogrodowej. Druga, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii dostarczanej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową m.in. na oświetlenie alei czy też zasilenie w prąd domu działkowca. Natomiast trzecia opłata, zwana potocznie „opłatą energetyczną” przeznaczona jest na pokrycie strat na przesyle energii elektrycznej na terenie całego ogrodu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Zakończenie sprawy roszczeniowej dotyczącej ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem - 31.01.2019

 ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem został założony w 1970 r. na terenie kilku działek geodezyjnych, w tym na terenie działki nr 385/8. Teren ROD został zagospodarowany przez działkowców na cele związane z ogrodnictwem.
W dniu 12 lutego 2001 r. do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem złożony został wniosek o zwrot nieruchomości (działki nr 385/8) wywłaszczonej pod budowę lotniska orzeczeniem o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Prezydium WRN w Białymstoku nr SAA.II-5/98/51 z dnia 14 stycznia 1953 r. W dniu 16 lipca 2004 r., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wydało decyzję nr GN.7221-10/03/04 o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na fakt, iż stała się zbędna na cel wywłaszczenia. Jednocześnie decyzja zobowiązała właściciela do uiszczenia jednorazowo kwoty stanowiącej zwaloryzowane odszkodowanie powiększone o kwotę równą różnicy wartości nieruchomości ustalonej na dzień zwrotu. Decyzję tę potwierdził następnie Podlaski Urząd Wojewódzki Placówka Zamiejscowa w Łomży decyzją RR.III.77240-10/04 z dnia 21 września 2004 r.  
Właściciele działki nr 385/8, od momentu wydania decyzji w przedmiocie zwrotu nieruchomości, nie byli w stanie zapłacić określonych w decyzji kwot zwaloryzowanego odszkodowania, które otrzymali wiele lat temu. Fizyczny zwrot nieruchomości, a co za tym idzie częściowa likwidacja ROD „Pszczółka”, były więc niemożliwe. Część ogrodu funkcjonowała więc na gruncie, do którego PZD nie mógł wykazać się żadnym tytułem prawnym. Na działce nr 385/8 o powierzchni 1,7592 ha znajdowały się 52 działki  - 30 w całości i 22 w części.

Pod koniec 2017 roku Miasto Wysokie Mazowieckie nabyło prawo własności działki nr 385/8. W związku z powyższym, Okręg Podlaski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o przekazanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie na rzecz PZD. Wskutek tego wniosku, Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, za pomocą Uchwały nr XLII/169/18 z dn. 9 lutego 2018 r., wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz PZD nieodpłatnego prawa użytkowania działki nr 385/8 na czas nieoznaczony. 

Akt notarialny, na mocy którego PZD uzyskał prawo do zajmowanego przez siebie gruntu, został podpisany w dn. 28 stycznia 2019 r. W ten sposób sytuacja prawna ROD „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem została ostatecznie uregulowana, a kilkudziesięciu działkowcom, z 52 działek znajdujących się na wyżej wymienionej nieruchomości, zapewniono spokój i bezpieczeństwo ich dalszego użytkowania.

 


 

 Czy córka może nabyć działkę po zmarłym ojcu, gdy posiada już inną działkę w ROD? - 30.01.2019

 Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim, prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci (synowie, córki), wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD). W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób, powinna złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Prezesów i Zarządów ROD oraz Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku - 28.01.2018

 Krajowa Rada PZD dnia 5 grudnia 2018 roku uchwałą Nr. 5/XXV/2018 opublikowaną w Biuletynie Informacyjnym 14/2018 Nr. 298 określiła zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, uchylając jednocześnie wcześniej obowiązującą uchwałę nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.01.2019

 W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania prawne niosą ze sobą poważne zagrożenie dla ROD i działkowców, związane z ryzykiem masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXVI Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 25.01.2019

 W dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz inni zaproszeni goście. Posiedzenie otworzył Prezes Eugeniusz Kondracki, który uwagę obecnych zwrócił ku ostatnim wydarzeniom i konsekwencjach jakie mogą powodować dla Związku i działkowców. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niekorzystne zmiany w projekcie nowelizacji tzw. „nowej ustawy śmieciowej”, a przede wszystkim przystąpienie przez samorządy terytorialne dużych miast do prac na nowymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowią realne źródła zagrożeń dla działkowców i PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dotychczasowe działania Związku w obronie ROD przed polityką planistyczną miast - 25.01.2019

 W ostatnim czasie Związek zaobserwował wzmożoną aktywność niektórych miast – zwłaszcza tych większych – w zakresie podejmowania działań planistycznych zmierzających do zmian w planach miejscowych i studiach. Ma to fundamentalne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zapisanie, w miejsce istniejących ogrodów lub w ich sąsiedztwie, innego przeznaczenia terenu niż zieleń działkowa, w konsekwencji wiąże się z ich likwidacją. Z uwagi na powyższe, Związek podjął niezwłocznie działania nie tylko zmierzające do obrony ROD w tych miejscowościach, w których to zagrożenie stało się realne, ale i również działania, które mają pomóc innym rodzinnym ogrodom działkowym – obecnie niezagrożonym – aby uchronić się przed negatywnymi zamierzeniami miast. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 24.01.2019

 W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska wiele uwag do projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ww. projekt ustawy został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. Ostatecznie, w dniu 9.01.2019 r. został przekazany przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

08 lutego 2019
 W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka
05 lutego 2019
   Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu
05 lutego 2019
   W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ,
04 lutego 2019
 Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W
03 lutego 2019
 Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości, które winny być złożone do urzędu
03 lutego 2019
 Zgodnie z RODO (art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
03 lutego 2019
 ROD "Zalesiany" w Niewodnicy Kościelnej ogłasza przetarg na wykonanie remontu ogrodowej studni głębinowej. Termin składania ofert upływa w dn.
03 lutego 2019
 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD
03 lutego 2019
 W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni pojawiły się niepokojące doniesienia medialne z różnych stron kraju, dotyczące opracowywania nowych projektów miejscowych
03 lutego 2019
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ogrodów,  Okręgi PZD oraz Krajowa Rada PZD również w 2019 r. będą kontynuowały udzielanie
03 lutego 2019
   Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu
03 lutego 2019
 W ostatnim czasie Krajowy Zarząd PZD zauważa zwiększoną aktywność miast w zakresie opracowywania nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Działania te
03 lutego 2019
 20 grudnia 2018 roku Krajowy Zarząd PZD podsumował realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Stwierdził, że jest on bardzo
03 lutego 2019
  Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości, które winny być złożone do urzędu

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

.

Darmowy licznik odwiedzin

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza