[ top ]
[ page name ]
Strona główna
[ main ]


Witamy serdecznie na stronie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

Nasz adres:

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Podlaski
ul. Ciołkowskiego 2/5
15-245 Białystok
tel. 85 732 22 58

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że treści w niej zawarte będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Koleżanki i koledzy! 
Chcemy. aby nasza strona zawierała nie tylko suche informacje o prawie i zasadach funkcjonowania ogrodów. Naszym zdaniem powinna ona pokazywać codzienne życie na działkach, piękno naszych ogrodów, ciekawe wydarzenia, ludzi, których ciężka praca zamienia nieużytki w oazy zieleni. Aby to się udało, konieczna jest współpraca zarządów ogrodów i działkowców z zespołem redakcyjnym strony. Przesyłajcie do nas ciekawe informacje, zdjęcia, swoje "przepisy na sukces". Czekamy też na Wasze uwagi i propozycje. Wystarczy wejść na zakładkę kontakt, wpisać treść i kliknąć wyślij.

                                            Pozdrowienia. Zespół redakcyjny strony.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych PZD oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziesz na stronie 
                               Krajowej Rady PZD      
www.pzd.pl

 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zatrudni prawnika na stanowisko inspektora do spraw terenowo-prawnych na ½ etatu.

Tel. 85 732 22 58, e-mail: podlaski@pzd.pl  

 

 Czy odwiedziłeś dzisiaj stronę  www.pzd.pl   ?
  Nie....
             Zrób to koniecznie teraz. Zapoznaj się najnowszymi informacjami !!!
 


Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Członkowie Okręgowego Zarządu
rejonu białostockiego

Szanowni Państwo.

Zapraszam na naradę prezesów ROD oraz członków OZP na naradę, która odbędzie się niu 27 lutego 2015r. o godz. 10.00 w budynku Domu Działkowca, wejście i parking od ul. Mickiewicza.

Program narady:
1. Sytuacja polityczna i społeczna PZD. Zagrożenia . Potrzeby działania. Rola OZ i ROD.
2. Sytuacja prawna terenów Związku.
3. Wybory samorządowe na Podlasiu.
4. Fundusze w PZD, źródła finansowania i przeznaczenie:
• statutowy;
• inwestycyjny
• oświatowy;
• obrony.
5. Składka członkowska w PZD w 2015r. oraz określenie wysokości i podział środków
z partycypacji.
6. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z wytycznymi prezydium KR PZD:
• roszczenia w PZD i OZP;
• realizacja art. 76 ustawy o rod;
• działania związane ze skreśleniem wyłączonego ROD z krajowego rejestru.
7. Planowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji i remontów w ROD.
8. Sprawy różne.
Proszę przygotować się do dyskusji do powyższych tematów na podstawie przyjętych dokumentów przez  prezydium i KR PZD.

z poważaniem
Prezes OZP PZD

(-)Andrzej Bojko 

 

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”!!! - 06.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.
Czytaj więcej: http://pzd.pl/artykuly/15287/188/Sejm-uchwalil-ustawe-Stop-Rozbiorkom-Altan.html

 

Białystok, dn.   3 lutego 2015                                                                                   

Prezesi  ROD  
Informuję, że w biurze OZP PZD są już do nabycia (nieodpłatnie) zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.
Zapraszam i pozdrawiam.  

                                                                         G. Olszewska

 

WAŻNE!
Ministerstwo Finansów negatywnie ustosunkowało sie do wniosków PZD dot. składania deklaracji podatkowych. Termin składania e-deklaracji upływa z dniem 28 lutego. Zapoznaj się z treścią pisma Ministerstwa Finansów w tej sprawie!

Zainteresowane Zarządy ROD z terenu Okręgu Podlaskiego, bardziej szczegółowe informacje  mogą uzyskać dzwoniąc do Biura OZP na numer
tel. 85 732 22 58. 
 

  

Białystok, dn.  26 stycznia 2015  

                                         Zarządy ROD  

Informujemy, że termin odbycia zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015r. upływa z dniem 30 kwietnia 2015r.  

                                                                        Prezes OZP PZD

                                                                   /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

Zachęcamy do przeczytania: 

http://pzd.pl/artykuly/15121/188/Komunikat-w-sprawie-rejestracji-nowego-statutu-PZD.html

http://pzd.pl/artykuly/15131/188/Projekt-ustawy-Stop-Rozbiorkom-Altan-zostal-skierowany-do-drugiego-czytania.html 

 http://pzd.pl/artykuly/15129/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-o-podjetych-rozwiazaniach-w-zakresie-inwestycji-i-remontow-w-ROD.html 

http://pzd.pl/artykuly/15127/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-roszczen-do-gruntow-warszawskich-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html 

http://pzd.pl/artykuly/15128/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-sytuacji-ogrodow-i-dzialkowcow-w-Krakowie.html 

http://pzd.pl/artykuly/15133/188/Fundusz-Obrony-ROD.html 


KOMUNIKAT KR PZD w sprawie zamieszkiwania na działkach 

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach. (Zapoznaj się ze stanowiskiem KR PZD w sprawie zamieszkiwania na terenach ROD)

 

 

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie działań zmierzających  do likwidacji ogrodów warszawskich.

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
 

ul. Wiejska 6 
00 – 902 Warszawa


Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi."

    Mając na uwadze zacytowane powyżej hasło, którym szczyci się Senat RP zawarte na Jego stronie nternetowej , my członkowie Prezydium OZP PZD, reagując na duże poruszenie wśród działkowców z Podlasia oraz widząc krzywdy jakie mogą spotkać działkowców z wielu ogrodów Warszawy, a w dalszej kolejności prawdopodobnie z innych miejscowości w kraju, przekazujemy nasze stanowisko w tej sprawie.

    Wszyscy działkowcy w naszym kraju, w tym i w Warszawie, otrzymywali w różnych latach grunty, na których tworzyli oazy zieleni, które od wielu lat oddziaływują pozytywnie na wszystkich mieszkańców. Wnosili oni olbrzymi wkład pracy oraz środków finansowych na doprowadzenie otrzymanych kawałków gruntu do stanu obecnego. Ponosili koszty ich bieżącego utrzymania, zastępując przy tym wydatki władz tych miast na utrzymanie zieleni. Czynili to w zaufaniu do decyzji władz. Żaden z działkowców nie uczynił tego samowolnie. Po wielu latach może okazać się, że władzy nie należało ufać. Czy i obecnie obywatele też  ten sposób mają odnosić się do decyzji różnych władz krajowych i lokalnych ?. Przecież to doprowadzi do anarchii.

   W praworządnym kraju nie może być tak, że za błędy władz tamtego okresu, odpowiedzialność poniosą działkowcy. Nie możemy biernie przyglądać się działaniom, które nieuchronnie zmierzają do krzywdy tysięcy warszawskich działkowców, a być może  przyszłości i w innych miastach. Decydenci muszą mieć na uwadze, że ogrody to ludzie,  w większości u schyłku życia i niezamożni, którzy przez całe swoje życie zawodowe przepracowali na rzecz kraju. W praworządnym państwie nie może być tak, że to właśnie oni mają ponieść koszty planowanych „reform” w tej sprawie. Nie ich kosztem należy zwiększać budżet miast lub zaspokajać roszczenia „dekretowców”, którzy ostatnio z taką inicjatywą wystąpili do Senackiej Komisji Ustawodawczej. Są inne drogi i sposoby zadośćuczynienia historycznym krzywdom innych z zachowaniem praworządności w naszym kraju.

   Zwracamy się do Pana Marszałka Senatu RP o zainteresowanie się pracami Senackiej Komisji Ustawodawczej w tej sprawie. Sądzimy, że działkowcy w ostatnich latach już wiele przecierpieli. Jak najszybciej podejmijcie odpowiednie decyzje prawne w tym zakresie i nie pozwólcie by ludzie u schyłku swojego życia musieli czuć się skrzywdzeni i oszukani. Wyrażamy pogląd, że w XXI wieku być może słusznych roszczeń obywateli wywłaszczonych tzw. dekretem Bieruta, nie można wyrównywać kosztem starych, często schorowanych, na ogół najsłabiej sytuowanych obywateli naszego kraju. Naprawianie historycznych krzywd poprzez krzywdzenie następnej grupy społecznej jest aspołeczne oraz niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, którą gwarantuje wszystkim obywatelom, a więc  działkowcom,  Konstytucja RP.

W imieniu działkowców Podlasia i Prezydium OZP PZD w Białymstoku
                               Prezes OZP PZD
                               (-)Andrzej Bojko 

 

  Białystok, dnia: 07.01.2015r.  
 

 WAŻNE!

Deklaracje PIT za 2014r. Nowe zasady!

   Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wyłącznie drogą elektroniczną.   W przypadku jeżeli informacje o dochodach za 2014 r.  są sporządzane za nie więcej niż 5 podatników dokumenty można złożyć w formie papierowej w terminie do końca stycznia 2015 r.

   Złożenie deklaracji podatkowej przez płatnika drogą elektroniczną wymaga posłużenia się podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Warunkiem złożenia deklaracji przez pełnomocnika ( skarbnika lub księgowego ROD) drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego,  w tym celu należy złożyć wypełniony druk UPL-1. szystkie niezbędne informacje i druki są dostępne na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

   Krajowa Rada PZD mając na uwadze stopień trudności, z jakim spotkają się rodzinne ogrody działkowe, które w większości przypadków nie posiadają biur wyposażonych w odpowiedni sprzęt komputerowy , programy i dostęp do internetu  wystąpiła do Ministerstwa Finansów  z  prośbą o wyrażenie zgody, aby rodzinne ogrody działkowe mogły swoje deklaracje składać w formie papierowej. O  decyzji  Ministerstwa Finansów bezzwłocznie  powiadomimy wszystkie rodzinne ogrody działkowe .

Zainteresowane Zarządy ROD z terenu Okręgu Podlaskiego, bardziej szczegółowe informacje  mogą uzyskać dzwoniąc do Biura OZP na numer tel. 85 732 22 58.


Opracowała:
GK KR PZD M. Marks

 

 

Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w 2015 roku.

   Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań zostały opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., a także w oparciu o statut PZD uchwalony 23 października 2014 r. – zamieszczone są one stronie pzd.pl http://pzd.pl/artykuly/14970/86/Uchwala-w-sprawie-wprowadzenia-wytycznych-okreslajacych-zasady-odbywania-walnych-zebran-sprawozdawczo---wyborczych-w-2015-roku.html.

  Zachęcamy zarządy ROD do zapoznania się z wytycznymi i korzystania z opracowanych druków (zamieszczone są w wersji do pobrania), co ułatwi przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania zgodnie z obowiązującym prawem

 


 

 

Składka członkowska a opłata na zarządzanie  

   Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

   Pod rządami poprzedniej ustawy o ROD, członkostwo w PZD było ściśle związane z prawem użytkowania działki. To powodowało, iż obowiązywała wyłącznie składka członkowska. W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., wynosiła ona 19 gr od m² powierzchni działki. Składka członkowska podlegała podziałowi:

     65% składki pozostawało w dyspozycji zarządu ROD, 
35% składki odprowadzane było przez zarządy ROD do OZ, gdzie suma ta podlegała dalszemu podziałowi:  

- 2/3 pozostawało w dyspozycji OZ,
- 1/3 pozostawała w dyspozycji Krajowej Rady PZD. 

Co ważne, zarówno OZ, jak i Krajowa Rada PZD, z części należnej im składki dokonywało 5% odpisu na Fundusz Obrony ROD.

Te 19 gr od m² powierzchni działki mocno utrwaliło się w pamięci działkowców jako wysokość składki członkowskiej. Należy jednak stwierdzić, iż składka członkowska w tej wysokości oraz na zasadach powiazania jej z prawem użytkowania działki przestała istnieć.

   Zgodnie bowiem z Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. został ustalona w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok, a więc nie jest to w żadnym wypadku wysokość składki miesięcznie, czy kwartalnie. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych, a jej podział w 2015 r. został ustalony następująco:
   ROD – 100 %,
   
jednostka terenowa PZD – 0%,  
  
jednostka krajowa PZD – 0 %.  

Drugą opłatą, którą warto omówić jest opłata na zarządzanie. Wydatki związane z zarządzaniem ROD są składową kosztów funkcjonowania ROD, a więc są częścią opłaty ogrodowej. Opłatę ogrodową (w tym opłatę na zarządzanie ROD) uiszcza każdy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nim nie jest. Wysokość opłaty ogrodowej ustala walne zebranie biorąc pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w danym ogrodzie. Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzględnić koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, partycypacja została określona w wysokości 7 gr za m² działki. Podział środków z tytułu partycypacji został ustalony następująco:

   jednostka
terenowa PZD – 65%, 
   
jednostka krajowa PZD – 35%.  

Krajowa Rada PZD z części partycypacji przynależnej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.

   Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, będzie brał pod uwagę to, co zostało już uchwalone i pozostało w ROD, a więc składkę członkowską.

   W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD, a więc może obniżyć opłatę ogrodową dla tych działkowców, którzy będąc członkami PZD, uiszczają składkę członkowską. W ten sposób zostaną zrównani w ponoszonych opłatach członkowie PZD i nie-członkowie. Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom finansowym, które działkowcy ponoszą z innego tytułu. Dlatego też walne zebranie może obniżyć dla członków PZD opłatę ogrodową o np. 6 zł z tytułu składki członkowskiej.

  Z powyższego jasno wynika, iż opłaty w 2015 r. nie wzrosną, a jedynie zmieni się ich charakter, podział i przeznaczenie. Działkowcom, którzy obawiali się wzrostu opłat, powyższe wyjaśnienia powinny rozwiać wątpliwości i  uzmysłowić, że opłaty nie wzrosną.

Aneta Łukaszewicz
Krajowa Rada PZD 
 

 

 Zarządy i Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych.


Na zakładce "Prawo w PZD" znajdziecie Państwo Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2015 rok, Tezy Okręgowej Komisji Rewizyjnej do badania bilansów ROD i sprawozdań finansowych za rok i preliminarzy finansowych ROD na rok  2015 oraz informację o zasadach składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego.

 

 Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 29.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.
(Czytaj więcej http://pzd.pl/artykuly/14715/188/Konstruktywne-rozmowy-dzialkowcow-z-Premier-Ewa-Kopacz.html

 


 

 KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 29.11.2014

Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?

 Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. W tym komunikacie chcemy przedstawić, jak nasze okręgi realizują art. 76 ustawy o ROD.  (Czytaj wiecej http://pzd.pl/artykuly/14767/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEJ-RADY-PZD.html


"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 29.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji". (Czytaj więcej http://pzd.pl/artykuly/14671/188/Dlaczego-Ministerstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju-bagatelizuje-problem-altan.html


  Białystok, dn. 20 listopada 2014 r. 

                                                                                         Zarządy
                                                                     Rodzinnych Ogrodów Działkowych
                                                                                Okręgu Podlaskiego
   

   W czasie posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w dn. 13 listopada 2014r. dokonano analizy aktywności poszczególnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych i organów OZP PZD. Zwrócono uwagę na te ogrody, których aktywność w tym zakresie jest niewystarczająca. W związku z tym postanowiono prosić zarządy ROD o kierowanie:

1. Listów i stanowisk z ROD oraz od indywidualnych działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pani prof. Irena Lipowicz
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

lub na adres e-mailowy: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 
2. Listów i stanowisk z ROD oraz od indywidualnych działkowców do Marszałka Sejmu i innych instytucji w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego altan, na adres:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Radosław Sikorski
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

lub na adres e-mailowy:  Radoslaw.Sikorski@sejm.pl

3. Listów do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO

Pan Rafał Grupiński
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

lub na adres e-mailowy:  Rafal.Grupinski@sejm.pl

Działania te mogą przynieść sukces ogrodom, działkowcom i Związkowi tylko wówczas, gdy będą realizowane przez wszystkich zainteresowanych tą problematyką.   

                                                                                   Prezes OZP PZD

                                                                               /-/ mgr Andrzej Bojko  

 

 Gródek, dnia  13.11.2013 r.

                                                 
 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
                                                   prof. dr hab. Irena Lipowicz

                                                 Al. Solidarności
                                                 77 0-090 Warszawa

 Szanowna Pani Rzecznik

  My, członkowie zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Boryk" w Gródku z nieskrywaną satysfakcją przyjęliśmy w grudniu ubiegłego roku wiadomość o uchwaleniu nowej ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych. Po kilkunastu miesiącach niepewności o los naszych działek dostaliśmy ustawę, która z jednej strony zapewnia ogrodom bezpieczeństwo i daje możliwość dalszego ich rozwoju, z drugiej zaś czyni zadość zastrzeżeniom płynącym z wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku. Obywatelski projekt ustawy o ROD pod którym podpisało się blisko 900 tysięcy obywateli – obywateli, których praw i obowiązków winna Pani strzec – został zaaprobowany przez wszystkie siły polityczne i przyjęty przez Sejm RP co było precedensem w historii prac parlamentu III Rzeczpospolitej.


   Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o Pani wystąpieniu do ówczesnej Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej kwestionujące funkcjonowanie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie możemy zgodzić się z Pani twierdzeniem, iż ustawa pozbawia obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania się w celu użytkowania ogrodów działkowych. My z takiego prawa bowiem skorzystaliśmy w dniu 20 września 2014r. podczas zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek w naszym ogrodzie. Mogliśmy wystąpić z Polskiego Związku Działkowców gdybyśmy chcieli.  Jednakże mając na uwadze działalność Polskiego Związku Działkowców w zakresie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych m.in. poprzez opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i jego obronie w Sejmie RP oraz doświadczenie PZD w prowadzeniu ROD wyrażającą się poprzez fachowa pomoc dla ogrodu w prowadzeniu spraw prawnych, finansowych, dotyczących ochrony środowiska oraz udzielania dotacji na prowadzone w ogrodzie inwestycje jednogłośnie ( przy frekwencji wynoszącej ponad 45 % ogółu działkowców ) podjęliśmy uchwałę o pozostaniu ROD w strukturach Polskiego Związku Działkowców.
   Liczymy, że weźmie Pani pod uwagę, że inne ogrody – nie tylko nasz – wbrew Pani twierdzeniom potrafią i korzystają z przysługującego im ustawowego prawa, a Pani ze względu na pełnioną funkcję publiczną stanie się również Rzecznikiem naszych praw, obywateli – działkowców.

                   Prezes ROD „Boryk” w Gródku

               mgr Krzysztof Stanisław Fabiszewski

 

 

Białystok, 08.11.2014

 
STANOWISKO
Kandydatów na działkowców z Podlasia.

      Jako osoby, które chcą swój czas, siły i nakłady finansowe poświęcić ogrodom działkowym tą drogą pragniemy wrazić swoje zaniepokojenie skutkami, jakie powodują działania Pani Rzecznik. Atmosfera stworzona przez Panią wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych napawa nas, młodych działkowców, dużym niepokojem. W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się, że  wystąpienie Pani Rzecznik do Pani Wicepremier Rady Ministrów Elżbiety Bieńkowskiej i później do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego zawiera tezę, że - być może - nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013r. wprowadza monopol jednej organizacji – Polskiego Związku Działkowców w systemie ogrodnictwa działkowego w Polsce, a tym samym jest niezgodna z naszą konstytucją.


     Niepokoje Pani Rzecznik uważamy za bezpodstawne. Projekt ustawy poparło prawie milion obywateli, nie tylko działkowców. Podczas obradowania w Sejmie, poszczególne zapisy były wielokrotnie analizowane przez posłów, zainteresowane ministerstwa i prawników sejmowych. Wzięto pod uwagę stanowiska wielu środowisk, a powstały w ten sposób projekt ustawy przyjęto ponad podziałami politycznymi – głosami 441 posłów. Prezydent RP również, po analizie, podpisał ustawę bez wnoszenia jakichkolwiek uwag.
Młodzi działkowcy Podlasia proszą Panią o zaniechanie wszelkich działań szkodzących działkowcom – obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej.

  
Podpisało się czterdziestu siedmiu uczestników szkolenia.

 

 

 

 Informacja

W dniu 5 listopada 2014r. w siedzibie OZP PZD odbyła się debata na temat „Miejsce i rola ogrodów działkowych w rozwoju miasta Białystok”. Na zaproszenie Prezydium OZP PZD udział wzięli następujący kandydaci na prezydenta miasta Białegostoku:

Krzysztof Bil Jaruzelski - SLD
Jan Dobrzyński – PiS
Tomasz Szeweluk – Nowa Prawica
Tadeusz Truskolaski – Komitet Tadeusza Truskolaskiego
Kamil Żebrowski – P.A.S. – Praca i Rozwój
Robert Żyliński – Komitet Roberta Żylińskiego

Zabrakło jedynie kandydata z Komitetu Współpraca i Zaufanie Pana Tomasza Milewskiego.

Ze strony działkowców przybyli przedstawiciele z 39 ogrodów położonych na terenie miasta Białegostoku i okolic.Zaproszono również media: „Kurier Poranny”, „Gazetę Współczesną”, Radio Białystok i Telewizję Białystok.

Przybyłym kandydatom przygotowano i rozdano informację na temat historii i współczesności ogrodnictwa działkowego na Podlasiu. Dla usprawnienia przebiegu debaty wyposażono każdego z kandydatów w zestaw pięciu podstawowych pytań z zakresu „Bezpieczeństwa i stabilizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych” :

W opracowanym projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku przeszło 54 ha ogrodów przeznaczone zostały na cele inne jak zieleń działkowa. Jaki jest Pana stosunek do tego opracowania?

Czy widzi Pan możliwość objęcia w miejscowym planie zagospodarowania wszystkich białostockich ogrodów symbolem ZD ( zieleń działkowa ) ?

Na terenie miasta znajduje się ponad 11 ha gruntów pod ogrodami o nieuregulowanym stanie prawnym. Jak Pan - jako prezydent miasta reprezentujący właściciela gruntu – Gminę widzi rozwiązanie powyższego problemu?

Jak widzi Pan – jako przyszły gospodarz miasta i właściciel gruntów możliwość pomocy w formie dotacji celowej oraz współpracę ze stowarzyszeniami ogrodowymi i ich Związkiem?

Na czym Pana zdaniem polegać powinna obecność ogrodów w życiu publicznym miasta jako organizacji pozarządowej pożytku publicznego? 

Wszyscy kandydaci opowiedzieli się za zapewnieniem ogrodom bezpieczeństwa poprzez zagwarantowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego statusu ROD jako „zieleń działkowa”. Zadeklarowali również pomoc stowarzyszeniom ogrodowym w formie dotacji celowych z budżetu miasta oraz wyrazili chęć współpracy z ogrodami i Związkiem.

                                                                            dr  Stanisław Dworakowski

 


STANOWISKO
Uczestników wspólnej debaty z kandydatami
na prezydenta Białegostoku odbytej w dn.  05.11.2014r.
   

W sprawie wyborów samorządowych

   Polski Związek Działkowców jest społeczną organizacją pozarządową, stowarzyszeniem zrzeszającym prawie milion rodzin działkowców. Od ponad 100 lat uczestniczymy w budowie społeczeństwa obywatelskiego, głównie poprzez udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Zebrani działkowcy podkreślali, że nie możemy uchylać się od odpowiedzialności za sprawy najważniejsze dla nas i całego społeczeństwa, w którym pracujemy i żyjemy. Jako działkowcy – obywatele powinniśmy poprzeć naszych kandydatów gwarantujących zrównoważony rozwój miasta i gmin, uwzględniający potrzebę istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Nie możemy pozwolić, aby postrzegano nas jako pasywny elektorat, o którym przypomina się jedynie przed kolejnymi wyborami. W tym roku wybory samorządowe uznaliśmy za dobrą okazję, żeby wprowadzić własnych kandydatów do poszczególnych komitetów wyborczych.

   Zainteresowania nasze lokujemy tam, gdzie poszczególne komitety wyborcze dostrzegają w swoich programach interesy oraz prawa działkowców i ogrodów.

   Deklarujemy, iż głosować będziemy na kandydatów, którzy nas nie zawiedli w trudnych chwilach oraz dobrze znają i rozumieją nasze problemy. Wybierzemy sprawdzonych naszych kandydatów i ugrupowania, które dały już wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawy ważne dla środowiska działkowców.    
                                                                            Za Prezydium OZP PZD
                                                                          Prezes mgr Andrzej Bojko

 


Stanowisko
Uczestników wspólnej debaty z kandydatami
na prezydenta Białegostoku odbytej w dn.  05.11.2014r.
   

W sprawie działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich   

   Nawiązując do wystąpienia Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, zebrani wyrazili głębokie zaniepokojenie zaangażowaniem autorytetu tak wysokiego urzędu w zwalczanie ustawy obywatelskiej, która powstała i służy obywatelom, zabezpieczając istnienie ogrodów oraz praw działkowców je uprawiających. Pamiętamy – kto i ile włożył wysiłku w to, by znalazła się ona w sejmie RP, a tam trwała batalia pomiędzy posłami reprezentującymi interesy bogatych deweloperów, a sprzymierzeńcami biednych działkowców.

   Zebranych blisko milion podpisów dało odpór sile pieniądza i ostatecznie zwyciężyli sympatycy zdrowych i zielonych ogrodów, uchwalając prawie jednomyślnie nową ustawę o ROD. Wydawało się, że dzięki wyważonym rozwiązaniom godzącym interesy działkowców i właścicieli terenów zajmowanych przez nasze ogrody będziemy mieli upragniony spokój.

   Tymczasem Pani Rzecznik pomimo, że w pełni podziela wyrażany powszechnie pogląd, iż ustawa ta powinna się przyczynić do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, podejmuje kolejną odsłonę walki z ogrodnictwem działkowym. Prezydium OZP PZD, podobnie jak Krajowy Zjazd Delegatów PZD, zwraca się do prof. Ireny Lipowicz z apelem o zaniechanie ataków i podjęcie dialogu z milionowym środowiskiem działkowców. 
   
                                                                            Za Prezydium OZP PZD
                                                                          Prezes mgr Andrzej Bojko

  

 KOMUNIKAT   

   Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców na swym posiedzeniu w dn. 15 października 2014r. poruszyło temat palenia śmieci na ogrodach działkowych. Uczestnicy posiedzenia  zwracają uwagę wszystkim zarządom ROD, a za ich pośrednictwem działkowcom, że obowiązują nas dwa rodzaje przepisów:   

Regulamin ROD, w którym § 85 mówi: „W ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw”. Wprawdzie § 88 dopuszcza spalanie roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeśli nie narusza to przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września.

– Ustawa  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dn. 13   września 1996r. art. 10 – ustęp 20.

– Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. art. 1, 55 i 191

Uchwała Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białegostoku z dn. 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu § 3 p. 1 i 2, które zabraniają spalania wszelkich odpadów i wypalania traw przez cały rok.   

Naruszenie tych zakazów skutkuje: w pierwszym przypadku pozbawieniem prawa do działki, a w drugim wysokim mandatem nałożonym przez Straż Miejską.

Prezydium OZP PZD mocno akcentowało również utratę wiarygodności nas działkowców, gdy promujemy wśród mieszkańców  miasta zdrowy tryb życia w naszych ogrodach.

Zwracamy się do zarządów ROD: Dołóżcie wszelkich możliwych starań, by przerwać ten upokarzający nas zwyczaj !

Sprawmy, by mieszkańcy naszego miasta, leżącego w centrum „Zielonych Płuc Polski” mogli korzystać z zielonych ogrodów działkowych oddychając czystym powietrzem.   

                                                                   Za prezydium OZP PZD

                                                                 Prezes  mgr Andrzej Bojko  

 

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorządowych

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu. 
Czytaj więcej:
http://pzd.pl/artykuly/14310/188/Stanowisko-Nadzwyczajnego-XI-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-PZD-ws-wyborow-samorzadowych.html

 

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania" - 28.10.2014

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

Czytaj więcej: http://pzd.pl/artykuly/14316/188/Marszalek-Sejmu-skierowal-projekt-Stop-Rozbiorkom-Altan-do-pierwszego-czytania.html 

 

Nowy Statut PZD - 24.10.2014

Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.

 Wystarczy kliknąć na Nowy Statut PZD

 

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów
i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze
i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 

 Czytaj więcej: http://pzd.pl/artykuly/14306/188/Wielki-dzien-dzialkowcow-ogrodow-i-Zwiazku-Relacja-z-Nadzwyczajnego-XI-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-PZD.html

 

 

Białystok dn. 21 października 2014r.                                                         
  
  
   W dniu 21 października 2014r. odbyła się narada prezesów rejonu białostockiego z udziałem kandydatów na radnych rekomendowanych przez OZP PZD do Rady Miasta Białystok.
Aktualną sytuację w PZD i ROD przedstawił Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Andrzej Bojko. Kończąc swoje wystąpienie zaapelował do kandydujących, aby na spotkaniach z wyborcami prezentowali aktualne zagrożenie wywołane inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich p. Ireny Lipowicz skierowania ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzeni na spotkaniu prezesi ROD i kandydaci otrzymali stosowne materiały i zadeklarowali, że napiszą listy i stanowiska do Pani Rzecznik RPO wypracowane podczas spotkań przedwyborczych z mieszkańcami Białegostoku.
Zebranym przedstawiono również informację o projekcie obywatelskim ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” złożonym do laski marszałkowskiej. Podkreślono przy tej okazji ogromne zaangażowanie działkowców z Okręgu Podlaskiego w akcję zbierania podpisów i konieczność wysyłania apeli do Marszałka Sejmu o jak najszybsze skierowanie projektu obywatelskiego do procedowania.
W drugiej części spotkania kandydaci, przedstawiając własną sylwetkę działkowca zaangażowanego w problematykę ogrodów działkowych, deklarowali gotowość do  współpracy -  jeżeli dane im będzie zostać radnymi naszego miasta - z OZP i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Białegostoku. Zaproponowali, iż pierwszym wnioskiem „koła radnych działkowców” będzie ujęcie ogrodów w miejscowym planie zagospodarowania jako „zieleń działkowa”.
Stanowisko podpisało 24 prezesów ROD i ośmioro kandydatów na radnych do Rady Miasta Białystok.
  
  
                                                                 Dr Stanisław Dworakowski 
 

Wystąpienie Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiegom PZD
do Przewodniczącego Klubu Parlamentrnrgo Platformu Obywatelskiej.

Białystok, dnia 15 października 2014 r.

Pan
Rafał Grupiński
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący!
    Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku zwraca się do Pana Przewodniczącego i całego Klubu Parlamentarnego PO z apelem i prośbą o udzielenie realnego wsparcia dla naszego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.
    W dniu 9 października 2014 roku do Marszałka Sejmu RP przekazano obywatelski projekt ustawy, pod którym swoje podpisy złożyło prawie 700 000 polskich Obywateli. Tak liczne poparcie członków polskiego społeczeństwa oznacza, że treści zawarte w tym projekcie znalazły uznanie. Zgłoszony projekt ustawy spełnia oczekiwania 900 000 działkowców – właścicieli istniejących altan posadowionych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
    W związku z prasowymi doniesieniami, iż Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zamierza zgłosić swój projekt ustawy nowelizujący ustawę Prawo Budowlane w zakresie dotyczącym altan znajdujących się w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych wyrażamy przekonanie, że biorąc pod uwagę zdanie 700 000 Obywateli wyrażone w podpisach poparcia, Posłowie PO odstąpią od zamiaru składania swoistego konkurencyjnego projektu ustawy i udzielą swego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.
    Naszym zdaniem złożony w dniu 9 października 2014 roku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy uzyska akceptację wszystkich sił politycznych w Sejmie RP celem szybkiego rozpoczęcia procedowania i uchwalenia ustawy bez zbędnej zwłoki.

Prezes
Andrzej Bojko

 

 

 

W dniu 10.10.2014 r. na terenie ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku odbyło się spotkanie działkowców i mieszkańców pobliskich osiedli z Prezydentem Miasta Białegostoku. W festynie brali udział działkowcy kandydaci na radnych m. Białegostoku K. Tomera, J. Kochan, K. Piotrowiak, L. Kaminska. W imprezie uczestniczyło ponad 150 osób, w tym liczne grono dzieci.  

 

DZIAŁKOWCY - KANDYDACI  DO RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 Białystok, dn.  10 października 2014 r.  

            W ramach zbliżających się wyborów do samorządu terytorialnego w dniu 09.10.2014r.  Prezydium OZP PZD spotkało się z działkowcami - kandydatami do Rady Miasta Białegostoku, którym Polski Związek Działkowców udzielił poparcia.

         W spotkaniu w obecności mediów: TVP Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Kuriera Porannego udział wzięli:

1. Andrzej Grabowski – PiS – okręg nr 5

2. Sylwester Wieczerzyński – PO – okręg nr 4

3. Krzysztof Tomera – Komitet Truskolaskiego – okręg nr 3

4. Krzysztof Stanisław Fabiszewski – PiS – okręg nr 1

5. Krystyna Piotrowiak – SLD – okręg nr 3

6. Lucyna Zajkowska – SLD – okręg nr 2

7. Lucyna Kamieńska – SLD – okręg nr 3

8. Wiesław Kobyliński – PO – okręg nr 5

9. Janusz Ryszard Kochan – SLD – okręg nr 3

10. Stefan Maćkowiak – PO – okręg nr 1 ( z przyczyn obiektywny nie wziął udziału )

11. Agnieszka Rzeszewska – PiS – okręg nr 5 ( z przyczyn obiektywny nie wziął udziału )

         Naradę otworzył Prezes OZP PZD p. Andrzej Bojko i przedstawił główne problemy, którymi żyje aktualnie ogrodnictwo działkowe w kraju i w naszym okręgu. Podkreślił czego oczekujemy od proponowanych kandydatów na radnych – niezależnie od opcji politycznych – bowiem nasza organizacja jest apolityczna ale ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym dla dobra ogrodów, działkowców i społeczeństwa miasta Białegostoku.

         Podczas dyskusji zabierali głos wszyscy obecni kandydaci na radnych deklarując zaangażowanie się w problematykę ogrodów działkowych i stałą współpracę z Okręgowym Zarządem Podlaskim.

Skuteczność swojej pracy w przyszłej radzie upatrują w doborze partnerów i koalicjantów znających problematykę ogrodnictwa działkowego.

Zebrani jednomyślnie uznali, iż równomierny i dynamiczny rozwój ogrodów możliwy jest tylko w przypadku zapewnienia im bezpieczeństwa i stabilizacji.

                                                                        Prezes OZP PZD

                                                                     mgr Andrzej Bojko

 

 

Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia - 09.10.2014

Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

Obejrzyj galerię zdjęć! 

http://pzd.pl/gallery/Dzialkowcy-skladaja-700-000-podpisow/93.html  

 

 

Gratulacje dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz - 28.09.2014

źr. fot. Wikipedia 

W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz.
http://pzd.pl/artykuly/14106/188/Gratulacje-dla-Prezes-Rady-Ministrow-Ewy-Kopacz.html


    Zapoznaj się z najnowszymi wydawnictwami PZD !

http://pzd.pl/dzialkowiec.html

http://pzd.pl/biuletyn-informacyjny.html

http://pzd.pl/zielona-rzeczpospolita.html
Czy nowa ustawa działkowa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, czy wyrok NSA w sprawie altan można lekceważyć, co o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich myślą działkowcy, czy ogrody działkowe znikną z krajobrazu miast"- to tylko niektóre z tematów, którym poświęciliśmy najnowsze wydanie "Zielonej Rzeczpospolitej", która przekazana została do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Zachęcamy do lektury
 

http://pzd.pl/informator.html

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca, informację na temat przebiegu akcji „Stop rozbiórkom altan”, porozumienia zawartego między ZMP a PZD, prac nad nowym statutem, a także praktyczne porady ogrodnicze. Zachęcamy do lektury 

 

W Białymstoku oddano do użytku nowy ogród działkowy!  Dnia 20 września 2014 roku w Białymstoku dokonano uroczystego otwarcia nowoutworzonego Rodzinnego Ogrodu „Nad Zalewem”. W uroczystości wzięli udział:  Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk, która reprezentowała Krajową Radę PZD , Wiceprezydent Białegostoku Andrzej Meyer, Prezes OZP PZD Andrzej Bojko, członkowie Prezydium OZP PZD. W obecności  działkowców licznie przybyłych z  nowego ogrodu i ogrodów sąsiednich, symboliczną wstęgę przecięli Olga Ochrymiuk, Andrzej Meyer i Andrzej Bojko. Tym samym zakończone zostały wieloletnie, czasami bardzo trudne działania działkowców i władzy samorządowej. W ręce działkowców oddany został ogród z pełną infrastrukturą.   W tym miejscu warto przypomnieć  jak doszło do powstania ogrodu.
    1.Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1130/08 z dnia 08.09.2008r.  o lokalizacji i rozbudowie ulic  na osiedlu Antoniuk Fabryczny i decyzja nr 674/08 z dnia 27 05 2008 r.  o ustaleniu i rozbudowie ul. Mickiewicza oraz budowie nowych ulic. W wyniku realizacji tych decyzji kilka ogrodów  działkowych musiało przekazać część swoich terenów pod inwestycje miejskie . 
   2.Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr LI/653//10 z dnia 21.01.2010 r. część terenu położonego w rejonie ulic Plażowej i Poziomej przeznaczona jest pod ogród działkowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią urządzoną.
   3. Uchwałą nr 57/12.2010 r. Prezydium OZP wyznaczyło Wiesława Sawickiego – Prezesa OZP PZD i Andrzeja Bojko – Sekretarza OZP PZD do czynności związanych z nieodpłatnym przejęciem od Gminy Białystok nieruchomości gruntowej przy ul. Plażowej  w Białymstoku.
   4. Dnia 8 grudnia 2011 roku sporządzono  akt  notarialny o  prawie nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony  niezabudowanej nieruchomości przy ul. Plażowej przez PZD.
   5. Na podstawie Uchwały nr 115/2013 Prezydium Krajowej Rady PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Zalewem” w Białymstoku wpisany został do rejestru ROD Krajowej Rady.
   6. Protokółem z dnia 15.01.2014 r. Okręgowy Zarząd Podlaski przekazuje nowoutworzony ogród Zarządowi ROD „Nad Zalewem”.   W okolicznościowych wystąpieniach , zarówno przedstawiciele władz związkowych jak i samorządowych  akcentowali fakt, że nowy ogród to wspólne dzieło działkowców i miasta, których interesy nie zawsze były zbieżne. Warto przypomnieć, że ogród powstawał w okresie, kiedy toczyła się krajowa batalia o „być czy nie być” całego ruchu działkowego w  Polsce. A jednak , dzięki obopólnemu zrozumieniu, po bardzo gorących sporach udało się stworzyć nowoczesny ogród. Pierwszy w XXI wieku nowy ogród  działkowy na Podlasiu. Jego użytkownikom życzymy radości z tworzenia nowej oazy zieleni, tak bardzo potrzebnej naszemu miastu, zdrowia i obfitych plonów a władzom miasta – kolejnych dobrych dla społeczeństwa pomysłów. Otwarcie ogrodu było okazją do świętowania. Po raz pierwszy, w nowym ogrodzie obchodzono Dzień Działkowca. Prezes Ogrodu, Pan Zenon Denkiewicz wręczył okolicznościowe dyplomy wyróżniającym się działkowcom. A było za co. Ogród bierze aktywny udział w życiu związku. Na wielu działkach stoją już estetyczne, funkcjonalne altany ogrodowe, cieszą oczy kwiaty i krzewy ozdobne. Rosną dorodne warzywa.Koleżanki i koledzy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem”. Dano Wam szansę stać się wizytówka ogrodów Podlasia. Skorzystajcie z niej. Wierzymy, że za kilka lat usłyszy o Was cała Polska. I będzie Wam zazdrościć. 
                                                                                                                                                          /JS/

 


 

 

Warto przeczytać na stronie Krajowej Rady PZD:

- Apel uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014 do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów
  Działkowych,
http://pzd.pl/artykuly/13885/188/Apel-do-dzialkowcow-i-Zarzadow-Rodzinnych-Ogrodow-Dzialkowych.html

- List otwarty Uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014 do Rzecznika Praw Obywatelskich,
http://pzd.pl/artykuly/13886/188/List-otwarty-Uczestnikow-Krajowych-Dni-Dzialkowca-2014r-do-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-prof-Ireny-Lipowicz-w-obronie-obywatelskiej-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html

- Czy nr PESEL jest aż taką tajemnicą?,
http://pzd.pl/artykuly/13936/188/Czy-nr-PESEL-jest-az-taka-tajemnica.html

 

Okręgowy Dzień Działkowca.

 

  Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła okręgowym obchodom Dnia Działkowca  w Białymstoku. Była to okazja do podsumowania mijającego sezonu działkowego, wymiany doświadczeń, zapoznania się z aktualnymi problemami Związku i - oczywiście - wręczenia odznaczeń związkowych zasłużonym działkowcom oraz nagród i dyplomów laureatom konkursów okręgowych (nazwiska laureatów znajdziesz na zakładce "Z życia ogrodów"). Wśród gości znaleźli się przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz rządowych  i samorządowych, radni, przedstawiciele partii politycznych. W okolicznościowym wystąpieniu Prezes OZP PZD Andrzej Bojko zwrócił uwagę na fakt, że mimo wielu przeszkód działkowcy Podlasia potrafili wiele zmienić w infrastrukturze i estetyce ogrodów. Wyraźna jest tendencja w równaniu do najlepszych, coraz więcej  ogrodów korzysta z funduszu inwestycyjnego a sami działkowcy  więcej uwagi poświęcają estetyce  funkcjonalności swoich ogródków.  Utrzymuje się zainteresowanie  i aktywny udział w akcjach na rzecz obrony praw działkowych. Świadczy o tym, między innymi, masowe poparcie udzielane społecznej akcji w obronie altan ogrodowych.
       W wystąpieniach gości, poza  utrzymanymi w bardzo sympatycznym tonie okolicznościowymi życzeniami usłyszeliśmy wiele zapewnień o  gotowości do pomocy i współpracy. Nie zabrakło także wątków związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nic w tym dziwnego. Poszczególne partie i kandydaci na przyszłych radnych wiedzą, że wsparcie działkowców może poważnie wpłynąć na ostateczny wynik wyborów a sami działkowcy są żywotnie zainteresowani by zwycięzcy patrzyli na potrzeby działkowców z sympatia i zrozumieniem.
  Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy przez aklamację przyjęli list do Rzecznika Praw Obywatelskich w którym apelują do Pani Rzecznik, aby zaprzestała wspierania działań przez środowiska nieprzychylne Polskiemu Związkowi Działkowców. 
            A potem, tradycyjnie: gorące dyskusje, dobra muzyka, bigos i szklaneczka piwa. To wszystko przyprawione słoneczną pogodą i pięknym otoczeniem gościnnego ogrodu „Relaks”. 

 

 Dzień Działkowca w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.Na przełomie sierpnia i września, tradycyjnie,  w ogrodach obchodzone są Dni Działkowca. Przebieg takiej uroczystości w jednym z ogrodów w Białymstoku przedstawił nam  pan Jan Grabowski.

Dzień Działkowca w ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.
Tradycyjnie, już od wielu lat, działkowcy z ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku spotykają się w końcu sierpnia by wspólnie z całymi rodzinami i przyjaciółmi i znajomymi obchodzić Dzień Działkowca. W roku bieżącym spotkanie to miało miejsce w dniu 23 sierpnia. W roku bieżącym mamy szczególne powody do uroczystego obchodzenia tego święta, ponieważ weszła w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która zachowała prawa działkowców i – mamy nadzieję – że uratowała nasze ogrody. Pogoda, pomimo wcześniejszych obaw, dopisała. Działkowcy licznie, w liczbie około 200 osób, przybyli na uroczystość. Było to spotkanie, w którym uczestniczyły co najmniej trzy pokolenia: od dziadków, po rodziców i wnuki /czytaj dalej/ .
Zdjęcia  z ROD im. Marii Konopnickiej możesz obejrzeć na zakładce Galeria. W galerii znajdziesz też zdjęcia z pobytu delegacji działkowców  z Podlasia na krajowychb obchodach Dni Działkowca w Warszawie oraz zdjęcia z Dnia Działkowca w ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku. Zapraszamy /JS/.

 
Ta dorodna dynia wyrosła na działce państwa Iwony i Czesława Podgórskich
/ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku/.

Z przebiegiem obchodów  Krajowych Dni Działkowca zapaznasz się klikajac na:
http://pzd.pl/artykuly/13864/114/Radosne-obchody-Krajowych-Dni-Dzialkowca-2014-roku.html

 

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców  i Związkiem  Miast Polskich podpisano w Poznaniu.

   Polski Związek Działkowców i Związek Miast Polskich podpisały długo oczekiwane porozumienie, kończące trwający od ponad pół roku spór w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o ogrodach działkowych Związek Miast Polskich wniósł  do niej zastrzeżenia postulując, by Prezydent RP podpisał ustawę i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego  o rozstrzygnięcie konstytucyjności niektórych jej zapisów, naruszających zdaniem Związku Miast Polskich interesy miast. Inicjatywa ta wywołała zrozumiałe oburzenie wśród działkowców, którzy w licznych wystąpieniach kierowanych pod adresem prezesa Związku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego zarzucali Związkowi, że występuje wbrew interesom polskich działkowców oraz, że inicjatywa jest groźna dla dalszego bytu i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przeciwko inicjatywie wypowiadały się tez samorządy wielu miast, także członkowskich Związku Miast Polskich.
W wyniku licznych wystąpień środowiska działkowców do prezesa Związku Miast Polskich oraz toczących się rozmów z przedstawicielami PZD, wypracowano porozumienie mające zakończyć ciągnący się i niepotrzebny spór.  Warto tez dodać, że poglądów Związku Miast Polskich nie podzielił Prezydent RP, który podpisał ustawę ledwie w 3 dni po jej złożeniu przez Marszałek Sejmu oraz nie wystąpił  do Trybunału o jej badanie.
W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie (w załączeniu), które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców.  Podpisanie Porozumienia odbyło się w obecności licznych przedstawicieli mediów, którzy na zaimprowizowanej konferencji prasowej  interesowali się treścią zawartego Porozumienia oraz aktualnymi problemami ogrodnictwa działkowego w Poznaniu i w Polsce.
 

 

Działkowcy z Gdańska piszą do Pani Marszałek.  

Gdańsk, dnia 19.08.2014r. 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek! 

Z Gdańska, miasta symbolu solidarnościowego ruchu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD demokratycznie wybrani przez członków Związku, przedstawiają stanowisko w sprawie nieuzasadnionego ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku a w konsekwencji na nas działkowców.

Nikt z nas nie rozumie tego ataku czytaj dalej....  

 

 

Konferencja Przedzjazdowa PZD.

   13 sierpnia w Białymstoku odbyła się Konferencja Przedzjazdowa Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców. Uczestnicy  Konferencji zostali szczegółowe zapoznani z bieżącą sytuacja w Związku oraz aktualnym stanem prac nad Statutem. Wybrano także delegatów Okręgu Podlaskiego na XI Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD, który odbędzie się  w  październiku  2014 roku  w Warszawie. Na Zjeździe podlaskich działkowców reprezentować będą Olga Ochrymiuk, Zofia Chmielak , Andrzej Bojko i Daniel Paciukanis.
Na zakończenie  Konferencji  przedstawiciele działkowców Podlasia jednogłośnie przyjęli trzy dokumenty. Odzwierciedlają one problemy i nastroje, jakie panowały w trakcie dyskusji. (JS)

 


Białystok, 13 sierpnia 014 roku. 
                                                   
Komisja Statutowa Polskiego Związku Działkowców.

Stanowisko
Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Białymstoku
z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie projektu statutu PZD.


              Uczestniczący w obradach Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej członkowie Okręgowego Zarządu PZD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej okręgu podlaskiego upoważniają i zobowiązują swoich przedstawicieli na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD do przedstawienia w trakcie jego obrad stanowisk, uwag i propozycji zgłaszanych przez działkowców z terenu Okręgu.
              Działkowcy zgromadzenia na konferencji doceniając dotychczasowe wyniki pracy nad opracowaniem projektu przyszłego Statutu i zdają sobie sprawę z konieczności zachowania szczególnej staranności przy redagowaniu poszczególnych  jego zapisów, wnioskują, aby wersja projektu, jaka będzie przedstawiona na Zjeździe była gotowa do końca września. Zachowanie tego terminu pozwoli na dogłębne zapoznanie się  projektem przez delegatów na Kongres i zebranie przez nich opinii działkowców z terenu, który reprezentują.
               Wychodząc z założenia, że tylko szeroka konsultacja społeczna doprowadzić może  do stworzenia Statutu odpowiadającego wymogom chwili  i dla usprawnienia przepływu informacji od działkowców i ogrodów, Konferencja uznała za celowe powołanie Zespołu koordynacyjnego, którego zadaniem będzie zbieranie uwag ze wszystkich środowisk ogrodnictwa działkowego Podlasia i kierowanie ich do komisji Statutowej PZD.
      

Sekretarz Konferencji.                                                                 Przewodniczący Konferencji. 

 


 Białystok, 13 sierpnia 2014 roku.                                         

 

Pani  Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju
 Warszawa

Stanowisko
Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2014 roku. 
w  sprawie poparcia działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 pod hasłem  „ STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.


Szanowna Pani Premier.
          Kilka dni temu z wielką satysfakcja przyjęliśmy stanowisko jakie przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi na wystąpienie  Rzecznika Praw Obywatelskich  w sprawie konstytucyjności ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku.  Całe środowisko działkowców wyraża uznanie dla wyważonej, obiektywnej i opartej na faktach opinii  na temat regulacji prawnych zawartych w ustawie  rodzinnych ogrodach działkowych .
          Dzisiaj w imieniu działkowców z okręgu podlaskiego zwracamy się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pod hasłem „ Stop rozbiórkom altan”. W sytuacji, kiedy  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że altana ogrodowa powinna mieć tylko ażurowe ściany i dach,  można sobie wyobrazić scenariusz w którym działkowcy zostaną postawieni w bardzo krytycznej sytuacji, ponieważ prawie żadna z 900 tysięcy altan ogrodowych nie spełnia tych wymogów.
Szanowna Pani Premier.
        Uczestnicy dzisiejszej Konferencji Przedzjazdowej, znając stanowiska i opinie, jakie dotychczas kierowane przez Panią ministerstwo zajmowało w kwestiach związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych liczą, że także w tej mającej dla nas żywotne znaczenie sprawie inicjatywa  „ Stop rozbiórkom altan” znajdzie u Pani zrozumienie i poparcie. 

Sekretarz Konferencji                                                                Przewodniczący Konferencji.

 

 


Białystok, 13 sierpnia 2014 roku

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pani Irena Lipowicz
Warszawa


Stanowisko
Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej Podlaskiego Okręgu PZD.


Szanowna Pani.
    Uczestnicy Konferencji, która poświecona była ocenie zgodnego z nową ustawą o ROD projektu statutu PZD i aktualnej sytuacji w Związku są zbulwersowani stworzoną przez Panią sytuacją, w której Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego – z definicji – należy troska o respektowanie praw obywateli, staje po stronie środowisk, które w imię własnych interesów dążą do odebrania działkowcom z trudem wywalczonego prawa do korzystania z ogrodów działkowych.
   Atmosfera., jaka systematycznie tworzona jest wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych musi napawać niepokojem. Ciąg zdarzeń, jakie miały miejsce od dnia 19 stycznia 2014 roku wskazuje, że kolejne ogniwa władzy państwowej włączają się do działań przeciwko działkowcom. Zaczęło się od Prezesa Związku Miast Polskich i jego wystąpienia do Prezydenta RP z prośbą o skierowanie nowej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Po kilku tygodniach pojawiło się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego  na temat naszych altan działkowych, które zgodnie z tym orzeczeniem powinny być  głównie obiektem dekoracyjnym. Skutki przyjęcia takiej wykładni za obowiązującą,  dla wszystkich bez wyjątku działkowców staną się katastrofą. Kolejny cios to pismo dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego do RPO w którym zawarty jest zarzut, że PZD ma uprzywilejowana pozycję monopolisty. Na szczęście czołowe autorytety z dziedziny prawa konstytucyjnego wykazały, że nie jest to zgodne z prawdą. Niestety. Pani RPO kieruje 20  czerwca 2014 roku  list do Pani Wicepremier Rady Ministrów Elżbiety Bieńkowskiej, w którym powtórzona jest teza, że nowa ustawa wprowadza prawny i faktyczny monopol jednej organizacji – Polskiego Związku Działkowców.
   Obawy Pani Rzecznik uważamy za bezpodstawne. Projekt ustawy był projektem obywatelskim, poparło go prawie milion obywateli, nie tylko działkowców. W toku procedowania  w Sejmie poszczególne zapisy były wielokrotnie analizowane przez posłów, zainteresowane ministerstwa, prawników. Uwzględniono także uwagi wielu środowisk.  Ostatecznie projekt został przyjęty głosami 441 posłów. Prezydent RP podpisał ustawę bez wnoszenia jakichkolwiek uwag. Czy to nie powinno uspokoić Pani obaw?
   Działkowcy Podlasia oczekują, że zaniecha Pani działań szkodzącym działkowcom – obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. Uważamy, że najlepszym sposobem pozbycia się wątpliwości jest szczegółowe zapoznanie się z ustawą o ROD a poszczególne jej zapisy pozwolą na szybkie i skuteczne przecięcie działań podejmowanych przez środowiska, które pod płaszczykiem troski o konstytucyjność ustawy o ROD chcą otworzyć sobie dostęp do terenów zmienionych przez kilka pokoleń działkowców  w kwitnące ogrody.

 
                  Sekretarz   Konferencji                                Przewodniczący Konferencji 

 

 Posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Łomży i Piątnicy

Dnia 08 sierpnia 2014 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ASTER” w Łomży odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Łomży  i Piątnicy. W posiedzeniu wziął udział Prezes Podlaskiego Okręgowego Zarządu – Andrzej Bojko oraz działkowcy z łomżyńskich i piątnickich ogrodów.
Dyskusja toczyła się wokół:
 inicjatywy ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” – Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
    niektórych innych ustaw,
 wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny – Lipowicz do Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbiety
    Bieńkowskiej,
 projektu Statutu PZD.
Działkowcy bardzo pozytywnie odnieśli się do inicjatywy ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” – Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w zakresie definicji „altanki działkowej” i wynikających z tego konsekwencji dla użytkowników działek. Wszyscy czynnie włączą się w zbieranie podpisów na listach poparcia dla inicjatywy ustawodawczej.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu było wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich – Ireny Lipowicz do Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbiety Bieńkowskiej podnoszące niekonstytucyjność zapisów Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. W ocenie działkowców, czas obowiązywania Ustawy jest zbyt krótki, aby można było ocenić jej efekty. Uczestnicy bardzo pozytywnie odnieśli się do wyważonej odpowiedzi Pani Minister na pismo Pani Rzecznik. Zdanie działkowców zostało zawarte          w wystąpieniu do RPO – Ireny Lipowicz.
Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektu Statutu PZD. Niektóre jego zapisy budzą wątpliwości i według działkowców wymagają doprecyzowania. Wszelkie uwagi do projektu Statutu mogą być zgłaszane do Podlaskiego Okręgowego Zarządu lub bezpośrednio do Krajowej Rady PZD.
Na zakończenie wszyscy wyrazili nadzieję, że inicjatywy zmierzające do ochrony działkowców i ogrodów zakończą się powodzeniem.  


 

Pismo Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Łomży i Piątnicy do Rzecznika  praw  Obywatelskich.


  

KOMUNIKAT 

Na stronie www.pzd.pl uruchomiono specjalną podstronę poświęconą obywatelskiemu projektowi ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN. W zakładce ALTANY (http://pzd.pl/pzd.pl/altany) dostępne są najważniejsze dokumenty i informacje dotyczące inicjatywy ustawodawczej podjętej przez działkowców. Obok tekstu projektu ustawy z uzasadnieniem można tam znaleźć m.in. materiały potrzebne do zbierania podpisów, teksty publicystyczne, informacje o doniesieniach prasowych nt. akcji, a także bogatą galerię historycznych i współczesnych zdjęć altan w ogrodach działkowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony, oraz przesyłania swoich tekstów i zdjęć na adres:
(altany@pzd.pl).

Pozdrawiamy
Komitet Inicjatywy Ustawodawcze
STOP ROZBIÓRKOM ALTAN 
  

 

 

Analiza wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - 28.07.2014

Pismem z 20 czerwca 2014r. RPO prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Bezpośrednim powodem tej inicjatywy było pismo Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2014r., który - powołując się na korespondencję skierowaną do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez osoby podające się za reprezentantów stowarzyszeń zrzeszających działkowców - zwrócił się do RPO z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie zastrzeżeń, co do konstytucyjności nowej ustawy o ROD.

Jakkolwiek w piśmie RPO brak jednoznacznego stwierdzenia o akceptacji poglądów nt. niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD, ogólny jego wydźwięk zdaje się sugerować, iż może podzielać przynajmniej część tych zastrzeżeń. Niestety sposób zredagowania pisma RPO, jak i Dyrektora BSiASN, znacząco utrudnia ustalenie ich poglądów oraz argumentów mających je uzasadniać. Wynika to z ogólnego formułowania tez, czy wręcz ograniczenia się (generalnie) do przywoływania fragmentów uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt K 8/10 (dotyczącego ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.) oraz odwołania się do pism skierowanych do Pierwszego Prezesa SN, bez wskazania czy, lub w jakim zakresie, poglądy w nich zawarte są przez nich podzielane. Niniejsze opracowanie stanowi więc nie tylko próbę odniesienia się do zarzutów RPO i Dyrektora BSiASN wobec ustawy o ROD, ale również ustalenia ich zakresu. Być może w rzeczywistości zastrzeżenia te w ogóle nie występują, lub też mają rozmiar dużo węższy.  
Czytaj dalej:
http://pzd.pl/artykuly/13397/59/Analiza-wystapienia-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-do-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju.html

 

Apel Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Dni Działkowca

czytaj  Dni Działkowca 2014

 

Zapoznaj się z nowym numerem Biuletynu Informacyjnego: 

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id13341/Biul-4_2014-poprawiony_(2).pdf 

Wiele ciekawych informacji znajdziesz też w Informatorze Działkowca: 

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id13340/idzi_siepien2.pdf 

 

 Rzecznik Praw Obywatelskich bada konstytucyjność ustawy o ROD. 
      Działania Pani Rzecznik są - zdaniem działkowców- kolejnym przykładem, że dalej szuka się sposobów na zlikwidowanie ogrodów. Reakcja naszego środowiska to listy, stanowiska i opinie wysyłane na adres Rzecznika. Wśród nich są także listy z Podlasia.  


 
Pani prof. Irena Lipowicz

Rzecznika Praw Obywatelskich

 Preambuła Konstytucji RP:
Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność  poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Art.2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

                                                 Szanowna Pani.
 
   Z ogromnym zaskoczeniem społeczność działkowców przyjęła treść wniosku złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Infrastruktury Elżbiety Bieńkowskiej o wątpliwościach Pani Rzecznik co do zgodności z Konstytucją  przepisów nowej  ustawy o ROD. A ponieważ  zarówno Pani jak i wszystkie środowiska, którym istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych  spędza sen z oczu, jak mantrę przytaczacie „niekonstytucyjność” prawa działkowego, pozwoliliśmy sobie zacytować Konstytucję. Co prawda, jak dotychczas nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, że samo  bycie działkowcem jest niekonstytucyjne ale na wszelki wypadek chcemy przypomnieć, że każdy z nas jest pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i jako taki ma prawo w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie niosą zapisy Konstytucji.

   Pisząc ten list pragniemy uzmysłowić Pani Rzecznik, że czujemy się coraz wyraźniej jako obywatele gorszej kategorii. Nie ma w naszym kraju drugiej grupy społecznej, która by była tak systematycznie i zawzięcie atakowana. Od kilkunastu lat wmawia się nam, że istniejemy wbrew interesom pozostałej części naszego społeczeństwa. Traktuje się nas gorzej niż pospolitych przestępców. Nie możemy spokojnie uprawiać naszych działek. Zamiast leczyć skołatane nerwy organizujemy pikiety, manifestacje, piszemy petycje, listy, stanowiska. A wszystko po o to, żeby udowodnić że MAMY KONSTYTUCYJNE PRAWO DO PIELĘGNOWANIA NASZYCH DZIAŁEK. A prawo to wynika z aktów prawa uchwalonych przez Sejm.

   W związku z powyższym prosimy Panią Rzecznik o podjęcie działań, które skutecznie ograniczą ataki na społeczność działkowców, przywrócą działkowcom i ich bliskim wiarę w sprawiedliwość, stworzą klimat zaufania do rządzących, skutecznie zniechęcą tych, dla których pieniądz jest najważniejszym celem i prawem od kolejnych prób odebrania nam działek. Rozumiejąc, że jest Pani rzecznikiem praw wszystkich obywateli a nie tylko niektórych, korzystając z przysługujących nam praw konstytucyjnych oczekujemy na ustosunkowanie się do naszego listu.

Z pozdrowieniami od działkowców z Podlasia
i w ich imieniu
członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.


Pani prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
 

    Artykułem „Monopol na działkach ma się dobrze” zamieszczonym w Rzeczpospolitej oraz listem Pani skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Pani Elżbiety Bieńkowskiej rozpętała Pani burzę z piorunami w środowisku działkowców. Czytając ten artykuł a następnie list przecieraliśmy oczy ze zdumienia –  Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciw działkowcom. Nie do wiary! Przecież jego zadaniem jest stać na straży praw człowieka i obywatela, a więc powinien wspierać działkowców a nie występować przeciwko nim. 

   My, działkowcy to w przeważającej części emeryci i renciści. Utrzymujemy się ze skromnych rent i emerytur. Spora część nas to również osoby bezrobotne, dla których zasiłek stanowi główne źródło utrzymania. Uprawy na działce są sporym dodatkiem do naszych dochodów. Ponadto, praca na działce daje nam zdrowie, czujemy się jeszcze potrzebni na tym świecie. Z uwagi na wiek i niewielkie comiesięczne dochody zaliczamy się do słabszej warstwy społecznej, która wręcz wymaga opieki prawnej.  Tymczasem Pani Rzecznik pod naciskiem różnych grup deweloperskich wszczyna kolejną wojnę działkową, którą gnębieni są działkowcy od przeszło 20 lat.

   Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 roku to nasz ogromny sukces. Pod obywatelskim projektem tej ustawy również my złożyliśmy swoje podpis. Byliśmy pewni, że w końcu będziemy w spokoju mogli uprawiać swoje działki.stawa ta  w pełni zabezpiecza nasze prawa, co jest dla nas najważniejsze a w związku z tym jest bardzo korzystna i w pełni demokratyczna, zgodna ze wszystkim zasadami zawartymi w Konstytucji RP m.in. z zasadą wolności zrzeszania się, demokratycznego państwa prawnego i zasadą społeczeństwa obywatelskiego.

Pani Rzecznik.
Prosimy o  dokładne wczytanie się w zapisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku  o rodzinnych ogrodach działkowych i dokładne przemyślenie rozwiązań tam zawartych. Prosimy o wycofanie się z kolejnej wojny przeciw ogrodom i działkowcom!
Czy Pani Rzecznik nie ma ważniejszych spraw i problemów  które należałoby rozwiązać, jak np. prawo do pracy a  narastający problem bezrobocia wśród młodych ludzi,  czy prawo do świadczeń zdrowotnych ludziom umierającym, którzy w kilkuletniej kolejce nie doczekali zabiegów medycznych finansowanych z ich składek przez NFZ?!


Z poważaniem
członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Wojska Polskiego w Białymstoku

 

 

 

 

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów - 21.07.2014

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że Komitet od dnia 18 lipca br. może rozpocząć akcję zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem  nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  który uchroni przed rozbiórką 900 000 altan w ROD (dowiedz się więcej  na ten temat – link).

Każdy może poprzeć inicjatywę PZD

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin i  przyjaciół. Każdy pełnoletni obywatel ma prawo złożenia podpisu na listach poparcia pod projektem

 Jak zbierać podpisy wśród działkowców i sympatyków ruchu działkowego?

Każda osoba zbierająca podpisy musi:

1. Znać najważniejsze zasady zbierania podpisów pod projektem, tak by zostały spełnione wszystkie wymogi formalne (pobierz)

2. Mieć ze sobą projekt ustawy (pobierz projekt)

3. Mieć ze sobą listy do zbierania podpisów  (pobierz listy)

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku zwraca się z apelem do  wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i wszystkich członków PZD o czynne włączenie się do akcji zbierania podpisów. Jest to przecież działanie w obronie interesów kazdego działkowca.

 

  Czy wyrok w sprawie altan można lekceważyć? - 26.07.2014

Po upublicznieniu informacji o obywatelskiej inicjatywie nowelizacji prawa budowlanego, będącej reakcją na orzeczenie NSA w sprawie altan, w mediach rozgorzała dyskusja. Obok głosów poparcia pojawiły się również krytyczne, m.in. oceniające reakcję działkowców jako zbyt radykalną. Czy więc działkowcom puściły przysłowiowe nerwy?.
Czytaj więcej:
http://pzd.pl/artykuly/13345/59/Czy-wyrok-w-sprawie-altan-mozna-lekcewazyc.html

 

 

Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan” - 17.07.2014

16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku informację o nabyciu osobowości prawnej oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt.


Czego domagają się działkowcy

Projekt nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw jest odpowiedzią Polskiego Związku Działkowców  na kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod znakiem zapytania postawił legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Według NSA altanami są jedynie  ażurowe budowle o lekkiej konstrukcji, których najważniejszym celem jest ochrona przed słońcem  i deszczem. Patrząc więc na to jak dziś wygląda większość z 900 000 altan znajdujących się w ROD, łatwo można stwierdzić, że na palcach jednej ręki można policzyć te, które zgodne byłyby z przytoczoną definicją.

PZD nie czeka biernie

PZD uznał, że nie może biernie czekać na rozwój wypadków, dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.  Prawnicy PZD  przygotowali projekt nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  które obejmą ochroną wszystkie altany w ROD. Jego promocją będzie zajmował się Komitet  Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który zawiązany został na posiedzeniu KR PZD.

Potrzebujemy poparcia

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin i  przyjaciół Komitet „STOP rozbiórkom altan” wyraża nadzieję, że tak jak dotychczas, sympatycy ruchu działkowego aktywnie włączą się w obronę swoich praw.  

 

 

 

 Studium do poprawki!
   28 czerwca na terenie ROD Relaks w Białymstoku odbyło się spotkanie działkowców  z przedstawicielami władz miasta. Spotkanie zorganizował Podlaski Zarząd Okręgowy PZD przy współudziale zarządów ROD które mogą być zagrożone częściową lub całkowitą likwidacją w razie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku w  przedstawionym przez władze miasta kształcie. Z ponad trzystuosobową grupą działkowców i mieszkańców osiedli z którymi sąsiadują zagrożone ogrody spotkali się: Zastępca dyrektora Departamentu Urbanistyki UM  Agnieszka Rzosińska  oraz radni Janusz Kochan, Wiesław Kobyliński, Michał Karpowicz i Mikołaj Mironowicz. Pani Dyrektor starała się przekonać zebranych, że zapisy Studium wynikają z potrzeb miasta ale w najbliższych latach nie będą skutkować likwidacją ogrodów. Wszyscy obecni na spotkaniu radni zadeklarowali poparcie dla działkowców wskazując jednocześnie, że  w interesie działkowców leży przekazanie opinii i wniosków pozostałym członkom Rady Miasta.
   Działkowcy którzy  zabierali  głos w dyskusji, posługując się racjonalnymi argumentami pokazali, że  projekt Studium w wielu przypadkach opiera się na niepewnych danych wyjściowych, twórcy dokumentu nie uwzględnili skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań, że większość ROD ujętych w Studium położonych jest na terenach, których struktura geologiczna utrudnia a czasem wręcz uniemożliwia realizację  sugerowanych inwestycji a społeczne  znaczenie ogrodów zupełnie  pominięto.  Działkowcy uważają,  że  projekt Studium w obecnym kształcie prognozuje dalszy rozwój miasta głównie kosztem ogrodów działkowych a proponowane przeznaczenie uzyskanych kosztem ogrodów terenów jest bardzo dyskusyjne i w związku z tym wymaga on wielu zmian. Zmian, które zapewnią dalsze normalne funkcjonowanie ogrodów.
  Uczestnicy spotkania apelują do wszystkich działkowców i mieszkańców naszego miasta o kierowanie na adres: Departament Urbanistyki UM: ul. dr. l. Białówny 11, 15 - 437 Białystok lub elektronicznie na adres:
du@um.bialystok.pl  do dnia 18 lipca 2014 roku uwag i opinii o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku.(JS)

 

Więcej zdjęć na zakładce Galeria 

 

 PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców. 
Zachęcamy do zapoznania się z całą informcją. Znajdziesz ją na:

- http://pzd.pl/artykuly/13190/59/PZD-inicjuje-kolejny-projekt-obywatelski.html 
 

 

 


Komu przeszkadzają Rodzinne Ogrody Działkowe?

    W dniu 17 czerwca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z udziałem sześciu prezesów ROD poświęcone sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w granicach Białegostoku. Trwające od pewnego czasu  prace nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” prowadzą do sytuacji w której z mapy naszego miasta zniknie przeszło tysiąc ogródków położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Piasta Kołodzieja, Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku, Jutrzenka, Kopernika, Relaks, Mickiewicza i 27 Lipca. 

 

   Twórcy Studium zakładają, że na odebranych działkowcom terenach powstaną kolejne obiekty użyteczności publicznej, nowe osiedla mieszkaniowe i drogi. Ale co to konkretnie będzie - nie wiadomo. Wydaje się, że twórcom tego dokumentu przyświeca idea „ zabierzmy działkowcom ogrody a potem martwmy się kto, co, po co i za co będzie budował”. Jeden z uczestników posiedzenia , nawiązując do symboliki kolorów (zieleń to kolor nadziei) stwierdził, że w sytuacji kiedy miasto - wbrew powszechnym opiniom - cierpi na brak terenów zielonych likwidowanie kilkudziesięciu hektarów zieleni to zabranie mieszkańcom naszego miasta nadziei na w miarę czyste powietrze i bardziej przyjazny klimat. 

 

   Nikt z uczestników posiedzenia nie negował faktu, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku to ważny dokument strategiczny naszego miasta. Ale wszyscy byli zgodni co do tego, że nie wolno dopuścić do tego aby powstał kosztem ogrodów działkowych., szczególnie w sytuacji kiedy perspektywy demograficzne i ekonomiczne miasta nie są określone, a informacje jakie na ten temat mają mieszkańcy Białegostoku w żadnej mierze nie uzasadniają takiego planowania oraz, co najważniejsze, miasto nic w zamian nie może zaoferować działkowcom.

 

   Uczestnicy posiedzenia zwracają się z apelem do działkowców i wszystkich mieszkańców Białegostoku: Nie pozwólcie na  likwidację zielonych płuc miasta. Nie pozwólcie na odebranie działowcom efektów wielu dziesięcioleci ciężkiej pracy. 
Realnym i potrzebnym działaniem jest zapoznanie się z opracowywanym dokumentem i przekazanie swoich opinii na jego temat.  

   O działaniach, jakie musimy realizować wspólnie, będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem zarządów ROD.  

 

                                                                     Uczestnicy posiedzenia

 


 

 

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!!!

            W dniu 28 czerwca 2014r. o godzinie 11.00 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działowego „Relaks ”- Białystok ul. K. Ciołkowskiego 2/5, odbędzie się spotkanie działkowców z radnymi  Rady Miasta na temat studium rozwoju miasta Białegostoku. Na spotkanie zapraszamy również mieszkańców miasta.

                                   Prezydium Okręgowego Zarząd Podlaskiego PZD w Białymstoku.


 


  Jak zapoznać się ze Studium?

Dokument jest wyłożony do publicznego wglądu do 26 czerwca 2014 r.
w Departamencie
Urbanistyki Urzędu Miejskiego ul. dr. l. Białówny 11, pokój 208 (II piętro) w godzinach:

- poniedziałek - 8.00-17.00

- wtorek-piątek - 7.30-1 5.30

Projekt dostępny jest także na  stronie internetowej www.bip.bialystok.pl

Uwagi i opinie  do projektu Studium prosimy  zgłaszać do 18 lipca 2014 r.

- pisemnie (na adres Departamentu Urbanistyki UM: ul. dr. l. Białówny 11,
  15 - 437 Białystok)

- ustnie (do protokołu)

- elektronicznie na adres: du@um.bialystok.pl

Klikając na: druk opinii znajdziesz formularz który - po wydrukowaniu i wypełnieniu - możesz wysłać na jeden z podanych wyżej  adresów. 

 

 


Zapoznaj się z uwagami Prezydium OZP PZD  do projektu studium ( zmiany studium ) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku klikajac na uwagi do studium

 

 

 

Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD  znajdują się ważne komunikaty. Zapoznaj się z nimi. 

Informator działkowca  http://pzd.pl/artykuly/13136/59/Najnowszy-numer-Informatora-dzialkowca.html

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie prac nad statutem  z dnia 12.06.2014 http://pzd.pl/artykuly/13116/114/Komunikat-w-sprawie-prac-nad-statutem-PZD.html

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców  http://pzd.pl/artykuly/13112/114/Komunikat-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-odbywajacych-sie-w-ROD-zebran-wszystkich-dzialkowcow.html

 

Komunikat KR PZD w sprawie nowych zasad wywozu śmieci z terenów ROD http://pzd.pl/artykuly/13080/114/Komunikat-KR-PZD-w-sprawie-nowych-zasad-wywozu-smieci-z-terenow-ROD.html

 

Powierzchnia altan w przepisach prawa od momentu powstania Polskiego Związku Działkowców po dzień dzisiejszy http://pzd.pl/artykuly/12985/108/Powierzchnia-altan-w-przepisach-prawa-od-momentu-powstania-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-po-dzien-dzisiejszy.html

 

Krajowa Rada PZD wydała ulotkę „Razem czy osobno?” - 16.06.2014

Po wejściu w życie nowej ustawy działkowcy stanęli przed dylematem: pozostać w PZD czy odłączyć ogród i powołać lokalne stowarzyszenie. Obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych odbywają się zebrania podczas których działkowcy podejmują tą ważną decyzję.
Aby przybliżyć użytkownikom działek w ROD korzyści jakie niesie za sobą pozostanie w Polskim Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD wydała ulotkę, w której przypomina jak wiele dotychczas udało się osiągnąć dzięki temu, że działkowcy pozostali razem.

Niekwestionowanym sukcesem wszystkich działkowców jest z pewnością nowa ustawa o ROD, która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów. Jej uchwalenie było możliwe właśnie dzięki temu, że milion działkowców razem walczył o zachowanie jej zapisów. Na przestrzeni wielu lat PZD  wypracował także skuteczne systemy: organizacyjny, prawny, oświatowy, inwestycyjny i księgowy.  Związek zapewnia również ogrodom wsparcie organizacyjne i finansowe, skutecznie broni je przed likwidacją. Dzięki temu, że w skład organizacji wchodzi blisko milion członków, gwarantuje to obniżenia kosztów utrzymania ROD.


Dotychczasowy systemy działania ogólnopolskiej organizacji PZD wypracowany został na przestrzeni wielu lat i skutecznie sprawdza się do dnia dzisiejszego. Czy więc warto zmieniać coś, co sprawnie funkcjonuje? Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie sami działkowcy. Pomocna w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie będzie z pewnością ulotka  „Razem czy osobno”, która została wysłana do wszystkich Okręgowych zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Po ulotkę każdy działkowiec powinien zgłosić się do zarządów swojego ogrodu.

Ulotka jest też do pobrania w wersji elektronicznej z naszej strony internetowej
Kliknij na ulotka

                    

 

„Ogródki działkowe są przyszłością miast”

"Tereny ogrodów działkowych to strategiczne dla miasta przestrzenie, które należy nie tylko zachowywać, ale także rozwijać, promując i upowszechniając miejskie ogrodnictwo" - pisze w liście do redakcji "Gazety Wyborczej" dr Krzysztof Herman, architekt krajobrazu, prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. 

Kliknij, by przeczytać cały tekst
 http://pzd.pl/artykuly/13042/59/Ogrodki-dzialkowe-sa-przyszloscia-miast.html

   

Stanowisko       
Okręgowego Zarządu Podlaskiego  PZD w Białymstoku.

    Kolejny raz spotkaliśmy się na obradach Zarządu Okręgu i podobnie jak poprzednio , zasłużeni działacze naszego Stowarzyszenia Ogrodowego pytają kierownictwo Zarządu: czy wreszcie Pan Prezes  Związku Miast Polskich –Ryszard Grobelny – Prezydent  Poznania  da nam spokój i pozwoli na spokojne prowadzenie podlaskich ogrodów działkowych.

      Odpowiedź brzmi: nie.  Z M P  intensywnie szuka sposobu na nowelizację  naszej dobrej Ustawy z 13 grudnia 2013r. w której chce zapisać korzystne sobie zmiany.

       My mówimy stanowczo nie takim pomysłom. Jesteśmy świadomi tego, iż po raz pierwszy w historii – Polski Parlament taką ogromną większością  głosów uchwalił obywatelski  projekt ustawy w oczekiwanym przez wszystkich działkowców kształcie.

       Zapisów naszej  ustawy będziemy bronić na wszystkie możliwe sposoby. Przykłady takiej postawy prezentowaliśmy w przeszłości – i jesteśmy zdeterminowani czynić tak dale,j bo  działkowcy zasłużyli na przyjazne nam zapisy  prawne. Zapisy,  które –mamy nadzieję- pozwolą spokojnie żyć, pracować i wypoczywać na naszych ukochanych działkach.

                                              Podpisy 25 obecnych członków Zarządu Okręgu Podlaskiego.

Białystok,  29. 05.2014r.

    

 

W najnowszym numerze "Informatora działkowca" można znaleźć m.in. informacje na temat trwającyh w KR PZD pracach nad nowym Statutem, wyroku NSA w sprawie altan, nowej broszurze wydanej przez KR PZD „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”  jak również porady ogrodnicze, które mogą okazać się bardzo pomocne podczas wiosennych prac na działkach. Przeczytaj! Warto!

http://pzd.pl/artykuly/12998/98/Najnowszy-numer-Informatora-dzialkowca.html 

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych w najbliższych dniach trafi najnowszynumer "Biuletynu Informacyjnego", w którym zamieściliśmy m.in. informacje na temat nowych konkursów dla dzialkowców i ogrodów,  zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych, listy włodarzy miast w sprawie kontrowersyjnej propozycji ZMP oraz komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu. Zachęcamy do lektury 

http://pzd.pl/artykuly/12999/96/Najnowszy-numer-Biuletynu-Informacyjnego.html 

 

Obradowała Krajowa Rada PZD - 28.05.2014

W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza członkami Krajowej Rady udział wzięli członkowie zespołu doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i kierownicy biur okręgowych zarządów PZD.  
   Poniżej podajemy linki do pełnej informacji o problemach poruszanych w trakcie posiedzenia.

- Obradowała Krajowa Rada PZD http://pzd.pl/artykuly/13029/59/Obradowala-Krajowa-Rada-PZD.html

   - Stanowisko KR PZD w sprawie prac na statutem Polskiego Związku Działkowców http://pzd.pl/artykuly/13031/59/Stanowisko-KR-PZD-w-sprawie-prac-nad-statutem-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow.html 

 - Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych http://pzd.pl/artykuly/13032/59/Stanowisko-KR-PZD-w-sprawie-regulacji-prawnych-dotyczacych-budownictwa-na-terenie-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html

 

Trwają prace nad nowym Statutem - 24.04.2014

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W dniu 24 kwietnia odbyło się posiedzenie zespołu doradczego, składającego się z prawników związkowych, który został powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD). Zadaniem zespołu jest wsparcie działań komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, która ma opracować ostateczną wersję tego dokumentu.

Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że najważniejszym celem zespołu powinno być opracowanie statutu, który będzie odpowiadał na potrzeby działkowców i pomoże im w sprawnym prowadzeniu ogrodów. „Wszystkie propozycje zmian będą musiały zostać szeroko skonsultowane z działkowcami, dzięki czemu będziemy wiedzieli,  jakie są ich oczekiwania. Konsultacje są konieczne do tego, by poznać różne punkty widzenia. Musimy stworzyć dokument, który pozostanie w zgodzie z nową ustawą o ROD i ustawą o stowarzyszeniach” – mówił prezes PZD.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali, że wiele zagadnień jest trudnych, dlatego wymagają one szerokiej i dogłębnej analizy. Uznali również, że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie działkowcy funkcjonują w oparciu o zweryfikowany statut, z którego można było jedynie „kolidujące” z nową ustawą zapisy wykreślić, a nie dopisywać nowe. 

 

 

List uczestników walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego  Ogrodu Działkowego im. Wojska Polskiego w Białymstoku do Prezesa Związku Miast Polskich.


Pan Ryszard Grobelny
Prezes Związku Miast Polskich
Poznań

   Szanowny Panie Prezesie.
     Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wojska Polskiego w Białymstoku, uczestniczący w dniu 12 kwietnia 2014r. w walnym zebraniu sprawozdawczym stanowczo protestują przeciwko kolejnej próbie destabilizacji statusu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych, jaką podjął kierowany przez Pana Związek Miast Polskich.  Pismo  z dnia 20 grudnia 2013 r. z jakim Pan, jako Prezes Związku Miast Polskich, wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, traktujemy jako kontynuację działań, jakie podejmowały przez szereg lat środowiska zainteresowane przejęciem gruntów użytkowanych przez Polski Związek Działkowców.

   Analiza prawna treści zawartych w tym piśmie, opracowana na potrzeby PZD przez radcę prawnego Bartłomieja Piecha oraz argumentacja przytaczana w listach, wystąpieniach i apelach kierowanych przez działkowców do ZMP zawierają - między  innymi -  przypomnienie, że  ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku była w trakcie powstawania wielokrotnie konsultowana z samorządami gmin i powiatów. O zgodności zapisów ustawy obywatelskiej z Konstytucją wypowiadały się autorytety prawne. Dlatego też , naszym zdaniem, niepoważne i zarazem niepokojące jest po zaledwie dwu dniach od momentu wejścia ustawy w życie, negowanie słuszności jej zapisów. Czy nie lepiej zamiast prób podważania konstytucyjności aktualnych zapisów ustawy o ROD zacząć myśleć jak wspólnie, działkowcy i samorządowcy mogą – przykładowo - poprawić stan środowiska naturalnego? Czy normalnym jest zmuszanie działkowców do postrzegania władz samorządowych jako przeciwników?

Treść niniejszego listu została przyjęta przez uczestników zebrania jednogłośnie.

                                                                        W imieniu działkowców

                               Prezes ROD                                                                   Przewodniczący zebrania
                           Jadwiga Bogucka                                                                          Janusz Szlęzak 

Białystok, 12 kwietnia 2014 roku.


 WIOSENNY FESTYN OGRODNICZY. 

 

 

   5 kwietnia w Białymstoku odbył się Wiosenny Festyn  Ogrodniczy. Festyn zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta wspólnie z Okręgowym Zarządem Podlaskim PZD. W zamyśle organizatorów miał on przybliżyć mieszkańcom miasta problematykę ogrodnictwa działkowego, umożliwić  dotarcie do poradnictwa specjalistycznego, ułatwić zakup  nasion warzyw i kwiatów a także krzewów i drzew owocowych i ozdobnych. Porad ogrodniczych udzielali instruktorzy krajowi społecznej służby instruktorskiej: Czesław Kryszkiewicz, Dionizy Kołecki i Jan Jarecki.  Na stoisku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej można się było dowiedzieć jak i czym zasilać glebę w składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin oraz jak  chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami. Rodzinne Ogrody Działkowe Piasta Kołodzieja i 27 Lipca pokazały swój dorobek a ich przedstawiciele opowiedzieli o korzyściach, jakie działkowcom przynosi możliwość obcowania z  przyrodą.

  Dla dzieci przewidziano występ Teatru pod Orzełkiem, który pokazał „Kukłę z wiejskiego podwórza” – inscenizację w której bohaterami są kukiełki warzyw i owoców. W stoisku plastycznym najmłodsi, pod kierunkiem instruktorów Domu Kultury Zachęty, uczyli się jak z kolorowych papierów i bibułek wyczarować wiosenne kwiaty. Nie zabrakło też stoisk z miodami, słodyczami, drewnianymi ptaszkami i kosmetykami. Wiosenną atmosferę, słoneczną lecz niezbyt ciepłą, podgrzewał zespół muzyczny „To i Owo”.

   Nad przebiegiem festynu czuwali: kierownik Domu Kultury „Zachęta” pani mgr Agata Bernadeta Michnowska oraz pan dr Stanisław Dworakowski instruktor ds. ogrodnictwa OZP PZD. (JS)

Zdjęcia z festynu znajdziesz w Galerii.

STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie inicjatywy Związku Miast Polskich dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD

      Uchwalenie ustawy o ROD jest jednym z największych osiągnięć nie tylko w historii ruchuogrodnictwa działkowego, ale również budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w  Polsce. Ustawa ta cieszy się nie tylko poparciem samych działkowców, ale również większości samorządów lokalnych, na terenach których funkcjonują ROD. Warto podkreślić, że samorządowcy stanowili również znaczącą grupę wśród blisko miliona osób podpisanych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Dowodzi to, że ustawa, której rozwiązania wypracowano w trakcie szerokiego dialogu, pogodziła interesy samorządów, jako właścicieli terenów, z  koniecznościąposzanowania praw działkowców, gospodarujących na nich od pokoleń.

        W tej sytuacji inicjatywa ZMP, największej organizacji zrzeszającej samorządy miejskie w Polsce, która zakwestionowała ustawę niemalże w dniu jej wejścia w życie, jest całkowicie niezrozumiała. Zwłaszcza że poglądy forsowane przez ZMP, nie są reprezentatywne na tle  stanowisk zajmowanych w tej sprawie przez władze miast, członków tej organizacji. Jak wskazują doświadczenia z codziennej współpracy ogrodów z samorządami lokalnymi, jak również oficjalne wystąpienia licznej grupy prezydentów i burmistrzów miast, zdecydowana większość z nich ocenia nową ustawę bardzo pozytywnie. Stąd podejmowanie inicjatyw wytwarzających w opinii publicznej wrażenie konfliktu na tle rozwiązań zawartych w ustawie jest bezpodstawne.

      Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje ją za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanieprzez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach.

      Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, że PZD, jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca działkowców, jest gotów do podjęcia natychmiastowego dialogu i współpracy ze ZMP. Uznajemy, że na początkowym etapie wdrażania ustawy, zamiast postulowania jej "nowelizacji, właściwym działaniem jest wypracowanie i wdrożenie porozumienia, które pozwoli na stosowanie zapisów ustawy zgodnie z jej duchem, tj. z uwzględnieniem interesów zarówno miast, jak i ich mieszkańców korzystających z działek rodzinnych. Wierzymy, że podjęcie przez ZMP tej inicjatywy pozwoli wypracować, na gruncie obowiązującej ustawy, takie zasady współdziałania, które będą służyły, tak miastom, jak i działkowcom. Rozwiązanie to zdecydowanie lepiej przysłuży się do osiągnięcia celu, jaki deklaruje ZMP, tj. pogodzenia rozwoju miast z zachowaniem ogrodów działkowych, niż dalsze eskalowanie konfliktu z milionowym środowiskiem polskich działkowców zaniepokojonych kolejną próbą podważania ustawy chroniącej prawa ich rodzin.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

  

Białystok, dn.  18 marca 2014

                                                                            Zarządy ROD  

   W nawiązaniu do Apelu OZP PZD, który zamieszczamy poniżej, uprzejmie proszę o podejmowanie przez Walne Zebrania Sprawozdawcze uchwał, stanowisk bądź wystąpień do Związku Miast Polskich i osobiście do Prezesa ZMP p. Ryszarda Grobelnego wyrażających dezaprobatę działkowców wobec poczynań ZMP w stosunku do nowej ustawy o ROD.   

Adres: 
Związek Miast Polskich 
     ul. Robocza 42  
    61-517 Poznań 
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl  

                                                                Prezes OZP PZD 

                                                              /-/ mgr Andrzej Bojko 


  

 

A P E L

OKRĘGOWEGO  ZARZĄDU  PODLASKIEGO

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  DZIAŁKOWCÓW 

W  BIAŁYMSTOKU

DO  ZARZĄDÓW   ROD 

            Zwracamy się  z kolejną  prośbą do aktywu Rodzinnych Ogrodów  Działkowych o podejmowanie  uchwał, wystąpień i stanowisk  wyrażających  dezaprobatę  dla  poczynań  Związku  Miast  Polskich  i   jego  Prezesa  Pana  Ryszarda  Grobelnego.  Przez  kilka  ostatnich  dni  organizacja  ta  kierowała  apele  do  Pana  Prezydenta  RP  o rozważenie  możliwości  skierowania  nowej  ustawy  o  ROD  do  Trybunału  Konstytucyjnego.

            To  okazało  się  mało  prawdopodobne  i  nieskuteczne, więc  Pan  Ryszard  Grobelny  i  jego  zausznicy  wpadli  na  inny  pomysł  -  rozpoczęcie  rozmów  z  PZD  na  temat  nowelizacji  ustawy  o  ROD  z  13  grudnia  2013r. Każdy  rozsądny  działkowiec  wie  czym  może  skończyć  się  takie  działanie  Związku Miast  Polskich.

            Dlatego  zwracamy  się  do  aktywu  ogrodowego  z  tym  właśnie  apelem  o  jedność   w  działaniu    w  naszej  wspólnej  sprawie.  Dobrą  okazją  są  ku  temu  Walne  Zebrania  Sprawozdawcze,  pokażmy  naszą  siłę  i  nie  dajmy  odebrać  sobie naszej  nowej  ustawy  o  ROD,  która   jest  sukcesem   ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.         

 

                                                                               Członkowie i  sympatycy

                                                                               Okręgowego  Zarządu PZD

                                                                                        w  Białymstoku 

 

Listy i stanowiska wysyłamy na adres: biuro@zmp.poznan.pl 

 

Na stronie internetowej KR PZD znajdziesz:

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014  
http://pzd.pl/artykuly/12477/59/Biuletyn-Informacyjny-Nr-2-2014.html  

Bieżący Informator Działkowca 
http://pzd.pl/artykuly/12383/59/Informator-dzialkowca.html 

    

 

List Związku Miast Polskich do Prezesa Polskiego Związku Działkowców. Przeczytaj!

 http://pzd.pl/artykuly/12471/59/List-Zwiazku-Miast-Polskich-do-Prezesa-PZD.html  

 

 Prezydium KR PZD ogłosiło informacje o  konkursach w 2014 roku. 

   1. http://pzd.pl/artykuly/12455/59/Konkurs-krajowy-na-Wzorowa-Dzialke-2014r.html 

   2. http://pzd.pl/artykuly/12456/59/Konkurs-krajowy-Rodzinny-Ogrod-Dzialkowy-
       Roku-2014.html
  

 

Poznajemy nowe prawo działkowe. 

Na na stronie KR PZD umieszczona jest nowa zakładka - „W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają”, w której to publikowane będą odpowiedzi prawników KR PZD i OZ  na najczęściej zadawane przez działkowców pytania, dotyczące nowej ustawy oraz Regulaminu ROD. Poniżej zamieszczamy link do zakładki.

http://pzd.pl/artykuly/12439/114/W-SPRAWIE-USTAWY-Dzialkowcy-pytaja-a-prawnicy-Zwiazku-odpowiadaja.html  

 

Ważne!
Na stronie KR PZD znajdują się dokumenty, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych. Znajdziesz je pod adresem:
http://pzd.pl/artykuly/12410/114/Dokumenty-do-pobrania-na-zebrania-dzialkowcow.html

                 Pan Ryszard Grobelny
             Prezes ZMP 
             Prezydent Poznania

                                               S TA N O W I S K O
Szanowny Panie Prezesie ZMP.

           Na każdej z czterech rejonowych narad z Prezesami ROD, Członkami ZO i Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych prowadzonych w Okręgu Podlaskim, w których uczestniczyło 200 osób aktywu ogrodowego, poruszano sprawę stanowiska Związku Miast Polskich. Dyskutanci podkreślali , iż niechęć Związku do ogrodów działkowych nie jest zjawiskiem nowym.

           Zaskakujące jest jednak to, iż część prezydentów i burmistrzów, wchodzących w skład ZMP, wcześniej podpisała się pod Obywatelskim projektem ustawy o ROD. Do nich należy ich Prezes, Pan prezydent Poznania – Ryszard Grobelny. Co się takiego stało , że nagle chce Pan pogrzebać potrzeby miliona działkowców i pięciu tysięcy stowarzyszeń ogrodowych . Nie rozumiemy motywów Pańskiego działania ,oburza nas ta marionetkowa postawa.

             Nabieramy przekonania, iż wybrał Pan bogatszą organizację, której udzielone poparcie ma głębsze uzasadnienie. My się tego nie boimy , podkreślali dyskutanci – czołowy aktyw podlaskich ogrodów. Tylko dlaczego nie możemy wreszcie żyć spokojnie , a musimy dalej walczyć: Nie możemy pozwolić , by zaprzepaszczony został nasz dotychczasowy dorobek poprzez jeden list przesłany do prezydenta R.P .

              Uczestnicy narad szkoleniowych twierdzili , iż ruch działkowy, podczas ostatniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował. Stanowimy jednolitą – liczącą się siłę , która da o sobie znać w nadchodzących wyborach samorządowych , dotyczy to również Poznania. 

 

                   Podpisali
                   wszyscy uczestnicy narad szkoleniowych
                    w  Okręgu Podlaskim PZD.

                   

  Białystok 27.02.2014r.

 

Stanowisko KR PZD w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD (czytaj)  


Stanowisko KR PZD w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie nowej ustawy o ROD (czytaj)


Jest już najnowszy numer Informatora działkowca (czytaj)

 

 

 Narada szkoleniowa w Łomży

                W dniu 21 lutego br odbyła się narada prezesów ROD z rejonu łomżyńskiego mająca na celu wdrażanie nowej ustawy działkowej w codziennej pracy administracyjnej i organizacyjnej w ogrodach. Z informacji podawanych przez aktyw wynika, że ustawa cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem  działkowców, którzy nie mają zamiaru opuszczania naszej organizacji. Uczestnicy spotkania zredagowali list do przewodniczącego Związku Miast Polskich -Prezydenta Poznania, w którym wyrażają swoją opinię o próbie podważenia zgodności naszej ustawy z konstytucją.  Należy podkreślić, że wydarzenia ostatnich 2-ch lat jeszcze bardziej zintegrowało środowisko łomżyńskich działkowców z  PZD.

W załączeniu tekst listu wysłanego do Prezydenta Poznania.

 


  

            Łomża, 21.02.2014 r. 

                                                                                 Pan Ryszard Grobelny

                                                                                 Prezydent Poznania.

  Szanowny Panie Prezydencie.

Aktyw Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu łomżyńskiego, zgromadzony w dniu   21 lutego br. na naradzie mającej na celu wdrażanie  ustawy z dnia 13.12. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, został poinformowany o liście wysłanym do Prezydenta RP przez Związek Miast Polskich, w którym podważa się zgodność z konstytucją  tej ustawy.

Pamiętamy o poparciu, jakiego udzielił Pan i inni prezydenci i burmistrzowie zrzeszeni w ZMP dla obywatelskiego projektu ustawy. Było ono ważnym argumentem w  walce o nowy kształt ustawy. Dlatego bardzo zdziwiło nas, że pod listem, w którym mowa o niekonstytucyjności ustawy znajduje się Pana podpis. Byliśmy przekonani, że popiera Pan potrzeby działkowców i idee związku. Zmiana stanowiska jest dla nas niejasna i oburzająca. Nie rozumiemy motywów tak chwiejnej postawy.

        Ruch działkowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował jak nigdy dotąd. Będziemy z uwagą przyglądać się poczynaniom  wszystkich przedstawicieli władz lokalnych i podczas wyborów samorządowych odpłacimy pięknym za nadobne. Proszę nam wierzyć, to samo uczynią działkowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich.   

                                                                                     Podpisy uczestników spotkania

 

STANOWISKO     
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta R P o skierowanie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego

    Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z wystąpieniem skierowanym do Prezydenta R P przez Prezesa ZMP Pana Ryszarda Grobelnego, w którym ZMP wnioskuje o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, iż inicjatywa ta jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym społecznie. Podważanie kompromisowych rorwiązań zawartych w ustawie o ROD uznajemy za kolejny przejaw aktywności środowisk dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcia ich z terenów użytkowanych przez ich rodziny od pokoleń. (czytaj więcej )


Analiza
wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP
w sprawie skierowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego

Przedmiot analizy

       Pismem z dnia 20 grudnia 2013 r. Ryszard Grobelny jako Prezes Związku Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Urod) do Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotowe wystąpienie nie wskazywało konkretnego zapisu ustawy o ROD, ani nie zawierało żadnego konkretnego argumentu na poparcie postulatu skierowania ustawy do TK. ZMP ograniczył się jedynie do przywołania wcześniejszych orzeczeń TK dotyczących ustaw regulujących funkcjonowanie ogrodów działkowych w kontekście ochrony praw majątkowych gmin oraz odwołał się do stanowiska ZMP z dnia 7 października 2013 r., skierowanego do Sejmu podczas prac nad ustawą o ROD oraz opinii z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustawy o ROD sporządzonej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. (czytaj więcej ).

 

 

Nie wszystkie miasta wchodzącee w skład Związku Miast Polskich  są negatywnie ustosunkowane do nowej ustawy o ROD. Oto przykłady:  

Miasto Kielce, jako jedno z miast członkowskich Związku, z całą pewnością nie jest tym, które uznaje, że przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r . stoją
w opozycji do praw właścicielskich gmin o do terenów zajętych pod ROD. (czytaj więcej)

 


(Gminy KŁODZKO, MIĘDZYLESIE I NOWA RUDA): 

 W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013 roku skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybynału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku,
stanowisko odmienne od zawartego w wystapieniu. (czytaj więcej).


W DZIENNIKU GAZETA PRAWNA Z 2014.02.05  ukazały się artykuły dotyczące ROD.

Pamiętajmy o ogródkach
Zofia Jóźwiak

redaktor prowadzący

   Pięć tysięcy ogrodów, czyli statystycznie po dwa na gminę. Prawie milion działek, a więc i potężny elektorat, który trudno pominąć zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych.Trudno się więc dziwić, że z batalii o ogródki to raczej działkowcy wyszli zwycięsko. Ale wbrew licznym komentarzom uważam, że to również zwycięstwo dla miast i gmin.

  Przede wszystkim dlatego, że trudno będzie działki zlikwidować. Bo gdy spojrzymy z perspektywy ciut szerszej niż bieżące kłopoty finansowe, które dałoby się załatać, sprzedając atrakcyjny kawałek gruntu deweloperom, to mamy same zyski Zdrowie, świeże powietrze niewielkim kosztem, bez dodatkowych nakładów budżetowych, a i rodzinom produkującym własne owoce, kwiaty i warzywa coś w kieszeni zostanie. Społeczeństwo nam się przecież starzeje. Na emeryturę odchodzą właśnie najliczniejsze roczniki, te z lat 50. Emerytury mają coraz mniejsze, nie tylko z powodu reformy i likwidacji OFE. Większości dzisiejszych 50-60-latków przemiany gospodarcze nie przysporzyły finansowych sukcesów. Na nie załapali się o dekadę młodsi Upadające zakłady pracy, wysokie bezrobocie spowodowały, że i tak niskie świadczenia są jeszcze niższe ze względu na lata przerw w pracy. Trudno więc liczyć, że nasi emeryci, tak jak np. niemieccy, turystycznie podbiją świat. Raczej zostaną w kraju. Ale będą zdrowsi, czyli także tańsi dla samorządów, gdy ten czas spędzą aktywnie  na działkach, a nie leżąc przed telewizorem. Wiem, mogliby uprawiać te działki na peryferiach, nie np. w Warszawie na Mokotowie lub na Saskiej Kępie. Te warte miliony, a może nawet miliardy, grunty można by sprzedać deweloperom i wybudować tam kolejne, luksusowe, zamknięte osiedla albo błyszczące szkłem i aluminium biurowce. Zarobiliby i deweloper, i miasto. Czy na pewno? Przecież takie osiedla byłyby zamknięte. To znaczy dla miasta, a przynajmniej przeważającego odsetka jego mieszkańców, w dłuższym czasie byłby to teren stracony. Proponuję, żeby miejskie ogródki były otwarte. Dla tych, którzy chcą tylko pospacerować albo pokazać uczniom czy wnukom, jak rośnie rzodkiewka i jak kwitną malwy. Wiem, że to z kolei nie w smak działkowiczom, którzy obawiają się kradzieży i chuligańskich wybryków. Ale skoro są to działki na miejskich gruntach, z dobrym dojazdem, to powinny służyć nie tylko działkowcom. Ogrody działkowe to też duża bioróżnorodność, cenna dla ekologii miasta. Znacznie cenniejsza niż na wystrzyżonych trawnikach i wyłożonych kostką bauma osiedlach.
   Do działkowego stylu życia przekonują choćby Angela Merkel i Michelle Obama. Skoro nam nie udało się ogrodów do tej pory zniszczyć, to chwalmy się nimi, bo mamy czym. Zwłaszcza że za miedzą, w Berlinie czy Monachium, ogródki mają się dobrze - widziałam na własne oczy. A tam grunty są równie cenne, jeśli nawet nie cenniejsze niż w Polsce. 

 


 PRZECZYTAJ TEŻ: 

Działkowcy się obronili, ale miasta chcą dalszych zmian.

 Problem rozwiązano, ale raczej teoretycznie.  

 

 

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ  KOMISJI  REWIZYJNEJ  PZD w BIAŁYMSTOKUz dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia przez Sejm RP i podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Białymstoku obradujący na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2014 roku z nadzieją radością przyjmują podpisanie przez Pana Prezydenta RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm RP tak zdecydowaną większością. Dla nas jest ona dowodem i świadectwem, że nareszcie rodzinne ogrody działkowe będą istnieć na prawie i w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

            Opromienieni entuzjazmem i wiarą, że nareszcie mamy swoją dobrą ustawę i że wchodzimy w dobrym klimacie w nowy rok, nie trwało jednak długo. Oto pojawiła się wiadomość, że Związek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjności kilku przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i z tego tytułu wystosował list do Pana Prezydenta RP wnioskujący o skierowanie tejże ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dla nas jest to niezrozumiała sytuacja, spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentującego Związek Miast Polskich szczególnie, że nasze lokalne samorządy, które wypowiadały się pozytywnie o ustawie i zapewniały nas, że są za istnieniem ogrodów działkowych w formie prawnej, którą zaproponował projekt obywatelski poparty przez prawie milion działkowców i obywateli Polski.

            Stąd nasze pytanie - Komu tak bardzo ta młoda jeszcze ustawa zagraża?

            Tylko interesy nielicznych grup mogą być podłożem dla takiego myślenia niektórych udziałowców należących do Związku Miast Polskich.

Wierzymy, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej należycie oceni te podchody i właściwie odbierze ich intencję oraz – tak jak dotychczas – opowie się za zgodnością zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. Ufamy w roztropność Pana Prezydenta RP, że nie podzieli wniosku i poglądu zawartego w liście Związku Miast Polskich, a tym samym nie włączy się w na nowo rozkręcaną nagonkę istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i zniszczenia dorobku kilku pokoleń Polaków użytkujących działki .

             Apelujemy do Prezydenta RP o odrzucenie wniosku i pozostawienie działkowcom prawa do spokojnej uprawy działek w oparciu już istniejącą w obiegu prawnym i dobrze służąca działkowcom ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.


z wyrazami szacunku i poważania
członkowie OKR PZD w Białymstoku 

 


 

Pan Prezydent RP 
Bronisław Komorowski
 
 

Szanowny Panie Prezydencie 

         Działkowcy reprezentujący społecznie działające służby finansowe i kontrolne Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców z radością i entuzjazmem przyjmują podpisanie przez Pana ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm RP tak zdecydowaną większością. Dla nas jest ona dowodem i świadectwem, że nareszcie rodzinne ogrody działkowe będą istnieć na prawie i w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podpis Pana Prezydenta utwierdza nas w tym przekonaniu. 

         Ale oto pojawiła się wiadomość, że Związek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjności jej kilku przepisów i z tego tytułu wystosował list do Pana  Panie Prezydencie o skierowanie tejże ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Dla nas działkowców jest to niezrozumiała sytuacja spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentującego Związek Miast Polskich szczególnie, że nasze lokalne samorządy, które wypowiadały się pozytywnie o ustawie zapewniały nas by nie obawiać się o ogrody. 

         Komu tak bardzo ta młoda jeszcze ustawa zagraża? 

         Tylko interesy nielicznych grup mogą być podłożem dla takiego myślenia niektórych udziałowców należących do tego Związku Miast Polskich. 

         Wierzymy, że Pan Prezydent należycie oceni te podchody i właściwie odbierze ich intencję oraz – tak jak dotychczas – opowie się za zgodnością zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP .

 

                                                        

 z wyrazami szacunku i poważania
uczestnicy konferencji


 

   Stanowisko w sprawie Związku Miast Polskich .


  Panie Prezydencie i Prezesie ZMP Ryszardzie Grobelny. Nie wstyd Panu ulegać takim zachowaniom. Jako pierwszy jest Pan za, a już jako drugi jest Pan przeciw - mówimy o naszej Ustawie z 13.12.2013r. Widać gołym okiem, że zawiera ona zapisy satysfakcjonujące tych, którym ma służyć. Pamiętamy, poparło ją na etapie projektu blisko milion osób jako inicjatywę obywatelską. Uzyskała również pozytywne opinie wielu prawników i konstytucjonalistów. Przyjęta została niemal jednogłośnie przez Sejm i Senat, a prezydent RP podpisał trzeciego dnia po otrzymaniu. Działkowcy Podlasia upominając Pana Prezesa Związku Miast Polskich prosząc by nie lekceważył stanowiska innych mądrych ludzi i nie służył ślepo tym co w ogrodach widzą nie ludzi , a grunty. Jesteśmy zmęczeni wieloletnią zaciętą walką ze ZMP ale jesteśmy głęboko przekonani że ją wygramy.  Dajcie nam wreszcie upragniony spokój .
                                    Działkowcy Podlasia          Komunikat.
Okręgowy Zarząd Podlaski zwołał na dzień 29 stycznia 2014 roku. Komisję Polityki Oświatowej i Zagospodarowania Ogrodów, która wpisała się w ogólno - krajowy  czas wprowadzenia w życie zapisów nowej Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. W programie posiedzenia przewidziano trzy sprawy: 
         - aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.
         - sprawozdanie za ubiegły rok.
        - plan działania na przyszłość w  oparciu o nową Ustawę o ROD.

W naradzie uczestniczyło  19 osób w tym członkowie komisji oraz Instruktorzy Krajowi i Okręgowi. Dyskusję zdominował pierwszy punkt narady dotyczący dwóch spotkań na każdym ogrodzie: 1) Walne zebranie sprawozdawcze do 30.04.2014r. 2) Zebranie wszystkich działkowców poświęcone głosowaniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród działkowy. Wszyscy zebrani wykazali ogromne zaangażowanie i stałą pomoc w przeprowadzeniu zebrań w ROD,udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w trudnych zagadnieniach transformacji w zarządzaniu ogrodami.
Na zakończenie Prezes OZP , który brał udział w naradzie i referował punkt pierwszy, wyraził przekonanie, ze z  takimi działaczami Okręg Podlaski dobrze zrealizuje kolejne zadania stojące przed działkowicami z Podlasia.
     
    Instruktor d/s ogrodnictwa
    Stanisław Dworakowski.

  

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych   
Członkowie  
OZP, OKRew., OKRozj.  
rejonu białostockiego   

Zapraszam na naradę szkoleniową prezesów ROD i członków organów okręgowych z rejonu białostockiego, która odbędzie się w dn. 13 lutego 2014r. godz. 10.00 (czwartek) w Podlaskim Domu Działkowca przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii: 4, 7, 19 i 22.  

Program narady:  

       System organizacyjny ogrodnictwa działkowego według nowej ustawy.
Stan prawny ROD.  
Wdrażanie nowej ustawy o ROD.  
Przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe według ustawy. 
Projekt nowego regulaminu ROD. 
Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2014r. 
Zebrania Działkowców w 2014r. Inwestycje w ROD. 
Sprawy różne. 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                               /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

CZYTAJ! 

        Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 

http://pzd.pl/artykuly/11988/59/Ustawa-dzialkowa-opublikowana-w-Dzienniku-Ustaw.html  

         Statut PZD

Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. - 10.01.2014  

ZMP chce zaskarżyć nową ustawę do TK

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy  

 

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 03.01.2014

W najbliższy czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie wdrożenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która wejdzie w życie 19 stycznia br.  Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Warto podkreślić, że statut który zostanie przyjęty nie będzie nowelizacją dotychczasowego, tylko zostanie zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Podczas posiedzenia KR PZD przyjęte zostaną także inne dokumenty wdrożeniowe.

KR PZD intensywnie przygotowuje się do dostosowania ustawy działkowej do codziennej działalności Związku i ogrodów, gdyż ma świadomość, że po przerwie zimowej dzialkowcy znowu powróca na ogrody. KR PZD zrobi jednak wszystko, by działkowcy jak najlepiej odnaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej. 

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych - 19.12.2013

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD,  który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast  realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.

Czytaj więcej: 

1. List otwarty KR PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego

http://pzd.pl/artykuly/11867/59/List-otwarty-KR-PZD-do-Prezydenta-RP-Pana-Bronislawa-Komorowskiego.html  

2.Podziękowania dla Marszałek

http://pzd.pl/artykuly/11865/59/Podziekowania-KR-PZD-dla-Marszalek-Sejmu-Ewy-Kopacz.html  


  

Białystok, 28 listopada 2013  

Prezesi ROD 
Członkowie organów okręgowych  Okręgu Podlaskiego
  

W związku z powołaniem w Krajowej Radzie zespołów do opracowania zadań i uprawnień organów PZD w świetle nowej ustawy o ROD, m.in. zespołu organizacyjnego, który określi zasady funkcjonowania ROD w nowej sytuacji prawnej, rolę i zadania walnego zebrania oraz zarządu ROD, funkcjonowanie dotychczasowych organów PZD w ROD, zapraszam do zgłaszania swoich uwag i wniosków w tym temacie do Okręgowego Zarządu PZD.

Jako członek zespołu organizacyjnego, zobowiązuję się przekazać wszystkie merytoryczne uwagi i wnioski do Krajowej Rady.  

 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                                                /-/ mgr Andrzej Bojko

   

Parlament zakończył prace nad ustawą - 13.12.2013

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie głosowali kolejno nad każdą poprawką. W sumie za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało zaledwie 13 posłów, pozostali jednomyśłnie przyjęli zmiany proponowane przez izbę wyższą.

 

Za odrzuceniem pierwszej poprawki senatu było w sumie 10 posłów:
PiS: Joachim Brudziński, Krzysztof Jurgiel, Marek Kuchciński, Krzysztof Michałkiewicz, Ryszard Terlecki, Wojciech Zubowski
TR: Andrzej Piątak
SP: Andrzej Dera, Ludwik Dorn
Jacek Żalek – poseł niezrzeszony

Za odrzuceniem 2 poprawki Senatu był tylko jeden poseł – niezrzeszony Jacek Żalek.

Za odrzuceniem poprawki 3 głosowało 2 posłów: Jacek Żalek i  Piotr Pyzik (PiS)

Za odrzuceniem 4 poprawki było 3 posłów: Tadeusz Tomaszewski (SLD), Elżbieta Kruk (PiS) i Jacek Żalek. 

O jakich poprawkach mowa
Senat na posiedzeniu 12 grudnia 2013 r. zaproponował m.in., aby oświadczenia woli stron umowy przeniesienia praw do działki były składane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Kolejna poprawka m.in. przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 na 19 stycznia 2014 r. Propozycja zmian wprowadzonych przez izbę wyższą była w dniu wczorajszym przedmiotem  posiedzenia i dyskusji w Komisjach Sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obie komisje przyjęły senackie poprawki ze zrozumieniem i bez zastrzeżeń.

 Więcej na ten temat:

http://pzd.pl/artykuly/11781/59/Ustawa-dzialkowa-czeka-juz-tylko-na-podpis-Prezydenta.html  

 

Senatorowie niemal jednomyślnie przyjęli nową ustawę działkową - 12.12.2013

W dniu dzisiejszym (czwartek) senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas środowej dyskusji nad ustawą. Za przyjęciem ustawy głosowało 71 senatorów. Jedynie senatorowie Andrzej  Pająk (PiS, OKW Kraków) i Andrzej Matusiewicz (PiS, OKW Krosno) wstrzymali się od głosu. W Senacie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także delegacja działkowców.

 Więcej informacji na:http://pzd.pl/artykuly/11778/59/Senatorowie-niemal-jednomyslnie-przyjeli-nowa-ustawe-dzialkowa.html

 


 

Senat rozpocznie prace nad ustawą działkową.

3 grudnia (wtorek) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 15.00.

WAŻNE!!!  PRZECZTAJ!!!

1. Stanowisko Prezydium w sprawie uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

http://pzd.pl/artykuly/11527/59/Stanowisko-Prezydium-w-sprawie-uchwalenia-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html 

2. List otwarty Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców do Senatorów RP -

http://pzd.pl/artykuly/11525/59/List-otwarty-Prezydium-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-do-Senatorow-RP.html 

3. Oświadczenie Prezydium KR PZD w sprawie poprawek do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonych do Senatu RP -  

 

http://pzd.pl/artykuly/11526/59/Oswiadczenie-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-poprawek-do-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-zgloszonych-do-Senatu-RP.html

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową - 22.11.2013

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Podczas trzeciego czytania w Sejmie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także ponad trzydziestoosobowa delegacja działkowców.

 Czytaj więcej:
http://pzd.pl/artykuly/11374/59/Sejm-jednoglosnie-przyjal-ustawe-dzialkowa.html

 

 

 

 

Strona główna
Prawo w PZD
Poradnik działkowca
Z życia ogrodów
Wzory dokumentów
Ogłoszenia
Przydatne linki
Galeria
Kontakt
Komisja Rewizyjna
Poznaj nowe prawo
Stanowiska, apele, listy.