Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 

 MAJOWY „Mój Ogródek” OD DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 20.04.2018

 W bieżącym numerze zajdziesz praktyczne porady i wskazówki jak ciąć krzewy po wiosennym kwitnieniu i jak pielęgnować i czym kosić trawnik, tak aby był ozdobą działki przez cały sezon. Doradzamy krok po kroku jak odnowić drewniane elementy na działce – taras altanki, meble, małą architekturę ogrodową, np. pergole, które sprawią, że działka nabierze nowego, świeżego wyglądu. W majowym wydaniu „Mojego Ogródka” prezentujemy proste, ekologiczne sposoby na szkodniki warzyw. Zachęcamy do kolekcjonowania superdodatku – „Zaprojektuj swój ogród”. W majowym wydaniu już cz. 6. Kolekcjonując wszystkie części uzbierasz praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Spotkanie przedstawicieli Okręgu Podlaskiego PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód w Białymstoku - 19.04.2018

W dniu  17.04.2018 r.  odbyło się spotkanie  przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie.
W spotkaniu udział wzięli:
Przedstawiciele Okręgowej Rady:

 1. Prezes  Andrzej Bojko 
 2. Instruktor ds ogrodnictwa  Stanisław Dworakowskim
 3. Inspektor ds inwestycji   Eugeniusz Smorszczewski

Przedstawiciele  Zarządu Zlewni:

 1. Dyrektor  Adam Aleksiejuk
 2. Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami  Wód Elwira Chociej

Na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z obowiązującą od 2018 roku Ustawą Prawo Wodne i obowiązkową odpłatnością za korzystanie z wód głębinowych i powierzchniowych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Zlewni Wód w Białymstoku.
Poruszane tematy i ustalenia:

 1. Przynależność  administracyjna  do  rejonu  Zlewni Wód w Białymstoku. Do tego rejonu  należą: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Mońki, Siemianówka i Sokółka. Stąd więc będzie pochodziła całość korespondencji, kierowana za pośrednictwem Okręgu Podlaskiego PZD, w sprawach  związanych z eksploatacją studni głębinowych, odpłatnością za pobór wód i kontrolą w rodzinnych ogrodach działkowych  znajdujących się w tym rejonie.
 2. Pobór wód głębinowych. Na pobieranie wód głębinowych  ze studni głębszych niż 40 m konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Dla studni o głębokości do 40 m nie jest wymagane takie  pozwolenie. Ogrody, które nie mają aktualnego pozwolenia  wodno- prawnego, mają bezwzględny obowiązek jak najszybciej  wystąpić do Wód Polskich o aktualizację, przygotowując stosowną dokumentację. 
 3. Odpłatność. Za pobieranie wód głębinowych  odpłatność ponoszą wszystkie jednostki mające osobowość prawną (w naszym przypadku PZD), bez względu na głębokość studni. Ilość pobranych wód, określona w Prawie Wodnym na 5 m³ średniorocznie na dobę, nie dotyczy rodzinnych grodów działkowych, a wyłącznie indywidualnych odbiorców. Odpłatność obecnie ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z grudnia 2017 roku składa się z:
  1. - opłaty stałej, stanowiącej iloczyn  500 zł liczony za 365 dni w roku w zależności od ilości  m³  wody na godzinę  wskazanej w pozwoleniu wodno – prawnym. Można wystąpić o zmianę okresu pobierania wód do 214 dni w roku, jako okresu rzeczywistej działalności w ogrodach, tak jak traktują nas organy samorządowe w ustalaniu  regulaminu i stawek opłat za odbiór śmieci. Wymagać to jednak będzie dokładnego przestrzegania tego terminu, gdyż wiąże się to ze zmianą  wysokości opłat.                              
  2. opłaty zmiennej  w wysokości 0,115 zł za m³ pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy z uwzględnieniem współczynnika  różnicującego „x 2” przy braku uzdatniania  wody. Wcześniej Okręg Podlaski zwrócił się z do Krajowej Rady PZD z wnioskiem o wystąpienie do ustawodawcy z propozycją zmiany w ustawie, w zakresie zmiany przynależności rodzinnych ogrodów  działkowych, w tabelach opłat, do faktycznej działalności i potraktowanie ich jako terenów rolnych, tak jak jesteśmy traktowani w corocznie składanych deklaracjach podatkowych. Z tego wynikłaby zmiana stawki z 0,115 zł na 0,05 zł za m³, zwłaszcza że woda w ogrodach w głównej mierze służy do podlewania upraw.
  3. opłaty w   przypadku  braku pozwolenia wodno - prawnego za pobieranie wód będzie podwyższona  około  pięciokrotnie.
 4. Wodomierze. w najbliższym okresie PGW Wody Polskie nie przewiduje wstawiania swoich wodomierzy. Obowiązkiem każdego z użytkowników studni głębinowej jest więc wstawienie i utrzymanie w należytym stanie wodomierza, dbałość o jego terminową legalizację.
 5. Obowiązki  wynikające z pozwolenia wodno - prawnego. W każdym pozwoleniu wodno - prawnym jest wskazany obowiązek użytkownika ujęcia wodnego do prowadzenia między innymi odczytów wskazań wodomierzy, prowadzenia rejestracji tych odczytów, badania poziomu zwierciadła wody i wydajności  studni przynajmniej dwa razy w  roku.
 6. Kontrole. PGW Wody Polskie przewidują w swojej działalności przeprowadzenie kontroli wszystkich ujęć  wodnych  znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

    Informacje przygotował:     
    inż. Eugeniusz Smorszczewski

 

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 19.04.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj.” 1.W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD? oraz 2. Czy w tym roku walne zebranie może podjąć uchwałę o możliwości odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową? [LINK]

 


 W majowym "Moim Ogródku". - 18.04.2018

 Wiosna, wiosna, nareszcie możemy ją naprawdę poczuć i zobaczyć. I u nas bardzo wiosennie i pracowicie w tym numerze. Przede wszystkim polecam na temat miesiąca „Strzelać kolorem”(s. 4). Przedstawiamy w nim te gatunki i odmiany, które robią WOW swoją barwą i obok, których nie można przejść obojętnie. Po zimie koniecznie musicie przeczytać „Idealny trawnik” (s. 22), czyli, jak mieć „angielski trawnik”. W maju jest też najwyższy czas na upiększanie balkonu i tarasu. Przygotowaliśmy dla Was „Balkon z różnych stron” (s. 19), czyli dobór roślin na balkon skierowany na różne strony świata. Nie omińcie też „Warzywnika dla zapracowanych” (s. 26 – dowiecie się, jak uprawiać warzywa, aby zajmowało nam o jak najmniej czasu, a jeśli dopiero myślicie o warzywniku to polecam „Dla spóźnialskich” (s. 29) , czyli dla tych co chcą jeszcze w tym oku cieszyć się własnymi warzywami, ale nic nie zrobili. A jeśli chcecie mieć „Truskawki jeszcze w tym roku” zapraszam na str. 37. Wszystko możecie obejrzeć w wirtualnym przewodniku [LINK] 

 

Pozdrawiam                        

Magdalena Kondracka

Redaktor naczelna          

 


 Dokumentacja z walnych zebrań - 17.04.2018

 Okręgowa Rada Podlaska PZD przypomina zarządom ROD o obowiązku dostarczenia dokumentacji z przebiegu walnego zebrania. W Okręgu Podlaskim, do dnia 17 kwietnia 2018 r., zgodnie z przesyłanymi przez ogrody zawiadomieniami o terminach, odbyły się 24 walne zebrania. Do tej pory wpłynęło jedynie 9 kompletów materiałów. Wymaganych dokumentów wciąż nie przesłało m.in. kilka ogrodów, które swoje walne zebrania odbyły już miesiąc temu.

Przesyłając dokumentację należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby umieścić w niej wszelkie podjęte uchwały oraz ich załączniki. Nie można także zapomnieć o dokumentach takich jak: porządek, regulamin czy też protokół z przebiegu walnego zebrania. 

Istotną kwestią jest także to, że wszystkie powyższe dokumenty powinny być wypełnione i podpisane oraz powinny stanowić kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. ORP PZD prosi o nie przesyłanie do Okręgu oryginalnych kompletów materiałów! 

 


 Szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD System - 13.04.2018

 Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM, które odbędzie się w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/5 w dn. 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00. W szkoleniu powinny wziąć udział osoby, którym Zarząd ROD nadał uprawnienia użytkownika programu. Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu komputerowego będącego na stanie ogrodu (nie może to być prywatny laptop) z zainstalowanym programem w wersji demonstracyjnej. Program można pobrać ze strony internetowej Okręgu Podlaskiego klikając TUTAJ.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy również przedstawicieli ROD, które dotychczas nie zgłosiły chęci nabycia programu, celem zapoznania się z programem i podjęcia ewentualnej decyzji o jego nabyciu w przyszłości.

 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii: 4, 7, 13, 19 i 22. Parking wyłącznie od ul. A.Mickiewicza.

 

 

Prezes ORP PZD    

mgr Andrzej Bojko

 


 

 Zgłaszanie terminów walnych zebrań sprawozdawczych - 12.04.2018

 Okręgowa Rada Podlaska zwraca się z prośbą do Zarządów ROD, które do tej pory nie przekazały do biura Okręgu terminów planowanych obrad walnych zebrań, o niezwłoczne ich przekazanie. 

Prośba dotyczy w sumie 31 ogrodów, w tym aż 11 z Białegostoku. 

 


 

 Pomidory bez chemii – z majowym "działkowcem" jest to możliwe - 12.04.2018

 Groźne choroby pomidora (głównie zaraza zimniaka) często zniechęcają do uprawy tego smacznego warzywa, niektórzy wręcz uważają, że bez chemicznych środków ochrony nie osiągną sukcesu. Tymczasem warto sięgnąć po majowe wydanie miesięcznika „działkowiec” aby przekonać się, że można zbierać zdrowe i dorodne pomidory z działkowych upraw bez stosowania „chemii”!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Coraz więcej pieniędzy z samorządów dla ROD. - 11.04.2018

 Samorządy coraz przychylniej spoglądają na rodzinne ogrody działkowe w miastach. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych. Udzielanie dotacji nie byłoby możliwe gdyby nie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. To art. 17 ww. ustawy umożliwia przyznanie dla ogrodów działkowych dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. I jak pokazują poniższe przypadki, coraz chętniej z niego korzystają.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.05.2018

 W sprzedaży jest już najnowszy – czerwcowy numer „działkowca” – największego pisma ogrodniczego na rynku, wypełniony mnóstwem atrakcyjnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. W nowej rubryce „Porady prawne dla działkowców” znaleźć można wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w Związku. W tym numerze odpowiemym.in. na pytania „Czy trzeba płacić za wywóz śmieci z ROD, jeśli nie korzysta się z pojemnika ogrodowego?”, „Gdzie powinna być zamieszczona informacja finansowa nt. prowadzenia ROD w poprzednim roku?”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 CZERWCOWY „Mój Ogródek” W KIOSKACH OD 21 MAJA! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 18.05.2018

 W czerwcowym „Moim Ogródku” prezentujemy krzewy dla leniwych, którzy kochają swoją działkę, ale czasem nie mają na nią wystarczająco dużo czasu, a chcą aby była atrakcyjna i różnorodna przez cały rok. W numerze przedstawiamy praktyczne porady i wskazówki – co posadzić w cienistych zakątkach, które znaleźć można na każdej działce, a które również zasługują na interesującą oprawę. Doradzamy jak pozbyć się zielonego nalotu „glonów” ze ścian tarasu altanki i z sezonowego basenu, który dla naszego zdrowia musi być czysty i bezpieczny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 18.05.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Czy po wyroku sądu o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej lub o przywróceniu prawa do działki, zarząd ROD musi podpisywać z działkowcem nową umowę? oraz Czy członkiem okręgowej komisji rewizyjnej może być członek zarządu ROD? 

 

[LINK]

 


 

 Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 17.05.2018

 "Projekt powyższej ustawy w żadnym zapisie nie wspomina i w zapisach nie odnosi się do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Lekceważy on miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a wręcz umożliwia omijanie ich pozwalając na realizację inwestycji wbrew tym planom."

 

 

STANOWISKO

 


 

 Spotkanie z policją na terenie ROD Jasna Polana - 17.05.2018

 W dniu 28 kwietnia 2018 roku, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jasna Polana" w Białymstoku, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie ROD - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w którym udział wzięli funkcjonariusze  Komisariatu IV Policji w Białymstoku:

- Komendant Komisariatu nadkom. Kamil Tomaszczuk,

- Naczelnik Wydziału Prewencji KIVP podinsp. Janina Żebrowska – Gogiel,

- dzielnicowy st. sierż. Anna Krasowska.

    Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu z działkowcami były promowanie pracy dzielnicowego oraz omawianie zakresu występujących zagrożeń na terenie ROD, w tym m.in. przestępczość włamań, niszczenia mienia, konflikty między sąsiedzkie na terenie ROD.  
Ponadto poruszane tematy dotyczyły również osób starszych wiekiem, które narażone są na działania przestępcze, tj. wyłudzanie pieniędzy na tzw. wnuczka, pracownika ZUS, pracownika socjalnego lub na policjanta. 

Funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na spotkanie, zaapelowali do działkowców o większą współpracę w zapobieganiu czynom zabronionym oraz aby w każdym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na tablicach ogłoszeń, były umieszczone telefony alarmowe oraz bezpośredni kontakt telefoniczny z dzielnicowym tego rejonu.


Stanisław Żałobiński

 


 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka - 16.05.2018

 W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka. W swoim stanowisku KZ PZD wskazał, że wobec celów rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcji działek oraz braku przepisów prawnych dających uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka, jak również z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD - 11.05.2018

 W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów - 11.05.2018

 W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana przede wszystkim w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot je przetwarzający wymusiło na Związku podjęcie działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.  Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  radców prawnych, który zajmował się tworzeniem regulacji wewnątrzzwiązkowych w celu wykonania zaleceń zawartych w RODO. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 ABC sadzenia z „Moim Ogródkiem” - 11.05.2018

 Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że lato to nie czas na sadzenie roślin – szczególnie drzew i krzewów. Dzięki temu, że większość roślin produkowana jest w pojemnikach, możemy je sadzić przez cały sezon: od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Warto poznać dobre rady ich sadzenia i wskazówki – co zrobić tuż po ich kupieniu, ponieważ obecnie kupujemy rośliny nie tylko osobiście w centrach ogrodniczych, ale również za pośrednictwem sklepów internetowych, a taki zakup wymaga odpowiednich czynności, tak aby rośliny były zdrowe, a działka atrakcyjna.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Zdrowie prosto z działki! - 09.05.2018

 Już nie możemy doczekać się pierwszych truskawek z działki. Nikt nie musi przekonywać, że takie są oczywiście najsmaczniejsze. Jednak warto wiedzieć także, dlaczego są takie zdrowe i jak je spożywać, aby czerpać z nich jak najwięcej witamin, błonnika, polifenoli i innych prozdrowotnych związków. Najwcześniej – już w maju – pojawiają się owoce jagody kamczackiej. Są bardzo smaczne, i choć nie sprawiają kłopotów w uprawie, nadal są rzadko spotykane na działkach. A szkoda – to bogactwo m.in. antocyjanów i pierwszych witamin. Dlaczego jeszcze trzeba posadzić jagodę kamczacką? Przeczytajcie w czerwcowym „działkowcu”. Warto!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nie bójmy się padalców ! - 02.05.2018

 Nie tylko dzieci mają radość z okrywania ciekawych zwierzątek czy roślin na działce. Dorośli również cieszą się z niektórych ogrodowych mieszkańców. U nas od ubiegłego roku zamieszkuje padalec i bardzo nas to cieszy. Staramy się go nie przepłoszyć, by został u nas jak najdłużej, a może żyć około 30 lat! Padalec ze względu na brak odnóży często jest mylony z wężem lub żmiją, tymczasem to beznoga jaszczurka. Od węży odróżnia go obecność powiek i otwory uszne, nie jest jadowity.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych - 30.04.2018

 W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem, w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych. Powołując się na Statut PZD (§ 60), który wskazuje na „wyłożenie” jako  jedyną możliwość zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi (sprawozdaniem z działalności zarządu ROD, sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności komisji rewizyjnej), Krajowy Zarząd PZD uznał, że zainteresowany członek w ramach ww. uprawnienia ma prawo przejrzeć dokumenty osobiście i „na miejscu”, ewentualnie sporządzić z nich notatki. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych - 30.04.2018

 W związku z rozwijającym się rynkiem kart płatniczych, które coraz częściej proponowane są przy zakładaniu lub zmianie konta bankowego członkom organów PZD (w szczególności zarządom ROD), w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych. Po analizie przepisów prawnych obowiązujących w PZD, w szczególności w zakresie dwuosobowej reprezentacji organów PZD, jak również licznych zagrożeń związanych z korzystaniem z kart płatniczych, Krajowy Zarząd PZD stanął na stanowisku, że dokonywanie płatności w Polskim Związku Działkowców może odbywać się za pośrednictwem elektronicznych produktów bankowych (elektronicznych kont bankowych i przelewów on-line), ale z wyłączeniem możliwości korzystania z kart płatniczych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 30.04.2018

 W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt. Wiodącym tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo w ROD. Narastająca ilość zjawisk zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ich majątkowi w ogrodach w całym kraju pokazały jak ważna i aktualna jest to kwestia.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Biuletyn Informacyjny nr 6/2018 - 26.04.2018

 W Biuletynie Informacyjnym KZ nr 6/2018 m.in. materiały z XX posiedzenia Krajowej Rady PZD  z 14.03.2018 r., sprowadzanie z działalności Prezydium KR i Krajowej Rady PZD w roku 2017, otwarty plan pracy KR i Krajowego Zarządu na rok 2018,   ocena projektu ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-  budowlanego oraz informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Szkolenie w zakresie programu DGCS PZD SYSTEM - 26.04.2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele ROD, które zgłosiły chęć nabycia programu, jak również z niektórych ogrodów, które dotychczas nie zdecydowały się na jego nabycie. Szkolenie prowadził upoważniony z ramienia Okręgu Prezes ROD im. Żwirki i Wigury – Krzysztof Sołowiej. Został omówiony i zaprezentowany w formie slajdów, z możliwością ćwiczeń na komputerach, moduł „Ogrody Działkowe”. W najbliższych tygodniach przewiduje się kolejne szkolenia z innych modułów.

 

GO

 


          

 Informator Działkowca - 25.04.2018

 W tym tygodniu do ROD w całej Polsce oraz okręgowych zarządów PZD trafi majowy numer Informatora Działkowca. Wśród najważniejszych informacji m. in.:  projekt tzw. specustawy mieszkaniowej zagrożeniem dla ROD i działkowców; nowe prawo wodne; dlaczego warto uczestniczyć w walnym zebraniu, dokumenty z jakimi członek ROD ma prawo zapoznać się przed walnym zebraniem, Otwarty Program Rozwoju ROD, opieka nad działką podczas nieobecności działkowca, stanowisko PZD w sprawie wyborów samorządowych oraz najnowsza oferta sklepu "działkowiec". Zachęcamy do czytania!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Biuletyn Informacyjny nr 5/2018 - 25.04.2018

 W Biuletynie Informacyjny KZ nr 5 /2018 m.in. opinia i stanowisko Krajowego Zarządu PZD dot. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, pismo jednostki krajowej do Ministra Inwestycji i Rozwoju, opinie zespołów prawnych powołanych od oceny projektu, stanowiska organów terenowych oraz pisma Okręgów do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ponadto informacja o działaniach Krajowego Zarządu w związku z wejściem w życie ustawy Prawo wodne. 

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.04.2018

 Uwaga: już w sprzedaży najnowszy majowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, pełen aktualnej wiedzy, porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki! Nie przegapcie też okazji i zamówcie pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

19 maja 2018
   Program komputerowy DGCS PZD SYSTEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już w bieżącym roku kolejnych 156 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
19 maja 2018
   W dniu 6 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Komisji Oświaty Ogrodniczej Okręgu Podlaskiego, odbyła się kursokonferencja Instruktorów społecznej służby
19 maja 2018
   Dnia 05.04.2018 obradowała Komisja ds. nowelizacji Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dokonał wprowadzenia i przypomniał o potrzebie znowelizowania
16 maja 2018
   Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "27 Lipca" w Białymstoku, podczas swoich obrad w dn. 18 marca 2018r., przyjęło stanowisko w
24 kwietnia 2018
   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe.
24 kwietnia 2018
   Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uznaje za konieczne dokonanie niezbędnych korekt w projekcie specustawy mieszkaniowej, zabezpieczających prawny interes rodzinnych ogrodów
24 kwietnia 2018
 "Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z projektem ustawy o o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
24 kwietnia 2018
   W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze
24 kwietnia 2018
  W związku z obowiązującą od 01.01.2018 r. ustawą Prawo Wodne, do prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej powołane zostało  Państwowe Gospodarstwo
24 kwietnia 2018
 Problemy i konflikty wynikające z obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, wbrew pozorom nie dotyczą
23 kwietnia 2018
   W dniu dzisiejszym posiedzenie Krajowego Zarządu PZD zostało zdominowane przez bardzo głośny w ostatnich dniach temat związany z projektem
23 kwietnia 2018
   W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Powyższy
20 kwietnia 2018
   W ostatnim czasie w mediach można przeczytać bardzo dużo informacji na temat tzw. specustawy mieszkaniowej. Powyższe wynika z faktu,
20 kwietnia 2018
   Do podstawowych celów wiosennej uprawy gleby na działkach zalicza się: 1. Ograniczenie strat wody pozimowej poprzez zatrzymanie jej w

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski