PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 Przegląd mediów – raport odnotowanych przypadków śmierci z powodu wychłodzenia. - 02.03.2018

 Fala mrozów przetaczająca się nad Polską w ostatnich dniach, niestety pozostawiła po sobie tragiczne żniwo wielu śmierci z powodu wychłodzenia. Tragedie te nie ominęły niestety ogrodów działkowych i w wielu przypadkach to właśnie w altanach działkowych odnajdywano zamarzniętych bezdomnych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na pismo Prezesa PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. - 02.03.2018

 Problem roszczeń do gruntów ROD ma olbrzymie znaczenie dla działkowców. Poza utratą działek i zainwestowanego na nich majątku są oni narażeni na procesy o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów, w których właściciele lub ich spadkobiercy żądają się od nich kwot idących w miliony złotych. Dlatego też PZD od lat zabiegał o ustawowe rozwiązanie problemu i wprowadzenie zasady, wyłączającej możliwość zwrotów gruntów „w naturze”. Z uwagi na to, na informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej Związek aktywnie włączył się w proces prac legislacyjnych dotyczących w/w projektu ustawy. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?” - 02.03.2018

 Procedurę podziału rodzinnego ogrodu działkowego, w tym praw i obowiązków organów PZD, opisuje szczegółowo uchwała Nr 222/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30.09.2015 r. w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z ww. uchwałą organem PZD, który decyduje o podziale Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz sprawuje nadzór nad całością spraw związanych z podziałem ogrodu na każdym etapie postępowania podziałowego jest Prezydium właściwego miejscowo Okręgowego Zarządu PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD. - 01.03.2018

 W związku z uchwałami Prezydium KR PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku: nr 2/2018 i  nr 3/2018, Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogłoszenie do firm architektoniczno – projektowych oraz producentów gotowych obiektów - 01.03.2018

 Ogłoszenie do firm architektoniczno – projektowych oraz producentów gotowych obiektów o składanie ofert na wykonanie projektów dla całorocznych obiektów budowlanych o powierzchni do 25 m² +12 m² taras oraz do 35 m² + 12 m² taras przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. - 01.03.2018

 Krajowy Zarząd PZD (dotychczasowe Prezydium Krajowej Rady) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu z 9 grudnia 2017 roku, które zostały uchwalone podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Oznacza to, że wszystkie zarejestrowane postanowienia wchodzą w życie zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu, tj. większość z nowych rozwiązań zaczęła obowiązywać wraz z rejestracją, zaś część nowelizacji (dotycząca głównie walnych zebrań) wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Odpowiedź na pytanie ważne dla wszystkich działkowców. - 28.02.2018

 Podczas ostatniego telefonicznego dyżuru prawnego prawnika Krajowej Rady zostało zadane pytanie odnośnie likwidacji ROD „Jak wygląda procedura związana z wypłatą odszkodowań dla działkowców w przypadku likwidacji ROD?”. Odpowiedź na to ważne pytanie zamieszona została w zakładce Prawo – sprawy z dyżurów telefonicznych. (TUATJ)

 


 

 Wysokość opłaty za usługi wodne w białostockich ogrodach - 01.03.2018

 Do biura Okręgu Podlaskiego wpłynęły pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które zawierają informacje roczne ustalające wysokość opłaty stałej za usługi wodne. Pisma dotyczą jedynie ogrodów znajdujących się w Białymstoku. OZ podlaski informuje, że przedmiotowe dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane Zarządom ROD, tak aby mogły one uwzględnić podane kwoty przy planowaniu wysokości opłat ogrodowych w 2018 r.

 


 Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej - 27.02.2018

 27 Lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Podlaskiego PZD, na którym jednym z głównych tematów były założenia projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. OZ Podlaski, jako okręg, na terenie którego znajdują się ogrody objęte roszczeniami, jest żywo zainteresowany każdymi działaniami, które mogą pomóc rozwiązać problem mnogości postępowań zwrotowych, wszczynanych przez byłych właścicieli nieruchomości bądź ich spadkobierców. 

Dlatego też Prezydium OZ Podlaskiego PZD uznało za zasadne zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie i skierowanie go do odpowiednich instytucji i organów państwowych.

 

Z wersją elektroniczną można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

 Komunikat Prezydium OZ Podlaskiego PZD w sprawie osób bezdomnych przebywających na terenie ROD - 27.02.2018

W związku z utrzymującą się falą mrozu na terenie województwa podlaskiego Prezydium Okręgowego  Zarządu PZD zwraca się z kolejnym apelem do zarządów ROD o wzmożoną  kontrolę ogrodów pod kątem zajmowania i zamieszkiwania altanek przez bezdomnych. Zalecamy ścisły kontakt ze Strażą Miejską która kontroluje miejsca przebywania i udziela pomocy bezdomnym.
 Średnio w sezonie zimowym (dane z ostatnich czterech lat) z powodu wychłodzenia umiera ok. 90 osób. Ubiegłej zimy zmarło z tego powodu aż 111 osób. Niestety na terenie kraju część osób zamarzła lub spaliła się w altankach ogrodowych które nie są przystosowane do całorocznego zamieszkiwania.

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 26.02.2018

 W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się  z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. [TUTAJ]

 


Narada szkoleniowa księgowych i członków komisji rewizyjnych - 22.02.2018

W dniu 20 lutego 2018 r., w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku, odbyła się narada szkoleniowa osób prowadzących księgowość w ROD i członków ogrodowych komisji rewizyjnych. Podstawowym celem narady było przygotowanie jej uczestników do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego ROD za rok 2017 i wszelkich związanych z tym dokumentów. Zostali więc oni poinformowani, co w w takim sprawozdaniu powinno się znaleźć i jak to poprawnie ująć. Istotnym punktem narady było więc szczegółowe omówienie druków sprawozdań finansowych za 2017 r., ze wskazaniem zmian w stosunku do druków obowiązujących w roku ubiegłym.

Szczególny nacisk położono także na sporządzanie projektu preliminarza finansowego na 2018 r. Powinny być w nim ujęte wszelkie planowane wydatki i wpływy ogrodu. Jego nieprawidłowe lub niedbałe sporządzenie może doprowadzić do tego, że ROD będzie musiał zaniechać realizacji wcześniej zaplanowanych inwestycji bądź innych zamierzeń.

Ważnym elementem szkolenia było także udzielenie informacji na temat badania bilansów za rok 2017 przez komisje rewizyjne ROD i preliminarzy na rok 2018. Uczestnikom wskazano jakie błędy najczęściej pojawiają się przy przeprowadzaniu tego typu badań oraz wyjaśniono jak ich uniknąć.

Oprócz wyżej wymienionych tematów, obecni na szkoleniu uzyskali również wiedzę dotyczącą nowych druków sprawozdania rzeczowego z prowadzonych inwestycji i remontów, nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych, prawidłowego sporządzania wykazów danych organizacyjnych na koniec roku, nowych opłat wynikających z ustawy prawo wodne, zasad ustalania opłat ogrodowych i problematyki związanej z prawidłowym zawieraniem umów zlecenia i o dzieło.

 

 


Spotkanie łomżyńskiego kolegium prezesów z Prezydentem Łomży - 20.02.2018

Dnia 16 lutego 2018 r., w łomżyńskim ratuszu, odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Prezesów Łomżyńskich i Piątnickich Ogrodów Działkowych – Grażyny Czajkowskiej i Jana Płońskiego z Prezydentem Miasta Łomża Mariuszem Chrzanowskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes OZP PZD Andrzej Bojko i Instruktor Ogrodnictwa OZP PZD Stanisław Dworakowski. Rozmowa, zainicjowana przez przedstawicieli PZD, dotyczyła roli i znaczenia ogrodów w lokalnej społeczności, działań ogrodów w zakresie otwierania na potrzeby społeczeństwa, współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Łomżyńscy działkowcy użytkują 1 542 działki w czterech ogrodach w Łomży (Wiarus, Aster, Grobla Jednaczewska, im. Jakuba Wagi) oraz dwóch w Piątnicy (Na Skarpie, FORTY NA WZGÓRZU) i jednym w Starych Kupiskach (Relaks). Biorąc pod uwagę fakt, że działka jest przydzielona rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj 4 osoby – można przyjąć, że faktycznie w ogrodach aktywnie spędza czas blisko 6 200 osób co stanowi ok. 10 % wszystkich mieszkańców Łomży.
Przedstawiono działania ogrodów w zakresie organizacji imprez kulturalnych, pikników, festynów i corocznych działkowych dożynek pod nazwą „Dni Działkowca”. Ogrody działkowe szczególnie włączają się w działania na rzecz seniorów organizując spotkania integracyjne, spotkania okolicznościowe oraz współorganizując wycieczki krajoznawcze. Współpracują w tym zakresie z Klubem Seniora przy MOPS w Łomży, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policji, Klubem Seniora Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych Oddział w Łomży. Prowadzą też zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wszystkie działania wpisują się zatem w miejskie programy w zakresie polityki społecznej (integracji społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu), a także polityki senioralnej, ekologicznej i oświatowej.
Otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej wymaga niezbędnej infrastruktury, zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla różnych grup wiekowych, często z dysfunkcjami narządów ruchu i innymi formami niepełnosprawności.
Stąd też przedstawiciele PZD zwrócili się do Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięć służących poprawie warunków funkcjonowania, umożliwieniu rozwoju i rozkwitu ogrodów działkowych. Wzorem są tu inne samorządy, które korzystając z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Ustawy o finansach publicznych przeznaczają duże środki finansowe na wsparcie działalności ogrodów działkowych.
Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski rozumie nie tylko potrzeby działkowców, ale też szerokiego grona osób odwiedzających ogrody działkowe oraz docenia dotychczasową działalność ogrodów. W miarę posiadanych środków finansowych i w ramach obowiązującego prawa, ogrody mogą liczyć na wsparcie konkretnych działań. W najbliższym czasie, po rozważeniu przez ogrody potrzeb, zostanie skierowany do Miasta wniosek o takie wsparcie.


 

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Kolegium Prezesów
Łomżyńskich i Piątnickich Ogrodów Działkowych

 


 

 Rdza gruszy - zapobieganie, zwalczanie, opryski - 15.03.2018

 Rdza gruszy jest chorobą coraz częściej atakującą grusze na działkach. Uszkadza ona głównie liście grusz. Może też porażać owoce. W przypadku corocznego pojawiania się rdzy gruszy na działce należy podjąć działania mające na celu jej zwalczanie.                                                   Rdza gruszy – objawy: Pierwsze objawy, świadczące o porażeniu gruszy przez rdzę, pojawiają się wiosną na młodych liściach. Od maja można zaobserwować małe, pomarańczowożółte plamy na górnej części liści gruszy. Z biegiem czasu powierzchnia plam powiększa się i przybierają one postać jaskrawo pomarańczowych narośli. W tych miejscach liście grubieją i sztywnieją. Narośla są gąbczaste w środku. W lecie na dolnej stronie liści formują się stożkowate, żółte skupienia zarodników. Porażone liście przedwcześnie opadają z drzew osłabiając je. Objawy rdzy gruszy występują, choć znacznie rzadziej, także na owocach, ogonkach liściowych i pędach. Mają one postać pomarańczowych, wzniesionych i twardych plam. Porażone owoce najczęściej opadają, a te, które zostaną na drzewie, nie nadają się do spożycia. 
Zapobieganie rdzy gruszy to przede wszystkim unikanie sadzenia na działkach jałowca sabińskiego, który jest żywicielem pośrednim patogenu powodującego tę chorobę. Jednak na terenie ogrodów działkowych jest to trudne do wykonania ze względu na coraz większą popularność nasadzeń ozdobnych roślin iglastych i dużą liczbę działkowców podejmujących decyzje w tym zakresie. Zarodniki grzyba, przenoszone z jałowców, dzięki podmuchom wiatru, potrafią przedostawać się na odległość kilkuset metrów, a nawet kilku kilometrów. Wyeliminowanie jałowców z tak dużego obszaru jest praktycznie niemożliwe. Dlatego rdza gruszy rozwija się głównie w uprawach amatorskich na terenie ogrodów działkowych i na nasadzeniach przydomowych. Jeżeli chcemy bezproblemowo uprawiać grusze warto co najmniej: usunąć jałowce z swojej działki oraz poprosić sąsiadów aby i oni również unikali uprawy tych jałowców. To działanie zmniejszy ryzyko wystąpienia rdzy gruszy, chociaż całkowicie go nie wyeliminuje. Ponadto do sadzenia na działkach należy wybierać odmiany grusz odporne lub mało wrażliwe na rdzę gruszy. Do grusz rzadko porażanych przez rdzę zaliczane są odmiany: Paryżanka, Bera Hardego i Lukasówka. Należy natomiast unikać uprawy odmian najbardziej wrażliwych na tę chorobę. Do odmian gruszy podatnych na rdzę należą: Bonkreta Williamsa i niestety również Faworytka (Klapsa).
Rdza gruszy - opryski, zwalczanie. W sadach, w których prowadzona jest ochrona chemiczna przeciwko parchowi gruszy, dodatkowe opryski przeciwko rdzy gruszy nie są konieczne. Jeżeli jednak nie wykonujemy oprysków przeciwko parchowi, a na gruszach w latach poprzednich występowała rdza, wskazane jest chemiczne zwalczanie tej choroby.  Opryski przeciwko rdzy gruszy (2- 3  zabiegi) prowadzi się od fazy różowego pąka do zakończenia kwitnienia (maksymalnie do 30 dni po opadnięciu płatków kwiatowych). Należy je wykonywać w odstępach co 10 -14 dni. Do oprysków można stosować przemiennie preparaty takie jak Miedzian 50 WP, Kaptan 50 WP, Topsin M 500 SC i Zato 50 WG. Najbardziej jednak skutecznym przeciwko rdzy gruszy, sprawdzonym przez szereg lat przez autora, jest preparat Score 250 EC. Trzeba jednak pamiętać, że jest on skuteczny dopiero w temperaturze powyżej 12°C i nie powinien być stosowany częściej niż dwa razy w sezonie, ze względu na możliwość uodparniania się na ten preparat grzyba powodującego parcha gruszy. Nie jest on dostępny do zastosowań amatorskich (w małych opakowaniach). Można go nabyć w pojemnikach nie mniejszych niż 0,25 litra. Ilość ta zabezpiecza potrzeby kilku działkowców na kilka lat. Score można wykorzystać również do ochrony drzew owocowych (1 oprysk w sezonie), róż, rododendronów i azalii na działce.
Z moich doświadczeń wynika, że działkowcy i ogrodnicy amatorzy skarżą się, że  preparaty takie jak Miedzian 50 WP czy Topsin M 500 SC nie są wystarczająco skuteczne. Dlatego do skutecznego zwalczania rdzy gruszy, oprócz Score, godnym polecenia jest dość skuteczny preparat Zato 50 WG.

 

 

Jan Grabowski                     

Instruktor Krajowy PZD

w Białymstoku                     

 


 

 Sposób wyliczania wysokości opłat za wodę pobieraną ze studni głębinowej - 15.03.2018

 W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. Ustawy Prawo wodne i obowiązkiem wnoszenia przez działkowców opłaty za korzystanie z wód pobieranych ze studni głębinowych lub wód powierzchniowych, podajemy przykładowe wyliczenie wysokości opłaty za pobieraną wodę ze studni głębinowej.

Wyliczenia dokonano na podstawie przepisów Ustawy Prawo Wodne (Dz.U z 2017 r. poz.1566 i 2180) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat za usługi wodne.

Wyliczenie można pobrać klikając TUTAJ.

 


 

 Posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej - 15.03.2018

 W dn. 13 marca 2018 r., w siedzibie Okręgu Podlaskiego, odbyło się X posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Posiedzenie jak zwykle rozpoczął Prezes Okręgu Podlaskiego Andrzej Bojko, który przedstawił aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców, szczególną uwagę zwracając na fakt zarejestrowania znowelizowanego Statutu PZD. Następnie, kontynuując sprawy organizacyjne, Okręgowa Rada dokooptowała do swojego składu nowego członka. Został nim Pan Mirosław Zechman - członek Zarządu ROD "Jaroszówka" w Wasilkowie.

Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.  Uchwalono także plan Pracy Okręgu i preliminarz finansowy na 2018 r.

Poza tym, Okręgowa Rada dokonała także oceny stanu przygotowań do nadchodzącej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, a także oceny realizacji Uchwały nr 417/2017 Prezydium KR PZD z dn. 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów.

Zebrani na posiedzeniu uzyskali także informacje na temat wdrażania programu DGCS PZD SYSTEM w Okręgu Podlaskim, pozyskiwania funduszy na realizację zadań inwestycyjnych i prowadzonych inwestycji w ROD. Członkom Okręgowej Rady przedstawiono również aktualny stan roszczeń do gruntów ROD, regulacji stanu prawnego na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz likwidacji ogrodów działkowych na terenie Okręgu Podlaskiego.

 

MK

 


 

 XX posiedzenie Krajowej Rady PZD - 14.03.2018

 W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie XX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Pierwszym merytorycznym tematem posiedzenia był program rozwoju ROD. Prezes PZD wskazał, że prace nad programem, w których aktywnie uczestniczyły okręgi, trwają od wielu miesięcy. Przeprowadzone w całym kraju badania wskazały, że obecny potencjał działek w PZD nie zaspokaja istniejących potrzeb, dlatego też podjęto prace nad programem. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów prawnych - 12.03.2018

 W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się  z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru: "Czy informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD za ubiegły rok musi zostać umieszczona na tablicy ogłoszeń w ROD?" oraz "Czy uprzedzenie działkowca na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej w związku z brakiem płacenia opłat ogrodowych może przybrać postać wezwania do zapłaty?"

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Pokaz cięcia drzew w ROD "Aster" w Łomży - 12.03.2018

10 marca 2018 r., w ROD "Aster" w Łomży, przeprowadzono pokaz cięcia drzew owocowych. Pokaz przeprowadzono na 3  działkach. Cięciem prześwietlającym, odmładzającym i sanitarnym objęto łącznie 7 drzew (jabłonie, grusze, śliwy}. Pokaz prowadzili: Michał Leończuk - instruktor krajowy i Kazimierz Miłosek - instruktor ogrodowy. Uczestniczyło w nim 13 działkowców.

 
Wiceprezes Zarządu ROD "ASTER" w Łomży - Stefan Grodzki
 

 

 Zadania Komisji Rewizyjnych ROD przed walnymi zebraniami 12.03.2018 r.

 W związku z pojawiającymi się zapytaniami o zadania Komisji Rewizyjnych ROD przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi, OZ Podlaski przypomina, że artykuł na ten temat ukazał się w Aktualnościach Związkowych (nr 02 luty 2018). Przedmiotowy artykuł znajdował się również w materiałach przygotowanych dla uczestników narady księgowych i członków komisji rewizyjnych, która miała miejsce w dn. 20 lutego 2018 r.

 


 

 Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 8 marca 2018 roku w Warszawie - 12.03.2018

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 8 marca   2018 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Omówiła, m.in. przeprowadzone w dniach 5-7 marca 2018 roku badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej w 2017 roku. Szczegółowe badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-7 marca 2018 roku i dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca 2018 r. - 09.03.2018

 W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD.  Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogród – remedium na cyfrową demencję. - 09.03.2018

 Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego. Obecnie życie bez telewizji, komputera, smartfonu czy dostępu do internetu jest niemalże niemożliwe. Media cyfrowe, które stały się nieodzownym narzędziem aktywności współczesnego człowieka, niewątpliwie przyniosły wiele korzyści i udogodnień, ale stały się także źródłem wielu zagrożeń, szczególnie dla młodego pokolenia, które nie wyobraża sobie czasów bez komputera czy telefonu komórkowego. W Polsce dostęp do Internetu stał się możliwy w latach 80. Początkowo ze względu na wysokie ceny tej usługi korzystali z niego nieliczni. Obecnie dostęp do Internetu ma około 80% gospodarstw domowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd mediów – dobowy raport z incydentów w rodzinnych ogrodach działkowych. - 09.03.2018

 Krajowa Rada nieustanie monitoruje i śledzi wszelkie doniesienia medialne, których ogrody działkowe stanowią tło tragicznych wydarzeń. Niestety, ale w dalszym ciągu na każde pozytywne zdarzenie w kwestii porządku i bezpieczeństwa w ROD przypada więcej niepożądanych, czy wręcz nieakceptowalnych incydentów. Sytuacja sukcesywnie ulega poprawie, ale w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia. Wobec powyższego Krajowa Rada PZD po raz kolejny apeluje do zarządów ogrodów o częstsze patrolowanie ogrodów i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji funkcjonariuszom policji. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Konkursy – „ROD Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018” - 09.03.2018

 Krajowy Zarząd PZD 8 marca 2018 r. przyjął uchwały i wytyczne w sprawie dwóch konkursów krajowych – „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”. Treści uchwał i regulaminy konkursów dostępne są w zakładce KONKURSY [LINK]. Będą również opublikowane w Biuletynie nr 4/2018. Termin zgłaszania ogrodów i działek mija 30 maja 2018 r (decyduje data stempla pocztowego).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czekasz na wiosnę? Znajdziesz ją już w „Moim Ogródku” - 09.03.2018

 Kwietniowy numer już na rynku 20 marca, a w nim otwieramy sezon na działce! Praktyczny Wiosenny Poradnik – z nim żadna czynność nie zostanie pominięta. Przeczytaj, skorzystaj zastosuj, poleć innym!; Pomożemy dostosować odpowiednią rozstawę sadzenia dla najpopularniejszych gatunków i odmian; Zadbamy o istniejące oczko wodne, uwzględniając prace techniczne i nowe nasadzenia roślinne. Zakładamy sad od podstaw, czyli w wersji podstawowej! To nie trudne! Doradzamy jak atrakcyjnie poprowadzić drzewa i krzewy owocowe na działce, tak aby to ta cześć była ozdobą ogrodu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2017 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2018 rok. - 09.03.2018

 W dniach 5-7 marca 2018 r. obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która zgodnie z  § 138 pkt. 1 statutu PZD przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2017.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Samorządy coraz bardziej przychylne dla ROD. - 08.03.2018

 Radni coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty istnienia rodzinnych ogrodów działkowych w ich miastach. Każdy zdaje sobie sprawę, jak istotne jest – w szczególności obecnie przy coraz trudniejszej walce z wszechotaczającym nas smogiem – istnienie terenów zielonych, które są „zielonymi płucami miast”. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca” bo warto! - 07.03.2018

 Czytajcie „działkowca” bo warto! Dlaczego? To najlepsze i najbardziej „sprawdzone” pismo poradnikowe o ogrodnictwie. Prezentuje aktualne, praktyczne porady uprawowe i pielęgnacyjne, pomaga zaaranżować działkę, rabatę, balkon i taras, radzi jak skutecznie pozbyć się chorób i szkodników roślin, czym i kiedy nawozić. Zawarte w nim rady wypływają z wieloletniej osobistej praktyki autorów artykułów, są dostosowane do naszych – polskich warunków klimatycznych, uwzględniają realia działek i ogrodów działkowych, przestrzegając jednocześnie przed kierowaniem się modą niedostosowaną do ich potrzeb.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Terminarz szkoleń na 2018 rok - 06.03.2018

 OZ Podlaski informuje, że ustalono już terminarz szkoleń dla nowych działkowców na 2018 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, każde szkolenie rozdzielone jest na dwa dni - środę i sobotę.

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem poprzez kliknięcie TUTAJ.

 


 

 Pytanie z dyżuru prawnego: "Czy opinia komisji rewizyjnej ROD do uchwały zarządu ROD o przyznaniu świadczenia musi być pozytywna?" - 05.03.2018

 Zgodnie z uchwałą nr 36/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.02.2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych decyzję o przyznaniu świadczenia np. dla członka zarządu ROD podejmuje zarząd ROD. Warunkiem podjęcia takiej uchwały jest uprzednie zaplanowanie środków finansowych na ten cel w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków ROD, jak również zasięgnięcie opinii komisji rewizyjnej ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 O tym jak zostać działkowcem w Radiu Białystok - 05.03.2018

 W dniu 3 marca 2018 r., Prezes OZ Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko i Instruktor ds. ogrodnictwa Pan Stanisław Dworakowski, byli gośćmi Radia Białystok. W ramach magazynu "Ekosfera", przedstawiciele Okręgu Podlaskiego informowali o tym, jak krok po kroku zostać działkowcem. Zapraszamy do wysłuchania audycji klikając TUTAJ.

  


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

16 marca 2018
   Szanowni  Państwo. W dniu 24 lutego(sobota) 2018 roku Społeczni Instruktorzy Fachowi organizują zimowy pokaz cięcia drzew owocowych w ROD
16 marca 2018
   W dniu 6 lutego 2018 roku, z udziałem Prezesa OZ Podlaskiego PZD Andrzeja Bojko, odbyło się pierwsze posiedzenie kolegium
16 marca 2018
   Ostatnią z cyklu narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami, była narada członków zarządów ROD i członków zespołu do spraw obsługi
15 marca 2018
   W dniu 1 lutego 2018 r., w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku, odbyła się narada
15 marca 2018
   Po poradach prawnych w Krajowej Radzie w dniu dzisiejszym zamieszczamy odpowiedzi na 2 ważne zagadnienia dotyczące walnych zebrań w
12 marca 2018
   Polski Związek Działkowców jak co roku z należną uwagą monitoruje i śledzi, informacje napływające z mediów dotyczące bezpieczeństwa i
12 marca 2018
   Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym działkowcy borykają się z licznymi kradzieżami i dewastacją altan. Informacje o tego typu
12 marca 2018
     Wszystkie przykłady działań, interwencji i kampanii społecznych mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób korzystających z rodzinnych ogrodów
12 marca 2018
   Polski Związek Działkowców przywiązuje dużą wagę do szkolenia kandydatów na nowych działkowców. Od poziomu ich wiedzy zależy sposób zagospodarowania
08 marca 2018
   Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków
06 marca 2018
   W dniu 13 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Podlaskiego w osobach Prezesa OZP PZD Andrzeja Bojko
05 marca 2018
   Nadchodzący sezon działkowy, niewątpliwie powinien stać głównie pod znakiem starań zarządów ROD, nieposiadających biur, aby takie budynki w ogrodach
05 marca 2018
   W dniu 8.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zasad wywozu śmieci w ROD zamieszkiwanych
05 marca 2018
   Drodzy Czytelnicy, w marcowym wydaniu „działkowca” (na rynku od 20 lutego 2018 r.), publikujemy obszerny program ochrony „Jak przewidywać

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski