[ top ]
[ page name ]
Strona główna
[ main ]


Witamy serdecznie na stronie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

Nasz adres:

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Podlaski
ul. Ciołkowskiego 2/5
15-245 Białystok
tel. 85 732 22 58

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że treści w niej zawarte będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.


Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych PZD oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziesz na stronie   Krajowej Rady PZD       www.pzd.pl

 

 

Dlaczego warto zainwestować w ogrodnictwo działkowe na terenie naszego miasta ? 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013r., jako stowarzyszenia ogrodowe na obszarze danej gminy, mogą otrzymać dotację celową z budżetu stosownie do ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W statucie naszym uchwalonym na Krajowym Zjeździe w dniach 2 i 3 lipca 2015r., zapisaliśmy m.in. w rozdziale „Cele i zadania”:

· przywracanie społeczeństwu i przyrodzie terenów zdegradowanych,

· podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia człowieka,

· prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej i rekreacyjnej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Działkowcy stowarzyszeni w Polskim Związku Działkowców tworzą najliczniejszą organizację pozarządową działającą „non profit” i zasługują w pełni na wsparcie samorządów. Społeczeństwo chce mieć rodzinne ogrody w miastach i miasteczkach oraz akceptuje działalność naszego stowarzyszenia. Powszechnie uważa się, że ogrody działkowe mogą pełnić rolę parków i miejsc spacerów dla mieszkańców okolicznych osiedli, a także jako miejsca wczasów dla seniorów, jako zielone szkoły dla młodzieży i miejsca zabaw dla najmłodszych. 

Jesteśmy świadomi, że do realizacji tych celów potrzebne są:

· estetyczne ogrodzenia i dostępne bramy wjazdowe,

· ładne, dobrze utrzymane i zadbane alejki ogrodowe,

· dobrze wyposażone i bezpieczne place zabaw dla najmłodszych,

· podręczna baza na potrzeby zielonej szkoły,

· miejsca rekreacji i wypoczynku osób dorosłych ze szcególnym uwzględnieniem ludzi starszych,

· wczasy dla seniorów.

Istotną część tych obowiązków realizujemy sami, ale o pomoc na realizację niektórych z nich zwracamy się do samorządów. Prosimy o uwzględnienie ich w budżetach ze środków przeznaczonych na rozwój ogrodów działkowych. Jesteśmy gotowi do pełnienia funkcji partnera społecznego w strategiach rozwoju miast i regionów. Służebna funkcja w integracji ze środowiskiem lokalnym spowodowała powstanie ogólnopolskiego „Programu rozwoju społecznego rodzinnych ogrodów działkowych”, którego realizacja rozpocznie się od ogrodów w tych miastach, które pierwsze otrzymają wsparcie finansowe od swoich samorządów.

Mamy powszechną świadomość, iż dziś niezwykle ważne staje się zadanie, by ogrody działkowe były postrzegane przez Polaków, w tym władze samorządowe, jako organizacja użyteczna i potrzebna społeczeństwu.


 

Instruktor Ogrodnictwa

Okręgu Podlaskiego PZD

dr Stanisław Dworakowski 

 

 

                                                                      


 

ARTYKUŁ ZWIĄZANY Z TEMATEM OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

W dniu 17 listopada na portalu xlomza.pl pojawił się artykuł na temat społecznej roli ogrodów działkowych. Opiera się on w części na informacjach przekazanych przez Instruktora Ogrodowego przy OZP PZD dr Stanisława Dworakowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem zapraszamy do przeczytania całego artykułu. 

http://xlomza.pl/2224-spoleczna-rola-ogrodow-dzialkowych

 

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO DZIAŁKOWCÓW Z ROD "SADY ANTONIUKOWSKIE" W BIAŁYMSTOKU 

  W dniu 10 Listopada 2015 roku Okręgowy Zarząd Podlaski PZD otrzymał zawiadomienie od Wojewody Podlaskiego z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia na podstawie art. 156 § 2 k.p.a. w zw. z art. 158 § 2 k.p.a., że decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 kwietnia 1975 r., w części dot. wywłaszczenia działek gruntu położonych w Białymstoku, oznaczonych na dzień przejęcia nr geod. 31/1 i 31/2, wydana została z naruszeniem prawa.

W skład przedmiotowego terenu wchodzą obecnie działki geodezyjne m.in. o nr 2/2 i 168/7, zajmowane przez ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku.

 

 

 Narady szkoleniowe zarządów ROD i komisji rewizyjnych  

 

 Narada szkoleniowa zarządów ROD i komisji rewizychnych ROD z Białegostoku, która odbyła się 28 października 2015 r., zakończyła cykl takich spotkań zaplanowanych przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD. Miały one na celu przypomnienie przepisów wewnątrzzwiązkowych wieloletnim członkom organów ROD, zaś nowym przedstawienie ich od podstaw.

    Uczestnicy szkolenia uzyskali niezbędną wiedzę z zakresu pracy, funkcjonowania, metod działania oraz przede wszystkim obowiązków zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Dowiedzieli się również jak wygląda proces inwestycyjny, a także uzyskali wyczerpujące informacje na temat prowadzenia ogrodowych spraw finansowych i wszelkich kwestii związanych z opłatami. Jednkaże najważniejszym punktem narady było omówienie możliwości skorzystania ze środków unijnych przez ogrody i zasad ubiegania się o taki rodzaj dofinansowania.   

Martyna Kuźmicka
Inspektor ds. terenowo-prawnych OZP PZD

 


   W dniu 23 października w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku odbyła się narada szkoleniowa zarządów ROD i komisji rewizyjnych z terenów przyległych do Białegostoku. Była ona trzecią w kolejności naradą (po tych, które zostały przeprowadzone w Łomży i Suwałkach 21 i 22 października) zaplanowaną przez OZP PZD w celu podniesienia oziomu wiedzy merytorycznej z zakresu przepisów i procedur wewnątrzzwiązkowych, a także obowiązków spoczywających na zarządach ROD oraz komisjach rewizyjnych. 
    Komisje rewizyjne i zarządy ROD zostały pouczone o zasadach, na podstawie których przebiega ich współpraca oraz uzyskały wiedzę na temat metod i sposobu działania komisji. Uczestnicy szkolenia uzyskali przede wszystkim wiedzę na bieżące tematy związane z działalnością i funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym. Byli także instruowani w zakresie przebiegu procedur związanych z inwestycjami w PZD. Omówiony został zarówno proces zbierania i skaładania organom PZD dokumentacji przed rozpoczęciem inwestycji, jak i dopełnienia niezbędnych formalności oraz przedstawienia rozliczeń po jej zakończeniu. Na naradzie poruszone zostały również kwestie finansowe, a w szczególności te, które dotyczą wszelkiego rodzaju opłat. Jednakże jednym z najważniejszych punktów narady było omówienie możliwości i sposobów na skorzystanie ze środków unijnych przez Polski Związek Działkowców oraz przedstawienie na wybranych przykładach korzyści płynących z takiej formy dofinansowania.

    Narada przebiegła w profesjonalnej atmosferze, którą zapewnili zarówno prowadzący, jak i licznie przybyli uczestnicy. Po każdym z prezentowanych tematów nie brakowało również szczegółowych pytań od zainteresowanych treścią narady uczestników.
                               

 

Uwaga Zarządy Ogrodów i Komisje Rewizyjne! 

Na zakładce "Komisja Rewizyjna" zamieszczone są ważne dla pracy tych organów dokumenty:

Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2015 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ na 2016 roku.

Uchwała Nr 5/II/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
z dnia 22 września 2015 roku  sprawie zadań dla pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców wynikających z przyjętych dokumentów przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. 

Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w 2016 roku. 

 

    

O nowym Regulaminie ROD w listopadowym numerze „działkowca” - 09.10.2015

Od 1 stycznia 2016 r. działkowców obowiązywać będzie nowy Regulamin ROD. Warto zapoznać się z nim jak najwcześniej. Pomoże w tym listopadowy numer miesięcznika „Działkowiec”, w którym ukaże się przewodnik po nowym regulaminie. Krótko, rzeczowo i kompetentnie przedstawi on najważniejsze przepisy regulaminu.

W najnowszym numerze miesięcznika „działkowiec” całe wiadomości będą poświęcone nowemu Regulaminowi ROD. Prawnicy Związku przedstawią najważniejsze uregulowania w dziewięciu blokach tematycznych:

 • do czego służy działka i czego na niej nie wolno robić;
 • co może być na działce:
 • altana – budowa, rozbudowa, ograniczenia i obowiązki działkowca;
 • nasadzenia na działce;
 • hodowle na działce;
 • usuwanie drzew i krzewów;
 • infrastruktura ogrodowa – zakaz ingerencji w tę infrastrukturę, przykłady;
 • spalanie na działce;
 • wjazd samochodem na teren ogrodu.

Będzie to swoisty przewodnik po regulaminie, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Chcesz być na bieżąco? – Kup listopadowy numer „Działkowca”.  To jedyna okazja na otrzymanie regulaminu ROD w „pigułce”!

Listopadowy numer „Działkowca” w sprzedaży już 19 października! 

 

 

Regulamin ROD  

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Zapoznasz się z nim klikając na Regulamin ROD

 

 

 

DNI DZIAŁKOWCA W  RODZINNYCH ORODACH DZIAŁKOWYCH

 

30-lecie ROD im. Obrońców Zambrowa w Zambrowie, Dzień Działkowca.

Dnia 26 września 2015r w ROD im. Obrońców Zambrowa w Zambrowie dbyła się uroczystość 30-lecia Ogrodu połączona z Dniem Działkowca.
  Pierwszą część, oficjalną, poprowadziła prezes Zarządu – Barbara Antecka. Przypomniała historię Ogrodu podkreślając w niej rolę działkowców, wśród których jest 15 tworzących go i nadal użytkujących swoje działki.
 Zaproszeni goście – prezes ZOP PZD p. Andrzej Bojko z małżonką, Starosta Powiatu Zambrowskiego p. Robert Rosiak,Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski, inspektor Biura Zamiejscowego OZP PZD p. Ewa Sokołowska,  przedstawiciel PHU „Zorza” p. Jacek Jastrzębski z małżonką – życzyli działkowcom sukcesów, spokoju i wytrwałości w pielęgnowaniu tradycji działkowej. Prezes Andrzej Bojko przekazał przyznany Ogrodowi przez KR PZD okolicznościowy puchar i dyplom.
  Z okazji jubileuszu 8 działkowców odznaczono odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Wręczono nagrody książkowe trzem byłym prezesom –  oni właśnie ten ogród zakładali.  Pozostałych działkowców z 30-letnim stażem uhonorowano dyplomami.
  Zarząd Ogrodu wprowadził nową tradycję – każda okrągła rocznica będzie upamiętniana  rośliną do zasadzenia na każdej działce – w tym roku są to clematisy.
  Część druga spotkania – to dzieło samych działkowców, którzy przygotowali poczęstunek
i zadbali o wspaniałą atmosferę. W dobrej, wspólnej zabawie nie przeszkodził nawet siąpiący deszcz.
 

Zajrzyj do "Galerii" .

 

ROD Wygoda w Białymstoku obchodził swoje 50 urodziny.
Zobacz w "Galerii" !

 

 

 Tegoroczne Obchody Dnia Działkowca w ROD Sady Antoniukowskie miały bardzo uroczystą oprawę. Nic dziwnego. Ogród obchodzi swoje 40-lecie. W świetlicy ogrodowej, wśród działkowców zasiedli też zaproszeni goście: poseł na Sejm RP pan Dariusz Piątkowski , radna Rady Miasta pani Agnieszka Rzeszowska, prezes OZP PZD pan Andrzej Bojko oraz pracownicy merytoryczni OZP, panowie Stanisław Dworakowski i  Eugeniusz Smorszczewski. Szczególnymi gośćmi byli panowie Paweł Wołosik, Sergiusz Podgajecki, Piotr Malec, Mikołaj Kiszkiel, Jan Misiejuk. To oni, jako kolejni prezesi ogrodu, wspólnie z całą społecznością ogrodową dbali o rozwój Sadów Antoniukowskich.

 

 

   Prezes ROD, pan Czesław Bagiński, otwierając uroczystość przypomniał kilka ważnych dla rozwoju ogrodu dat. Rok 1975 - powstanie ogrodu, rok 1979 - wykonanie prac melioracyjnych. W roku 1980 wybudowano studnie głębinowe i hydrofornię. Świetlica ogrodowa, w której odbywała się tegoroczna uroczystość powstała w 1985 roku. W tym samym roku na terenie ogrodu odbyły się obchody  Wojewódzkich Dni Działkowca. W 1991 roku w altankach ogrodowych zapaliły się żarówki elektryczne – ogród został zelektryfikowany. Lata 2013 -2015  to modernizacja sieci wodociągowej, Właściwie, biorąc pod uwagę zakres wykonanych prac, można śmiało powiedzieć, że położono nowy wodociąg. Jak bardzo inwestycja ta była potrzebna działkowcy docenili w trakcie tegorocznego, bezdeszczowego lata.
  Tradycyjnie już, w Dniu Działkowca wręczane są wyróżniającym się działkowcom odznaczenia i dyplomy. W tym roku odznakami związkowymi uhonorowano 24 osoby. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali tegoroczni laureaci konkursów ogrodowych oraz działkowcy, których działki systematycznie pielęgnowane są przykładem dla innych.
  W pewnym momencie, z sąsiednich pomieszczeń dotarł smakowity zapach gorącego bigosu. Prezes Bagiński, widząc, że zebrani coraz wyraźniej zerkają w stronę drzwi, za którymi znajduje się źródło zapachów ogłosił koniec części oficjalnej. A potem? Potem, przy bigosie, można było cieszyć się z dotychczasowych dokonań i snuć ambitne plany na przyszłość.

W liście okolicznościowym, jaki do działkowców z ROD Sady Antoniukowskie skierował prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko czytamy:

„Szanowni Działkowcy!
Z okazji jubileuszu 40-lecia ROD „ Sady Antoniukowskie" w Białymstoku pragnę podziękować Państwu za lata pracy na rzecz ogrodnictwa działkowego, na rzecz Waszego ogrodu, za pracę i determinację w obronie ogrodów i Związku. Życzę Wam wszelkiej pomyślności oraz trwałości i rozwoju Waszego Ogrodu.”

Niech nam Sady Antoniukowskie zakwitają i owocują przez kolejne czterdziestolecia.  (JS)


 

 Zobacz więcej w Galerii.

 

Rodzinny Ogród Działkowy  im. Wojska Polskiego.

 
Było wesoło.   (Wykonanie Wanda i Grzegorz Hładuniuk)

   W sobotę, 12 września działkowy z ROD im. Wojska Polskiego uroczyście, jak co roku, obchodzili Dzień Działkowca.  W części oficjalnej zasłużonym działkowcom wręczono  odznaczenia związkowe, laureatom ogrodowych konkursów wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy. Złotą odznakę  Zasłużony Działkowiec otrzymali panowie Zygmunt Waniewski i Daniel Guziejko, brązową pani Małgorzata Połocka. Wśród laureatów konkursów znaleźli się:
W kategorii „Wzorowa Działka 2015”
1. Państwo Maria i Józef Dejneka.
2. Państwo Wanda i Grzegorz Hładuniuk.
3. Państwo Lucyna  i Eugeniusz Pruszko.
W kategorii „Najpiękniejsza Działka 2015”
1. Pani Halina Nowik.
2. Państwo Gabriela  i Zygmunt Waniewscy.
3. Państwo  Halina   i Czesław Wojtkowscy. 

   Następnie prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko i prezes ROD Jadwiga Bogucka dokonali symbolicznego przekazania do użytku tegorocznych inwestycji – pomieszczenia przeznaczonego na księgowość i archiwum ogrodowe oraz mostku umożliwiającego bezpieczne przejście przez ciek wodny znajdujący się na terenie ogrodu. Inicjatorem i „duchem opiekuńczym” tej ostatniej inwestycji był pan Wiesław Piotrowski. Pan Wiesław w podzięce za swoje starania otrzymał okolicznościowy dyplom i wydawnictwo „Vademecum działkowca”.

    W drugiej części uroczystości było tradycyjne ognisko, kiełbaski na patyku, słodycze i ciasta.
A wszystko przyprawione radością i działkowymi pogaduchami. Do zobaczenia za rok. (JS)

Zobacz to na zakładce "Galeria".  


 
Była muzyka i tańce.      (Wykonanie Wanda i Grzegorz Hładuniuk)

 

KRS zarejestrował nowy statut PZD - 10.09.2015

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

 

KOMUNIKAT! 

  Okręgowy Zarząd Podlaski  Polskiego Związku Działkowców został poinformowany, że zarządzeniem Nr 540/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. zostały rozpatrzone wszystkie uwagi zgłoszone do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku". Zarządzenie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.bialvstok.pl (Zarządzenia prezydenta). 
Sposób rozpatrzenia uwag dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych został przedstawiony w pkt 65 - 68 załącznika do zarządzenia.
 
Uwaga w sprawie nie wskazywania do urbanizacji popszczególnych ogrodów działkowych została uwzględniona. Na rysunku projektu studium wprowadzono korektę -obszary istniejących ogrodów działkowych zakwalifikowano do kategorii terenów zieleni urządzonej.

   Działkowcy z ROD połozonych na terenie Białegostoku mają prawo odczuwać z tego powodu ogromną satysfakcję. Jest to zwieńczenie wielomiesięcznych konsultacji w  których działkowcy, wspólnie z przedstawicielami partii politycznych i częśćią radnych, walczyli o usunięcie z projektu studium propozycji aby część białostockich ogrodów działkowych przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową i inwestycje miejskie. Jest to także przykład, że tylko działając wspólnie możemy skutecznie chronić nasze ogrody. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania. (JS)

 

 

 

22 sierpnia 2015 r.
Okręgowe Dni Działkowca w Białymstoku.


   Przy pięknej pogodzie działkowcy z Podlasia obchodzili swoje święto. Wspólnie z nami świętowali zaproszeni goście:senator Bohdan Paszkowski, posłowie Krzysztof Jurgiel PiS i  Dariusz Piontkowski PiS oraz Damian Raczkowski PO. Przedstawiciele  władz województwa, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, trzyosobowa delegacja policji,  przedstawiciele krajowych i okręgowych władz PZD.  Po raz pierwszy od wielu lat gościliśmy tak licznych przedstawicieli lokalnych mediów (telewizja, radio, prasa).


    Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu naszego hymnu Zielona Rzeczpospolita glos zabrał Prezes OZP PZD Andrzej Bojko. W okolicznościowym wystąpieniu podsumował dokonania działkowców Podlasia w mijającym sezonie działkowym. Zaproszeni goście w wystąpieniach podkreślali swoją przynależność do braci działkowej. Wskazywali na społeczną potrzebę zachowania  ogrodów działkowych i  deklarowali poparcie dla działań PZD.  Poza  utrzymanymi w bardzo sympatycznym tonie okolicznościowymi życzeniami usłyszeliśmy wiele zapewnień o  gotowości do pomocy i współpracy. Nie zabrakło także wątków związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Nic w tym dziwnego. Poszczególne partie wiedzą, że wsparcie działkowców może poważnie wpłynąć na ostateczny wynik wyborów a sami działkowcy są żywotnie zainteresowani,  by zwycięzcy patrzyli na Rodzinne Ogrody Działkowe z  sympatią i zrozumieniem.


  Miłym akcentem było wręczenie okolicznościowych dyplomów byłych prezesów ROD, którzy w ostatniej kampanii sprawozdawczo-wyborczej postanowili przekazać obowiązki młodszym.


    Laureatów okręgowych konkursów zebrani uhonorowali burzliwymi oklaskami. Wyrażone w ten sposób uznanie koleżanek i kolegów było miłym dodatkiem do oficjalnych dyplomów i nagród, które wręczyli prezes OZP Andrzej  Bojko i przewodniczący komisji konkursowej Czesław Kryszkiewicz.


 
   Bardzo ciężko pracowały komisje oceniające ciasta i nalewki przygotowane przez nasze koleżanki i kolegów. Najwyżej oceniono:
Nalewki:
1. Na malinach - Zbigniew Olkowicz –ROD „Aster” w Łomży.
2. Na różnych owocach (jagoda, czarny bez i dzika róża)-Bolesław Gryko z ROD im. 27 Lipca
    w Białymstoku.
3. Z kwiatu czarnego bzu - Irena Żukowska z ROD im. 27 lipca w Białymstoku.
Ciasta:
1. Śmietankowe z maliną i borówką - Ewa Żebrowska - ROD im. 27 Lipca w Białymstoku.
2. Rogaliki kruche - Zofia Chmielak – ROD Bratek ze Stawisk.
3. Śmietankowe z różnymi owocami - Maria Rozumiejew – ROD im. M. Kopernika w Białymstoku
.


 


  W części nieoficjalnej, przy bigosie i kuflu dobrego piwa trwały ożywione dyskusje nad przyszłością naszych ogrodów. Wymieniano doświadczenia i dzielono się radościami i problemami.  Zespół muzyczny skutecznie poprawiał nastroje.
 

 

 

UWAGA !
Okręgowy Zarząd Podlaski PZD przypomina o obowiązku umieszczania na tablicach ogłoszeń, zgodnie z art. 33 ustawy o ROD pkt. 3, informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok.
 

  

 

 Nie słowa a czyny budują siłę naszego Związku !

Z cenną inicjatywą wystapił ROD OAZA.  Jest to wspaniały przykład umiejetnego wykorzystania możliwości umacniania naszych ogrodów. 
 
MOŻESZ ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM - CZEKA 500 MIEJSC

Nabór chętnych na nowe działki ogłosił Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego OAZA w podsuwalskim Kukowie. Na chętnych czeka pół tysiąca działek, o powierzchni 400 metrów kwadratowych każda. Do skorzystania z oferty zachęca Sławomir Harasz, prezes Zarządu OAZY. Jak tłumaczy, działka w ogrodzie to świetna miejsce dla osób, które nie mają domków letniskowych, a chcą spędzać wolny czas na łonie natury.

Wszystkich zainteresowanych prosi się o wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie jej listownie na adres:

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 16 400 SUWAŁKI ul. KOŚCIUSZKI 71

lub doręczenie osobiste na ulicę Kościuszki w godzinach pracy biura (za wyjątkiem piątku). List powinien być zapakowany w opisaną imieniem i nazwiskiem kopertę.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony ogrodu po wpisaniu w wyszukiwarce adresu: rodoaza.info
Wypełniony wniosek może być również przesłany elektronicznie na adres
info@rodoaza.info

Telefon kontaktowy: 605 226 002 

 

25.07.2015 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” w Zambrowie obchodził jubileusz 50-lecia. Ogród jest najstarszym ogrodem w Zambrowie.

 

      Obchody 50-lecia rozpoczęły się o godzinie 1500 odsłuchaniem Hymnu Państwowego i Hymnu Polskiego Związku Działkowców.  Wice Prezes Katarzyna Kosińska  przywitała zaproszonych gości, wśród których przybyli:
•Andrzej Bojko – Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, członek Krajowej Rady PZD.
•Stanisław Siennicki – Wice Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.
•Ewa Sokołowska – Inspektor Biura Zamiejscowego Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.
•Bogdan Pac – Sekretarz Gminy Zambrów.
Prezesi zambrowskich ogrodów działkowych.

   Pani Prezes Barbara Brajczewska przybliżyła historię powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” i przypomniała pierwszych organizatorów ogrodu.
  Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko przekazał na ręce Pani Prezes Barbary Brajczewskiej:

1.Puchar Prezesa Krajowej Rady PZD od prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
2.Dyplom uznania Prezydium Krajowej Rady PZD od prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego.
3.Dyplom uznania Okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku od prezesa Andrzeja Bojko.

Najbardziej zasłużeni działkowcy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużonego Działkowca”. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” wyróżnił działkowców dyplomami i nagrodami książkowymi.

Jubileusz uświetnił występ artystów Teatru Forum Różnych.

Po części oficjalnej rozpoczęły się gry i zabawy dla dzieci  oraz wspólne biesiadowanie.

Zdjęcia z "Jutrzenki" znajdziesz na zakładce GALERIA. Autorem zdjęć jest redaktor naczelny portalu zambrowiacy.pl 

Więcej można przeczytać na:
http://zambrowiacy.pl/info/obchody-50-lecia-rodzinnych-ogrodkow-dzialkowych-jutrzenka-foto-wideo/ 

 

 

 

Wyniki konkursów okręgowych  2015

    W dniu 29.07.2015 Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  Białymstoku na wniosek Okręgowej Komisji Konkursowej  podsumowało wyniki konkursów w ROD Okręgu Podlaskiego i postanowiło rozstrzygnąć wymienione niżej konkursy w sposób następujący:

I. W kategorii konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2015r."

1 . Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. 1 Maja w Białymstoku.
2 . Za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Wojska Polskiego w Białymstoku.
3. Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Relaks" w Choroszczy
4.  Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Ziemia Bielska" w Bielsku Podlaskim przyznaje się wyróżnienie w postaci „Albumu zagospodarowania działek’” i „Vademecum działkowca”.


II. W kategorii konkursu „Wzorowa Działka 2015r."

1. Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się:
a)  państwu Halinie i Bogusławowi Puchlik - użytkownikom działki nr 274 w ROD „Malinka”
w Suwałkach;
b)  państwu Barbarze i Zbigniewowi Olkowiczom - użytkownikom działki nr 57 w ROD „Aster”
w Łomży.
(Ponieważ obydwie działki uzyskały identyczną ocenę, Komisja przyznała dwie I nagrody, rezygnując z przyznania II nagrody).
2. Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł przyznaje się
a)  państwu Eugenii i Józefowi Bajguz - użytkownikom działki nr 45 w ROD „Dojlidy”
w Białymstoku;
b)  państwu Barbarze i Grzegorzowi Ziembickim - użytkownikom działki nr 6 w ROD „Relaks”
w Choroszczy;
c)  państwu Janinie l Antoniemu Wiercińskim - użytkownikom działki nr 135 w ROD „Fasty” 
w Białymstoku;
d)  państwu Teresie i Dariuszowi Poczobutom - użytkownikom działki nr 109 w ROD im. Jaćwingów w Suwałkach.


III. W kategorii konkursu ..Najpiękniejsza Działka 2014r."

1   Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się państwu Mirosławie i Romualdowi Bójko - użytkownikom działki nr 57 w ROD im M Konopnickiej w Białymstoku.
2. Za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł przyznaje się państwu:
a)  Jolancie Kulhawik i Ryszardowi Żukowskiemu - użytkownikom działki nr 161 w ROD „Jasna Polana” w Białymstoku;
b)  pani Halinie Nowik - użytkowniczce działki nr 146 w ROD im Wojska Polskiego w Białymstoku.
3, Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł przyznaje się państwu Barbarze i obertowi Zawadzkim - użytkownikom działki nr 43 w ROD im. Wł. Wysockiego w Białymstoku.
4, Pięć wyróżnień w postaci „Albumu projektów zagospodarowania działek” oraz „Vademecum ziałkowca” przyznaje się państwu:
a) Grażynie i Grzegorzowi Fiedorczuk - użytkownikom działki nr 11 z ROD im.. Kościuszki
w Zambrowie,
b) państwu Edycie i Wojciechowi Sobolewskiemu - użytkownikom działki nr 127 z ROD "Fasty"
w Białymstoku,
c) pani Melanii Smierzchała - użytkowniczce działki nr 66 w ROD im. 1 Maja w iałymstoku,
d) pani Irenie Gronowskiej - użytkowniczce działki nr 226 w ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej,
e) państwu Krystynie i Sławomirowi Korbasom - użytkownikom działki nr 28 w ROD Aster"
w Łomży,

Wszystkim uczestnikom konkursów okręgowych wręczone zostaną dyplomy za uczestnictwo.
    Prezydium OZP PZD składa podziękowania wszystkim zarządom ogrodów i działkowcom za udział w tegorocznej edycji konkursów okręgowych, a członkom Okręgowej Komisji Konkursowej za duży wkład pracy w przeprowadzenie lustracji ogrodów i działek.
 

 

Wyniki konkursów krajowych 2015

ROD ,,Dojlidy" Bialystok - OZ Podlaski - został wyróżniony za dzialalność oświatową.

 Wyniki wszystkich konkursów krajowych znajdują się na stronie KR PZD pod adresem:

http://pzd.pl/artykuly/16239/188/Wyniki-konkursu-Rodzinny-Ogrod-Dzialkowy-Roku-2015-i-Wzorowa-Dzialka-Roku-2015.html

 

  


POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY  ZARZĄD  PODLASKI 

Białystok, dn.   21 lipca 2015   

                                                                   Prezesi ROD   

Informuję, że jesteśmy w posiadaniu nowych dyplomów ROD.

Pozdrawiam i zapraszam.   

                                                                                        G.Olszewska


POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY  ZARZĄD  PODLASKI  

 Bałystok, dn.   22 lipca 2015   

  Zarządy ROD 
Okręgu Podlaskiego
   

W związku z planowanymi na dzień 22 sierpnia br. (sobota)  uroczystościami Okręgowego Dnia Działkowca ogłaszamy konkursy na:

Najsmaczniejsze ciasto owocowe.

Najlepszą nalewkę. 

Zachęcamy do udziału w konkursach ogrody i indywidualnych działkowców.

                                                                                 Prezes OZP PZD

                                                                          /-/ mgr Andrzej Bojko  

 

POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY  ZARZĄD  PODLASKI   
  
  Białystok, dn.15 lipca 2015
 
                                                                                           Prezesi ROD
                                                                                 
W związku z poleceniem Krajowej Rady, prosimy o znalezienie w swoich ogrodach kontaktów do działkowców, którzy wyróżniają się na tle społeczności działkowej w poniższych kategoriach:
 
1. Wielopokoleniowe rodziny na działce (model idealny: dziadkowie + dzieci + wnukowie). Dobrze, gdy ta sama działka jest w rękach jednej rodziny od wielu lat – kiedyś użytkowali ją dziadkowie, dziś robią to np. wnukowie.  Proszę o przesłanie informacji o rodzinie i o tym jak długo jest użytkowana przez nich działka oraz kontakt do rodziny i do prezesa ROD.
2. Działkowcy, którzy mają interesujące hobby i  - najlepiej – zajmują się nim na działce lub jest ono w jakiś sposób powiązane z działką (np. rzeźbienie, ozdobne przycinanie krzewów, malowanie obrazów o tematyce działkowej, ziołolecznictwo, robienie obrazów z suszonych kwiatów, wyplatanie koszy wiklinowych lub cokolwiek innego) – proszę o kontakt do działkowca i do prezesa ROD.
3. Znane osoby – znane w sensie medialnym: artyści, politycy, sportowcy, społecznicy, ale także przedstawicieli różnych szanowanych zawodów, np. lekarze, prawnicy, strażacy, policjanci itp. (idealnie jeśli w jakiś sposób pomagają działkowcom ze swojego ogrodu) – proszę o kontakt do działkowca i prezesa ROD
4. Dobry duch ogrodu – działkowiec złota rączka. Taki, który każdemu pragnie pomóc i pomaga, np. u sąsiadki przekopie grządki, komuś wymieni żarówkę. Nigdy nie odmawia pomocy, zawsze pożyczy np. narzędzi sąsiadowi – proszę o kontakt do działkowca i do prezesa ROD.
5. Nowy działkowiec – osoba, która ma działkę od niedawna, ale jest totalnie zafascynowana ogrodnictwem miejskim i pozytywnie nastawiona do PZD. Najlepiej, gdyby to były młode rodziny z dziećmi – proszę o kontakt do działkowca i prezesa ROD.
 
Uprzejmie proszę o przesłanie wyżej wymienianych informacji jak najszybciej, jednak najpóźniej do końca tygodnia na adres Okręgowego Zarządu: podlaski@pzd.pl
 
                                                                         Prezes OZP PZD
                                                                                    /-/ mgr A.Bojko

 

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut - 02.07.2015

Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD. - Byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał on organowi nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych - mówił Prezes. Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił delegatom wprowadzone zmiany, a w dyskusji delegaci z wszystkich okręgów wyrażali swoje opinie co do statutu i wprowadzonych do niego zmian. Statut został jednogłośnie uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. 

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem obrad. Kliknij na: tytuł lub www.pzd.pl 

 

 Okręgowa Komisja Konkursowa ocenia ogrody w Rejonie Białystok.

 

 ROD  im. Wojska Polskiego. Komisja na "Najpiękniejszej Działce" pani Haliny Nowik.

 

      Aktualnie  Komisja ocenia ogrody i działki zgłoszone przez Rodzinne Ogrody Działkowe do tegorocznej edycji konkursów okręgowych. Wrażenia i opinie członków Komisji są jednoznaczne.  Wyraźnie widać, że z roku na rok nasze ogrody i poszczególne działki są coraz piękniejsze. Poprawia się przestrzeganie zasad zagospodarowania działek. Zdecydowana większość nowych działkowców zaczyna od odnowienia i unowocześnienia infrastruktury działek. Pojawiają się nowe rośliny, coraz częściej w naszych ogródkach sadzimy zioła. Więcej uwagi poświęcamy naszym przyjaciołom – ptakom i owadom – stwarzając na działkach enklawy w których mogą bezpiecznie żyć i rozmnażać się.
2 lipca Komisja oceniała  ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku i znajdujące się na nim działki. Sekretarz Komisji  Stanisław Dworakowski zdradził nam, że ogromnie trudno jest, stosując obiektywne  kryteria regulaminów konkursów ocenić kto jest najlepszy. Podkreślił, że już sam fakt uczestnictwa w konkursie jest dla ogrodów i działkowców powodem do dumy.
     Przewodniczący Komisji, pan Czesław Kryszkiewicz pragnie tą drogą podziękować wizytowanym ogrodom za życzliwość, serdeczność i zrozumienie okazywane członkom Komisji .  (J.S.) 

 

ROD im. Wojska Polskiego.  "Wzorowa Działka". Pan Józef Dejneka z małżonką zdradzają komisji tajemnice swoich sukcesów.

 Okręgowa Komisja Konkursowa ocenia ogrody w Rejonie Łomża.


           

Okręgowa   Komisja  Konkursowa w  składzie :
1. Andrzej Bojko – Prezes Okręgu
2. Czesław Kryszkiewicz – Przewodniczący
3. Stanisław Dworakowski – sekretarz
4. Stefan Grodzki  - członek
5. Michał Leończuk  - członek
    W dniu 09.07. 2015  oceniła 8 działek w tym ( 4 wzorowe i 4 najpiękniejsze) zgłoszonych do dwóch konkursów przez cztery ogrody z terenu łomżyńskiego. Spośród siedmiu ogrodów w Zambrowie do konkursów „Wzorowa Działka 2015 „ i Najpiękniejsza Działka 2015” przystąpiło dwa .(„im. Obrońców Zambrowa” i  „ im. T. Kościuszki”) Na szczególną uwagę zasłużyły: działka najpiękniejsza w ogrodzie im. T. Kościuszki uzyskując 146 punktów na 150 możliwych i działka wzorowa w ogrodzie im. Obrońców Zambrowa osiągając 135 punktów na 140 przewidywanych. Użytkownicy tych działek wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad uprawy, pielęgnacji wszystkich rodzajów upraw zarówno tych sadowniczych , warzywnych, ozdobnych i ziół, jak i zasad regulaminowych wzorowego prowadzenia swego ogródka w ramach całego ogrodu. Na szczególną  uwagę zasługuje wspaniała atmosfera panująca na, odwiedzanych przez komisję ogrodach , pomiędzy działkowcami i zarządami ROD. Wszyscy wzajemnie wymieniają się doświadczeniami zdobytymi podczas prowadzenia swojej działki, dbają o estetykę i ochronę środowiska, stosują tylko ekologiczne sposoby walki z chorobami i szkodnikami swoich upraw. Komisja z prawdziwą przyjemnością gratulowała osiągnięć i życzyła dalszych wspaniałych wyników w pracy działkowej.
            W drugiej części dnia Komisja w tym samym składzie odwiedziła dwa ogrody w Łomży – „Aster” i  „im. Jakuba Wagi” które również zgłosiły po jednej działce do dwóch konkursów : „ Wzorowa Działka 2015” i „Najpiękniejsza Działka 2015” . Wyróżnione zostały dwie działki z ogrodu „Aster” – Wzorowa otrzymała 138 punktów na 140 możliwych i Najpiękniejsza 145 punktów na 150maksymalnie. Ta pierwsza ma ogromne szanse na bardzo wysoką lokatę w całym Okręgu, jest piękna , wzorowo prowadzona zasługuje na popularyzację- szczególnie wśród młodych działkowców. Podobnie jak w Zambrowie Komisja spotkała się z wielką życzliwością działkowców i zarządów ROD. Wszyscy napotkani w ogrodach działkowcy wyrażali zadowolenie z pracy w ogrodzie i zgłaszali chęć wzięcia udziału w podobnych konkursach w przyszłym roku.   

 

 

 

Okręgowa Komisja Konkursowa ocenia ogrody w Rejonie Suwałki.     

 

Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:
1. Andrzej Bojko – Prezes Okręgu
2. Czesław Kryszkiewicz – Przewodniczący
3. Stanisław Dworakowski – Sekretarz
4. Daniel Paciukanis – Członek
5. Henryk Przekop – Członek
6. Józef Hryniewicki – Członek
w dniu 14 lipca 2015r. oceniła 4 działki (2 wzorowe i 2 najpiękniejsze) zgłoszone do konkursu przez 2 ogrody z terenu Suwałk: ROD „Malinka” i ROD im. Jaćwingów. Wyróżniały się 2 działki w konkursie „Wzorowa Działka 2015r.” położone w 2 ogrodach i jedna działka  w konkursie „Najpiękniejsza Działka" 2015r. z ogrodu „Malinka”. Cały ogród „Malinka” zasługuje na wysoką ocenę ze względu na wzorowy porządek na terenie ogólnym i wśród alejek dojazdowych do poszczególnych działek. Napotkani podczas lustracji działkowcy wyrażali wdzięczność Zarządowi ogrodu za zaangażowanie i wysoką efektywność w pracy na rzecz działkowców. Członkowie komisji na czele z prezesem Okręgu A.Bojko podkreślali ogromne zmiany wizualne w obydwu ogrodach. Estetyka i stan techniczny altan oraz małej architektury na działkach uległy istotnym pozytywnym zmianom. Zgodnie wszyscy stwierdzili, że to nie te same ogrody, które podobna komisja oceniła kilka lat temu. Ponadto działkowcy na ocenianych działkach wykazali się bardzo dobrą, profesjonalną znajomością zasad uprawy i pielęgnacji roślin sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych i ziół. W czasie prowadzonej lustracji użytkownicy ocenianych działek prezentowali zasady regulaminowych rozwiązań korzystnych poszczególnym działkowcom jak i całemu ogrodowi. W każdym przypadku komisja z dużą satysfakcją gratulowała osiągnięć poszczególnym działkowcom jak i zarządom obydwu ogrodów.  

 

 

W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na posiedzeniu podjęto poniższe uchwały.

 1. Uchwała Nr 2/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie projektu statutu Polskiego Związku Działkowców
 2. Uchwała NRr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD
 3. Uchwała Nr 4/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

DZIAŁKOWCY Z PODLASIA WYBRALI NOWE WŁADZE. 

          12 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod hasłem  "Razem tworzymy bezpieczną przyszłość ogrodów” obradował Okręgowy Zjazd Delegatów PZD  poświęcony podsumowaniu ostatnich 5 lat działalności PZD i jego struktur organizacyjnych na terenie Okręgu Podlaskiego.

        Krajową Radę PZD reprezentowali pani sędzia Olga Ochrymiuk i mecenas Tomasz Terlecki. Wojewódzkie władze samorządowe reprezentował Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich pan Jacek Jasiński. Parlamentarzystów reprezentowali dyrektorzy biur poselskich. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu oraz wybrał nowe władze okręgowe PZD. Panu Andrzejowi Bojko powtórnie powierzono obowiązki prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Wybrano także  delegację Okręgu na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

       Pan mecenas Terlecki szczegółowo omówił problemy ze statutem i przedstawił propozycje zmian w jego projekcie. W dyskusji poruszono konieczność wyraźnego wyeksponowania człowieka-działkowca jako wartości nadrzędnej. Dzisiaj ginie on w cieniu przepychanek prawnych, poszukiwań sojuszników i intensyfikacji inwestowania w infrastrukturę ogrodów. Kilku dyskutantów zwróciło uwagę, że ogrody nie korzystają z dobrodziejstw funduszy unijnych. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu pan Jan Jarecki pokazał znaczenie ogrodnictwa działkowego dla zdrowia ludności i dla całego środowisk naturalnego a na tym tle zaapelował do władz rządowych i samorządowych o zmianę stosunku do ogrodów i wsparcia ich działalności w interesie mieszkańców naszego regionu.

       Podsumowując obrady prezes OZP Andrzej Bojko stwierdził, że działkowcy z Podlasia mogą być dumni ze zmian jakie zaszły w ogrodach w ciągu ostatnich pięciu lat. Na zakończenie Zjazdu zebrani przyjęli cztery dokumenty odnoszące się do aktualnej sytuacji Związku. Z treścią tych dokumentów możesz się zapoznać na zakładce Stanowiska, apele, listy(JS)

Głos w dyskusji.
      Jednym z najciekawszych głosów w dyskusji było wystąpienie pana Mirosława Marmura. Było ono inne. Zachęca do poważnych przewartościowań. Zdaniem prowadzącego stronę, warto się
z nim zapoznać........i zastanowić.

       Polski Związek Działkowców jest zbiorem ludzi - nas - działkowców oraz działek, ogrodów. I to  My, działkowcy jesteśmy głównym bogactwem, fundamentem na którym przez lata zbudowaliśmy nasz wspólny dom - ruch działkowy - PZD. 
      Tymczasem działania Związku odzwierciedlone w omawianych dzisiaj materiałach zjazdowych, w sprawozdaniach, dyskusji, dotyczą spraw głównie materialnych, prawnych, finansowych, poprawy infrastruktury ogrodowej - pomijając czynnik ludzki. Słusznie -  należy dbać o infrastrukturę, konserwować, powiększać stan posiadania ogrodu - tak jak się dba o własny dom.  Pytanie - Jaką budowlą będzie ten nasz wspólny dom, gdy równocześnie nie zainwestujemy w fundament budynku, w ludzi którzy w nim zamieszkują? Jaka będzie trwałość PZD, gdy inwestycja w człowieka ograniczy się do udziału w zamierających konkursach ogrodowych, szkoleniach działkowców ? Co nam po najpiękniejszych ścianach domu, bez człowieka, który pójdzie drogą tam gdzie jest widziany, słyszany, gdzie jest podmiotem, współgospodarzem? 
    Dalsze zachwianie równowagi "działkowiec - infrastruktura ogrodowa" to prosta droga, zachęta do wychodzenia kolejnych ogrodów ze struktury PZD. Proponuję również by dokonać analizy przyczyn dla których część ogrodów odeszła zakładając własne stowarzyszenia - odpowiedź ujawni  obszary które należy poprawić.
   Ogrody działkowe są jedną z ostatnich społecznych, masowych przestrzeni publicznych, miejsc spotkań, relacji wzajemnych osób w różnym wieku, zawodzie, wykształceniu, doświadczeniu co nie przekłada się na działanie w praktyce. Jesteśmy niewykorzystanym dobrem narodowym w propagowaniu zdrowego trybu życia - ruch, kontakt z naturą, kontakt z innymi ludźmi poprawia jakość życia, wydłuża życie
    Dlaczego o tym nie rozmawiamy?
                       nie propagujemy?
                       nie zamieniamy w akcje społeczne? 
   Uważam, że inwestycja w człowieka, oddolna działalność społeczna, kulturalna, oświatowa w ogrodach powinny być jednym z głównych filarów PZD - koniecznym jest zatem zmiana filozofii podziału środków finansowych - zwiększenie, przesunięcia kwot pieniężnych na ten cel w ogrodowych planach kont. "
   Proponuję, by szkolenia nowo przyjętych działkowców bez ingerencji w program odbywały sie w miarę możliwości na terenie konkretnego ogrodu, z dodatkowym udziałem instruktora ogrodowego - taki pierwszy wspólny kontakt nowej grupy działkowców może być początkiem nawiązania współpracy, szerszych relacji, inicjatyw. 

Mirosław Marmur
                                                      

 

Okregowy Zarząd Podlaski 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

 Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrał  władze okręgowe w składzie: 
 
Okręgowy Zarząd PZD

 
 1. Bojko Andrzej                   2. Bagiński Czesław
 3. Czauż Kazimierz                4. Danilewicz Stanisław
 5. Fugiel Elżbieta                   6. Gołębiewski Mieczysław
 7. Grabowski Jan                   8. Grzybowski Zdzisław
 9. Hirsz Zbigniew Jerzy         10. Zalewska Jolanta
11. Kryszkiewicz Czesław       12. Kramarczuk Zygmunt
13. Łabędzki Bogusław           14. Nitkiewicz Michał
15. Okuniewski Jan                16. Tarasewicz Mikołaj
17 Poliński Ryszard                18. Woźniewski Edward
19. Zajkowska Lucyna            20. Żałobiński Stanisław
21. Antecka Barbara               22. Chmielak Zofia
23. Kondracka Danuta            24. Krasiński Tadeusz
25. Markiewicz Wiesław           26. Płoński Jan
27. Sienicki Stanisław             28. Awier Aleksander
29. Adamczyk Janusz             30. Chmielewski Janusz
31. Giaro Andrzej                   32. Kuś Zdzisław
33. Paciukanis Daniel     
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD
 
 1. Wiktorko Bogdan – przewodniczący           
 2. Olkowska Pelagia – sekretarz
 3. Zalewska Aldona                                      
 4. Jasiulewicz Antoni – zastępca przewodniczącego 
 5. Łukaszuk Kazimierz                                   
 6. Błażko Teresa
 7. Kamieńska Lucyna                                    
 8. Czajkowska Grażyna – zastępca przewodniczącego 
 9. Frączek Adam                                         
10. Pugacewicz Aleksander – zastępca przewodniczącego
11. Przekop Henryk  
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD
 
1. Andrzej Bojko               - prezes
2. Stanisław Żałobiński      - I wiceprezes
3. Stanisław Sienicki         - wiceprezes
4. Daniel Paciukanis          - wiceprezes
5.Czesław Bagiński            - sekretarz
6. Lucyna Zajkowska         - skarbnik
7. Jan Grabowski              - członek Prezydium
8. Zofia Chmielak              - członek Prezydium
9. Andrzej Giaro               - członek Prezydium 
 

 


Księgowy pilnie poszukiwany!!!!

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku pilnie poszukuje kandydatów do pracy na pół etatu w ośrodku finansowo-księgowym na stanowisku – księgowy. Wymagane jest:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne  ze stażem pracy w księgowości;

 • znajomość księgowości komputerowej;

 • znajomość rozliczeń  ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oferty pracy proszę kierować na adres:

POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW

OKRĘGOWY  ZARZĄD  PODLASKI

15-245 Białystok ul. K. Ciołkowskiego 2/5 

lub tel.  85 732 22 58, e-mail podlaski@pzd.pl 

Prezes

(-)Andrzej Bojko

 

 

OZ Mazowiecki zawiadamia Prokuratura Generalnego

Nieprawidłowości przy reprywatyzacji, zwłaszcza w Warszawie, skłoniły Prokuratora Generalnego do zalecenia prokuratorom objęcia tych postępowań specjalnym nadzorem. Ostatnio media zapowiedziały reprywatyzację ponad 30 ha terenów ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Doniesienia medialne budzą zdumienie. Sprawa ciągnie się od lat, a już w 2006 roku prokuratura dotarła do dokumentów wskazujących na bezzasadność roszczeń. Dlatego OZ Mazowiecki PZD apeluje do Andrzeja Seremeta o osobiste zainteresowanie się sprawą. W postępowaniu roi się od zagadkowych działań przedstawicieli miasta. Tymczasem stawką jest los 1000 rodzin działkowców i mienie publiczne, o komercyjnej wartości sięgającej setek milionów złotych. 

 http://pzd.pl/artykuly/16031/188/OZ-Mazowiecki-zawiadamia-Prokuratura-Generalnego.html

 

Spotkanie Pani Premier z działkowcami - 21.05.2015

 19 maja na terenie ROD Bemowo II odbyło się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z działkowcami na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Pani Premier towarzyszyła Minister Małgorzata Kidawa-Błońska. W otoczeniu piękniej zieleni i w miłej atmosferze Pani Premier wysłuchała, z jakimi problemami muszą się dziś mierzyć polscy działkowcy
Więcej po kliknięciu na tytuł!

 

 

 Wszystkich zainteresowanych szczegółami Krajowych Konkursów zachęcamy do skorzystania z poniższych adresów:

http://pzd.pl/artykuly/15632/62/Konkurs-Krajowy-Rodzinny-Ogrod-Dzialkowy-Roku-2015.html

http://pzd.pl/artykuly/15631/62/Konkurs-Krajowy-Wzorowa-Dzialka-Roku-2015.html 

 

Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r. - 24.04.2015

 W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi opłat ogrodowych w 2015 r. informujmy, iż dokonana 21.04.15r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych i nie rzutują na kompetencje walnych zebrań ROD w zakresie uchwalania opłat służących pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD.

Więcej dowiesz się klikajac na tytuł.

 

 Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych wobec PZD

   W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym – pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla funkcjonowania ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych informacji Krajowa Rada PZD niniejszym przedstawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten organ w ramach jego kompetencji.

Dowiesz się więcej klikając na Komunikat KR PZD

 

 

Krajowy konkurs "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" i "Wzorowa Działka Roku 2015"

Zachęcamy do wzięcia udziału w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” i "Wzorowa Działka Roku 2015". Z uchwałami Prezydium KR PZD w tej sprawie i regulaminami konkursów można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce aktualności - konkursy - krajowe.

Szczegóły na : http://pzd.pl/krajowe.html  

 

  

Niszcząca siła roszczeń, czyli jak spadkobiercy próbują zlikwidować najpiękniejszy ogród w Polsce .

 

„Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej to ogród z ponad trzydziestoletnią tradycją. Zaliczany jest do najpiękniejszych ogrodów w Polsce, jak i w Europie. Jednak dziś jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą spadkobierców, którzy odzyskali prawa do zajmowanych przez niego terenów. Oferują oni działkowcom ich kupno za astronomiczną kwotę 8,5 milionów złotych! 

Więcej dowiesz się klikajac na tytuł. 

 

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wejdzie w życie przed majówką !


15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że już od 30 kwietnia br. stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy wywalczyli prawo, które ochroni przed rozbiórka 900 tys. altan.

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m2. Działkowcy będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.
Czytaj więcej
http://pzd.pl/artykuly/15645/113/Ustawa-Stop-Rozbiorkom-Altan-wejdzie-w-zycie-przed-majowka.html

 

 

Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 02.04.2015

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. 

 

 

 

 

 


Działkowcu chroń jeże w swoim ogrodzie!

Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona  jeży. Krajowa Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji. 

W najbliższym czasie w ogrodach w całej Polsce zostaną rozwieszone plakaty informacyjne o ochronie jeży, które są zagrożone wyginięciem. Na terenach ogrodów działkowych żyje ich bardzo dużo, dlatego tym bardziej będą pomocne działkowcom wskazówki jak z nimi postępować. Ogrody działkowe są bowiem wyjątkowym miejscem o ogromnej bioróżnorodności. Działkowcy jako miłośnicy przyrody wykazują się także szczególną opieką wobec zwierząt, w tym jeży. Zaangażowanie się działkowców w tę akcję pozwoliłoby podnieść świadomość społeczną na temat ochrony jeży i ocalić ich większą liczbę.a

Zachęcamy do włączenia się w akcję „Jeż swój zwierz” Zarządy ROD i samych działkowców.

O co chodzi w kampanii „Jeż swój zwierz”?

Regularnie tysiące jeży ginie pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi. W ramach Kampanii prowadzone będą działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz co najważniejsze – całodobowe, ogólnopolskie  „pogotowie jeżowe” gdzie telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.

Kampania edukacyjna "Jeż swój zwierz" będzie aktywnie realizowana do końca kwietnia 2016 roku na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Działania wspomagające, informacyjno-promocyjne mają zasięg ogólnopolski.

Kto jest autorem akcji?

Liderem projektu i koordynatorem ogólnopolskim Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" wraz z partnerem eksperckim Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”. Projekt został dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej  www.jeze.info

 

 Czy odwiedziłeś dzisiaj stronę  www.pzd.pl   ?
  Nie....
             Zrób to koniecznie teraz. Zapoznaj się najnowszymi informacjami !!!
 

 

Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach .

Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w caej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy!
Z projektem zapoznasz się klikajac na projekt regulaminu .


 

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta - 24.03.2015

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m². Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie on mógł wystąpć? do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. 

 

 

 Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD

      Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD które odbyło się w dniu 13 marca 2015 roku  poświęcone było głównie analizie dokumentów sprawozdawczych Zarządu i jego Prezydium za 2014 rok. Sprawozdania z działalności OZP, sprawozdanie finansowe, projekt planu OZP na 2015 rok i  preliminarz finansowy zostały przez Zarząd przyjęte. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru przez walne zebrania delegatów na konferencję okręgową: ogrody liczące do 400 członków wybierają 1 delegata, ogrody liczące powyżej 400 członków wybierają dwu delegatów. Na zakończenie posiedzenia szczegółowo omówiono zadania członków OZP związane z zapewnieniem pomocy zarządom ROD w zakresie dobrego przygotowania  walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i  zgodnego z prawem ich przebiegu. Członkowie OZP skierowali też list do Rzecznika Praw Obywatelskich. Treść listu znajdziesz na zakładce: Stanowiska, apele, listy.

Z treścią sprawozdania można zapoznać się klikając na sprawozdanie  

(JS) 

 

Ogrody przygotowują się do walnych zebrań.
     W okresie przygotowawczym do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OZP PZD przeprowadzono cykl narad szkoleniowych, których głównym celem było przygotowanie aktywu związkowego do sprawnego przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej na terenie Okręgu Podlaskiego.
12.02 2015r.odbyła się narada głównych księgowych;
19.02 2015 –narada przewodniczących Komisji Rewizyjnych;
23.02.2015 – narada Prezesów ROD z rejonu Suwałki;
25.02.2015 – narada Prezesów ROD z rejonu Łomża; 
27.02.2015. - narada Prezesów ROD z rejonu Białystok.
Dwie pierwsze narady miały na celu zapewnienie prawidłowego przygotowania sprawozdań dokumentujących finanse ogrodów i całokształt działalności merytoryczno-organizacyjnej oraz zgodność działań Zarządów ROD z przepisami prawa działkowego.
         Całość narad z Prezesami ROD koncentrowała się na trzech podstawowych tematach: 
1. Aktualna sytuacja w Związku, którą przedstawił Prezes OZP PZD Andrzej Bojko.
2. Przygotowanie struktur ogrodowych do zebrań sprawozdawczo-wyborczych omówił instruktor OZP  Stanisław Dworakowski.
3. Z planowaniem i realizacją inwestycji i remontów w ROD zapoznał instruktor OZP Eugeniusz
    Smorszczewski.
Pan St. Grodzki  z ROD „Aster” tak relacjonuje przebieg narady prezesów w Łomży:
„W dniu 25 lutego br. w Łomży odbyła się narada szkoleniowa prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z  rejonu łomżyńskiego. Naradzie przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko a poruszane tematy omawiali  również: instruktor ds. ogrodnictwa OZP PZD Stanisław Dworakowski oraz  inspektor ds. inwestycji  OZP PZD  Eugeniusz Smorszczewski . 
Tematem przewodnim narady było  funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych. Prelegenci  zapoznali uczestników narady m. in. z zasadami funkcjonowania poszczególnych funduszy w rod (źródła finansowania i ich przeznaczenie), zasadami ustalania opłaty ogrodowej, wysokości i podziału środków z partycypacji oraz składki członkowskiej.  Omówiono również  zasady obowiązujące przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu w ogrodzie inwestycji i remontów. W kontekście tych wszystkich uwarunkowań szczególny nacisk położono na właściwe przygotowanie dokumentów na walne zebrania sprawozdawczo wyborcze, które  winny się odbyć do końca kwietnia br.
W trakcie spotkania omawiana była również aktualna sytuacja PZD. Wskazywano na istniejące w dalszym ciągu zagrożenia  dla gruntów na których zlokalizowane są rod. Uczestnicy narady w dyskusji wyrażali dezaprobatę wobec  stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionującego konstytucyjność  niektórych zapisów obowiązującej ustawy o rod oraz artykułom prasowym, które próbując przypiąć PZD łatkę „monopolisty” w sposób tendencyjny  usiłują   zdyskredytować  nasze stowarzyszenie.”
  
Podobny przebieg miały dwie pozostałe narady.
Podsumowanie.
– Kierunki działania przyjęte na trzy etapy kampanii sprawozdawczo-wyborczej (zebrania w ROD, Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD, Krajowy Zjazd Delegatów) powinny wpłynąć na wysoką aktywność wszystkich struktur Związku i samych działkowców.
–Spotkania charakteryzowała duża aktywność uczestników i duża frekwencja (ponad 90% ).
– Formę przekazu treści merytorycznych (wspomaganie wystąpień prezentacjami multimedialnymi)   przyjęto bardzo pozytywnie. 
(JS)
  
     

 

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”!!! - 06.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysęcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żdnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.
Czytaj więcej: http://pzd.pl/artykuly/15287/188/Sejm-uchwalil-ustawe-Stop-Rozbiorkom-Altan.html

         
     
  

Białystok, dn.  26 stycznia 2015  

                                         Zarządy ROD  

Informujemy, że termin odbycia zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015r. upływa z dniem 30 kwietnia 2015r.  

                                                                        Prezes OZP PZD

                                                                   /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

Zachęcamy do przeczytania: 

http://pzd.pl/artykuly/15121/188/Komunikat-w-sprawie-rejestracji-nowego-statutu-PZD.html

 http://pzd.pl/artykuly/15129/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-o-podjetych-rozwiazaniach-w-zakresie-inwestycji-i-remontow-w-ROD.html 

http://pzd.pl/artykuly/15127/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-roszczen-do-gruntow-warszawskich-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html 

http://pzd.pl/artykuly/15128/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-sytuacji-ogrodow-i-dzialkowcow-w-Krakowie.html 

http://pzd.pl/artykuly/15133/188/Fundusz-Obrony-ROD.html 

  

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie zamieszkiwania na działkach 

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach. (Zapoznaj się ze stanowiskiem KR PZD w sprawie zamieszkiwania na terenach ROD)

 

Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w 2015 roku.

   Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań zostały opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., a także w oparciu o statut PZD uchwalony 23 października 2014 r. – zamieszczone są one stronie pzd.pl http://pzd.pl/artykuly/14970/86/Uchwala-w-sprawie-wprowadzenia-wytycznych-okreslajacych-zasady-odbywania-walnych-zebran-sprawozdawczo---wyborczych-w-2015-roku.html.

  Zachęcamy zarządy ROD do zapoznania się z wytycznymi i korzystania z opracowanych druków (zamieszczone są w wersji do pobrania), co ułatwi przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania zgodnie z obowiązującym prawem

         

Składka członkowska a opłata na zarządzanie  

   Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

   Pod rządami poprzedniej ustawy o ROD, czoonkostwo w PZD było ściśle związane z prawem użytkowania działki. To powodowało, iż obowiązywała wyłącznie składka członkowska. W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., wynosiła ona 19 gr od m² powierzchni działki. Składka członkowska podlegała podziałowi:

     65% składki pozostawało w dyspozycji zarządu ROD, 
     35% składki odprowadzane było przez zarządy ROD do OZ, gdzie suma ta podlegała 
             dalszemu podziałowi:  

- 2/3 pozostawało w dyspozycji OZ,
- 1/3 pozostawała w dyspozycji Krajowej Rady PZD. 

Co ważne, zarówno OZ, jak i Krajowa Rada PZD, z części należnej im składki dokonywało 5% odpisu na Fundusz Obrony ROD.

Te 19 gr od m² powierzchni działki mocno utrwaliło się w pamięci działkowców jako wysokość składki członkowskiej. Należy jednak stwierdzić, iż składka członkowska w tej wysokości oraz na zasadach powiazania jej z prawem użytkowania działki przestała istnieć.

   Zgodnie bowiem z Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki cz?onkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. została ustalona w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok, a więc nie jest to w żadnym wypadku wysokością składki miesięcznie, czy kwartalnie. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składki w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych, a jej podział w 2015 r. został ustalony następująco:
   ROD – 100 %,
   
jednostka terenowa PZD – 0%,  
  
jednostka krajowa PZD – 0 %.  

Drugą opłatą, którą warto omówić jest opłata na zarządzanie. Wydatki związane z zarządzaniem ROD są składową kosztów funkcjonowania ROD, a więc są częścią opłaty ogrodowej. Opłatę ogrodową (w tym opłatę na zarządzanie ROD) uiszcza każdy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nim nie jest. Wysokość opłaty ogrodowej ustala walne zebranie biorąc pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w danym ogrodzie. Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzględnić koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, partycypacja została określona w wysokości 7 gr za m² działki. Podział środków z tytułu partycypacji został ustalony następująco:

    jednostka
terenowa PZD – 65%, 
   
jednostka krajowa PZD – 35%.  

Krajowa Rada PZD z części partycypacji przynależnej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.

   Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, będzie brał pod uwagę to, co zostało już uchwalone i pozostało w ROD, a więc składkę członkowską.

   W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD, a więc może obniżyć opłatę ogrodową dla tych działkowców, którzy będąc członkami PZD, uiszczają składkę członkowską. W ten sposób zostaną zrównani w ponoszonych opłatach członkowie PZD i nie-członkowie. Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom finansowym, które działkowcy ponoszą z innego tytułu. Dlatego też walne zebranie może obniżyć dla członków PZD opłatę ogrodową o np. 6 zł z tytułu składki członkowskiej.

  Z powyższego jasno wynika, iż opłaty w 2015 r. nie wzrosną, a jedynie zmieni się ich charakter, podział i przeznaczenie. Działkowcom, którzy obawiali się wzrostu opłat, powyższe wyjaśnienia powinny rozwiać wątpliwości i  uzmysłowić, że opłaty nie wzrosną.

Aneta Łukaszewicz
Krajowa Rada PZD 
 

 

 Zarządy i Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych.


Na zakładce "Prawo w PZD" znajdziecie Państwo Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2015 rok, Tezy Okręgowej Komisji Rewizyjnej do badania bilansów ROD i sprawozdań finansowych za rok i preliminarzy finansowych ROD na rok  2015 oraz informację o zasadach składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Strona główna
Prawo w PZD
Poradnik działkowca
Z życia ogrodów
Wzory dokumentów
Ogłoszenia
Przydatne linki
Galeria
Kontakt
Komisja Rewizyjna
Poznaj nowe prawo
Stanowiska, apele, listy.