PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku - 05.02.2018

 Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych. - 05.02.2018

Ogrody działkowe od wielu lat borykają się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa na ich terenie. Szczególnie trudnym okresem dla ROD pod względem bezpieczeństwa jest sezon jesienno-zimowy. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Kolegia Prezesów w Okręgu Podlaskim - 05.02.2018

 Prezydium OZ Podlaskiego PZD, na mocy Uchwały nr 5/2018 z dn. 10 stycznia 2018 r., powołało 12 nowych kolegiów prezesów zarządów ROD, które będą reprezentowały wspólne interesy skupionych w nich ogrodów. Do powołania nowych kolegiów doszło w ramach realizacji Uchwały nr 417/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dn. 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów.

W związku z powyższym, w miastach Okręgu Podlaskiego zaczną działać następujące kolegia:

 1. Białystok - zrzeszające prezesów 30 ROD,

 2. Bielsk Podlaski - zrzeszające prezesów 2 ROD,

 3. Hajnówka - zrzeszające prezesów 2 ROD,

 4. Sokółka - zrzeszające prezesów 2 ROD,

 5. Siemiatycze - zrzeszające prezesów 3 ROD,

 6. Wasilków - zrzeszające prezesów 6 ROD,

 7. Mońki - zrzeszające prezesów 3 ROD,

 8. Czarna Białostocka - zrzeszające prezesów 2 ROD,

 9. Dąbrowa Białostocka - zrzeszające prezesów 2 ROD,

 10. Suwałki - zrzeszające prezesów 6 ROD,

 11. Grajewo - zrzeszające prezesów 4 ROD,

 12. Zambrów - zrzeszające prezesów 7 ROD.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że w Okręgu Podlaskim już od kilku lat działa kolegium prezesów rejonu łomżyńskiego, które skupia prezesów 7 ogrodów. Na przykładzie przedmiotowego kolegium widać, jak ogromnie istotna jest współpraca ogrodów znajdujących się na tym samym terenie. Taka współpraca ogrodów z pewnością stwarza większe możliwości m. in. w zakresie pozyskiwania dotacji bądź realizacji innych celów, które są wspólne dla zrzeszonych w danym kolegium ROD. Ponadto istotne jest to, że działając razem, ogrody stają się przede wszystkim lepszym, reprezentującym interesy większej ilości mieszkańców i - co za tym idzie - bardziej wpływowym partnerem do rozmów z przedstawicielami władz samorządowych.

 


 

 Narada zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania sprawozdawcze w rejonie suwalskim - 05.02.2018

 W dn. 30 stycznia 2018 r., w siedzibie Biura Zamiejscowego OZ Podlaskiego PZD w Suwałkach, odbyła się narada szkoleniowa skierowana do zarządów ROD i członków zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w rejonie suwalskim. W programie narady ujęto m. in. uchwały i stanowiska Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikające z nich zadania przewidziane zarówno dla ogrodów, jak i całego Związku. Uczestnicy szkolenia uzyskali również informacje o obowiązkach wynikających z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Szczegółowo został także omówiony proces związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań. Osoby zebrane na naradzie dowiedziały się, w jaki sposób powinno się prawidłowo wypełniać przygotowane przez KR PZD wzory materiałów i kiedy mają one zastosowanie. Uczestnikom wskazano także najczęściej występujące błędy, które skutkują tym, że Prezydium może uchylić bądź stwierdzić nieważność uchwały podjętej przez walne zebranie. Szczególną uwagę zwrócono na wszelkiego rodzaju opłaty uchwalane przez walne zebrania, ze wskazaniem tych, które są dla działkowców obowiązkowe oraz takich, których nakładać na działkowców nie można.

W związku z tym, iż znaczna część ogrodów prowadzi różnego rodzaju inwestycje, zebranym na naradzie przedstawiono także proces przygotowywania i podejmowania uchwał inwestycyjnych, a także sposób ich realizacji przez zarządy ROD. Uczestnikom wskazano także, jak prawidłowo zabezpieczyć interesy ogrodu w zawieranych z wykonawcami umowach oraz w jaki sposób rozliczać wykonane inwestycje.

Istotną częścią narady była również dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy uzyskali odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania. Dużą aktywnością wykazywali się również obecni na spotkaniu Prezesi zarządów ROD, którzy chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach w przedmiocie omawianych na naradzie problemów.

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych - 05.02.2018

 W zakładce „Prawo. Sprawy z dyżurów telefonicznych” zamieszczone zostały nowe odpowiedzi na pytania, z którymi zwrócono się do prawników KR podczas telefonicznego dyżuru prawnego w ubiegłym tygodniu. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami. (TUTAJ)

 


 

 Wystąpienie Prezesa Związku do Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego w Ministerstwie Infrastruktury w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej - 02.02.2018

 W dniu 9 grudnia 2017 r. w sprawie roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i znaczenia ustawy reprywatyzacyjnej wypowiedział się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W swoim stanowisku, Zjazd m.in. podkreślił, że obrona rodzinnych ogrodów działkowych przed roszczeniami jest jednym z najważniejszych zadań PZD. Polski Związek Działkowców winien dalej pomagać ogrodom objętym roszczeniami broniąc je w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz regulować stan prawny, walczyć o odszkodowania, przyznawać działki zamienne, wzmacniać służby prawne, ale również zaangażować się w prace nad dużą ustawą reprywatyzacyjną celem uniemożliwienia zwrotu gruntów ROD „w naturze”. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wdrażamy Program DGCS PZD System - 02.02.2018

 W związku z zakończeniem I etapu prac związanego z opracowaniem programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM  i dostarczeniem pierwszych 1000 licencji dla zainteresowanych ROD rozpoczął się II etap związany  z wdrożeniem i stosowaniem  programu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowa Rada w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. - 01.02.2018

Krajowa Rada PZD wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i innych organów państwowych o wsparcie przy pracach dotyczących dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dalszym ciągu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Projekt jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W chwili obecnej trwa jego opiniowanie. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Będzie nowelizacja Regulaminu ROD. - 31.01.2018

 Ostatnia zmiana statutu PZD, która oczekuje obecnie na rejestrację sądową, rodzi konieczność dostosowania pozostałych przepisów związkowych do tej zmiany. Dotyczy to zwłaszcza regulaminu ROD, który jest najczęściej stosowanym dokumentem w ogrodach działkowych. Normuje bowiem m. in. funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Idee i zasady funkcjonowania kolegiów prezesów. - 31.01.2018

 Zebrane do tej pory – pozytywne – doświadczenia związane z działalnością kolegiów prezesów, były podstawą dla Prezydium KR PZD do podjęcia w dniu 14 listopada 2017 r., uchwały nr 147/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, która ustanawia obowiązek powołania kolegiów prezesów przez Prezydia Okręgowych Zarządów dla przedstawicieli wszystkich ogrodów działkowych. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Likwidacje ROD - 31.01.2018

 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o ROD przewiduje likwidację ogrodu działkowego (w całości lub w części): - w związku z realizacją celu publicznego, a więc, gdy teren, na którym funkcjonuje ROD przeznaczony jest np. pod budowę szkoły, szpitala czy cmentarza, - na cel niepubliczny - gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla nieruchomości, na której usytuowany jest ROD, inne przeznaczenie, niż zieleń działkowa, a grunt, na którym funkcjonuje ROD został nabyty przez PZD nieodpłatnie. Na taką likwidację zgodę musi wyrazić minimum 2/3 działowców z likwidowanej części ogrodu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. - 30.01.2018

 Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych tj. od 18 stycznia 2014 roku., Polski Związek Działkowców poprzez wszystkie swoje struktury, podejmuje aktywne działania w zakresie pozyskiwania decyzji potwierdzających prawo PZD do gruntów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Szkolenie księgowych w Okręgu Podlaskim - 29.01.2018

 OZ Podlaski informuje, że szkolenie osób prowadzących księgowość rodzinnych ogrodów działkowych w Okręgu Podlaskim, odbędzie się w dn. 20 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie OZP PZD przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w skierowanych do nich zaproszeniach.

 


 

 Siedziby dla zarządów ROD - 29.01.2018

 Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD? - 29.01.2018

 Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat jednostki krajowej Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz - 14.02.2018

 Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. został przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów i po jego decyzji - wrócił do ponownych analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący Komitetu – p. Jacek Sasin w jednym z wywiadów poinformował, że projekt  wymaga dalszych analiz i wyliczeń, a także zastanowienia się, jak zapisać przepisy ograniczające krąg osób, które mogą stać się beneficjentami ustawy.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Spotkanie z przedstawicielami Gminy Wasilków - 13.02.2018

 W dniu 13 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Podlaskiego w osobach Prezesa OZP PZD Andrzeja Bojko i pracowników biura Okręgu z Zastępcą Burmistrza Wasilkowa Panem Piotrem Karolem Bujwickim. Spotkanie dotyczyło głównie inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej, a w przyszłości drogi, pomiędzy Białymstokiem a Wasilkowem, która biegnie wzdłuż ogrodów im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku i im. Emilii Plater oraz wpływu powyższej inwestycji na ich funkcjonowanie. Na spotkaniu został także poruszony temat budowy ulicy Stromej w Nowodworcach, która przebiega obok ROD "Jaroszówka" oraz bieżących problemów, z którymi borykają się ogrody znajdujące się na terenie Gminy.

Istotna była także część spotkania, na której rozmawiano o przyszłości i rozwoju ogrodów działkowych w Gminie Wasilków. Jest to kwestia niezwykle ważna, głównie z uwagi na rozbudowujące się osiedle Dolina Cisów. Wśród jego mieszkańców istnieje ogromne zainteresowanie nabyciem prawa do działki w ROD. Niestety, istniejące obecnie w Wasilkowie ogrody, już od wielu lat nie dysponują żadnymi wolnymi działkami. Przedstawiciele Gminy Wasilków i Okręgu Podlaskiego PZD wspólnie uzgodnili, że podejmą próbę ustalenia, czy istnieje możliwość wygospodarowania nowego terenu pod ogród działkowy na terenie Gminy Wasilków i jeśli tak, to w którym miejscu.

 

MK


 

 Budynki biur zarządów priorytetem inwestycyjnym ROD w 2018 roku - 13.02.2018

 Nadchodzący sezon działkowy, niewątpliwie powinien stać głównie pod znakiem starań zarządów ROD, nieposiadających biur, aby takie budynki w ogrodach powstały. Kwestie te szczegółowo omawia uchwała nr 2/2018  Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku. Zwiększające się obowiązki zarządów ROD, związane z należytym przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, wynikają z przepisów prawa i rozporządzeń UE.  

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ROD - 13.02.2018

 W dniu 8.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zasad wywozu śmieci w ROD zamieszkiwanych (II FSK 2602/15). W wyroku tym, zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo w zakresie zasad rozliczania się z wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ogrodów. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uwaga: Najnowszy program ochrony roślin już w marcowym „działkowcu”! - 12.02.2018

 Drodzy Czytelnicy, w marcowym wydaniu „działkowca” (na rynku od 20 lutego 2018 r.), publikujemy obszerny program ochrony „Jak przewidywać i zwalczać szkodniki”, natomiast w kwietniowym „działkowcu” ukaże się kolejna cześć programu: „Jak przewidywać i zwalczać choroby”. W obydwu częściach programu, w czytelnej, tabelarycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze szkodniki i choroby na roślinach ozdobnych, sadowniczych i warzywnych, wraz ze sposobami ich prognozowania, terminami zwalczania oraz zestawieniem środków ochrony dopuszczonych do stosowania w amatorskim ogrodnictwie ekologicznym.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Pierwsze posiedzenie kolegium prezesów w Zambrowie - 12.02.2018

 Po spotkaniu z Burmistrzem Zambrowa Kazimierzem Dąbrowskim, które odbyło się 31 stycznia 2018 r., Prezes OZP PZD Andrzej Bojko zwołał pierwsze posiedzenie kolegium prezesów w Zambrowie. W tym mieście założonych jest 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W posiedzeniu wzięło udział siedmioro prezesów, którzy w jawnym głosowaniu wybrali stałych członków kolegium:
- na przewodniczącą wybrano p. Barbarę Antecką – prezes ROD im. Obrońców Zambrowa;
- na zastępcę przewodniczącej p. Alicję Muraczewską – prezes ROD „Niezapominajka”;
- na sekretarza Wiesława Zdunka – prezes ROD im. T. Kościuszki.
Kolegium ustaliło miejsce spotkań i przechowywania dokumentów kolegium. Najważniejszą sprawą stojącą przed kolegium jest wypracowanie porozumienia pomiędzy ogrodami w sprawie podzielenia, przyznanej z budżetu miasta, dotacji w kwocie 150 000 zł na inwestycje poszczególnych ogrodów. Inwestycje muszą spełniać kryteria uchwały Rady Miasta z 30 stycznia 2018r. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Z uwagi na krótki termin składania wniosków sprawę traktuje się jako ważną i pilną. Biorący udział w posiedzeniu inspektor ds. inwestycji biura OZ Eugeniusz Smorszczewski udzielił wyczerpujących informacji o planowaniu inwestycji oraz podzielił się praktycznymi uwagami, wynikającymi z rozliczania podobnych dotacji udzielanymi ogrodom w Białymstoku i Suwałkach. Podjęto również stanowisko w sprawie aktywnego działania na rzecz likwidacji azbestu z terenów ogrodów. 
Przed kolegium duże wyzwania, ale jestem pewny, że zgrany zespół 7 ogrodów doskonale sobie poradzi. Prezes Okręgu Podlaskiego oraz pracownicy merytoryczni udzielą wszelkiej pomocy w realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie kolegium prezesów.  


AB

 


 

 Spotkanie Burmistrza Zambrowa z działkowcami - 12.02.2018

 W dniu 31 stycznia 2018 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta Zambrów Pana Kazimierza Dąbrowskiego, odbyło się spotkanie prezesów 7 zambrowskich ROD, na którym omówiono istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodów na terenie miasta. W spotkaniu wzięli również udział Prezes OZP PZD Andrzej Bojko i Inspektor ds. inwestycji Eugeniusz Smorszczewski.
Przedstawiciele urzędu miasta omówili główne zamierzenia inwestycyjno-remontowe planowane na 2018 r. W przyszłości planowana jest budowa drogi w mieście obok ROD „Zatorze”. Projekt budowy zakłada likwidację 10 działek. Wszystkie interesy działkowców, ogrodu i PZD zostaną zabezpieczone zgodnie z ustawą z dn. 13 grudnia 2013 r. o rod. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji czas jej realizacji uzależniony jest od pozyskania funduszy zewnętrznych. Pozostałe inwestycje nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie ogrodów.
Przedstawiono również plany związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta i lokalizacją terenów pod inwestycje. Jednym z planowanych na ten cel terenów jest część ROD „Pod Długoborzem”, która do chwili obecnej nie została zagospodarowana na cel przekazania.
W trakcie spotkania poruszono również problemy z jakimi borykają się ogrody, m.in. zalewanie ogrodów, potrzebę likwidacji azbestu z terenu ogrodów, parkingi, dojazdy i dojścia do ROD.
Pan Burmistrz Kazimierz Dąbrowski i Rada Miasta Zambrów, widząc potrzeby wsparcia finansowego rozwoju ogrodów, zabezpieczyli w budżecie kwotę 150 000 zł. na dotacje celowe. W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na finansowanie zadań tworzących warunki rozwoju ROD, sposobu rozliczania i kontroli realizacji dotowanego zadania.
Na zakończenie spotkania, które upłynęło w atmosferze życzliwości i zrozumienia, Prezes Andrzej Bojko poinformował o zwołaniu pierwszego posiedzenia kolegium prezesów, na którym powołane zostaną władze i omówione sposoby praktycznego reprezentowania interesów wszystkich ogrodów i działkowców w samorządzie terytorialnym.
Podsumowując spotkanie Burmistrz określił je jako potrzebne i owocne. Zadeklarował także gotowość do osobistego udziału w walnych zebraniach oraz uroczystościach organizowanych na ogrodach.

 


ES

 


 Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pożarów i bytowania osób bezdomnych na terenach ROD w sezonie zimowym. - 09.02.2018

 Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z doniesieniami medialnymi z ostatnich miesięcy przedstawiającymi skalę problemu zjawisk niebezpiecznych w ROD, dotyczącymi m.in. pożarów i problemu bezdomnych. Wobec przytłaczających statystyk, istniejących problemów i skali zjawisk Prezydium KR PZD w dniu 8 lutego 2018 r. przyjęło następujące stanowisko i zalecenia.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Obradowało Prezydium KR PZD - 09.02.2018

 W dniu 8 lutego br. Prezydium  KR PZD spotkało się na drugim w tym roku posiedzeniu, aby omówić najważniejsze bieżące sprawy i podjąć istotne funkcjonowania ogrodów i Związku decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Prezydium KR wzięła w nim udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Szkolenie przedstawicieli Okręgów PZD z programu DGCS PZD System - 09.02.2018

 W dniach 07-08 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie w zakresie obsługi programu DGSC PZD System dla przedstawicieli Okręgów wytypowanych do współpracy z ogrodami przy wdrożeniu i stosowaniu w/w programu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD. - 08.02.2018

 Zgodnie z niezmiennym stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady potępia każdy przypadek wandalizmu, który głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego i rodzinnego miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i rekreacji. Działania w zakresie zapobiegania kradzieżom i wandalizmom na terenach ROD od zawsze są przedmiotem zainteresowania Prezydium Krajowej Rady.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Badania sikory bogatki na terenie ROD Relaks w Białymstoku - 08.02.2018

 Na terenie ROD "Relaks" w Białymstoku, w ramach projektu badawczego pt. "Presja urbanizacji na genetykę ekologiczną sikory bogatki Parus major i sikory modrej Cyanistes caeruleus w Polsce", odbędą się prace prowadzone przez Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin prac wstępnie zaplanowano na marzec.

Na terenie ogrodu, na trzy godziny, zostanie rozstawiona sieć ornitologiczna przeznaczona do chwytania ptaków wróblowych.

Przeprowadzenie powyższych badań pomoże zrozumieć wpływ miast na proces ewolucyjny dwóch gatunków sikor.

 


 

 Pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów w Suwałkach - 08.02.2018

 Po naradzie szkoleniowej przed walnymi zebraniami zorganizowanej dla zarządów ROD i członków zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w rejonie suwalskim, która miała miejsce w dn. 30 stycznia 2018 r., przy udziale Prezesa OZ Podlaskiego PZD Andrzeja Bojko, odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów w Suwałkach.

Składające się z sześciu ogrodów Kolegium, na swojego Przewodniczącego jednogłośnie wybrało Prezesa Zarządu ROD im. Jaćwingów Pawła Podleśnego. Jego zastępcą został Prezes Zarządu ROD "Malwa" Józef Demiańczuk, a Sekretarzem Prezes Zarządu ROD "Borówka" Danuta Brzezińska.

Suwalskie Kolegium czeka wiele pracy, związanej m. in. z kolejną transzą dotacji z budżetu miejskiego. Prezesi ogrodów znajdujących się w Suwałkach, jeszcze przed powstaniem Kolegium, już nie raz pokazywali, że potrafią ze sobą doskonale współpracować i dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania ogrodów.

 


 

 Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zmiany przepisów prawa wodnego. - 06.02.2018

 W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, która  w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Wprowadzone ww. ustawą uregulowania, implementujące do polskiego porządku prawnego przepisy unijne (w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej), mają istotne znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 ROD a problem bezdomności w Polsce. - 06.02.2018

 Na podstawie zeszłorocznych danych statystycznych (dane z lutego 2017 r. z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych) liczba osób bezdomnych w Polsce szacowana jest obecnie na ok. 33 tys. osób. W sezonie zimowym 2016/17 w całej Polsce z wychłodzenia zmarło 110 osób, blisko połowę z nich stanowili bezdomni.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

14 lutego 2018
   24 stycznia br. w Warszawie rozpoczęła się zaplanowana na dwa dni narada prezesów okręgowych zarządów i  dyrektorów biur okręgów
14 lutego 2018
   W związku z koniecznością dostosowania pozostałych przepisów związkowych do zmienionego statutu (który oczekuje na rejestrację  sądową)  Prezydium KR  obradujące
14 lutego 2018
   Zadania wynikające z umowy zawartej 25 maja 2017 roku na opracowanie programu komputerowego dla ROD zostały wykonane w terminie
14 lutego 2018
   Jak informują portale wrotapodlasia.pl i niebywalesuwalki.pl, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ogłosił II edycję naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji w
14 lutego 2018
 OZ Podlaski informuje, że zostały już ustalone terminy szkoleń przed walnymi zebraniami, skierowanych do zarządów ROD oraz osób obsługujących
14 lutego 2018
   Jednostka krajowa PZD jak co roku wydrukowała i przekazała do biur okręgów PZD, na swój koszt, zawiadomienia na walne
14 lutego 2018
   W ostatnich dniach media donoszą o kolejnych pożarach na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Pożary odnotowano m.in. na terenie Bydgoszczy,
14 lutego 2018
   W dniu 9 stycznia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się debata „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej
14 lutego 2018
   W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w
13 lutego 2018
   W ubiegłym tygodniu, w jednym z warszawskich ogrodów miała miejsce następująca sytuacja: kierowca samochodu osobowego jadąc ulicą stracił kontrolę
13 lutego 2018
   W dniu 13 grudnia 2017 r., w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku,  odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Oświaty Ogrodniczej.
12 lutego 2018
 W dn. 28 grudnia 2017 r., w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się ostatnie w 2017 roku posiedzenie
12 lutego 2018
 Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca - 10.01.2018  W zakładce PRAWO –
12 lutego 2018
 Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości. Powyższe deklaracje należy złożyć w następujących

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski