Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 Narada Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. - 08.10.2018

 W dniach 2-3 października 2018 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział członkowie KKR PZD niebędący członkami okręgowych organów kontrolnych jednostek terenowych PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD. - 05.10.2018

 W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył  Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Narada prezesów i dyrektorów biur w dniach 26-27 września 2018. - 02.10.2018

 W dniach 26-27 września br. odbyła się w Warszawie narada prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD. Celem narady było omówienie aktualnych zadań Związku  i problemów występujących w ogrodach działkowych. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podkreślając, że tematy, które będą omawiane na naradzie są istotne dla działkowców, ogrodów oraz Związku i powinny być przeniesione na narady z prezesami zarządów ROD, które wkrótce będą organizowane przez okręgi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie objęcia ROD programami krajowymi i lokalnymi wspomagającymi rozwój ROD. - 01.10.2018

 Jednym z tematów podjętych przez Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu  w dniu 25.09 br. była intensyfikacja działań PZD zmierzających do rozwoju ROD. Po szczegółowym omówieniu sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz analizie podejmowanych przez PZD działań mających na celu zaspokajanie potrzeb Ogrodów i działkowców Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne skierowanie do 6 ministrów, tj. Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju apelu o dostrzeżenie możliwości Rodzinnych Ogrodów Działkowych i włączenie Polskiego Związku Działkowców do obecnie funkcjonujących programów, mogących przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju ROD. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogrody bez ognia. - 27.09.2018

 Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych oraz że działkowców obowiązuje także prawo miejscowe ustanawiane przez gminy, a których większość podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie. Dlatego  rozpalanie ognisk w miastach grozi grzywną co najmniej 500 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 25.09.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Jaka powierzchnia działki stanowi podstawę ustalenia opłaty ogrodowej?; Czy osobę posiadającą ponadnormatywną altanę można pozbawić członkostwa w PZD? [LINK]

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 21.09.2018

 W sprzedaży jest już najnowszy – październikowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników i przystających do specyfiki ogrodów działkowych!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Piknik rodzinny z ogrodami w Suwałkach - 20.09.2018

 W dn. 15 września 2018 r. w Suwałkach odbył się piknik rodzinny z ogrodami. Współorganizatorem imprezy był Okręg Podlaski PZD.  Relację z tego wydarzenia zamieścił portal radio5.com.pl.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem klikając TUTAJ.

 


 

 Media łomżyńskie o Okręgowym Dniu Działkowca - 20.09.2018

 Tegoroczne obchody Okręgowego Dnia Działkowca odbyły się w dn. 8 września 2018 r. w Łomży na terenie ROD "Aster". Impreza ta została zauważona także przez lokalne media, które na swoich stronach internetowych zamieściły relacje z jej przebiegu. 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułami klikając:

TUTAJ - portal xlomza.pl

TUTAJ - portal mylomza.pl

 


 

 Obchody Dnia Działkowca w ROD "Niezapominajka" w Zambrowie - 20.09.2018

 Portal zambrowiacy.pl zamieścił na swojej stronie artykuł będący relacją z obchodów Dnia Działkowca w ROD "Niezapominajka" w Zambrowie, które miały miejsce w dn. 1 września 2018 r.  Na uroczystości pojawił się także Burmistrz Miasta Zambrowa Pan Kazimierz Dąbrowski.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją klikając TUTAJ.

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców - 31.10.2018

 Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przewodnik „RODO w ROD” - 30.10.2018

 Obowiązek wypełnienia nowych wymogów z zakresu ochrony danych osobowych nie ominął również ogrodów działkowych. PZD opracowało stosowne regulacje, jednak nowa i dosyć skomplikowana materia powoduje, że ich wdrożenie nadal sprawia wiele problemów. Dlatego PZD opracował przewodnik dedykowany dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, który w przystępny sposób opisuje, jak w ROD zrealizować najważniejsze zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zamieszczono w nim także zbiór wszystkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących danych osobowych oraz wzory dokumentów, m.in. projekty uchwał zarządu ROD, upoważnień, oświadczeń, zawiadomień.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dystrybucji Regulaminu ROD z dnia 30 października 2018 roku - 30.10.2018

 Krajowy Zarząd PZD przypomina, że w dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie znowelizowany Regulamin ROD, który obowiązuje nie tylko członków PZD, ale wszystkie osoby przebywające na terenie ROD. Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 295/2018  z dnia 12 lipca 2018 r. zadecydował, by wydrukować go w nakładzie odpowiednim do ilości  wszystkich działkowców posiadających prawo do działki ROD PZD. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD – 25 października 2018 - 26.10.2018

 W dniu 25 października 2018 roku w Warszawie odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków Krajowej Rady, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz Prezesi okręgów, niebędący członkami Krajowej Rady.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 25 października 2018 w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 26.10.2018

 "11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin oraz struktur związkowych o wzięcie udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości "- czytamy w Stanowisku.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD - 26.10.2018

 Krajowy Zarząd PZD w dniu 25 października 2018 roku uchwałą nr 455/2018 przyjął wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań. Wytyczne będą bardzo przydatne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019. Razem z wytycznymi Krajowy Zarząd PZD przyjął również wzory druków, czyli projekty uchwał, regulaminu zebrania, projekty protokołów komisji walnego zebrania do wykorzystania przy organizacji i podczas posiedzenia.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowy Zarząd w sprawie wycinki drzew ozdobnych na działkach - 26.10.2018

 "Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra o zainicjowanie zmian w ustawie o ochronie przyrody i wprowadzenia generalnego zwolnienia działkowców i PZD z konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew, ewentualnie również obowiązku zawiadomienia, o którym mowa a rt. 83 f ust 4 ustawy o ochronie przyrody" – czytamy w piśmie Krajowego Zarządu skierowanym do Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska.  ​​​​​​​

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PISMEM

 


 

 Jak dbać o bezpieczeństwo w ROD? - 26.10.2018

 Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym na działkach dochodzi do licznych kradzieży i dewastacji altan. Informacje o tego typu zdarzeniach przekazywane są przez lokalne media niemal każdego dnia. Zdarza się również,  że ogrody działkowe stają się miejscem przestępstw kryminalnych, co głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego miejsca. Jak dbać o bezpieczeństwo w ogrodach?

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XII posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej - 23.10.2018

  W dn. 16 października 2018 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego PZD odbyło się XII w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej. Uczestnikom posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację w PZD oraz wskazano zmiany wynikające z nowelizacji regulaminu ROD, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. 

Ważnym punktem posiedzenia było również podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Okręgowej Rady Podlaskiej. Potrzeba ta powstała w związku z tegoroczną nowelizacją Statutu PZD. 

Uczestnicy posiedzenia dokonali także oceny dotychczasowej pracy kolegiów prezesów oraz działań Okręgu Podlaskiego i ROD związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Istotnym punktem posiedzenia było również podsumowanie kampanii sprawozdawczej w 2018 r. Stwierdzono przede wszystkim mniejszą niż w latach ubiegłych liczbę uchwał walnych zebrań, które zostały w całości bądź w części zakwestionowane przez OZ Podlaski. 

Członkom Okręgowej Rady przedstawiono również bieżące informacje w przedmiocie tegorocznych skarg. Wciąż wpływa ich do biura Okręgu znacząco mniej niż chociażby w roku 2015 lub 2016, lecz jest ich jednak więcej niż w roku ubiegłym. 

Ważnym tematem było także bezpieczeństwo w ROD. W związku z wynikami badań w tym temacie, Okręg Podlaski posiada wiele wniosków i płynących z nich pomysłów na polepszenie stanu bezpieczeństwa w ogrodach. Chodzi tu zarówno o ochronę majątku działkowców i PZD, jak i samych użytkowników działek.

Na posiedzeniu nie mogło również zabraknąć istotnego tematu, jakim jest  obowiązująca od tego roku ustawa prawo wodne. Zebranym osobom przedstawiono wszelkie najważniejsze informacje w zakresie tego, jak ogrody radzą sobie z nowymi przepisami, czy też ile z nich ostatecznie załatwiło już kwestie związane z uzyskaniem aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. 

Ponadto, w porządku posiedzenia znalazły się cyklicznie przedstawiane na posiedzeniach Okręgowej Rady informacje w przedmiocie inwestycji i pozyskiwania funduszy na ich realizację, roszczeń do gruntów, regulacji tytułów prawnych do terenów ROD oraz trwających i planowanych likwidacji. W każdym z wyżej wymienionych tematów przedstawiono aktualną sytuację w Okręgu, jak też przekazano wszelkie najważniejsze zamierzenia i plany działania Okręgu Podlaskiego w tym zakresie.

 


 

 Bezdomni w ROD. Reaguj! - 23.10.2018

 Jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy.  Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Warto wiedzieć, co możemy zrobić, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce w naszym ogrodzie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 22.10.2018

 Uwaga: już w sprzedaży listopadowy numer „działkowca”. W największym piśmie ogrodniczym na rynku znów znalzało się mnóstwo atrakcyjnych tematów, m.in. praktyczne porady na temat najważniejszych prac przed zimą, a także wiele ciekawych inspiracji na kolejny sezon!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Listopadowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 19 października! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 19.10.2018

 W najnowszym numerze przedstawiamy gatunki dla opornych, czyli dla tych działkowców, którzy z jakiś przyczyn nie mają czasu na prace ogrodnicze, a chcą aby ich działka była piękna przez cały sezon. Co jeszcze znalazło się w listopadowym numerze?

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Pozytywne orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustanowienia drogi koniecznej do ROD - 18.10.2018

 12 października br. Sąd Najwyższy wydał precedensowe postanowienie w sprawie dotyczącej wniosku PZD o ustanowienie drogi koniecznej dla działkowców z ROD „Barbara” w Mikołowie. Zgodnie z tym orzeczeniem PZD jako użytkownik (zwykły) może żądać ustanowienia drogi koniecznej.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych - 18.10.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Jak wygląda procedura przekazania działki przez matkę (ojca) na rzecz pełnoletniego syna (córki)?, Jak wygląda procedura pozbawienia prezesa  funkcji w zarządzie ROD? [LINK]

 


 

 Dokumenty Komisji Rewizyjnych w ROD - 16.10.2018

 Na stronie Okręgu Podlaskiego pojawiły się nowe dokumenty do pobrania, dotyczące działalności Komisji Rewizyjnych w ROD. Są to tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej dotyczące badania dokumentów finansowych w 2019 r. oraz wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych na 2019 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnych w ROD mogą zapoznać się z wymienionymi dokumentami klikając TUTAJ.

 


 

 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

08 listopada 2018
   W dniach 8 i 9 września na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku odbył się Jarmark „Kresowy ogród”. Działkowicze
07 listopada 2018
   W dniu 8 września br, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży, odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2018.
07 listopada 2018
   W dniu 3 września br. wpłynęło do KR PZD pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie
03 listopada 2018
   W dniu 1 września 2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 1 – go Maja w Białymstoku odbyły się
02 listopada 2018
   W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru
02 listopada 2018
 Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie przyznania pożyczek i dotacji. - 11.09.2018  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5
02 listopada 2018
  Okręg Podlaski przypomina wszystkim zainteresowanym o tym, że zaplanowane na 5 i 8 września szkolenie kandydatów na działkowców zostało
02 listopada 2018
   W związku z planowanymi przez Zarząd ROD "Kleosin" w Kleosinie inwestycjami, poniżej zamieszczamy trzy ogłoszenia o zamówieniach. Organ ten
02 listopada 2018
 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD
02 listopada 2018
  Zachęcamy do wysłuchania materiału Polskiego Radia Białystok, w którym dokonano podsumowania tegorocznego sezonu działkowego w województwie podlaskim. Szczególną uwagę
02 listopada 2018
   Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca.
02 listopada 2018
   W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieściliśmy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru
02 listopada 2018
   Na portalu zambrowiacy.pl ukazał się artykuł relacjonujący obchody dnia działkowca w ROD "Jutrzenka" w Zambrowie. Uroczystość odbyła się w
29 października 2018
   W zakładce Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski