Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów krajowych - 16.07.2018

 W roku 2018 Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i konkurs na „Wzorową Działkę Roku 2018”. Zgodnie z regulaminami obu konkursów zgłoszenia ogrodów i działek dokonywały Okręgowe Zarządy PZD, typując kandydatów spośród laureatów ubiegłorocznych konkursów okręgowych. Do konkursu na „Rodzinny Ogród Działkowy 2018” zgłoszono 21 ROD z 18 okręgów. Do konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2018” zgłoszono 29 działek z 24 Okręgów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2017 r. - 12.07.2018

 Na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął informację o czasowych zajęciach terenów ROD w 2017 r., sporządzoną w oparciu o przedłożone przez okręgowe zarządy PZD sprawozdania. W 2017 roku czasowe zajęcia terenu (czyli wyłączenia części ROD na określony czas celem wykonania inwestycji celu publicznego nieprzewidujących likwidacji części ogrodu) dotyczyły 121 rodzinnych ogrodów działkowych w 21okręgach i objęły  powierzchnię 11,16090 ha (w tym 9,9822 ha terenów ogólnych i 1,1787 ha terenów pod działkami rodzinnymi). W 2017 r. zajęto tereny ROD na okres 3 922 dni. Czasowe zajęcia objęły tereny ogólne ROD oraz 37 działek rodzinnych w całości i 102 działki rodzinne w części

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - 11.07.2018

 Krajowy Zarząd PZD informuje, że w dniu 27.06.2018 r. do Marszałka Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest usprawnienie dotychczasowych procesów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt  przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształci się z mocy prawa we własność. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018

 Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jak ratować trawniki na działkach po okresie suszy? - Porady praktyczne - 02.07.2018

Wysokie temperatury w czerwcu br., długotrwały brak opadów deszczu oraz konieczność oszczędnego gospodarowania wodą (w części ROD jej niedobór lub brak), spowodowały, że trawniki na wielu działkach są w bardzo słabej kondycji. Nastąpiło zahamowanie wzrostu porostu, trawa (najczęściej plamami) zaczęła zasychać. Te niekorzystne objawy nasiliły się szczególnie na działkach w następujących przypadkach:          

1. położeniu trawnika na glebach lekkich i bardzo lekkich;                         

2. braku lub nierównomiernego (przynajmniej: azot i fosfor, a zwłaszcza potas) nawożenia trawnika wiosną;                                                           

3. niewłaściwego odczynu (pH) podłoża na trawniku: za niskiego, a częściej na działkach - za wysokiego;                                                       

4. bardzo niski lub za niski stan zasobności podłoża w potas, który jest regulatorem gospodarki wodnej w roślinach;

5. bardzo  niskiego koszenia trawy;                                                            

 

Część działkowców, reagując na pogarszający się stan trawnika, przystąpiła do - w miarę dostępu do wody - intensywnego podlewania, w tym często w środku dnia przy wysokiej temperaturze. powietrza. Zimna woda padając na nagrzaną  trawę, na wielu trawnikach spowodowała przyśpieszenie zasychania porostu. Działkowcy, zamierzając pomóc trawie, spowodowali skutek odwrotny - bardziej intensywne zasychanie, a często całkowite zaschnięcie źdźbeł trawy.                                               

 

Trawniki można uratować pod warunkiem, że nie nastąpiło zniszczenie znajdujących się pod powierzchnią gleby węzłów krzewienia, z których powoli mogą wyrosnąć nowe źdźbła trawy.                                                 

 

Zróbmy wszystko co możliwe by pomóc trawie odrosnąć !!

 

Po ostatnich opadach deszczu i przy niższej ostatnio (ok 29 czerwca) temperaturze powietrza, na działkach, na których nie nastąpiła całkowita degradacja porostu, trawa zaczyna "odbijać", czyli następuje powolne stopniowe odtwarzanie źdźbeł z węzłów krzewienia. Osłabiony trawnik zaczyna mozolnie zmieniać barwę z szarej na zieloną. Nie zepsujmy tego, tym bardziej że praktycznie całe lato przed nami i mogą zdarzać się dalsze okresy suszy. Uwzględniając powyższe należy wspomóc trawniki w ich jak najszybszej i całkowitej regeneracji poprzez:                             

1. na nawodniony trawnik (po deszczu lub po intensywnym najlepiej porannym lub z konieczności po wieczornym podlaniu) koniecznie po obeschnięciu trawy, zastosować niewielką dawkę azotu  - maksymalne do 0,5kg azotu/ar, czyli np. do 1,5kg saletry amonowej lub do 2/3 najniższej zalecanej przez producenta dawki nawozu wieloskładnikowego przeznaczonego dla trawników;                                                                   

2. zastosowany nawóz wmyć do podłoża wodą;                                       

3. jeśli zastosujemy pojedynczy nawóz azotowy, to po około 7-10 dniach zastosować potas (regulator gospodarki wodnej w roślinach) w maksymalnej dawce 0,8-1,0kg siarczanu potasu/ar;                                 

4. zapewnić bieżące potrzeby wodne trawnika (deszcz lub poranne podlewanie co ok. 3 dni;                                                                             

5. po częściowej regeneracji porostu, trawnik częściej (raz w tygodniu) i nieco wyżej niż dotychczas, kosić;                                                             

6. nie stosować w tym okresie zabiegów spulchniających lub napowietrzających podłoże (areacja, wertykulacja). Zabiegi te wykonamy jesienią lub wiosną - po powrocie stanu trawnika do poprawnego;             

7. działkowcy, którzy nie znają lub przewidują niewłaściwy stan chemiczny  (pH, zasobność w składniki pokarmowe) podłoża pod trawnikiem,  powinni prawidłowo pobrać i przebadać próbki podłoża w stacji chemiczno-rolniczej. Wtedy dalsze postępowanie: nawożenie i ewentualnie zmiana pH) należy dostosować do zaleceń wynikających ze stanu chemicznego podłoża uwzględniając przy. tym stopień regeneracji trawnika;                              8. na działkach, na których nastąpiło całkowite zniszczenie porostu, konieczne będzie (po odpowiednim przygotowaniu podłoża, w tym i po zastosowaniu brakujących składników pokarmowych oraz - jeśli zajdzie potrzeba -  po regulacji pH) dokonać jesiennego odsiewu trawy właściwie dobraną jej mieszanką. Należy wziąć pod uwagę, że trawnik zakładamy na wiele lat i często występują na nim różne problemy podczas użytkowania, np. występowanie mchu. Warunkuje to potrzebę bardzo dobrego przygotowania podłoża pod założenie nowego trawnika.

 

 

Jan Grabowski                     

Instruktor Krajowy PZD

w Białymstoku                      

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r. - 29.06.2018

 W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości. Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD - 29.06.2018

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej  uzyskały pozytywną opinię OZ PZD i podjął decyzje o przekazaniu: Pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla 8 ROD na łączną kwotę 341.000 złotych . Są  to już kolejne środki uruchomione w tym roku, gdyż łącznie pożyczki zostały przekazane dla 20 ROD na kwotę 870.150 złotych, Dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji jednostki krajowej dla 7 ROD na łączną kwotę 32.500 zł, Dotacji z Funduszu Przeznaczonego na Budowę Siedzib dla ZarządówROD dla 1 ROD w kwocie 10.000 złotych, Dotacji z Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 1 ROD w kwocie 5.000 złotych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 29.06.2018

 W dniu 28 czerwca 2018 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XXII posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Pierwszym merytorycznym tematem było sprawozdanie finansowe PZD za 2017 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę sprawozdania na podstawie badania , które przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna i w imieniu Komisji wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowa Komisja Konkursowa zakończyła lustracje ROD i działek - 25.06.2018

 W maju i czerwcu br. Krajowa Komisja Konkursowa PZD lustrowała zgłoszone do konkursów krajowych ogrody i działki. W roku 2018 Krajowy Zarząd PZD ogłosił dwa konkursy – „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”. Do konkursu na najpiękniejszy ogród działkowy zgłoszono 21 ogrodów z 18 okręgów PZD, a do konkursu na najpiękniejszą działkę zgłoszono 29 działek z 24 okręgów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Podpisano umowy na dofinansowanie suwalskich ogrodów - 25.06.2018

 Jak relacjonuje portal Wrota Podlasia, w sobotę 23 czerwca 2018 r. przedstawiciele suwalskich ogrodów podpisali umowy z Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu miejskiego. Z przeznaczonej na ten cel puli pieniędzy skorzysta każdy ze znajdujących się w Suwałkach ogrodów. 

Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta, inicjatywa polegająca na dofinansowywaniu ogrodów przyjęła się i będzie kontynuowana także w przyszłym roku.

 

Z dokładnym wykazem inwestycji i przydzielonych na ich wykonanie środków można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 Badanie sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD - 22.06.2018

 W dniach 19-21 czerwca 2018 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2017 rok. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Apel o oszczędzanie wody - 21.06.2018

  W związku z panującą od dłuższego czasu suszą, która w ogromnej mierze dotyka przede wszystkim województwo podlaskie, Okręg Podlaski PZD zwraca się do wszystkich działkowców z prośbą o oszczędzanie wody. W niektórych gminach, na przykład w Supraślu, sytuacja jest tak zła, że mogą występować deficyty w dostawach wody. 

Działkowcy są z mocy prawa zobowiązani do oszczędnego gospodarowania wodą na podstawie § 77 ust. 1 regulaminu ROD. Jednakże w okresie suszy należałoby potraktować ten obowiązek szczególnie poważnie. 


 Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego w Suwałkach - 19.06.2018

 W Suwałkach wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków  trwa od 15 czerwca, a zakończy się w dn. 17 sierpnia 2018 r. Do rozdysponowania przeznaczono, tak jak i w ubiegłym roku, kwotę 2 600 000 zł. Jest to bez wątpienia okazja do zgłoszenia przez suwalskie ogrody własnych propozycji. Chodzi tu przede wszystkim o takie inwestycje, których samodzielna realizacja jest - najczęściej właśnie z przyczyn finansowych - niemożliwa.

Warto przy okazji przypomnieć, że w budżecie obywatelskim na 2018 r. jednym ze zwycięskich projektów była budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trzech ogrodów: ROD im. Jaćwingów, ROD "Malinka" i ROD "Borówka".  Koszt tej inwestycji wynosi ok. 640 000 zł.

 

Ze szczegółowym harmonogramem Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Okręg Podlaski zachęca ogrody znajdujące się na terenie Suwałk do rozważenia możliwości skorzystania z tej formy wsparcia finansowego!

 

MK

 


 Minister Inwestycji i Rozwoju podziękował PZD - 15.06.2018

 W dniu 15 czerwca br. do prezesa PZD wpłynęło pismo sekretarza stanu Artura Sobonia z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym w imieniu ministra podziękował przesłaną przez Krajowy Zarząd PZD opinię do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.Z korespondencji wynika, że dzięki zaangażowaniu PZD w konsultacje społeczne nad projektem tzw. specustawy mieszkaniowej, resort zaproponował usunięcie sygnalizowanej przez Związek luki, która mogła narazić na szwank interesy działkowców. Warto odnotować, że jest to sukces całego Związku, albowiem w sprawę bezpośrednio zaangażowały się (kierując wystąpienia do MIiR) okręgi PZD, a także ROD zrzeszone w PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Narada księgowych w Okręgu Podlaskim - 14.06.2018

 Okręg Podlaski informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek), w siedzibie Okręgu przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku, odbędzie się narada osób prowadzących księgowość w ROD. Tematem narady będą przede wszystkim nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Ze względu na wagę tematu prosimy o przybycie wszystkich księgowych.

 


 

 Pierwsze posiedzenia kolegiów prezesów w Białymstoku i Wasilkowie - 12.06.2018

 Pod koniec maja w Okręgu Podlaskim zawiązano ostanie dwa kolegia prezesów. Takie spotkania odbyły się w dn. 19 maja 2018 r. w Wasilkowie i w dn. 24 maja 2018 r. w Białymstoku. W skład kolegium w Wasilkowie wchodzą prezesi 5 ogrodów, natomiast w Białymstoku prezesi 30 ogrodów. W obu przypadkach pierwsze posiedzenia organów zostały zwołane przez Prezesa Okręgu Podlaskiego Andrzeja Bojko.

Priorytetem dla białostockiego kolegium z całą pewnością będzie przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu obniżenie opłat za śmieci, które w Białymstoku są dość wysokie. Z kolei kolegium w Wasilkowie swoją pracę rozpocznie od ustalenia wstępnych terminów spotkań z Burmistrzem i przewodniczącym Rady Gminy, którym przedstawi występujące w wasilkowskich ogrodach problemy.

W sumie w Okręgu Podlaskim powołano 12 kolegiów prezesów zrzeszających łącznie 68 ogrodów. Będą one funkcjonowały obok istniejącego już od lat kolegium w Łomży, w skład którego wchodzi 7 ogrodów.

 

MK

 


 

 Finansowe wsparcie dla zambrowskich ROD - 05.06.2018

 Urząd Miasta w Zambrowie w ostatnich dniach opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową rodzinnych ogrodów działkowych, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów. Przypomnijmy, iż w budżecie Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju zambrowskich rodzinnych ogrodów działkowych przewidziano łącznie 150 000 zł, gdzie każdy ogród mógł uzyskać 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 25 000 zł brutto na jedno zadanie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 XI zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD - 05.06.2018

 W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się XI w kadencji zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Omówiona została aktualna sytuacja Związku oraz najważniejsze zadania, którymi zajmuje się Okręg, m.in. wdrażanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpowszechnianie i wdrażanie programu komputerowego DGCS, realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD, programu budowy siedzib zarządów ROD, realizacja Uchwały nr 73/2018 Prawo Wodne, ocena Walnych Zebrań, ocena dotychczasowej pracy kolegiów prezesów, roszczenia do gruntów, likwidacja części ROD, sposoby pozyskiwania środków na inwestycje w ROD, informacja o konkurach okręgowych. Ponadto przyjęto zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2017 r. oraz  zbiorczy preliminarz z ROD na 2018 r. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej pozytywną ocenę zbiorczego bilansu i preliminarza przedstawił przewodniczący Bogdan Wiktorko.
W zebraniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – inspektor Aneta Bogut, która przedstawiła temat bezpieczeństwa w ROD. Zadeklarowała wzmożone patrole w ogrodach, które są szczególnie narażone na akty wandalizmu, apelując do zarządów ROD i działkowców o zgłaszanie tego typu zdarzeń i ścisłą współpracę z miejscowymi komisariatami Policji.

 

GO

 


 Drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów - 04.05.2018

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłosił drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miejskiego w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie gminy. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 13 czerwca 2018 r. Jej maksymalna wysokość może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 18 000 złotych brutto.

W przedmiotowym ogłoszeniu zostały wskazane kryteria oceny składanych wniosków, do których zaliczają się m.in. powierzchnia ROD, zwiększenie deklarowanego wkładu własnego, terminowość złożenia wniosku, czy też posiadanie prawa do terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, drogą elektroniczną bądź za pomocą poczty tradycyjnej. UWAGA: w ostatnim przypadku o zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu!

 

Z ogłoszeniem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

MK

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD - 24.05.2018

 W dniu 18.05.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 1128/16), w którym rozstrzygnął kwestię, czy można dokonać odliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku nabycia domu na terenie ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 Festiwal Ogrodowych Inspiracji - 24.05.2018

 22 maja 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Festiwalu Ogrodowych Inspiracji. Impreza potrwa do 3 czerwca, zorganizowana została przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. Trzeci z rzędu Festiwal rozpoczęto seminarium „Nowe rozwiązania na nowy sezon”. Prelegenci przedstawiali zagadnienia dotyczące nowoczesnego projektowania ogrodów i pielęgnacji roślin.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z porad telefonicznych. - 23.05.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zostały zamieszczane odpowiedzi na dwa nowe pytania, które działkowcy zadali prawnikowi KZ podczas ostatniego dyżuru prawnego: Czy konkubenci mogą mieć prawo do wspólnej działki w ROD? oraz Czy sieć elektryczna stanowi własność działkowca?. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią prawnika KZ. [LINK]

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 22.05.2018

 Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony nowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Do powyższego projektu wprowadzono art. 5 ust. 2, który zawiera bardzo ważny zapis dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z nim wykluczona będzie możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących m.in. na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Wprowadzenie takiej ochrony dla rodzinnych ogrodów działkowych pokazuje, iż działania Krajowego Zarządu PZD były potrzebne i wskazane, a także wywołały zamierzony skutek.

 

Z aktualnym projektem ustawy można zapoznać się na stronie    https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496178

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 18.05.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Czy po wyroku sądu o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej lub o przywróceniu prawa do działki, zarząd ROD musi podpisywać z działkowcem nową umowę? oraz Czy członkiem okręgowej komisji rewizyjnej może być członek zarządu ROD? 

 

[LINK]

 


 

 Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 17.05.2018

 "Projekt powyższej ustawy w żadnym zapisie nie wspomina i w zapisach nie odnosi się do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Lekceważy on miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a wręcz umożliwia omijanie ich pozwalając na realizację inwestycji wbrew tym planom."

 

 

STANOWISKO

 


 

 Spotkanie z policją na terenie ROD Jasna Polana - 17.05.2018

 W dniu 28 kwietnia 2018 roku, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jasna Polana" w Białymstoku, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie ROD - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w którym udział wzięli funkcjonariusze  Komisariatu IV Policji w Białymstoku:

- Komendant Komisariatu nadkom. Kamil Tomaszczuk,

- Naczelnik Wydziału Prewencji KIVP podinsp. Janina Żebrowska – Gogiel,

- dzielnicowy st. sierż. Anna Krasowska.

    Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu z działkowcami były promowanie pracy dzielnicowego oraz omawianie zakresu występujących zagrożeń na terenie ROD, w tym m.in. przestępczość włamań, niszczenia mienia, konflikty między sąsiedzkie na terenie ROD.  
Ponadto poruszane tematy dotyczyły również osób starszych wiekiem, które narażone są na działania przestępcze, tj. wyłudzanie pieniędzy na tzw. wnuczka, pracownika ZUS, pracownika socjalnego lub na policjanta. 

Funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na spotkanie, zaapelowali do działkowców o większą współpracę w zapobieganiu czynom zabronionym oraz aby w każdym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na tablicach ogłoszeń, były umieszczone telefony alarmowe oraz bezpośredni kontakt telefoniczny z dzielnicowym tego rejonu.


Stanisław Żałobiński

 


 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka - 16.05.2018

 W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka. W swoim stanowisku KZ PZD wskazał, że wobec celów rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcji działek oraz braku przepisów prawnych dających uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka, jak również z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Piknik rodzinny z ogrodami w Suwałkach - 20.09.2018

 W dn. 15 września 2018 r. w Suwałkach odbył się piknik rodzinny z ogrodami. Współorganizatorem imprezy był Okręg Podlaski PZD.  Relację z tego wydarzenia zamieścił portal radio5.com.pl.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem klikając TUTAJ.

 


 

 Media łomżyńskie o Okręgowym Dniu Działkowca - 20.09.2018

 Tegoroczne obchody Okręgowego Dnia Działkowca odbyły się w dn. 8 września 2018 r. w Łomży na terenie ROD "Aster". Impreza ta została zauważona także przez lokalne media, które na swoich stronach internetowych zamieściły relacje z jej przebiegu. 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułami klikając:

TUTAJ - portal xlomza.pl

TUTAJ - portal mylomza.pl

 


 

 Obchody Dnia Działkowca w ROD "Niezapominajka" w Zambrowie - 20.09.2018

 Portal zambrowiacy.pl zamieścił na swojej stronie artykuł będący relacją z obchodów Dnia Działkowca w ROD "Niezapominajka" w Zambrowie, które miały miejsce w dn. 1 września 2018 r.  Na uroczystości pojawił się także Burmistrz Miasta Zambrowa Pan Kazimierz Dąbrowski.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją klikając TUTAJ.

 


 

 OZ Podlaski na Jarmarku "Kresowy Ogród" - 18.09.2018

 W dniach 8 i 9 września na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku odbył się Jarmark „Kresowy ogród”. Działkowicze i miłośnicy ogrodów mogli tu kupić kwiaty, krzewy, drzewka ozdobne i owocowe oraz wiele innych atrakcji. Jarmark „Kresowy ogród” odbył się już po raz trzeci. 
Na zaproszenie organizatorów Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zorganizował własne stanowisko na którym zaprezentowano wystawę zdjęć z życia ogrodu oraz wyroby artystyczne działkowiczów  ROD „27 Lipca”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się punkt doradztwa ogrodniczego prowadzony przez krajowych doradców fachowych. Oprócz porad i konsultacji rozdawano wydawnictwa i ulotki z poradami w sprawie ochrony roślin, zagospodarowania chwastów broszury „Zanieczyszczenia środowiska a rodzinne ogrody działkowe” oraz inne wydawnictwa związkowe. 
Za sprawną organizację i przygotowanie stanowiska wystawowego i punktu konsultacyjnego serdecznie dziękuję prezesom ROD paniom: Lucynie Zajkowskiej i Irenie Kwaczeniuk, oraz instruktorom krajowy  panom: Czesławowi Kryszkiewiczowi i Dionizemu Kołęckiemu.

 

 

PREZES            
OZP PZD          
 Andrzej Bojko

 


 

 Obchody Okręgowego Dnia Działkowca - 17.09.2018

 W dniu 8 września br, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży, odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2018. Wpisały się w program obchodów jubileuszu 600 lecia nadania praw miejskich Łomży.

Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgowego Zarządu Podlaskiego, a następnie odegranie hymnów: państwowego i Zielona Rzeczpospolita.
Prezes Okręgu Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko przywitał zaproszonych gości: przedstawicieli władz miejskich, samorządowych, parlamentarzystów oraz aktyw związkowy okręgu. W swoich wystąpieniach Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski i poseł ziemi Łomżyńskiej Pan Lech Kołakowski złożyli działkowcom życzenia z okazji święta i podkreślili rolę i znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej.

Przedstawiciele władz i organizacji zaproszonych na uroczystość przyłączyli się do tych życzeń. Dla upamiętnienia obchodów Okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się po raz pierwszy w Łomży, posadzono drzewo okolicznościowe.

Następnie wręczono zasłużonym działkowcom odznaczenia związkowe i ogłoszono wyniki konkursów zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD. Nagrody i dyplomy otrzymali laureaci konkursów: Rodzinny Ogród Działkowy 2018, Wzorowa Działka 2018 i Najpiękniejsza Działka 2018. Prezes OZP Pan Andrzej Bojko wręczył puchar ufundowany Zarządowi ROD ASTER za upowszechnianie programu ogrody otwarte na społeczność lokalną. Rozstrzygnięto także konkursy na najlepszą nalewkę i najpyszniejsze ciasto.


Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół TABOR pod kierownictwem Pani Teresy Dzięgielewskiej. 
Po zakończeniu części oficjalnej goście zwiedzali ogród, oglądali wystawę plonów działkowych oraz prace artystyczne działkowców z ROD ASTER: Pana Marka Palińskiego, Pani Teresy Grodzkiej, Pani Bernardy Smolińskiej i Pani Stanisławy Babińskiej.
Uroczystości zakończył poczęstunek i wspólna zabawa przy muzyce.

 

Jan Płoński

 


 

 Pachnące róże w październikowym „działkowcu”! - 14.09.2018

 Jeśli chcecie zmienić swój ogródek w cudowną oazę barw i zapachów – czytajcie październikowego „działkowca”, który będzie w sprzedaży już od 20 września! Opublikujemy w nim m.in. artykuł „Pachnące róże” autorstwa dr Marty Monder z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie – uznanego autorytetu w tematyce róż i kuratorki Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż.

 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 W trosce o działkowe nasadzenia w „Moim Ogródku” - 14.09.2018

 Przed zimą wiele roślin na działce wymaga ochrony przez mrozem. Niektóre gatunki, o wrażliwym i płytkim systemie korzeniowym, potrzebują tylko dobrze wyściółkowanej gleby, która zabezpieczy je przed przemarzaniem. Warto już teraz poznać czym zabezpieczymy nasze roślinny. Co wykorzystamy z własnej działki, a co powinniśmy kupić w sklepie ogrodniczym? Szczegółowy opis – co gromadzić i gdzie następnie wykorzystać na działce znaleźć można w artykule „Gromadzimy ściółki” w październikowym „Moim Ogródku” dostępnym na rynku już od 20 września!

 


 

 KR PZD zgłosiła do Ministra Środowiska propozycje do nowelizacji ustawy „śmieciowej“ - 13.09.2018

 W dniu 3 września br. wpłynęło do KR PZD pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na [LINK]

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 85-lecie ogrodu działkowego im. 1 – go Maja w Białymstoku - 13.09.2018

 W dniu 1 września 2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 1 – go Maja w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 85 lecia powstania tego ogrodu.
Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZD i odśpiewaniem hymnu „Zielona Rzeczypospolita”.
Na wstępie Prezes Ogrodu Pan Jan Kuryłowicz powitał zebranych gości:
- Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzeja Bojko, Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Stanisława Żałobińskiego, Naczelnik Prewencji Komisariatu IV w Białymstoku podinspektor Joannę Żebrowską – Gogiel, Dzielnicową IV Komisariatu Policji w Białymstoku sierżant sztabową Annę Krasowską, Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 12 w Białymstoku Barbarę Bałdygę, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku Annę Jaroszewicz, oraz przedstawicieli lokalnych mediów i wszystkich zebranych działkowiczów.


Następnie Pan Zenon Gruszewski – członek zarządu i wieloletni instruktor ogrodu przedstawił krótką historie ogrodu, wspominając, że pierwsze zapisy o powstaniu ogrodu pojawiły się już w 1933 roku.
Jest to najstarszy ogród działkowy działający w Białymstoku i najprawdopodobniej najstarszy na ziemi podlaskiej. Po krótkiej historii ogrodu nastąpiło oficjalne odsłonięcie pamiątkowej tablicy uwieczniającej tak znamienity jubileusz.
Kolejną częścią obchodów było wręczanie odznak dla najbardziej zasłużonych działkowiczów.
Wręczono 3 srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec”, 6 brązowych odznak i 11  wyróżnień w postaci dyplomów pamiątkowych.
Odznaki wręczali Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko oraz Prezes Rodzinnego ogrodu im. 1 – go Maja Jan Kuryłowicz.
Korzystając z okazji Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odznaczył dzielnicową sierżant sztabową Annę Krasowska złotą odznaką „Za zasługi dla PZD”, wspominając o nienagannej współpracy Policji z ogrodami w naszym mieście.Następnie, dziękując za tak liczne przybycie, Prezes ROD Jan Kuryłowicz wszystkim zaproszonym gościom wręczył tabliczki okolicznościowe przypominające o jubileuszu.Goście dziękując za zaproszenie wręczyli na ręce Prezesa Pana Kuryłowicza drobne upominki.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD Andrzej Bojko w imieniu Krajowego Zarządu PZD (ten większy) oraz w imieniu Okręgowego Zarządu PZD wręczył okolicznościowe puchary, a Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył okolicznościowy grawerton upamiętniający jubileusz.


Po wręczeniu upominków głos zabrali działkowicze ogrodu: Pani Mirosława Łyczkowka i Pan Tadeusz Chwiedź, wspominając swoje działkowe początki.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru prezes ogrodu Jan Kuryłowicz zaprosił gości na mały poczęstunek.
I ja tam byłem, bigos i kiełbaski jadłem, zimnymi napojami popijając, mile dzień na działce spędzając.

 

 

Dariusz Mojsak

ROD "1 Maja"

w Białymstoku

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych - 12.09.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Do kiedy działkowiec powinien uiścić podwyższone opłaty ogrodowe (potocznie zwane: wpisowym lub opłatą inwestycyjną)? oraz Czy zarząd ROD może odmówić przyjęcia wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki? [LINK]

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie przyznania pożyczek i dotacji. - 11.09.2018

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września br  na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD wniosków zarządów ROD: Udzielił z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczek dla 14 ROD na łączną kwotę 548.210 złotych. W bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD przyznano łącznie pożyczki dla 43 ROD na kwotę 1.959.860 złotych. Zarządy ROD przesyłają kolejne wnioski o udzielenie pożyczki, które zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 07.09.2018

 W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Odwołane szkolenie kandydatów na działkowców - 06.09.2018 

 Okręg Podlaski przypomina wszystkim zainteresowanym o tym, że zaplanowane na 5 i 8 września szkolenie kandydatów na działkowców zostało odwołane. Wynika to z faktu, iż w dn. 8 września 2018 r. w Łomży odbędą się obchody Okręgowego Dnia Działkowca. Okręg Podlaski informuje, że  o odwołanym szkoleniu zostali z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni prezesi ogrodów, którzy mieli przekazać tę informację osobom skierowanym na szkolenie w terminie wrześniowym. Mimo wszystko, wiadomość o odwołanym szkoleniu nie dotarła do wszystkich zainteresowanych.

 

Dlatego też Okręg Podlaski pragnie najmocniej przeprosić osoby, które pojawiły się w dniu wczorajszym, tj. 5 września 2018 r., w siedzibie OZ Podlaskiego PZD i dopiero w taki sposób dowiedziały się o odwołanym szkoleniu. Jednocześnie wszystkich działkowców, którzy mieli odbyć szkolenie w terminie wrześniowym, zapraszamy na szkolenie w dniach 3 i 6 października 2018 r.

 


 

 Ogłoszenia o zamówieniach w ROD "Kleosin" w Kleosinie - 06.09.2018

 W związku z planowanymi przez Zarząd ROD "Kleosin" w Kleosinie inwestycjami, poniżej zamieszczamy trzy ogłoszenia o zamówieniach. Organ ten zaprasza zainteresowanych do złożenia ofert dotyczących wykonania szamba, ułożenia nawierzchni z kostki brukowej i budowy biura zarządu.

 

OGŁOSZENIE DOT. WYKONANIA SZAMBA

 

OGŁOSZENIE DOT. UŁOŻENIA NAWIERZCHNI

 

OGŁOSZENIE DOT. BUDOWY BIURA

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku. - 05.09.2018

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września 2018 r. zapoznał się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez pion inwestycyjny okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych. W 2018 roku rodzinne ogrody działkowe wykonały 4 100 zadań inwestycyjno - remontowych w 2 457 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie zrealizowano zadania w 53 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 56 121 014 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 22 631 622 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 33 489 392 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie planów inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku. - 05.09.2018

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września 2018 r. zapoznał się z przesłanymi przez okręgowe zarządy PZD informacjami w zakresie planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD na 2018 rok. Z powyższych danych wynika, iż w 2018 roku na 4 636 rodzinnych ogrodów działkowych planami inwestycyjno – remontowymi zostało objętych 2 256 ogrodów, co stanowi 48,66 % wszystkich ROD w Polsce. Rodzinne ogrody działkowe zaplanowały 3 393 zadań inwestycyjno – remontowych.  Łącznie kwota inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku zaplanowana została na poziomie 67 972 055 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wirtualny spacer po wrześniowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek" - 04.09.2018

 Schyłek lata to dla działkowców pracowity okres. Przede wszystkim czas pomyśleć o roślinach cebulowych kwitnących wiosną. Tematem miesiąca wrześniowego numeru są rośliny cebulowe – "Cebulowe fascynacje" i poradnik "Cebulowe – co, jak, kiedy?". Ponadto polecamy: rośliny na zielone kobierce, kompozycje na koniec lata, jak założyć trawnik z rolki i z siewu oraz komponowanie i dobór roślin na leśną działkę. Amatorom jesiennych kompozycji polecamy "Czas wrzosów i złocieni" – kompozycje na balkon, taras i do ogrodu. Poza tym rabaty w kolorze niebieskim, gatunki powtarzające kwitnienie oraz zalety i wady roślin zimozielonych. Jak w każdym numerze – porady ekspertów, propozycje projektów i wiele ciekawych inspiracji. Zachęcamy do lektury! Link do filmu – wirtualny przewodnik po „Moim Ogródku” [LINK]

 


 

 Komunikat OZP PZD ws. wyjazdu na Okręgowy Dzień Działkowca - 03.09.2018

 OZ Podlaski PZD informuje wszystkich uczestników Okręgowego Dnia Działkowca, który w tym roku odbędzie się na terenie ROD "Aster" w Łomży, że wyjazd z Białegostoku jest planowany 8 września 2018 r. o godzinie 8.00 z parkingu przed ROD "Relaks" (siedziba OZP PZD).

 


 

 Podsumowanie tegorocznego sezonu działkowego w Polskim Radiu Białystok - 03.09.2018

 Zachęcamy do wysłuchania materiału Polskiego Radia Białystok, w którym dokonano podsumowania tegorocznego sezonu działkowego w województwie podlaskim. Szczególną uwagę zwrócono na najstarszy ogród - ROD "1 Maja" w Białymstoku, który w tym roku obchodził 85-lecie swojego istnienia.

 

Aby wysłuchać audycji kliknij TUTAJ.

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka. - 28.08.2018

 Ustawa o ROD (art. 27 ust.2) stanowi, że tytuł prawny do działki w ROD może przysługiwać jednemu małżonkowi albo obojgu (łącznie). W praktyce występują obie sytuacje. Jednakże pod względem prawnymi i funkcjonalnym zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, aby mąż i żona posiadali wspólne prawo do działki w ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowe Dni Działkowca 2018 r. - 28.08.2018

 Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca. Obecnych było ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Bene”.​​​​​​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 28.08.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieściliśmy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. 1. Czy działkowiec zalegający z opłatą za inwestycję może zostać pozbawiony prawa do działki? 2. Czy zarząd ROD ma prawo ustalać zasady wjazdu na teren ROD? [LINK]

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca 9/2018 - 24.08.2018

 Do ROD w całej Polsce oraz do okręgowych zarządów PZD w najbliższym czasie trafi wrześniowy numer Informatora Działkowca. W tym numerze – informacja o uroczystościach z okazji ogrodowych, okręgowych i krajowych Dni Działkowca oraz Jubileuszy w ROD, dlaczego warto być członkiem PZD, dostęp do wody w ROD w okresie suszy, wjazd samochodów na teren ROD, sprzedaż działki wolna od PIT oraz na co działkowcy powinni zwracać uwagę głosując w wyborach samorządowych.

Zachęcamy do czytania!

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 Relacja z dnia działkowca w ROD "Jutrzenka" w Zambrowie - 21.08.2018

 Na portalu zambrowiacy.pl ukazał się artykuł relacjonujący obchody dnia działkowca w ROD "Jutrzenka" w Zambrowie. Uroczystość odbyła się w dniu 19 sierpnia 2018 r. Na uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, czekało wiele atrakcji. 

W obchodach dnia działkowca uczestniczyli także Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski i Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją z uroczystości i zdjęciami klikając TUTAJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.08.2018

 Nie przegapcie najnowszego, wrześniowego numeru „działkowca”, który dostępny jest już w sprzedaży! To największe pismo ogrodnicze na rynku wypełnione jest mnóstwem atrakcyjnych tematów – aktualnych i przystających do specyfiki ogrodów działkowych oraz polskich warunków klimatycznych!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 21.08.2018

 W zakładce Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. "Czy członek PZD powinien zostać poinformowany o każdym posiedzeniu zarządu ROD, na którym będzie rozpatrywana jego sprawa?" oraz "Czy zarząd ROD ma prawo pobierać od działkowców, którzy mają prawo wjazdu na teren ROD dodatkową opłatę?". [LINK]

 


 

 Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych na terenie ROD - 17.08.2018

 Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawę tą reguluje § 68 pkt.8 Regulaminu ROD, który w jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości  interpretacyjnych zabrania mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu udziału i pełnienia funkcji w organach Związku na skutek odwołania członka Związku ze składu organu PZD - 17.08.2018

 Przedmiotem niniejszego stanowiska jest wyjaśnienie skutków prawnych wynikających z zastosowania sankcji odwołania organu PZD lub jego członka na podstawie § 42 Statutu PZD. Potrzeba rozważenia tych skutków wynika z zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie przez dwie osoby odwołane w ostatnim czasie ze składu jednej z okręgowych rad. W rezultacie powstał spór co do obecnego statusu tych osób w zakresie ich dalszego członkostwa w pozostałych organach Związku, do których zostali wcześniej wybrani. W ich ocenie nadal piastują funkcje w tych organach. Spór ten może prowadzić do destabilizacji funkcjonowania niektórych jednostek PZD, wobec czego zachodzi konieczność jednoznacznego określenia stanu prawnego wynikającego z powstałej sytuacji.

 

CZYTAJ DALEJ 

 


 

 WRZEŚNIOWY „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 SIERPNIA! - 17.08.2018

 Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! W najnowszym  „Moim Ogródku” pomożemy dobrać gatunki na leśną działkę, tak aby rabaty prezentowały się bardzo naturalnie i nie wymagały większego nakładu pracy. Podpowiemy – jakie krzewy posadzić w ogródku, aby cieszyć się ich kwiatami dwa razy w czasie jednego sezonu. Poznajcie krzewy na bis, Wasza działka jest tego warta! Tylko u nas znajdziecie zalety i wady roślin zimozielonych. Zanim zdecydujecie się na ich uprawę warto poznać plusy i minusy z tym związane! W miesięczniku polecamy nietypowe komposty – z liści, trocin a nawet z kory. Sprawdźcie, do czego i do jakich „specjalnych” roślin można je wykorzystać! Zachęcamy do kolekcjonowania superdodatku – Zaprojektuj swój ogród. We wrześniowym wydaniu – Przedogródek! Kolekcjonując wszystkie części uzbieracie praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - 13.08.2018

 W dniu 10 sierpnia b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych - 13.08.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. "Czy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa do działki powinno być wypłacane przed czy po zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki?" oraz "Kiedy działkowiec sprzedający działkę traci członkostwo w PZD?" [LINK]

 


 

  Jubileusz ROD "Mechanik" w Dąbrowie Białostockiej - 02.08.2018

 Portal isokolka.eu, w artykule z dn. 29 lipca 2018 r., zrelacjonował obchody 40-lecia ROD "Mechanik" w Dąbrowie Białostockiej. Podczas obchodów można było wysłuchać wykładu o ekologicznych ogrodach działkowych. Przyznano także pamiątkowe odznaczenia osobom związanych z dąbrowskimi ogrodami. Z całym artykułem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

 Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje i pożyczki dla ROD - 31.07.2018

 W dniu 26 lipca 2018 r. Krajowy Zarząd PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD wniosków zarządów ROD udzielił dotacji z Funduszu Rozwoju ROD następującym ROD: im. Sienkiewicza w Koniecpolu– Okręg w Częstochowie - w kwocie 4 000 zł; „Spółdzielca” w Trzciance – Okręg w Pile - w kwocie 3 000 zł; „Piast” w Dzierzążenku - Okręg w Pile - w kwocie 5 000 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu z 27 lipca 2018 r. w sprawie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD. - 27.07.2018

 Krajowy Zarząd obradujący w  dniu 26 lipca 2018 r Uchwałą nr 302/2018 przyjął dostosowane do przepisów prawa zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo- Księgowych dla ROD  obowiązujące w PZD. Krajowy Zarząd przyjmując zasady tworzenia i funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych miał na celu zapewnienie Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowe  realizowanie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD, zgodnie z przepisami prawa Związkowego i powszechnie obowiązującego.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 SIERPNIOWY „Mój Ogródek” W SPRZEDAŻY OD 20 LIPCA! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 23.07.2018

 W sierpniowym „Moim Ogródku” pomożemy wybrać najlepsze nowe dostępne na rynku odmiany piwonii, a także krok po kroku polecimy jak robić sadzonki z egzemplarzy już rosnących na rabacie. Tylko u nas znajdziecie czytelną i przejrzystą nazwową ściągawkę, która przyda się do prac działkowych w pełni sezonu! Podpowiemy – co posadzić w pobliżu iglaków, tak aby mieć na działce zadbaną mieszaną rabatę składającą się z iglaków, krzewów liściastych i bylin. Koniec lata to najlepszy czas na przesadzanie krzewów iglastych. Jeśli masz to w planach, skorzystajcie z naszych porad! 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogłoszenie o zamówieniu Zarządu ROD im. Konopnickiej w Białymstoku - 23.07.2018

 Zarząd ROD im. Konopnickiej w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia polegającego na zamontowaniu na przyłączach wodociągowych do działek wodomierzy i wykonanie przyłącza wodociągowego ROD do miejskiej sieci wodociągowej.

 

OGŁOSZENIE

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 20.07.2018

 W sprzedaży pojawił się już najnowszy – sierpniowy numer „działkowca”– największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej! ​​​​​​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca 8/2018 - 20.07.2018

 Do ROD w całej Polsce oraz do okręgowych zarządów PZD w najbliższym czasie trafi sierpniowy numer Informatora Działkowca. W tym numerze – Krajowa Rada znowelizowała Regulamin ROD, ważne zmiany w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, informacja o okresowych kontrolach poboru wód w ogrodach, a także – dlaczego warto dopisać się do działki współmałżonka oraz jak postępować w przypadku pojawienia się barszczu Sosnowskiego na działce. Zachęcamy do czytania!

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Zakończenie prac związanych z inwestycjami w ROD "Jutrzenka" w Zambrowie - 19.07.2018

 Jak podaje portal zambrowiacy.pl, ROD "Jutrzenka" w Zambrowie zakończono prace związane z prowadzonymi przez ten ogród inwestycjami, tj. budową wiaty i instalacją monitoringu. Utworzenie na terenie ROD sieci monitorującej teren ogólny ogrodu było możliwe dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Miasta Zambrów. Jak przypomina portal zambrowiacy.pl, ROD "Jutrzenka" za część środków z dotacji ma zamiar wykonać także plac zabaw dla dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu klikając TUTAJ.

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie występowania problemów w zakresie odszkodowań za tzw. resztówki w przypadku likwidacji gruntów ROD na cele publiczne. - 17.07.2018

 Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2018 r. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z przesłanymi przez okręgi informacjami w zakresie występowania problemów przy wypłacie odszkodowań za tzw. resztówki w przypadku likwidacji gruntów ROD na cele publiczne. Przyczyną dla której jednostka krajowa zwróciła się do okręgów o przesłanie informacji w powyższym temacie były napływające informacje o występowaniu przypadków, gdzie w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, likwidacji ulega część działek rodzinnych, a pozostała - mimo, że nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele – pozostaje przy działkowcu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Stanowisko OZP PZD  z dn 12 lipca 2018 r. w sprawie artykułu z dn. 6 lipca 2018 r. publikacji medialnych dotyczących ROD „Relaks” w Białymstoku - 17.07.2018

Po zapoznaniu się z treścią artykułu autorstwa Pana Przemysława Sarosieka pt. „Droga przez mękę działkowców czyli jak magistrat wydłuża Wiewiórczą. To koniec ogródków działkowych?”, który w dn. 6 lipca 2018 r. ukazał się na portalu internetowym ddb24.pl, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD uważa za zasadne zajęcie niniejszego stanowiska.
    Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przedmiotowy artykuł został przygotowany bez żadnej konsultacji z Okręgiem Podlaskim, które udzieliłoby autorowi odpowiedzi na interesujące go kwestie. Przedłużenie ulicy Wiewiórczej w Białymstoku było inwestycją zaplanowaną już wiele lat temu. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w dn. 30 maja 2011 r. Od tego momentu PZD przestał być użytkownikiem wieczystym gruntów przeznaczonych pod nowoprojektowaną drogę. Zarówno Związek, jak i działkowcy, którzy posiadali prawa do działek na wywłaszczonym gruncie, już dawno opuścili ten teren. 
    W związku z tym, iż inwestycja ruszyła dopiero w czerwcu, a co za tym idzie teren ROD Relaks został przedzielony placem budowy, pojawił się problem z dojściem do działek. Okręgowy Zarząd Podlaski podkreśla, że droga, na stan której skarżą się działkowcy, nie jest jedynym możliwym dojściem do działek znajdujących się w pobliżu. Jednakże z powodu tego, że stanowi ona najkrótszą drogę, jej stan zostanie w najbliższym czasie poprawiony. Należy pamiętać o tym, że takie działania można podjąć dopiero teraz, tj. w momencie, w którym Miasto Białystok odgrodziło wywłaszczony przez siebie teren.
    Nie można jednakże zapomnieć również o tym, co jest jedną z przyczyn takiego stanu alejki. Otóż teren opuszczonych działek przez wiele lat służył użytkownikom sąsiednich działek za wysypisko śmieci. Komunikację alejką utrudniają więc wszelkiego rodzaju odpady spożywcze i budowlane, gałęzie, zgniłe owoce, resztki drzew itp. Teren ten znajdował się wewnątrz ogrodzenia ROD, także nie było możliwości, aby za jego zaśmiecaniem stali inni mieszkańcy miasta. Zarząd ROD „Relaks” w Białymstoku na przestrzeni lat już niejednokrotnie organizował wywóz wyrzucanych przez działkowców śmieci. Niestety, po jakimś czasie przedmiotowa nieruchomość ponownie zapełniała się odpadami. 
    Niezgodna z prawdą jest też informacja o tym, że przez prowadzone roboty budowlane, spora część ogródków została pozbawiona dostępu do wody. Kilkudniowy brak dostaw wody wystąpił w sąsiednich ogrodach – ROD im. Kopernika i ROD „Ekologiczny”. Był on spowodowany awarią studni głębinowej, a nie pracami związanymi z budową przedłużenia ulicy Wiewiórczej. Natomiast związana z robotami budowlanymi przerwa w dostawie wody na terenie ROD „Relaks” wystąpiła tylko jednego dnia i trwała jedynie kilka godzin. Warto w tym momencie przypomnieć, że na terenie ROD „Relaks” znajduje się przecież biuro Okręgu Podlaskiego, a w związku z tym, gdyby nastąpiła kilkudniowa przerwa w dostawie wody, nie miałoby jej także biuro Okręgu. Takiej przerwy oczywiście nie było.
    Jednakże największe oburzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wzbudzają te fragmenty artykułu, w których jego autor mówi o likwidacji całego ogrodu. Sugeruje już to zresztą sam tytuł. Z artykułu można dowiedzieć się, że zaplanowano likwidację niemal całych ogrodów działkowych, a stało się to na mocy zmiany miejscowych planów. Problemem jest natomiast to, że w tej części miasta nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na tym obszarze obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą nr XVII/254/16 Rady Miasta Białystok z dn. 18 stycznia 2016 r., zgodnie z którym wszystkie zajęte przez PZD nieruchomości znajdujące się w rejonie ulic Mickiewicza i Ciołkowskiego, są w nim ujęte jako teren ogrodów działkowych. O ile kilka działek geodezyjnych rzeczywiście jest oznaczonych jako tereny ogrodów zarezerwowane pod inwestycje, w żadnym wypadku nie oznacza to automatycznej likwidacji znajdujących się na nich ogrodów. Okręg Podlaski stale współpracuje z Miastem Białystok i nie posiada żadnych informacji o tym, aby jego władze planowały kolejną likwidację ROD w tym rejonie. Jeżeli zaś takie informacje posiada autor artykułu Pan Przemysław Sarosiek, zasadnym byłoby więc, aby przekazał je do biura Okręgu Podlaskiego. Jeśli chodzi natomiast o projektowany ogród przy ul. Produkcyjnej, to należy zaznaczyć, że stanowi on teren zamienny za zakończone i już trwające likwidacje, a nie przyszłe. 
    Podsumowując, Okręgowy Zarząd Podlaski wyraża swoją dezaprobatę opublikowanym na portalu ddb24.pl artykułem z dnia 6 lipca 2018 r., w którym znajdują się nieprawdziwe bądź niedokładne informacje, przede wszystkim takie jak te o planowanych likwidacjach ogrodów, które wprowadzają zamieszanie wśród działkowców. Najbardziej jednak rozczarowuje fakt, iż autor artykułu nie próbował nawet potwierdzić pozyskanych przez siebie informacji w Zarządzie ROD „Relaks” w Białymstoku bądź w Okręgu Podlaskim PZD. W zamian za to zdecydował się na stworzenie artykułu nie zważając na to, czy to co publikuje pod swoim nazwiskiem rzeczywiście jest prawdą.

 

 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

13 września 2018
 W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady
06 sierpnia 2018
   W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana
26 lipca 2018
   Nie tylko dzieci mają radość z okrywania ciekawych zwierzątek czy roślin na działce. Dorośli również cieszą się z niektórych
20 lipca 2018
   W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są
04 lipca 2018
   W związku z rozwijającym się rynkiem kart płatniczych, które coraz częściej proponowane są przy zakładaniu lub zmianie konta bankowego
04 lipca 2018
   W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz
21 czerwca 2018
  W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie programu
20 czerwca 2018
  W dniu  17.04.2018 r.  odbyło się spotkanie  przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód Państwowego Gospodarstwa  Wodnego
20 czerwca 2018
   W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane
20 czerwca 2018
   Okręgowa Rada Podlaska PZD przypomina zarządom ROD o obowiązku dostarczenia dokumentacji z przebiegu walnego zebrania. W Okręgu Podlaskim, do
20 czerwca 2018
   Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM, które odbędzie się w siedzibie Okręgu Podlaskiego w
20 czerwca 2018
   Okręgowa Rada Podlaska zwraca się z prośbą do Zarządów ROD, które do tej pory nie przekazały do biura Okręgu
24 maja 2018
 Samorządy coraz przychylniej spoglądają na rodzinne ogrody działkowe w miastach. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do
19 maja 2018
   Program komputerowy DGCS PZD SYSTEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już w bieżącym roku kolejnych 156 Rodzinnych Ogrodów Działkowych

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski