[ top ]
[ page name ]
Strona główna
[ main ]


Witamy serdecznie na stronie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

Nasz adres:

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Podlaski
ul. Ciołkowskiego 2/5
15-245 Białystok
tel. 85 732 22 58

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że treści w niej zawarte będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Koleżanki i koledzy! 
Chcemy. aby nasza strona zawierała nie tylko suche informacje o prawie i zasadach funkcjonowania ogrodów. Naszym zdaniem powinna ona pokazywać codzienne życie na działkach, piękno naszych ogrodów, ciekawe wydarzenia, ludzi, których ciężka praca zamienia nieużytki w oazy zieleni. Aby to się udało, konieczna jest współpraca zarządów ogrodów i działkowców z zespołem redakcyjnym strony. Przesyłajcie do nas ciekawe informacje, zdjęcia, swoje "przepisy na sukces". Czekamy też na Wasze uwagi i propozycje. Wystarczy wejść na zakładkę kontakt, wpisać treść i kliknąć wyślij.

                                            Pozdrowienia. Zespół redakcyjny strony.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych PZD oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziesz na stronie 
                               Krajowej Rady PZD      
www.pzd.pl

 

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim działkowcom
i sympatykom 
ruchu działkowego.   

Z okazji zbliżających się Świąt składamy Państwu życzenia zdrowia, spokoju ducha i radości z przebywania w rodzinnej atmosferze. Niech ten wyjątkowy czas napełni Was nadzieją i wiarą z nadchodzącą przyszłość.

Rozkwitajaca wiosna wzbogaca nas w siły witalne i optymistyczne nastroje. Wspólnie z budzącą się przyrodą stawiamy czoło kolejnym wyzwaniom po wejściu w życie nowej ustawy, która zabezpiecza prawa wszystkich działkowców.

Jesteśmy przekonani, że będziemy dobrymi kontynuatorami wieloletniego ruchu działkowego.                     
                                                                   Prezydium 
                                      
 Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  
           

       

 

List uczestników walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego  Ogrodu Działkowego im. Wojska Polskiego w Białymstoku do Prezesa Związku Miast Polskich.


Pan Ryszard Grobelny
Prezes Związku Miast Polskich
Poznań

   Szanowny Panie Prezesie.
     Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wojska Polskiego w Białymstoku, uczestniczący w dniu 12 kwietnia 2014r. w walnym zebraniu sprawozdawczym stanowczo protestują przeciwko kolejnej próbie destabilizacji statusu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych, jaką podjął kierowany przez Pana Związek Miast Polskich.  Pismo  z dnia 20 grudnia 2013 r. z jakim Pan, jako Prezes Związku Miast Polskich, wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, traktujemy jako kontynuację działań, jakie podejmowały przez szereg lat środowiska zainteresowane przejęciem gruntów użytkowanych przez Polski Związek Działkowców.

   Analiza prawna treści zawartych w tym piśmie, opracowana na potrzeby PZD przez radcę prawnego Bartłomieja Piecha oraz argumentacja przytaczana w listach, wystąpieniach i apelach kierowanych przez działkowców do ZMP zawierają - między  innymi -  przypomnienie, że  ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku była w trakcie powstawania wielokrotnie konsultowana z samorządami gmin i powiatów. O zgodności zapisów ustawy obywatelskiej z Konstytucją wypowiadały się autorytety prawne. Dlatego też , naszym zdaniem, niepoważne i zarazem niepokojące jest po zaledwie dwu dniach od momentu wejścia ustawy w życie, negowanie słuszności jej zapisów. Czy nie lepiej zamiast prób podważania konstytucyjności aktualnych zapisów ustawy o ROD zacząć myśleć jak wspólnie, działkowcy i samorządowcy mogą – przykładowo - poprawić stan środowiska naturalnego? Czy normalnym jest zmuszanie działkowców do postrzegania władz samorządowych jako przeciwników?

Treść niniejszego listu została przyjęta przez uczestników zebrania jednogłośnie.

                                                                        W imieniu działkowców

                               Prezes ROD                                                                   Przewodniczący zebrania
                           Jadwiga Bogucka                                                                          Janusz Szlęzak 

Białystok, 12 kwietnia 2014 roku.


 WIOSENNY FESTYN OGRODNICZY. 

 

 

   5 kwietnia w Białymstoku odbył się Wiosenny Festyn  Ogrodniczy. Festyn zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta wspólnie z Okręgowym Zarządem Podlaskim PZD. W zamyśle organizatorów miał on przybliżyć mieszkańcom miasta problematykę ogrodnictwa działkowego, umożliwić  dotarcie do poradnictwa specjalistycznego, ułatwić zakup  nasion warzyw i kwiatów a także krzewów i drzew owocowych i ozdobnych. Porad ogrodniczych udzielali instruktorzy krajowi społecznej służby instruktorskiej: Czesław Kryszkiewicz, Dionizy Kołecki i Jan Jarecki.  Na stoisku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej można się było dowiedzieć jak i czym zasilać glebę w składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin oraz jak  chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami. Rodzinne Ogrody Działkowe Piasta Kołodzieja i 27 Lipca pokazały swój dorobek a ich przedstawiciele opowiedzieli o korzyściach, jakie działkowcom przynosi możliwość obcowania z  przyrodą.

  Dla dzieci przewidziano występ Teatru pod Orzełkiem, który pokazał „Kukłę z wiejskiego podwórza” – inscenizację w której bohaterami są kukiełki warzyw i owoców. W stoisku plastycznym najmłodsi, pod kierunkiem instruktorów Domu Kultury Zachęty, uczyli się jak z kolorowych papierów i bibułek wyczarować wiosenne kwiaty. Nie zabrakło też stoisk z miodami, słodyczami, drewnianymi ptaszkami i kosmetykami. Wiosenną atmosferę, słoneczną lecz niezbyt ciepłą, podgrzewał zespół muzyczny „To i Owo”.

   Nad przebiegiem festynu czuwali: kierownik Domu Kultury „Zachęta” pani mgr Agata Bernadeta Michnowska oraz pan dr Stanisław Dworakowski instruktor ds. ogrodnictwa OZP PZD. (JS)

Zdjęcia z festynu znajdziesz w Galerii.

STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie inicjatywy Związku Miast Polskich dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD

      Uchwalenie ustawy o ROD jest jednym z największych osiągnięć nie tylko w historii ruchuogrodnictwa działkowego, ale również budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w  Polsce. Ustawa ta cieszy się nie tylko poparciem samych działkowców, ale również większości samorządów lokalnych, na terenach których funkcjonują ROD. Warto podkreślić, że samorządowcy stanowili również znaczącą grupę wśród blisko miliona osób podpisanych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Dowodzi to, że ustawa, której rozwiązania wypracowano w trakcie szerokiego dialogu, pogodziła interesy samorządów, jako właścicieli terenów, z  koniecznościąposzanowania praw działkowców, gospodarujących na nich od pokoleń.

        W tej sytuacji inicjatywa ZMP, największej organizacji zrzeszającej samorządy miejskie w Polsce, która zakwestionowała ustawę niemalże w dniu jej wejścia w życie, jest całkowicie niezrozumiała. Zwłaszcza że poglądy forsowane przez ZMP, nie są reprezentatywne na tle  stanowisk zajmowanych w tej sprawie przez władze miast, członków tej organizacji. Jak wskazują doświadczenia z codziennej współpracy ogrodów z samorządami lokalnymi, jak również oficjalne wystąpienia licznej grupy prezydentów i burmistrzów miast, zdecydowana większość z nich ocenia nową ustawę bardzo pozytywnie. Stąd podejmowanie inicjatyw wytwarzających w opinii publicznej wrażenie konfliktu na tle rozwiązań zawartych w ustawie jest bezpodstawne.

      Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje ją za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanieprzez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach.

      Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, że PZD, jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca działkowców, jest gotów do podjęcia natychmiastowego dialogu i współpracy ze ZMP. Uznajemy, że na początkowym etapie wdrażania ustawy, zamiast postulowania jej "nowelizacji, właściwym działaniem jest wypracowanie i wdrożenie porozumienia, które pozwoli na stosowanie zapisów ustawy zgodnie z jej duchem, tj. z uwzględnieniem interesów zarówno miast, jak i ich mieszkańców korzystających z działek rodzinnych. Wierzymy, że podjęcie przez ZMP tej inicjatywy pozwoli wypracować, na gruncie obowiązującej ustawy, takie zasady współdziałania, które będą służyły, tak miastom, jak i działkowcom. Rozwiązanie to zdecydowanie lepiej przysłuży się do osiągnięcia celu, jaki deklaruje ZMP, tj. pogodzenia rozwoju miast z zachowaniem ogrodów działkowych, niż dalsze eskalowanie konfliktu z milionowym środowiskiem polskich działkowców zaniepokojonych kolejną próbą podważania ustawy chroniącej prawa ich rodzin.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

  

Białystok, dn.  18 marca 2014

                                                                            Zarządy ROD  

   W nawiązaniu do Apelu OZP PZD, który zamieszczamy poniżej, uprzejmie proszę o podejmowanie przez Walne Zebrania Sprawozdawcze uchwał, stanowisk bądź wystąpień do Związku Miast Polskich i osobiście do Prezesa ZMP p. Ryszarda Grobelnego wyrażających dezaprobatę działkowców wobec poczynań ZMP w stosunku do nowej ustawy o ROD.   

Adres: 
Związek Miast Polskich 
     ul. Robocza 42  
    61-517 Poznań 
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl  

                                                                Prezes OZP PZD 

                                                              /-/ mgr Andrzej Bojko 


  

 

A P E L

OKRĘGOWEGO  ZARZĄDU  PODLASKIEGO

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  DZIAŁKOWCÓW 

W  BIAŁYMSTOKU

DO  ZARZĄDÓW   ROD 

            Zwracamy się  z kolejną  prośbą do aktywu Rodzinnych Ogrodów  Działkowych o podejmowanie  uchwał, wystąpień i stanowisk  wyrażających  dezaprobatę  dla  poczynań  Związku  Miast  Polskich  i   jego  Prezesa  Pana  Ryszarda  Grobelnego.  Przez  kilka  ostatnich  dni  organizacja  ta  kierowała  apele  do  Pana  Prezydenta  RP  o rozważenie  możliwości  skierowania  nowej  ustawy  o  ROD  do  Trybunału  Konstytucyjnego.

            To  okazało  się  mało  prawdopodobne  i  nieskuteczne, więc  Pan  Ryszard  Grobelny  i  jego  zausznicy  wpadli  na  inny  pomysł  -  rozpoczęcie  rozmów  z  PZD  na  temat  nowelizacji  ustawy  o  ROD  z  13  grudnia  2013r. Każdy  rozsądny  działkowiec  wie  czym  może  skończyć  się  takie  działanie  Związku Miast  Polskich.

            Dlatego  zwracamy  się  do  aktywu  ogrodowego  z  tym  właśnie  apelem  o  jedność   w  działaniu    w  naszej  wspólnej  sprawie.  Dobrą  okazją  są  ku  temu  Walne  Zebrania  Sprawozdawcze,  pokażmy  naszą  siłę  i  nie  dajmy  odebrać  sobie naszej  nowej  ustawy  o  ROD,  która   jest  sukcesem   ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.         

 

                                                                               Członkowie i  sympatycy

                                                                               Okręgowego  Zarządu PZD

                                                                                        w  Białymstoku 

 

Listy i stanowiska wysyłamy na adres: biuro@zmp.poznan.pl 

 

Na stronie internetowej KR PZD znajdziesz:

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014  
http://pzd.pl/artykuly/12477/59/Biuletyn-Informacyjny-Nr-2-2014.html  

Bieżący Informator Działkowca 
http://pzd.pl/artykuly/12383/59/Informator-dzialkowca.html 

    

 

List Związku Miast Polskich do Prezesa Polskiego Związku Działkowców. Przeczytaj!

 http://pzd.pl/artykuly/12471/59/List-Zwiazku-Miast-Polskich-do-Prezesa-PZD.html  

 

 Prezydium KR PZD ogłosiło informacje o  konkursach w 2014 roku. 

   1. http://pzd.pl/artykuly/12455/59/Konkurs-krajowy-na-Wzorowa-Dzialke-2014r.html 

   2. http://pzd.pl/artykuly/12456/59/Konkurs-krajowy-Rodzinny-Ogrod-Dzialkowy-
       Roku-2014.html
  

 

Poznajemy nowe prawo działkowe. 

Na na stronie KR PZD umieszczona jest nowa zakładka - „W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają”, w której to publikowane będą odpowiedzi prawników KR PZD i OZ  na najczęściej zadawane przez działkowców pytania, dotyczące nowej ustawy oraz Regulaminu ROD. Poniżej zamieszczamy link do zakładki.

http://pzd.pl/artykuly/12439/114/W-SPRAWIE-USTAWY-Dzialkowcy-pytaja-a-prawnicy-Zwiazku-odpowiadaja.html  

 

Ważne!
Na stronie KR PZD znajdują się dokumenty, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych. Znajdziesz je pod adresem:
http://pzd.pl/artykuly/12410/114/Dokumenty-do-pobrania-na-zebrania-dzialkowcow.html

                 Pan Ryszard Grobelny
             Prezes ZMP 
             Prezydent Poznania

                                               S TA N O W I S K O
Szanowny Panie Prezesie ZMP.

           Na każdej z czterech rejonowych narad z Prezesami ROD, Członkami ZO i Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych prowadzonych w Okręgu Podlaskim, w których uczestniczyło 200 osób aktywu ogrodowego, poruszano sprawę stanowiska Związku Miast Polskich. Dyskutanci podkreślali , iż niechęć Związku do ogrodów działkowych nie jest zjawiskiem nowym.

           Zaskakujące jest jednak to, iż część prezydentów i burmistrzów, wchodzących w skład ZMP, wcześniej podpisała się pod Obywatelskim projektem ustawy o ROD. Do nich należy ich Prezes, Pan prezydent Poznania – Ryszard Grobelny. Co się takiego stało , że nagle chce Pan pogrzebać potrzeby miliona działkowców i pięciu tysięcy stowarzyszeń ogrodowych . Nie rozumiemy motywów Pańskiego działania ,oburza nas ta marionetkowa postawa.

             Nabieramy przekonania, iż wybrał Pan bogatszą organizację, której udzielone poparcie ma głębsze uzasadnienie. My się tego nie boimy , podkreślali dyskutanci – czołowy aktyw podlaskich ogrodów. Tylko dlaczego nie możemy wreszcie żyć spokojnie , a musimy dalej walczyć: Nie możemy pozwolić , by zaprzepaszczony został nasz dotychczasowy dorobek poprzez jeden list przesłany do prezydenta R.P .

              Uczestnicy narad szkoleniowych twierdzili , iż ruch działkowy, podczas ostatniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował. Stanowimy jednolitą – liczącą się siłę , która da o sobie znać w nadchodzących wyborach samorządowych , dotyczy to również Poznania. 

 

                   Podpisali
                   wszyscy uczestnicy narad szkoleniowych
                    w  Okręgu Podlaskim PZD.

                   

  Białystok 27.02.2014r.

 

Stanowisko KR PZD w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD (czytaj)  


Stanowisko KR PZD w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie nowej ustawy o ROD (czytaj)


Jest już najnowszy numer Informatora działkowca (czytaj)

 

 

 Narada szkoleniowa w Łomży

                W dniu 21 lutego br odbyła się narada prezesów ROD z rejonu łomżyńskiego mająca na celu wdrażanie nowej ustawy działkowej w codziennej pracy administracyjnej i organizacyjnej w ogrodach. Z informacji podawanych przez aktyw wynika, że ustawa cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem  działkowców, którzy nie mają zamiaru opuszczania naszej organizacji. Uczestnicy spotkania zredagowali list do przewodniczącego Związku Miast Polskich -Prezydenta Poznania, w którym wyrażają swoją opinię o próbie podważenia zgodności naszej ustawy z konstytucją.  Należy podkreślić, że wydarzenia ostatnich 2-ch lat jeszcze bardziej zintegrowało środowisko łomżyńskich działkowców z  PZD.

W załączeniu tekst listu wysłanego do Prezydenta Poznania.

 


  

            Łomża, 21.02.2014 r. 

                                                                                 Pan Ryszard Grobelny

                                                                                 Prezydent Poznania.

  Szanowny Panie Prezydencie.

Aktyw Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu łomżyńskiego, zgromadzony w dniu   21 lutego br. na naradzie mającej na celu wdrażanie  ustawy z dnia 13.12. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, został poinformowany o liście wysłanym do Prezydenta RP przez Związek Miast Polskich, w którym podważa się zgodność z konstytucją  tej ustawy.

Pamiętamy o poparciu, jakiego udzielił Pan i inni prezydenci i burmistrzowie zrzeszeni w ZMP dla obywatelskiego projektu ustawy. Było ono ważnym argumentem w  walce o nowy kształt ustawy. Dlatego bardzo zdziwiło nas, że pod listem, w którym mowa o niekonstytucyjności ustawy znajduje się Pana podpis. Byliśmy przekonani, że popiera Pan potrzeby działkowców i idee związku. Zmiana stanowiska jest dla nas niejasna i oburzająca. Nie rozumiemy motywów tak chwiejnej postawy.

        Ruch działkowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował jak nigdy dotąd. Będziemy z uwagą przyglądać się poczynaniom  wszystkich przedstawicieli władz lokalnych i podczas wyborów samorządowych odpłacimy pięknym za nadobne. Proszę nam wierzyć, to samo uczynią działkowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich.   

                                                                                     Podpisy uczestników spotkania

 

STANOWISKO     
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta R P o skierowanie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego

    Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z wystąpieniem skierowanym do Prezydenta R P przez Prezesa ZMP Pana Ryszarda Grobelnego, w którym ZMP wnioskuje o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, iż inicjatywa ta jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym społecznie. Podważanie kompromisowych rorwiązań zawartych w ustawie o ROD uznajemy za kolejny przejaw aktywności środowisk dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcia ich z terenów użytkowanych przez ich rodziny od pokoleń. (czytaj więcej )


Analiza
wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP
w sprawie skierowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego

Przedmiot analizy

       Pismem z dnia 20 grudnia 2013 r. Ryszard Grobelny jako Prezes Związku Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Urod) do Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotowe wystąpienie nie wskazywało konkretnego zapisu ustawy o ROD, ani nie zawierało żadnego konkretnego argumentu na poparcie postulatu skierowania ustawy do TK. ZMP ograniczył się jedynie do przywołania wcześniejszych orzeczeń TK dotyczących ustaw regulujących funkcjonowanie ogrodów działkowych w kontekście ochrony praw majątkowych gmin oraz odwołał się do stanowiska ZMP z dnia 7 października 2013 r., skierowanego do Sejmu podczas prac nad ustawą o ROD oraz opinii z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustawy o ROD sporządzonej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. (czytaj więcej ).

 

 

Nie wszystkie miasta wchodzącee w skład Związku Miast Polskich  są negatywnie ustosunkowane do nowej ustawy o ROD. Oto przykłady:  

Miasto Kielce, jako jedno z miast członkowskich Związku, z całą pewnością nie jest tym, które uznaje, że przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r . stoją
w opozycji do praw właścicielskich gmin o do terenów zajętych pod ROD. (czytaj więcej)

 


(Gminy KŁODZKO, MIĘDZYLESIE I NOWA RUDA): 

 W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013 roku skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybynału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku,
stanowisko odmienne od zawartego w wystapieniu. (czytaj więcej).


W DZIENNIKU GAZETA PRAWNA Z 2014.02.05  ukazały się artykuły dotyczące ROD.

Pamiętajmy o ogródkach
Zofia Jóźwiak

redaktor prowadzący

   Pięć tysięcy ogrodów, czyli statystycznie po dwa na gminę. Prawie milion działek, a więc i potężny elektorat, który trudno pominąć zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych.Trudno się więc dziwić, że z batalii o ogródki to raczej działkowcy wyszli zwycięsko. Ale wbrew licznym komentarzom uważam, że to również zwycięstwo dla miast i gmin.

  Przede wszystkim dlatego, że trudno będzie działki zlikwidować. Bo gdy spojrzymy z perspektywy ciut szerszej niż bieżące kłopoty finansowe, które dałoby się załatać, sprzedając atrakcyjny kawałek gruntu deweloperom, to mamy same zyski Zdrowie, świeże powietrze niewielkim kosztem, bez dodatkowych nakładów budżetowych, a i rodzinom produkującym własne owoce, kwiaty i warzywa coś w kieszeni zostanie. Społeczeństwo nam się przecież starzeje. Na emeryturę odchodzą właśnie najliczniejsze roczniki, te z lat 50. Emerytury mają coraz mniejsze, nie tylko z powodu reformy i likwidacji OFE. Większości dzisiejszych 50-60-latków przemiany gospodarcze nie przysporzyły finansowych sukcesów. Na nie załapali się o dekadę młodsi Upadające zakłady pracy, wysokie bezrobocie spowodowały, że i tak niskie świadczenia są jeszcze niższe ze względu na lata przerw w pracy. Trudno więc liczyć, że nasi emeryci, tak jak np. niemieccy, turystycznie podbiją świat. Raczej zostaną w kraju. Ale będą zdrowsi, czyli także tańsi dla samorządów, gdy ten czas spędzą aktywnie  na działkach, a nie leżąc przed telewizorem. Wiem, mogliby uprawiać te działki na peryferiach, nie np. w Warszawie na Mokotowie lub na Saskiej Kępie. Te warte miliony, a może nawet miliardy, grunty można by sprzedać deweloperom i wybudować tam kolejne, luksusowe, zamknięte osiedla albo błyszczące szkłem i aluminium biurowce. Zarobiliby i deweloper, i miasto. Czy na pewno? Przecież takie osiedla byłyby zamknięte. To znaczy dla miasta, a przynajmniej przeważającego odsetka jego mieszkańców, w dłuższym czasie byłby to teren stracony. Proponuję, żeby miejskie ogródki były otwarte. Dla tych, którzy chcą tylko pospacerować albo pokazać uczniom czy wnukom, jak rośnie rzodkiewka i jak kwitną malwy. Wiem, że to z kolei nie w smak działkowiczom, którzy obawiają się kradzieży i chuligańskich wybryków. Ale skoro są to działki na miejskich gruntach, z dobrym dojazdem, to powinny służyć nie tylko działkowcom. Ogrody działkowe to też duża bioróżnorodność, cenna dla ekologii miasta. Znacznie cenniejsza niż na wystrzyżonych trawnikach i wyłożonych kostką bauma osiedlach.
   Do działkowego stylu życia przekonują choćby Angela Merkel i Michelle Obama. Skoro nam nie udało się ogrodów do tej pory zniszczyć, to chwalmy się nimi, bo mamy czym. Zwłaszcza że za miedzą, w Berlinie czy Monachium, ogródki mają się dobrze - widziałam na własne oczy. A tam grunty są równie cenne, jeśli nawet nie cenniejsze niż w Polsce. 

 


 PRZECZYTAJ TEŻ: 

Działkowcy się obronili, ale miasta chcą dalszych zmian.

 Problem rozwiązano, ale raczej teoretycznie.  

 

 

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ  KOMISJI  REWIZYJNEJ  PZD w BIAŁYMSTOKUz dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia przez Sejm RP i podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Białymstoku obradujący na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2014 roku z nadzieją radością przyjmują podpisanie przez Pana Prezydenta RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm RP tak zdecydowaną większością. Dla nas jest ona dowodem i świadectwem, że nareszcie rodzinne ogrody działkowe będą istnieć na prawie i w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

            Opromienieni entuzjazmem i wiarą, że nareszcie mamy swoją dobrą ustawę i że wchodzimy w dobrym klimacie w nowy rok, nie trwało jednak długo. Oto pojawiła się wiadomość, że Związek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjności kilku przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i z tego tytułu wystosował list do Pana Prezydenta RP wnioskujący o skierowanie tejże ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dla nas jest to niezrozumiała sytuacja, spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentującego Związek Miast Polskich szczególnie, że nasze lokalne samorządy, które wypowiadały się pozytywnie o ustawie i zapewniały nas, że są za istnieniem ogrodów działkowych w formie prawnej, którą zaproponował projekt obywatelski poparty przez prawie milion działkowców i obywateli Polski.

            Stąd nasze pytanie - Komu tak bardzo ta młoda jeszcze ustawa zagraża?

            Tylko interesy nielicznych grup mogą być podłożem dla takiego myślenia niektórych udziałowców należących do Związku Miast Polskich.

Wierzymy, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej należycie oceni te podchody i właściwie odbierze ich intencję oraz – tak jak dotychczas – opowie się za zgodnością zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. Ufamy w roztropność Pana Prezydenta RP, że nie podzieli wniosku i poglądu zawartego w liście Związku Miast Polskich, a tym samym nie włączy się w na nowo rozkręcaną nagonkę istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i zniszczenia dorobku kilku pokoleń Polaków użytkujących działki .

             Apelujemy do Prezydenta RP o odrzucenie wniosku i pozostawienie działkowcom prawa do spokojnej uprawy działek w oparciu już istniejącą w obiegu prawnym i dobrze służąca działkowcom ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.


z wyrazami szacunku i poważania
członkowie OKR PZD w Białymstoku 

 


 

Pan Prezydent RP 
Bronisław Komorowski
 
 

Szanowny Panie Prezydencie 

         Działkowcy reprezentujący społecznie działające służby finansowe i kontrolne Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców z radością i entuzjazmem przyjmują podpisanie przez Pana ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm RP tak zdecydowaną większością. Dla nas jest ona dowodem i świadectwem, że nareszcie rodzinne ogrody działkowe będą istnieć na prawie i w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podpis Pana Prezydenta utwierdza nas w tym przekonaniu. 

         Ale oto pojawiła się wiadomość, że Związek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjności jej kilku przepisów i z tego tytułu wystosował list do Pana  Panie Prezydencie o skierowanie tejże ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Dla nas działkowców jest to niezrozumiała sytuacja spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentującego Związek Miast Polskich szczególnie, że nasze lokalne samorządy, które wypowiadały się pozytywnie o ustawie zapewniały nas by nie obawiać się o ogrody. 

         Komu tak bardzo ta młoda jeszcze ustawa zagraża? 

         Tylko interesy nielicznych grup mogą być podłożem dla takiego myślenia niektórych udziałowców należących do tego Związku Miast Polskich. 

         Wierzymy, że Pan Prezydent należycie oceni te podchody i właściwie odbierze ich intencję oraz – tak jak dotychczas – opowie się za zgodnością zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP .

 

                                                        

 z wyrazami szacunku i poważania
uczestnicy konferencji


 

   Stanowisko w sprawie Związku Miast Polskich .


  Panie Prezydencie i Prezesie ZMP Ryszardzie Grobelny. Nie wstyd Panu ulegać takim zachowaniom. Jako pierwszy jest Pan za, a już jako drugi jest Pan przeciw - mówimy o naszej Ustawie z 13.12.2013r. Widać gołym okiem, że zawiera ona zapisy satysfakcjonujące tych, którym ma służyć. Pamiętamy, poparło ją na etapie projektu blisko milion osób jako inicjatywę obywatelską. Uzyskała również pozytywne opinie wielu prawników i konstytucjonalistów. Przyjęta została niemal jednogłośnie przez Sejm i Senat, a prezydent RP podpisał trzeciego dnia po otrzymaniu. Działkowcy Podlasia upominając Pana Prezesa Związku Miast Polskich prosząc by nie lekceważył stanowiska innych mądrych ludzi i nie służył ślepo tym co w ogrodach widzą nie ludzi , a grunty. Jesteśmy zmęczeni wieloletnią zaciętą walką ze ZMP ale jesteśmy głęboko przekonani że ją wygramy.  Dajcie nam wreszcie upragniony spokój .
                                    Działkowcy Podlasia          Komunikat.
Okręgowy Zarząd Podlaski zwołał na dzień 29 stycznia 2014 roku. Komisję Polityki Oświatowej i Zagospodarowania Ogrodów, która wpisała się w ogólno - krajowy  czas wprowadzenia w życie zapisów nowej Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. W programie posiedzenia przewidziano trzy sprawy: 
         - aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.
         - sprawozdanie za ubiegły rok.
        - plan działania na przyszłość w  oparciu o nową Ustawę o ROD.

W naradzie uczestniczyło  19 osób w tym członkowie komisji oraz Instruktorzy Krajowi i Okręgowi. Dyskusję zdominował pierwszy punkt narady dotyczący dwóch spotkań na każdym ogrodzie: 1) Walne zebranie sprawozdawcze do 30.04.2014r. 2) Zebranie wszystkich działkowców poświęcone głosowaniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród działkowy. Wszyscy zebrani wykazali ogromne zaangażowanie i stałą pomoc w przeprowadzeniu zebrań w ROD,udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w trudnych zagadnieniach transformacji w zarządzaniu ogrodami.
Na zakończenie Prezes OZP , który brał udział w naradzie i referował punkt pierwszy, wyraził przekonanie, ze z  takimi działaczami Okręg Podlaski dobrze zrealizuje kolejne zadania stojące przed działkowicami z Podlasia.
     
    Instruktor d/s ogrodnictwa
    Stanisław Dworakowski.

  

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych   
Członkowie  
OZP, OKRew., OKRozj.  
rejonu białostockiego   

Zapraszam na naradę szkoleniową prezesów ROD i członków organów okręgowych z rejonu białostockiego, która odbędzie się w dn. 13 lutego 2014r. godz. 10.00 (czwartek) w Podlaskim Domu Działkowca przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii: 4, 7, 19 i 22.  

Program narady:  

       System organizacyjny ogrodnictwa działkowego według nowej ustawy.
Stan prawny ROD.  
Wdrażanie nowej ustawy o ROD.  
Przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe według ustawy. 
Projekt nowego regulaminu ROD. 
Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2014r. 
Zebrania Działkowców w 2014r. Inwestycje w ROD. 
Sprawy różne. 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                               /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

CZYTAJ! 

        Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 

http://pzd.pl/artykuly/11988/59/Ustawa-dzialkowa-opublikowana-w-Dzienniku-Ustaw.html  

         Statut PZD

Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. - 10.01.2014  

ZMP chce zaskarżyć nową ustawę do TK

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy  

 

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 03.01.2014

W najbliższy czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie wdrożenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która wejdzie w życie 19 stycznia br.  Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Warto podkreślić, że statut który zostanie przyjęty nie będzie nowelizacją dotychczasowego, tylko zostanie zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Podczas posiedzenia KR PZD przyjęte zostaną także inne dokumenty wdrożeniowe.

KR PZD intensywnie przygotowuje się do dostosowania ustawy działkowej do codziennej działalności Związku i ogrodów, gdyż ma świadomość, że po przerwie zimowej dzialkowcy znowu powróca na ogrody. KR PZD zrobi jednak wszystko, by działkowcy jak najlepiej odnaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej. 

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych - 19.12.2013

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD,  który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast  realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.

Czytaj więcej: 

1. List otwarty KR PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego

http://pzd.pl/artykuly/11867/59/List-otwarty-KR-PZD-do-Prezydenta-RP-Pana-Bronislawa-Komorowskiego.html  

2.Podziękowania dla Marszałek

http://pzd.pl/artykuly/11865/59/Podziekowania-KR-PZD-dla-Marszalek-Sejmu-Ewy-Kopacz.html  


  

Białystok, 28 listopada 2013  

Prezesi ROD 
Członkowie organów okręgowych  Okręgu Podlaskiego
  

W związku z powołaniem w Krajowej Radzie zespołów do opracowania zadań i uprawnień organów PZD w świetle nowej ustawy o ROD, m.in. zespołu organizacyjnego, który określi zasady funkcjonowania ROD w nowej sytuacji prawnej, rolę i zadania walnego zebrania oraz zarządu ROD, funkcjonowanie dotychczasowych organów PZD w ROD, zapraszam do zgłaszania swoich uwag i wniosków w tym temacie do Okręgowego Zarządu PZD.

Jako członek zespołu organizacyjnego, zobowiązuję się przekazać wszystkie merytoryczne uwagi i wnioski do Krajowej Rady.  

 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                                                /-/ mgr Andrzej Bojko

   

Parlament zakończył prace nad ustawą - 13.12.2013

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie głosowali kolejno nad każdą poprawką. W sumie za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało zaledwie 13 posłów, pozostali jednomyśłnie przyjęli zmiany proponowane przez izbę wyższą.

 

Za odrzuceniem pierwszej poprawki senatu było w sumie 10 posłów:
PiS: Joachim Brudziński, Krzysztof Jurgiel, Marek Kuchciński, Krzysztof Michałkiewicz, Ryszard Terlecki, Wojciech Zubowski
TR: Andrzej Piątak
SP: Andrzej Dera, Ludwik Dorn
Jacek Żalek – poseł niezrzeszony

Za odrzuceniem 2 poprawki Senatu był tylko jeden poseł – niezrzeszony Jacek Żalek.

Za odrzuceniem poprawki 3 głosowało 2 posłów: Jacek Żalek i  Piotr Pyzik (PiS)

Za odrzuceniem 4 poprawki było 3 posłów: Tadeusz Tomaszewski (SLD), Elżbieta Kruk (PiS) i Jacek Żalek. 

O jakich poprawkach mowa
Senat na posiedzeniu 12 grudnia 2013 r. zaproponował m.in., aby oświadczenia woli stron umowy przeniesienia praw do działki były składane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Kolejna poprawka m.in. przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 na 19 stycznia 2014 r. Propozycja zmian wprowadzonych przez izbę wyższą była w dniu wczorajszym przedmiotem  posiedzenia i dyskusji w Komisjach Sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obie komisje przyjęły senackie poprawki ze zrozumieniem i bez zastrzeżeń.

 Więcej na ten temat:

http://pzd.pl/artykuly/11781/59/Ustawa-dzialkowa-czeka-juz-tylko-na-podpis-Prezydenta.html  

 

Senatorowie niemal jednomyślnie przyjęli nową ustawę działkową - 12.12.2013

W dniu dzisiejszym (czwartek) senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas środowej dyskusji nad ustawą. Za przyjęciem ustawy głosowało 71 senatorów. Jedynie senatorowie Andrzej  Pająk (PiS, OKW Kraków) i Andrzej Matusiewicz (PiS, OKW Krosno) wstrzymali się od głosu. W Senacie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także delegacja działkowców.

 Więcej informacji na:http://pzd.pl/artykuly/11778/59/Senatorowie-niemal-jednomyslnie-przyjeli-nowa-ustawe-dzialkowa.html

 


 

Senat rozpocznie prace nad ustawą działkową.

3 grudnia (wtorek) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 15.00.

WAŻNE!!!  PRZECZTAJ!!!

1. Stanowisko Prezydium w sprawie uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

http://pzd.pl/artykuly/11527/59/Stanowisko-Prezydium-w-sprawie-uchwalenia-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html 

2. List otwarty Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców do Senatorów RP -

http://pzd.pl/artykuly/11525/59/List-otwarty-Prezydium-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-do-Senatorow-RP.html 

3. Oświadczenie Prezydium KR PZD w sprawie poprawek do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonych do Senatu RP -  

 

http://pzd.pl/artykuly/11526/59/Oswiadczenie-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-poprawek-do-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-zgloszonych-do-Senatu-RP.html

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową - 22.11.2013

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Podczas trzeciego czytania w Sejmie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także ponad trzydziestoosobowa delegacja działkowców.

 Czytaj więcej:
http://pzd.pl/artykuly/11374/59/Sejm-jednoglosnie-przyjal-ustawe-dzialkowa.html


 

 


Strona główna
Prawo w PZD
Poradnik działkowca
Z życia ogrodów
Wzory dokumentów
Ogłoszenia
Przydatne linki
Galeria
Kontakt
Komisja Rewizyjna
Poznaj nowe prawo