Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 

 Minister Inwestycji i Rozwoju podziękował PZD - 15.06.2018

 W dniu 15 czerwca br. do prezesa PZD wpłynęło pismo sekretarza stanu Artura Sobonia z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym w imieniu ministra podziękował przesłaną przez Krajowy Zarząd PZD opinię do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.Z korespondencji wynika, że dzięki zaangażowaniu PZD w konsultacje społeczne nad projektem tzw. specustawy mieszkaniowej, resort zaproponował usunięcie sygnalizowanej przez Związek luki, która mogła narazić na szwank interesy działkowców. Warto odnotować, że jest to sukces całego Związku, albowiem w sprawę bezpośrednio zaangażowały się (kierując wystąpienia do MIiR) okręgi PZD, a także ROD zrzeszone w PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Narada księgowych w Okręgu Podlaskim - 14.06.2018

 Okręg Podlaski informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek), w siedzibie Okręgu przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku, odbędzie się narada osób prowadzących księgowość w ROD. Tematem narady będą przede wszystkim nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Ze względu na wagę tematu prosimy o przybycie wszystkich księgowych.

 


 

 Pierwsze posiedzenia kolegiów prezesów w Białymstoku i Wasilkowie - 12.06.2018

 Pod koniec maja w Okręgu Podlaskim zawiązano ostanie dwa kolegia prezesów. Takie spotkania odbyły się w dn. 19 maja 2018 r. w Wasilkowie i w dn. 24 maja 2018 r. w Białymstoku. W skład kolegium w Wasilkowie wchodzą prezesi 5 ogrodów, natomiast w Białymstoku prezesi 30 ogrodów. W obu przypadkach pierwsze posiedzenia organów zostały zwołane przez Prezesa Okręgu Podlaskiego Andrzeja Bojko.

Priorytetem dla białostockiego kolegium z całą pewnością będzie przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu obniżenie opłat za śmieci, które w Białymstoku są dość wysokie. Z kolei kolegium w Wasilkowie swoją pracę rozpocznie od ustalenia wstępnych terminów spotkań z Burmistrzem i przewodniczącym Rady Gminy, którym przedstawi występujące w wasilkowskich ogrodach problemy.

W sumie w Okręgu Podlaskim powołano 12 kolegiów prezesów zrzeszających łącznie 68 ogrodów. Będą one funkcjonowały obok istniejącego już od lat kolegium w Łomży, w skład którego wchodzi 7 ogrodów.

 

MK

 


 

 Finansowe wsparcie dla zambrowskich ROD - 05.06.2018

 Urząd Miasta w Zambrowie w ostatnich dniach opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową rodzinnych ogrodów działkowych, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów. Przypomnijmy, iż w budżecie Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju zambrowskich rodzinnych ogrodów działkowych przewidziano łącznie 150 000 zł, gdzie każdy ogród mógł uzyskać 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 25 000 zł brutto na jedno zadanie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 XI zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD - 05.06.2018

 W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się XI w kadencji zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Omówiona została aktualna sytuacja Związku oraz najważniejsze zadania, którymi zajmuje się Okręg, m.in. wdrażanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpowszechnianie i wdrażanie programu komputerowego DGCS, realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD, programu budowy siedzib zarządów ROD, realizacja Uchwały nr 73/2018 Prawo Wodne, ocena Walnych Zebrań, ocena dotychczasowej pracy kolegiów prezesów, roszczenia do gruntów, likwidacja części ROD, sposoby pozyskiwania środków na inwestycje w ROD, informacja o konkurach okręgowych. Ponadto przyjęto zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2017 r. oraz  zbiorczy preliminarz z ROD na 2018 r. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej pozytywną ocenę zbiorczego bilansu i preliminarza przedstawił przewodniczący Bogdan Wiktorko.
W zebraniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – inspektor Aneta Bogut, która przedstawiła temat bezpieczeństwa w ROD. Zadeklarowała wzmożone patrole w ogrodach, które są szczególnie narażone na akty wandalizmu, apelując do zarządów ROD i działkowców o zgłaszanie tego typu zdarzeń i ścisłą współpracę z miejscowymi komisariatami Policji.

 

GO

 


 Drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów - 04.05.2018

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłosił drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miejskiego w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie gminy. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 13 czerwca 2018 r. Jej maksymalna wysokość może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 18 000 złotych brutto.

W przedmiotowym ogłoszeniu zostały wskazane kryteria oceny składanych wniosków, do których zaliczają się m.in. powierzchnia ROD, zwiększenie deklarowanego wkładu własnego, terminowość złożenia wniosku, czy też posiadanie prawa do terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, drogą elektroniczną bądź za pomocą poczty tradycyjnej. UWAGA: w ostatnim przypadku o zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu!

 

Z ogłoszeniem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

MK

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD - 24.05.2018

 W dniu 18.05.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 1128/16), w którym rozstrzygnął kwestię, czy można dokonać odliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku nabycia domu na terenie ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 Festiwal Ogrodowych Inspiracji - 24.05.2018

 22 maja 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Festiwalu Ogrodowych Inspiracji. Impreza potrwa do 3 czerwca, zorganizowana została przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. Trzeci z rzędu Festiwal rozpoczęto seminarium „Nowe rozwiązania na nowy sezon”. Prelegenci przedstawiali zagadnienia dotyczące nowoczesnego projektowania ogrodów i pielęgnacji roślin.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z porad telefonicznych. - 23.05.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zostały zamieszczane odpowiedzi na dwa nowe pytania, które działkowcy zadali prawnikowi KZ podczas ostatniego dyżuru prawnego: Czy konkubenci mogą mieć prawo do wspólnej działki w ROD? oraz Czy sieć elektryczna stanowi własność działkowca?. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią prawnika KZ. [LINK]

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 22.05.2018

 Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony nowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Do powyższego projektu wprowadzono art. 5 ust. 2, który zawiera bardzo ważny zapis dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z nim wykluczona będzie możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących m.in. na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Wprowadzenie takiej ochrony dla rodzinnych ogrodów działkowych pokazuje, iż działania Krajowego Zarządu PZD były potrzebne i wskazane, a także wywołały zamierzony skutek.

 

Z aktualnym projektem ustawy można zapoznać się na stronie    https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496178

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.05.2018

 W sprzedaży jest już najnowszy – czerwcowy numer „działkowca” – największego pisma ogrodniczego na rynku, wypełniony mnóstwem atrakcyjnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. W nowej rubryce „Porady prawne dla działkowców” znaleźć można wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w Związku. W tym numerze odpowiemym.in. na pytania „Czy trzeba płacić za wywóz śmieci z ROD, jeśli nie korzysta się z pojemnika ogrodowego?”, „Gdzie powinna być zamieszczona informacja finansowa nt. prowadzenia ROD w poprzednim roku?”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 CZERWCOWY „Mój Ogródek” W KIOSKACH OD 21 MAJA! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 18.05.2018

 W czerwcowym „Moim Ogródku” prezentujemy krzewy dla leniwych, którzy kochają swoją działkę, ale czasem nie mają na nią wystarczająco dużo czasu, a chcą aby była atrakcyjna i różnorodna przez cały rok. W numerze przedstawiamy praktyczne porady i wskazówki – co posadzić w cienistych zakątkach, które znaleźć można na każdej działce, a które również zasługują na interesującą oprawę. Doradzamy jak pozbyć się zielonego nalotu „glonów” ze ścian tarasu altanki i z sezonowego basenu, który dla naszego zdrowia musi być czysty i bezpieczny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 18.05.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Czy po wyroku sądu o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej lub o przywróceniu prawa do działki, zarząd ROD musi podpisywać z działkowcem nową umowę? oraz Czy członkiem okręgowej komisji rewizyjnej może być członek zarządu ROD? 

 

[LINK]

 


 

 Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 17.05.2018

 "Projekt powyższej ustawy w żadnym zapisie nie wspomina i w zapisach nie odnosi się do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Lekceważy on miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a wręcz umożliwia omijanie ich pozwalając na realizację inwestycji wbrew tym planom."

 

 

STANOWISKO

 


 

 Spotkanie z policją na terenie ROD Jasna Polana - 17.05.2018

 W dniu 28 kwietnia 2018 roku, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jasna Polana" w Białymstoku, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie ROD - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w którym udział wzięli funkcjonariusze  Komisariatu IV Policji w Białymstoku:

- Komendant Komisariatu nadkom. Kamil Tomaszczuk,

- Naczelnik Wydziału Prewencji KIVP podinsp. Janina Żebrowska – Gogiel,

- dzielnicowy st. sierż. Anna Krasowska.

    Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu z działkowcami były promowanie pracy dzielnicowego oraz omawianie zakresu występujących zagrożeń na terenie ROD, w tym m.in. przestępczość włamań, niszczenia mienia, konflikty między sąsiedzkie na terenie ROD.  
Ponadto poruszane tematy dotyczyły również osób starszych wiekiem, które narażone są na działania przestępcze, tj. wyłudzanie pieniędzy na tzw. wnuczka, pracownika ZUS, pracownika socjalnego lub na policjanta. 

Funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na spotkanie, zaapelowali do działkowców o większą współpracę w zapobieganiu czynom zabronionym oraz aby w każdym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na tablicach ogłoszeń, były umieszczone telefony alarmowe oraz bezpośredni kontakt telefoniczny z dzielnicowym tego rejonu.


Stanisław Żałobiński

 


 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka - 16.05.2018

 W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka. W swoim stanowisku KZ PZD wskazał, że wobec celów rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcji działek oraz braku przepisów prawnych dających uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka, jak również z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD - 11.05.2018

 W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów - 11.05.2018

 W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana przede wszystkim w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot je przetwarzający wymusiło na Związku podjęcie działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.  Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  radców prawnych, który zajmował się tworzeniem regulacji wewnątrzzwiązkowych w celu wykonania zaleceń zawartych w RODO. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nie bójmy się padalców ! - 02.05.2018

 Nie tylko dzieci mają radość z okrywania ciekawych zwierzątek czy roślin na działce. Dorośli również cieszą się z niektórych ogrodowych mieszkańców. U nas od ubiegłego roku zamieszkuje padalec i bardzo nas to cieszy. Staramy się go nie przepłoszyć, by został u nas jak najdłużej, a może żyć około 30 lat! Padalec ze względu na brak odnóży często jest mylony z wężem lub żmiją, tymczasem to beznoga jaszczurka. Od węży odróżnia go obecność powiek i otwory uszne, nie jest jadowity.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych - 30.04.2018

 W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem, w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych. Powołując się na Statut PZD (§ 60), który wskazuje na „wyłożenie” jako  jedyną możliwość zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi (sprawozdaniem z działalności zarządu ROD, sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności komisji rewizyjnej), Krajowy Zarząd PZD uznał, że zainteresowany członek w ramach ww. uprawnienia ma prawo przejrzeć dokumenty osobiście i „na miejscu”, ewentualnie sporządzić z nich notatki. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Stanowisko OZP PZD  z dn 12 lipca 2018 r. w sprawie artykułu z dn. 6 lipca 2018 r. publikacji medialnych dotyczących ROD „Relaks” w Białymstoku - 17.07.2018

Po zapoznaniu się z treścią artykułu autorstwa Pana Przemysława Sarosieka pt. „Droga przez mękę działkowców czyli jak magistrat wydłuża Wiewiórczą. To koniec ogródków działkowych?”, który w dn. 6 lipca 2018 r. ukazał się na portalu internetowym ddb24.pl, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD uważa za zasadne zajęcie niniejszego stanowiska.
    Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przedmiotowy artykuł został przygotowany bez żadnej konsultacji z Okręgiem Podlaskim, które udzieliłoby autorowi odpowiedzi na interesujące go kwestie. Przedłużenie ulicy Wiewiórczej w Białymstoku było inwestycją zaplanowaną już wiele lat temu. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w dn. 30 maja 2011 r. Od tego momentu PZD przestał być użytkownikiem wieczystym gruntów przeznaczonych pod nowoprojektowaną drogę. Zarówno Związek, jak i działkowcy, którzy posiadali prawa do działek na wywłaszczonym gruncie, już dawno opuścili ten teren. 
    W związku z tym, iż inwestycja ruszyła dopiero w czerwcu, a co za tym idzie teren ROD Relaks został przedzielony placem budowy, pojawił się problem z dojściem do działek. Okręgowy Zarząd Podlaski podkreśla, że droga, na stan której skarżą się działkowcy, nie jest jedynym możliwym dojściem do działek znajdujących się w pobliżu. Jednakże z powodu tego, że stanowi ona najkrótszą drogę, jej stan zostanie w najbliższym czasie poprawiony. Należy pamiętać o tym, że takie działania można podjąć dopiero teraz, tj. w momencie, w którym Miasto Białystok odgrodziło wywłaszczony przez siebie teren.
    Nie można jednakże zapomnieć również o tym, co jest jedną z przyczyn takiego stanu alejki. Otóż teren opuszczonych działek przez wiele lat służył użytkownikom sąsiednich działek za wysypisko śmieci. Komunikację alejką utrudniają więc wszelkiego rodzaju odpady spożywcze i budowlane, gałęzie, zgniłe owoce, resztki drzew itp. Teren ten znajdował się wewnątrz ogrodzenia ROD, także nie było możliwości, aby za jego zaśmiecaniem stali inni mieszkańcy miasta. Zarząd ROD „Relaks” w Białymstoku na przestrzeni lat już niejednokrotnie organizował wywóz wyrzucanych przez działkowców śmieci. Niestety, po jakimś czasie przedmiotowa nieruchomość ponownie zapełniała się odpadami. 
    Niezgodna z prawdą jest też informacja o tym, że przez prowadzone roboty budowlane, spora część ogródków została pozbawiona dostępu do wody. Kilkudniowy brak dostaw wody wystąpił w sąsiednich ogrodach – ROD im. Kopernika i ROD „Ekologiczny”. Był on spowodowany awarią studni głębinowej, a nie pracami związanymi z budową przedłużenia ulicy Wiewiórczej. Natomiast związana z robotami budowlanymi przerwa w dostawie wody na terenie ROD „Relaks” wystąpiła tylko jednego dnia i trwała jedynie kilka godzin. Warto w tym momencie przypomnieć, że na terenie ROD „Relaks” znajduje się przecież biuro Okręgu Podlaskiego, a w związku z tym, gdyby nastąpiła kilkudniowa przerwa w dostawie wody, nie miałoby jej także biuro Okręgu. Takiej przerwy oczywiście nie było.
    Jednakże największe oburzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wzbudzają te fragmenty artykułu, w których jego autor mówi o likwidacji całego ogrodu. Sugeruje już to zresztą sam tytuł. Z artykułu można dowiedzieć się, że zaplanowano likwidację niemal całych ogrodów działkowych, a stało się to na mocy zmiany miejscowych planów. Problemem jest natomiast to, że w tej części miasta nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na tym obszarze obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą nr XVII/254/16 Rady Miasta Białystok z dn. 18 stycznia 2016 r., zgodnie z którym wszystkie zajęte przez PZD nieruchomości znajdujące się w rejonie ulic Mickiewicza i Ciołkowskiego, są w nim ujęte jako teren ogrodów działkowych. O ile kilka działek geodezyjnych rzeczywiście jest oznaczonych jako tereny ogrodów zarezerwowane pod inwestycje, w żadnym wypadku nie oznacza to automatycznej likwidacji znajdujących się na nich ogrodów. Okręg Podlaski stale współpracuje z Miastem Białystok i nie posiada żadnych informacji o tym, aby jego władze planowały kolejną likwidację ROD w tym rejonie. Jeżeli zaś takie informacje posiada autor artykułu Pan Przemysław Sarosiek, zasadnym byłoby więc, aby przekazał je do biura Okręgu Podlaskiego. Jeśli chodzi natomiast o projektowany ogród przy ul. Produkcyjnej, to należy zaznaczyć, że stanowi on teren zamienny za zakończone i już trwające likwidacje, a nie przyszłe. 
    Podsumowując, Okręgowy Zarząd Podlaski wyraża swoją dezaprobatę opublikowanym na portalu ddb24.pl artykułem z dnia 6 lipca 2018 r., w którym znajdują się nieprawdziwe bądź niedokładne informacje, przede wszystkim takie jak te o planowanych likwidacjach ogrodów, które wprowadzają zamieszanie wśród działkowców. Najbardziej jednak rozczarowuje fakt, iż autor artykułu nie próbował nawet potwierdzić pozyskanych przez siebie informacji w Zarządzie ROD „Relaks” w Białymstoku bądź w Okręgu Podlaskim PZD. W zamian za to zdecydował się na stworzenie artykułu nie zważając na to, czy to co publikuje pod swoim nazwiskiem rzeczywiście jest prawdą.

 

 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów krajowych - 16.07.2018

 W roku 2018 Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i konkurs na „Wzorową Działkę Roku 2018”. Zgodnie z regulaminami obu konkursów zgłoszenia ogrodów i działek dokonywały Okręgowe Zarządy PZD, typując kandydatów spośród laureatów ubiegłorocznych konkursów okręgowych. Do konkursu na „Rodzinny Ogród Działkowy 2018” zgłoszono 21 ROD z 18 okręgów. Do konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2018” zgłoszono 29 działek z 24 Okręgów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2017 r. - 12.07.2018

 Na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął informację o czasowych zajęciach terenów ROD w 2017 r., sporządzoną w oparciu o przedłożone przez okręgowe zarządy PZD sprawozdania. W 2017 roku czasowe zajęcia terenu (czyli wyłączenia części ROD na określony czas celem wykonania inwestycji celu publicznego nieprzewidujących likwidacji części ogrodu) dotyczyły 121 rodzinnych ogrodów działkowych w 21okręgach i objęły  powierzchnię 11,16090 ha (w tym 9,9822 ha terenów ogólnych i 1,1787 ha terenów pod działkami rodzinnymi). W 2017 r. zajęto tereny ROD na okres 3 922 dni. Czasowe zajęcia objęły tereny ogólne ROD oraz 37 działek rodzinnych w całości i 102 działki rodzinne w części

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - 11.07.2018

 Krajowy Zarząd PZD informuje, że w dniu 27.06.2018 r. do Marszałka Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest usprawnienie dotychczasowych procesów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt  przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształci się z mocy prawa we własność. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018

 Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jak ratować trawniki na działkach po okresie suszy? - Porady praktyczne - 02.07.2018

Wysokie temperatury w czerwcu br., długotrwały brak opadów deszczu oraz konieczność oszczędnego gospodarowania wodą (w części ROD jej niedobór lub brak), spowodowały, że trawniki na wielu działkach są w bardzo słabej kondycji. Nastąpiło zahamowanie wzrostu porostu, trawa (najczęściej plamami) zaczęła zasychać. Te niekorzystne objawy nasiliły się szczególnie na działkach w następujących przypadkach:          

1. położeniu trawnika na glebach lekkich i bardzo lekkich;                         

2. braku lub nierównomiernego (przynajmniej: azot i fosfor, a zwłaszcza potas) nawożenia trawnika wiosną;                                                           

3. niewłaściwego odczynu (pH) podłoża na trawniku: za niskiego, a częściej na działkach - za wysokiego;                                                       

4. bardzo niski lub za niski stan zasobności podłoża w potas, który jest regulatorem gospodarki wodnej w roślinach;

5. bardzo  niskiego koszenia trawy;                                                            

 

Część działkowców, reagując na pogarszający się stan trawnika, przystąpiła do - w miarę dostępu do wody - intensywnego podlewania, w tym często w środku dnia przy wysokiej temperaturze. powietrza. Zimna woda padając na nagrzaną  trawę, na wielu trawnikach spowodowała przyśpieszenie zasychania porostu. Działkowcy, zamierzając pomóc trawie, spowodowali skutek odwrotny - bardziej intensywne zasychanie, a często całkowite zaschnięcie źdźbeł trawy.                                               

 

Trawniki można uratować pod warunkiem, że nie nastąpiło zniszczenie znajdujących się pod powierzchnią gleby węzłów krzewienia, z których powoli mogą wyrosnąć nowe źdźbła trawy.                                                 

 

Zróbmy wszystko co możliwe by pomóc trawie odrosnąć !!

 

Po ostatnich opadach deszczu i przy niższej ostatnio (ok 29 czerwca) temperaturze powietrza, na działkach, na których nie nastąpiła całkowita degradacja porostu, trawa zaczyna "odbijać", czyli następuje powolne stopniowe odtwarzanie źdźbeł z węzłów krzewienia. Osłabiony trawnik zaczyna mozolnie zmieniać barwę z szarej na zieloną. Nie zepsujmy tego, tym bardziej że praktycznie całe lato przed nami i mogą zdarzać się dalsze okresy suszy. Uwzględniając powyższe należy wspomóc trawniki w ich jak najszybszej i całkowitej regeneracji poprzez:                             

1. na nawodniony trawnik (po deszczu lub po intensywnym najlepiej porannym lub z konieczności po wieczornym podlaniu) koniecznie po obeschnięciu trawy, zastosować niewielką dawkę azotu  - maksymalne do 0,5kg azotu/ar, czyli np. do 1,5kg saletry amonowej lub do 2/3 najniższej zalecanej przez producenta dawki nawozu wieloskładnikowego przeznaczonego dla trawników;                                                                   

2. zastosowany nawóz wmyć do podłoża wodą;                                       

3. jeśli zastosujemy pojedynczy nawóz azotowy, to po około 7-10 dniach zastosować potas (regulator gospodarki wodnej w roślinach) w maksymalnej dawce 0,8-1,0kg siarczanu potasu/ar;                                 

4. zapewnić bieżące potrzeby wodne trawnika (deszcz lub poranne podlewanie co ok. 3 dni;                                                                             

5. po częściowej regeneracji porostu, trawnik częściej (raz w tygodniu) i nieco wyżej niż dotychczas, kosić;                                                             

6. nie stosować w tym okresie zabiegów spulchniających lub napowietrzających podłoże (areacja, wertykulacja). Zabiegi te wykonamy jesienią lub wiosną - po powrocie stanu trawnika do poprawnego;             

7. działkowcy, którzy nie znają lub przewidują niewłaściwy stan chemiczny  (pH, zasobność w składniki pokarmowe) podłoża pod trawnikiem,  powinni prawidłowo pobrać i przebadać próbki podłoża w stacji chemiczno-rolniczej. Wtedy dalsze postępowanie: nawożenie i ewentualnie zmiana pH) należy dostosować do zaleceń wynikających ze stanu chemicznego podłoża uwzględniając przy. tym stopień regeneracji trawnika;                              8. na działkach, na których nastąpiło całkowite zniszczenie porostu, konieczne będzie (po odpowiednim przygotowaniu podłoża, w tym i po zastosowaniu brakujących składników pokarmowych oraz - jeśli zajdzie potrzeba -  po regulacji pH) dokonać jesiennego odsiewu trawy właściwie dobraną jej mieszanką. Należy wziąć pod uwagę, że trawnik zakładamy na wiele lat i często występują na nim różne problemy podczas użytkowania, np. występowanie mchu. Warunkuje to potrzebę bardzo dobrego przygotowania podłoża pod założenie nowego trawnika.

 

 

Jan Grabowski                     

Instruktor Krajowy PZD

w Białymstoku                      

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r. - 29.06.2018

 W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości. Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD - 29.06.2018

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej  uzyskały pozytywną opinię OZ PZD i podjął decyzje o przekazaniu: Pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla 8 ROD na łączną kwotę 341.000 złotych . Są  to już kolejne środki uruchomione w tym roku, gdyż łącznie pożyczki zostały przekazane dla 20 ROD na kwotę 870.150 złotych, Dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji jednostki krajowej dla 7 ROD na łączną kwotę 32.500 zł, Dotacji z Funduszu Przeznaczonego na Budowę Siedzib dla ZarządówROD dla 1 ROD w kwocie 10.000 złotych, Dotacji z Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 1 ROD w kwocie 5.000 złotych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 29.06.2018

 W dniu 28 czerwca 2018 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XXII posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Pierwszym merytorycznym tematem było sprawozdanie finansowe PZD za 2017 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę sprawozdania na podstawie badania , które przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna i w imieniu Komisji wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek" - 29.06.2018

 Lato to okres, gdy najobficiej kwitną róże – dlatego w lipcowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek" nie mogło zabranąć różanego poradnika! Ponadto polecamy: przewodnik po gatunkach i odmianach lawendy, pomysły na rabaty w cieniu, 15 gatunków na sezon letni oraz ABC uprawy kosaćców bródkowych. Dla amatorów roślin użytkowych przydatna będzie lista warzyw, które należy wysiać w lipcu, porady – jak uprawiać i pielęgnować pomidory w ogrodzie, a także ciekawe przepisy na preparaty z ziół. Dla wszystkich właścicieli ogrodów, działek, balkonów i tarasów – mnóstwo ciekawych inspiracji na urządzenie kameralnego kącika do wypoczynku.

Zachęcamy do lektury!

Link do filmu – wirtualny przewodnik po „Moim Ogródku” [LINK]

 


 

 

 Lipcowy numer Informatora Działkowca - 29.06.2018

 W lipcowym wydaniu: informacja Krajowego Zarządu PZD ws. przetwarzania danych osobowych, nowy projekt tzw. specustawy mieszkaniowej – skuteczne działania PZD, wypowiadanie umów dzierżawy działkowej wg nowych zasad, a także – jak bezpiecznie usunąć azbest z działki, porady ogrodnicze na lipiec, nowa oferta sklepu dzialkowiecsklep.pl. Zachęcamy do czytania!

 

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "działkowiec" - 28.06.2018

 W lipcowym numerze "działkowca" pachnąco i kolorowo. Tematem miesiąca są "Rośliny dla relaksu" – pachnące, poprawiające nastrój, pozwalające się wyciszyć... Poza tym polecamy przewodnik po kolorowych jeżówkach oraz wdzięcznych łubinach – najciekawsze odmiany i zasady uprawy. Zdradzamy tajemnice uprawy wonnej tuberozy. Podpowiadamy, jak wykorzystywać w ogrodzie modne żurawki. Zachęcamy do skorzystania z porad architektów krajobrazu, którzy prezentują sposoby na zagospodarowanie wąskiej przestrzeni przy elewacji, założenie strumyka w ogrodzie; podpowiadają, na co zwrócić uwagę wybierając meble do wypoczynku i jak zmodernizować nawierzchnię ścieżki na działce. Jak zawsze – porady ekspertów z zakresu ochrony roślin, uprawy roślin owocowych i warzyw.

Zachęcamy do lektury!

Link do filmu – wirtualny przewodnik po „działkowcu” [LINK]

 


 

 Krajowa Komisja Konkursowa zakończyła lustracje ROD i działek - 25.06.2018

 W maju i czerwcu br. Krajowa Komisja Konkursowa PZD lustrowała zgłoszone do konkursów krajowych ogrody i działki. W roku 2018 Krajowy Zarząd PZD ogłosił dwa konkursy – „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”. Do konkursu na najpiękniejszy ogród działkowy zgłoszono 21 ogrodów z 18 okręgów PZD, a do konkursu na najpiękniejszą działkę zgłoszono 29 działek z 24 okręgów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Podpisano umowy na dofinansowanie suwalskich ogrodów - 25.06.2018

 Jak relacjonuje portal Wrota Podlasia, w sobotę 23 czerwca 2018 r. przedstawiciele suwalskich ogrodów podpisali umowy z Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu miejskiego. Z przeznaczonej na ten cel puli pieniędzy skorzysta każdy ze znajdujących się w Suwałkach ogrodów. 

Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta, inicjatywa polegająca na dofinansowywaniu ogrodów przyjęła się i będzie kontynuowana także w przyszłym roku.

 

Z dokładnym wykazem inwestycji i przydzielonych na ich wykonanie środków można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

 Badanie sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD - 22.06.2018

 W dniach 19-21 czerwca 2018 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2017 rok. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Apel o oszczędzanie wody - 21.06.2018

  W związku z panującą od dłuższego czasu suszą, która w ogromnej mierze dotyka przede wszystkim województwo podlaskie, Okręg Podlaski PZD zwraca się do wszystkich działkowców z prośbą o oszczędzanie wody. W niektórych gminach, na przykład w Supraślu, sytuacja jest tak zła, że mogą występować deficyty w dostawach wody. 

Działkowcy są z mocy prawa zobowiązani do oszczędnego gospodarowania wodą na podstawie § 77 ust. 1 regulaminu ROD. Jednakże w okresie suszy należałoby potraktować ten obowiązek szczególnie poważnie. 

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.06.2018

 Uwaga: już w sprzedaży najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, w którym znaleźć można wiele aktualnych informacji związanych z uprawą, urządzaniem i modernizacją działki. Nie zabraknie też tematów ekologicznych, porad zdrowotnych a także wieści z ogrodów!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 LIPCOWY „Mój Ogródek” W SPRZEDAŻY OD 20 CZERWCA! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 20.06.2018

 W lipcowym „Moim Ogródku” prezentujemy 15 gatunków na sezon, które sprawią, że działka będzie kwitnąca, kolorowa i atrakcyjna aż do późnej jesieni. Podpowiemy jak założyć rabatę na trawniku. Krok po kroku wyjaśnimy etapy jej powstawania, uwzględniając praktyczne rozwiązania i sztuczki architekta krajobrazu. W numerze przedstawiamy praktyczne porady i wskazówki – co i jak ciąć latem na działce, aby nasze nasadzenia były zdrowe i bujnie rosły. Polecamy i inspirujemy do sadzenia kolorowych gatunków rojników, z których można zrobić dekoracyjne zestawienia, m.in. obrazy. Duży wybór rojników w przystępnych cenach naleźć można w naszym sklepie www.dzialkowiecsklp.pl Podpowiadamy jak wykorzystać zebrane z działki i łąki zioła, a także czym ugasić letni upał. Zachęcamy do kolekcjonowania superdodatku – „Zaprojektuj swój ogród”. W lipcowym wydaniu już cz. 8! Kolekcjonując wszystkie części uzbierasz praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego w Suwałkach - 19.06.2018

 W Suwałkach wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków  trwa od 15 czerwca, a zakończy się w dn. 17 sierpnia 2018 r. Do rozdysponowania przeznaczono, tak jak i w ubiegłym roku, kwotę 2 600 000 zł. Jest to bez wątpienia okazja do zgłoszenia przez suwalskie ogrody własnych propozycji. Chodzi tu przede wszystkim o takie inwestycje, których samodzielna realizacja jest - najczęściej właśnie z przyczyn finansowych - niemożliwa.

Warto przy okazji przypomnieć, że w budżecie obywatelskim na 2018 r. jednym ze zwycięskich projektów była budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trzech ogrodów: ROD im. Jaćwingów, ROD "Malinka" i ROD "Borówka".  Koszt tej inwestycji wynosi ok. 640 000 zł.

 

Ze szczegółowym harmonogramem Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Okręg Podlaski zachęca ogrody znajdujące się na terenie Suwałk do rozważenia możliwości skorzystania z tej formy wsparcia finansowego!

 

MK

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

04 lipca 2018
   W związku z rozwijającym się rynkiem kart płatniczych, które coraz częściej proponowane są przy zakładaniu lub zmianie konta bankowego
04 lipca 2018
   W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz
21 czerwca 2018
  W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie programu
20 czerwca 2018
  W dniu  17.04.2018 r.  odbyło się spotkanie  przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód Państwowego Gospodarstwa  Wodnego
20 czerwca 2018
   W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane
20 czerwca 2018
   Okręgowa Rada Podlaska PZD przypomina zarządom ROD o obowiązku dostarczenia dokumentacji z przebiegu walnego zebrania. W Okręgu Podlaskim, do
20 czerwca 2018
   Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM, które odbędzie się w siedzibie Okręgu Podlaskiego w
20 czerwca 2018
   Okręgowa Rada Podlaska zwraca się z prośbą do Zarządów ROD, które do tej pory nie przekazały do biura Okręgu
24 maja 2018
 Samorządy coraz przychylniej spoglądają na rodzinne ogrody działkowe w miastach. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do
19 maja 2018
   Program komputerowy DGCS PZD SYSTEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już w bieżącym roku kolejnych 156 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
19 maja 2018
   W dniu 6 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Komisji Oświaty Ogrodniczej Okręgu Podlaskiego, odbyła się kursokonferencja Instruktorów społecznej służby
19 maja 2018
   Dnia 05.04.2018 obradowała Komisja ds. nowelizacji Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dokonał wprowadzenia i przypomniał o potrzebie znowelizowania
16 maja 2018
   Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "27 Lipca" w Białymstoku, podczas swoich obrad w dn. 18 marca 2018r., przyjęło stanowisko w
24 kwietnia 2018
   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski