OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

30 sierpnia 2021

40 lecie Polskiego Związku Działkowców w ROD ASTER w Łomży.

27 sierpnia 2021 roku, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster” w Łomży, obchodziliśmy 40 lecie Polskiego Związku Działkowców.

 

Ze względu na trwającą epidemię korona wirusa, uroczystości okręgowe zostały podzielone na trzy regiony. Na nasze święto zaproszeni zostali działacze związkowi z regionu łomżyńskiego.  Była to uroczystość szczególna, ponieważ jednocześnie obchodziliśmy 40 lecie założenia  ROD „Aster”. Dokonano także rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Piękno mojej działki”, organizowanego przez Prezydenta Miasta Łomży i Okręgowy Zarząd Podlaski w Białymstoku.

 

     Uroczystości uświetnili swoim udziałem:  Prezes OZ PZ w Białymstoku Pan Andrzej Bojko, wiceprezesi: Pan Stanisław Żałobiński i Pani Zofia Chmielak, oraz łomżyńskie władze samorządowe: Prezydent Miasta Łomży Pan Mariusz Chrzanowski i radni Pan Marcin Dębek i Pan Andrzej Wojtkowski.

 

    Rozpoczęło je wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”. 

Prezes OZP Pan Andrzej Bojko przywitał zaproszonych gości, wszystkich uczestników uroczystości

i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Omówił wkład działaczy związkowych w utrzymanie

i rozwój ogrodów działkowych od powstania Polskiego Związku Działkowców, życzył im wytrwałości i sukcesów w dalszym działaniu.

Następnie głos zabrał Prezydent, Pan Mariusz Chrzanowski, który złożył życzenia działkowcom z okazji święta, oraz podkreślił rolę rodzinnych ogrodów działkowych, jaką spełniają dla zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej i kształtowania ekologicznych zachowań.

 

     

    Głównym punktem programu uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych i wyróżnień okazjonalnych. Dziewięciu zasłużonych działaczy związkowych otrzymało odznaki „Za zasługi dla PZD”, a czterech kolejnych,  złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  Delegat na pierwszy zjazd PZD Pan Henryk Kryński, otrzymał nadany przez Krajową Radę PZD, „Uroczysty akt w dowód uznania za aktywne działania na rzecz zorganizowania struktur PZD”, a czternastu innych wieloletnich działaczy, przyznane także przez Krajową Radę PZD „Dyplomy okolicznościowe 40 lecia PZD”. Odznaczenia i wyróżnienia wręczał Prezes OZP Pan Andrzej Bojko w asyście Prezydenta Miasta Łomży Pana Mariusza Chrzanowskiego.

 

     Dla upamiętnienia 40 lecia ROD „Aster” Krajowa Rada PZD ufundowała okolicznościowy puchar i dyplom, a Prezydent Miasta Łomży złożył list gratulacyjny. Zarząd ogrodu przyznał żyjącym byłym prezesom odznaki „Zasłużony dla ROD”, które wręczył urzędujący prezes Jan Płoński.

 

     W następnym punkcie programu, podsumowania przebiegu konkursu pod nazwą „Piękno mojej działki” dokonała przewodnicząca komisji konkursowej, Pani Dorota Bączek, która podkreśliła, że cel konkursu został osiągnięty. Działki są coraz piękniejsze, a działkowcy chętnie zgłaszają swój udział w konkursie.  Wyniki tegorocznego konkursu ogłosił, członek komisji Pan Krzysztof Fabiszewski. Nagrody i dyplomy wyróżnionym wręczyli: Prezydent Miasta Łomży i Prezes OZP.

 

    Na tym część oficjalna została zakończona a goście zostali zaproszeni na poczęstunek przy piosenkach biesiadnych, przygotowany przez organizatorów uroczystości. 

 

Autor: Jan Płoński, prezes ROD "Aster" w Łomży

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć zamieszczoną na portalu mylomza.pl
 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com