Poszukiwana księgowa - 28.02.2019

 Okręgowy Zarząd PZD w Białymstoku zatrudni księgową do Ośrodka Finansowo-Księgowego na 1/2 etatu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji bądź przesłania swojego CV prosimy o kontakt z biurem OZ Podlaskiego - ul. Ciołkowskiego 2/5 15-245 Białystok, tel. 85 732 22 58, 577 761 183, e-mail: podlaski@pzd.pl.

 

Zachęcamy do aplikowania!

 


 

 Poszukiwany instruktor ds. ogrodnictwa - 27.02.2019

 Okręgowy Zarząd PZD w Białymstoku zatrudni instruktora ds. ogrodniczych. Wymagane wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji bądź przesłania swojego CV prosimy o kontakt z biurem OZ Podlaskiego - ul. Ciołkowskiego 2/5 15-245 Białystok, tel. 85 732 22 58, 577 761 183, e-mail: podlaski@pzd.pl.

 

Zachęcamy do aplikowania!

 


 

 Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

  

 W jaki sposób wnuk działkowca może nabyć po nim działkę? - 22.03.2019

 Zgodnie z ustawą o ROD, wnuk może w dwojaki sposób nabyć działkę po babci lub dziadku, będącym działkowcem. Jeżeli, nabycie działki ma nastąpić za życia działkowca, powinien wraz z babcią lub dziadkiem – w zależności komu przysługuje tytuł prawny do działki, podpisać umowę przeniesienia praw do działki. Umowa taka powinna być podpisana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (uwaga: przedmiotowa forma nie jest tożsama z aktem notarialnym).

 

CZYTAJ DALEJ

 


Czytajcie „działkowca”! - 21.03.2019

Pojawił się już najnowszy, kwietniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku i najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na nowy sezon! Z naszą pomocą bez problemu przywrócicie blask rabatom, kwietnikom i innym zielonym zakątkom. Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 21.03.2019

W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816. Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Miasto Białystok aktualizuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się część ROD "Jutrzenka" - 21.03.2019

Prezydent miasta Białegostoku zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych).

Na obszarze objętym zmianami znajduje się m.in. część ROD "Jutrzenka" w Białymstoku, która położona jest pomiędzy ul. Sopoćki (przedłużenie Sitarskiej) a ul. Narewską. Z materiałami można zapoznać się w terminie od 14 marca do 3 kwietnia w siedzibie Departamentu Urbanistyki. Uwagi dotyczące przyjętych w projekcie ustaleń można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r.

Z treścią obwieszczenia i projektem zmian można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 KWIETNIOWY „Mój Ogródek” od DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! - 20.03.2019

 W numerze przedstawiamy dobór gatunków, które towarzyszyć będą letnim cebulowym na rabacie. Polecane zestawienia sprawdzą się zarówno przy działkowych altanach, jak i w miejscach reprezentacyjnych ogródka. Polecamy świąteczne roślinne dekoracje, a także gatunki jednoroczne, które właśnie w kwietniu można wysiać już na rabatę. Będzie taniej dla domowego budżetu i znacznie wcześniej kolorowo na działce!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD "Leśny" w Małej Hucie w sprawie znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - 20.03.2019

 "My, działkowcy, uczestnicy Walnego Zebrania ROD "Leśny" w Małej Hucie, stanowczo protestujemy przeciwko treści Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma być przyjęta i zatwierdzona przez Senat RP w dn. 20.03.2019 r. w przygotowanej dotychczas treści."

 

STANOWISKO

 


 Prezydent Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych - 20.03.2019

 Zarządzeniem nr 123/ 2019 z dnia 13 marca 2019 r., Prezydent Miasta Suwałki  ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie realizacji celu publicznego, tworzącego warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Suwałki. 

Zarządy ROD, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą składać wnioski w terminie do dnia 15 maja 2018 r. Wzór wniosku o dotację należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/322/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r.

Okręg Podlaski ma nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, suwalskie ogrody skorzystają z dotacji celowych z budżetu miasta

 

ZARZĄDZENIE

 


 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej z 14.03.2019 r. w sprawie zagrożeń wynikających z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwalonej w dniu 20.02.2019 r. - 20.03.2019

 Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, naczelnego ustawowego i statutowego kontrolnego organu, społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają głęboki niepokój z faktu uchwalenia przez Sejm RP znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Trudno nam zrozumieć tego pośpiechu, jaki towarzyszył uchwalaniu przedmiotowej ustawy, w której znalazły się rozwiązania prawne faworyzujące interesy byłych właścicieli nieruchomości. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Bezpłatne broszury dla działkowców - 19.03.2019

 KR PZD w trosce o edukację działkowców wydała dwie bezpłatne broszury, w nakładzie 150 tys. egzemplarzy każda, które są aktualnie dystrybuowane do Zarządów ROD. Autorem pierwszej z nich, pt.: „Cięcie krzewów ozdobnych” jest dr hab. Marek Dębski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W treści odnajdziemy informacje dotyczące jednego z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie.

 

CZYTAJ DALEJ


 Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - 18.03.2019

 W dnu 5 marca Prezydent Miasta Łomża zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży. Dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami zaplanowano na dzień 29 marca 2019 r.

Na terenie Łomży funkcjonują cztery ogrody działkowe znajdujące się w strukturach PZD, tj. ROD „Wiarus”, ROD „Aster”, ROD im. Jakuba Wagi i ROD „Grobla”. W związku z powyższym konieczne będzie zapoznanie się z projektem w celu sprawdzenia ewentualnych negatywnych skutków  zmiany studium dla łomżyńskich ogrodów. W przypadku zaobserwowania próby wykreślenia lub nieujęcia w studium któregokolwiek z łomżyńskich ogrodów, zasadne będzie skorzystanie z możliwości składania uwag do przedstawionego projektu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

 Stanowisko Zarządu ROD "Aster" w Łomży w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej 20 lutego 2019 r nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 18.03.2019

 "Polski Związek Działkowców od początku przemian ustrojowych wielokrotnie zaskakiwany był różnymi propozycjami zmian ustawowych, które budziły obawy działkowców o losy ich działek. Chcielibyśmy w spokoju uprawiać nasze działki. Tymczasem przyjęte przez Sejm rozwiązanie, dot. odsunięcia w czasie wygaśnięcia terminów tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych, ponownie budzi te obawy."

 

STANOWISKO

 


Stanowisko Okręgowej Rady Podlaskiej PZD w sprawie zagrożeń wynikających z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

"Jako reprezentant blisko 20 tys. podlaskich działkowców korzystających z działek w 98 rodzinnych ogrodach działkowych, wyrażamy zaniepokojenie, a nawet sprzeciw wobec części rozwiązań przyjętych w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Treść tych przepisów rodzi bardzo realne zagrożenie wywołania kolejnych roszczeń reprywatyzacyjnych, które uderzą w wiele ogrodów i działkowców godząc także w interes publiczny Z tego względu nowelizacja może doprowadzić do skutków godzących w prawa obywateli, w tym działkowców, a także w interes publiczny. "

 

STANOWISKO

  

 KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 10.04.2019

 Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową).  KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego - 10.04.2019

 Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone najistotniejsze założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wypracowane w ramach Zespołu doradczego MIiR do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno – budowalnego i systemu planowania przestrzennego. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogłoszenie o przetargu w ROD "Ekologiczny" w Białymstoku - 08.04.2019

 ROD "Ekologiczny" w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie przyłączy z zaworami odcinającymi wraz z wodomierzami w obudowanych blachą skrzynkach na istniejącej linii wodociągowej. Termin składania ofert upływa w dn. 23 kwietnia 2019 r. W celu zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ.

 


 

 Opłaty za śmieci - pozytywne zapowiedzi MŚ - 05.04.2019

 18.03.19 r. rząd opublikował najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego postanowienia wskazują, że resort środowiska uwzględnił postulaty zgłaszane przez PZD. 5.04.2019r. Krajowy Zarząd PZD skierował do ministra Henryka Kowalczyka podziękowania za korzystne dla działkowców korekty projektu. Jednocześnie poddał pod rozwagę resortu kolejne kwestie mające znaczenie dla ROD i działkowców.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sukces działkowców w Sejmie! - 04.04.2019

 4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy – skrócili (z 3 lat do 1 roku) odroczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 

 


 

 Komisje sejmowe za korektą nowelizacji ugn - 03.04.2019

 W dniu 3.04.2019r. na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzono senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn). Senat, na skutek zainicjowanej przez PZD kampanii społecznej, w którą włączyli się działkowcy z całej Polski, zgłosił poprawki służące zminimalizowaniu ryzyka zaistnienia nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji wywłaszczonych nieruchomości. PZD starał się zachować aktywną rolę w procesie legislacyjnym. Dlatego w posiedzeniu komisji uczestniczyła delegacja Związku w składzie: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, oraz radcowie prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czy działkowiec winien zapłacić PIT od odszkodowania za majątek na działce zlikwidowanej na cel publiczny? - 03.04.2019

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ROD, do likwidacji ROD lub jego części na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości z uwzględnieniem warunków określonych w art. 21,22 i 24 ustawy o ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Kampania PZD o korektę nowelizacji ugn – dlaczego - 29.03.2019

 PZD apeluje o utrzymanie senackiej korekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości, które wywłaszczono zgodnie z prawem, jednak nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Zwrot może objąć np. nieruchomość, którą wywłaszczono (zgodnie z prawem i za odszkodowaniem) w latach 60-tych  XX w. pod rozbudowę fabryki, ale ostatecznie, ze względów na brak środków na inwestycję, przeznaczono pod budowę bloków, szkoły, czy ogród działkowy.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Minister Środowiska odpowiedział na interpelację posła Paszyka w sprawie śmieci - 29.03.2019

 W dniu 22.03.2019 r. Minister Środowiska udzielił odpowiedzi posłowi Krzysztofowi Paszykowi (PSL-UED) na jego interpelację nr 29860 w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Drodzy Działkowcy! - 29.03.2019

 Udowodnijmy wspólnie, że do ogrodów ROD rzeczywiście przyszła wiosna. Pochwalcie się autorskimi fotografiami flory i fauny występującej w naszych ogrodach. Prosimy o nadsyłanie ciekawych kadrów z informacją, w jakim ROD zdjęcie zostało wykonane i kto jest jego autorem. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy. Przesłanie do nas materiału fotograficznego jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatną publikację w mediach związkowych pod swoim nazwiskiem.

 

Sekretariat KZ

 


 Czy działkowiec może przepisać działkę po swojej śmierci w oświadczeniu złożonym do zarządu ROD? - 29.03.2019

 Zasady nabywania działki po zmarłym reguluje art. 38 ustawy o ROD, który rozróżnia trzy sytuacje tj. : 1)    nabycie prawa po zmarłym, który posiadał małżonka, 2)    nabycie prawa po zmarłym, który posiadał małżonka, ale małżonek nie był zainteresowanym nabyciem prawa do działki albo złożył spóźniony wniosek, 3)    nabycie prawa po zmarłym, który małżonka nie posiadał (był wdowcem albo kawalerem).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w sprawie projektowanej drogi ekspresowej S19 - 27.03.2019

 Okręgowy Zarząd Podlaski PZD, na swoim posiedzeniu w dn. 14 marca 2019 r., analizował między innymi sprawę projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn. Inwestycja ta, a zwłaszcza preferowany przez GDDKiA III wariant przebiegu drogi, może wywołać negatywne skutki w stosunku do dwóch podlaskich ogrodów - ROD "Ziemia Bielska" w Bielsku Podlaskim i ROD "Zielone Wzgórze" w Siemiatyczach. Drugi z tych ogrodów zagrożony jest nawet całkowitą likwidacją.

Dlatego też OZ Podlaski postanowił zająć w tej sprawie stanowisko i przekazać je między innymi GDDKiA oraz Ministrowi Infrastruktury.

 

MK

 

STANOWISKO

 


 

 Roszczenia - Senat poparł postulaty działkowców - 26.03.2019

 Senat uwzględnił postulaty działkowców i wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa wraca pod obrady Sejmu – kolejne posiedzenie już 3 kwietnia. Warto szybko wystąpić do posłów o akceptację dla senackiej korekty.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Program nowoczesnego zagospodarowania działek - 26.03.2019

 KR PZD uchwaliła w dniu 20.03 2019 r. „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Mówi on o silnej potrzebie powrotu do macierzystych założeń ogrodnictwa działkowego. Program ten ma na celu popularyzację nowoczesnego zagospodarowania działek ze szczególnym wykorzystaniem wartościowych gatunków i odmian sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesnych metod ich uprawy. Tym samym jest nadzieją na skuteczniejsze wykorzystanie ogrodów działkowych pod względem ekonomicznym i zdrowotnym.

Przedsięwzięcie to wymaga zaangażowania wszystkich struktur PZD we wdrażanie nowej koncepcji i potraktowanie tego tematu rzetelnie, jako jednego z kluczowych zadań w perspektywie najbliższych lat. Poniżej prezentujemy treść Programu oraz dotyczącej go, uchwały.

E.L.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Informator działkowca kwiecień 2019 - 26.03.2019

 W najnowszym numerze Informatora „działkowca”  przeczytasz m.in. o nowych zasadach ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD, dalszym procedowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakazie spalania w ROD, utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego PZD, ogłoszeniu konkursów krajowych w roku 2019 oraz zakończeniu 17 –letniego procesu o zwrot gruntów ogrodów we Wrześni.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


  Pokaz cięcia drzew w ROD "Pieczurki" w Białymstoku - 25.03.2019

Sezon działkowy dopiero się rozpoczyna. Powoli są wykonywane prace przygotowujące działki do tzw. sezonu działkowego, a w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pieczurki” w Białymstoku już wiele się dzieje. Pomimo zaawansowanych przygotowań do Walnego Zebrania, Zarząd ROD „Pieczurki” nie zapomina o działkowcach i już angażuje się w aktywne spotkania z działkowcami. W piękny, słoneczny, choć trochę chłodny dzień, zorganizowaliśmy pokaz cięcia drzewek.
Zarząd ROD „Pieczurki” w Białymstoku, z przyjemnością pragnie poinformować, że w dniu 23.03.2019r. zostało zorganizowane szkolenie działkowców z pokazu cięcia jabłoni 5 -6 letnich.
W pokazie uczestniczyli działkowcy, którzy zakupili w ostatnich latach działki, jak również wieloletni użytkownicy działek. Wszystkich obecnych na szkoleniu przywitała Prezes – Małgorzata Szerenos. Szkolenie przeprowadził Społeczny Instruktor Ogrodowy – Pan Roman Bogdan, który jest pasjonatem ogrodnictwa i wieloletnim działkowcem użytkującym działkę w ROD „Pieczurki” w Białymstoku. W szkoleniu uczestniczył również przedstawiciel Okręgu Podlaskiego – Pan Czesław Kryszkiewicz.
Szkolenie składało się z dwóch etapów: pierwszy to omówienie teoretyczne, na którym Instruktor Ogrodu przedstawił różne odmiany jabłonek, zasady sadzenia i dalszej pielęgnacji drzew. Omówił również zasady pielęgnacji innych drzew i krzewów owocowych, m.in. gruszy, śliwy, wiśni i porzeczki. Drugi etap szkolenia był praktyczny. Pan Ryszard Bogdan na przykładzie kilku jabłonek pokazał zasady prawidłowego cięcia i prześwietlania jabłoni. Działkowcy mieli okazję przyjrzeć się jakie występują choroby na drzewach owocowych. Instruktor Ogrodowy omówił sposoby ochrony drzew przed chorobami, oraz sposób ich leczenia.
Zainteresowanie działkowców było duże. Obecni działkowcy zadawali dużo pytań związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, robili notatki oraz zdjęcia. Na wszystkie pytania, obszernych i wyczerpujących odpowiedzi udzielał Pan Ryszard. Przy okazji szkolenia, Prezes przypominała zasady nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD.
Na zakończenie pokazu, Prezes ROD „Pieczurki” Małgorzata Szerenos podziękowała Instruktorowi Ogrodowemu Panu Ryszardowi Bogdanowi za przeprowadzenie szkolenia i wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez zebranych, jak również przez prowadzącego szkolenie, co pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na takie praktyczne szkolenia i pokazy. Wszyscy wyrazili deklarację chęci ponownego uczestnictwa w podobnych szkoleniach, co zamierzamy cyklicznie przeprowadzać na naszym Ogrodzie.

 

Małgorzata Szerenos      

Prezes ROD "Pieczurki"

w Białymstoku                     

 


 

 Porady prawne w zakresie walnych zebrań w ROD - 25.03.2019

 W związku z licznymi telefonami, e-mailami oraz pismami od zarządów ROD, komisji rewizyjnych oraz działkowców w zakresie walnych zebrań w ROD, informujemy, że począwszy od dnia dzisiejszego na stronie internetowej PZD będziemy publikować porady prawne dotyczące zasad przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w PZD w 2019 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców - 22.03.2019

 W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Prezes PZD przywitał członków Krajowej Rady PZD, zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, nowego Prezesa Okręgu w Lublinie – Pana Grzegorza Kurczuka oraz uczestniczących w obradach prezesów okręgów, nie będących członkami Krajowej Rady PZD. Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła obszerny porządek posiedzenia. Przyjęty porządek obejmował bardzo ważne i trudne tematy:

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r. - 22.03.2019

 Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31.12.2018 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 626 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 394,4839 ha. Liczba działek w ROD wynosi 908 523.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

16 kwietnia 2019
Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze
14 kwietnia 2019
W celu dokonania zamiany działek w innych ROD, działkowcy winni podjąć następujące działania wynikające m.in. z art. 41 ustawy
14 kwietnia 2019
   Krajowa Rada PZD, reprezentująca ponad milion polskich działkowców korzystających z działek w niemal 5000 rodzinnych ogrodach działkowych, wyraża głębokie
14 kwietnia 2019
   W bieżącym roku, w rodzinnych ogrodach działkowych odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które m.in. dokonają wyborów władz ogrodowych. W
14 kwietnia 2019
   ROD "Zalesiany" w Niewodnicy Kościelnej ogłasza przetarg na wykonanie remontu ogrodowej studni głębinowej. Termin składania ofert upływa w dn.
13 kwietnia 2019
 W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu
12 kwietnia 2019
   W dn. 21 lutego 2019 r. Okręg Podlaski informował o zgłoszonym przez Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego projekcie uchwały w
08 kwietnia 2019
 Ogłoszenie konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019" - 06.03.2019  Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu
02 kwietnia 2019
   Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami niesie ryzyko pojawienia się w olbrzymiej ilości nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, w
29 marca 2019
   W dniu 4.02.2019 r. Minister Środowiska - reprezentowany przez Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską udzielił odpowiedzi na pismo KR
29 marca 2019
   Na stronie Okręgu Podlaskiego, w zakładce Szkolenia, pojawił się terminarz szkoleń organizowanych dla kandydatów na nowych działkowców. W 2019
29 marca 2019
   Okręg Podlaski informuje, że na posiedzeniu Okręgowej Rady Podlaskiej, które odbyło się w dn. 8 lutego 2018 r., została
29 marca 2019
   Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk złożył w dniu 22.02.2019 r. na ręce Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka interpelację
29 marca 2019
   W związku z przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

.

Darmowy licznik odwiedzin

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza