Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

  X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego - 24.09.2019

 X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD odbył się w dniu 21 września 2019 r. w auli urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też goście zaproszeni: reprezentujący Jednostkę Krajową dyrektor biura prawnego - Bartłomiej Piech, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, europoseł Krzysztof Jurgiel oraz przedstawiciele Policji.


Obradom przewodniczyli: Stanisław Żałobiński - prezes ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, oraz Barbara Antecka - prezes ROD Obrońców Zambrowa w Zambrowie. Na sekretarza zjazdu została wybrana Lucyna Kamieńska - z ROD “Dojlidy” w Białymstoku”.


Zjazd rozpoczęto wręczeniem podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i  Związku. Uroczystego uhonorowania zasłużonych działaczy dokonał Prezes OZP PZD,  Andrzej Bojko, oraz przedstawiciel JK Bartłomiej Piech.


Następnie Prezes OZP PZD, wygłosił referat sprawozdawczo-programowy podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na kolejne 4 lata. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z sytuacją ROD w województwie Podlaskim. Podkreślił znaczenie bliższej współpracy z władzami samorządowymi oraz otwartość ogrodów na społeczeństwo. Omówił kwestię szkoleń oraz rozwoju Społecznej Służby instruktorskiej w naszym regionie.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bogdan Wiktorko, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 

Głos zabrał również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyrażając uznanie dla działalności OZP PZD w naszym województwie.
Delegaci Okręgu Podlaskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019.

 

Delegaci w formie przyjętych stanowisk wypowiedzieli się w n/w kwestiach:
1. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych
2. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin
3. Stanowisko w sprawie współpracy w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Stanowisko w sprawie kierunków działania pionu rewizyjnego Okręgu Podlaskiego PZD na kadencję 2019-2023

 

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgową Radę Podlaską PZD w składzie 33 osoby, Komisję Rewizyjną PZD w składzie 11 osób.
Wybrano również 7 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Prezesem OZP PZD został wybrany na kolejną kadencję Andrzej Bojko. Przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej został wybrany Bogdan Wiktorko.

 

Galeria...

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 Październikowy „Mój Ogródek” na rynku od 24 września! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! - 24.09.2019

 Nowa pora roku, nowe wyzwania. W październikowym numerze „Mojego Ogródka” czekają na każdego działkowca praktyczne porady z zakresu pielęgnacji roślin ozdobnych – czy ciąć jesienią? Jeśli tak, to które? A czego nie ruszać? Z naszym miesięcznikiem uprawa warzyw jest prosta i przyjemna. Sprawdź, jakie prace czekają działkowców w tym czasie w ogrodzie warzywnym. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego Ogródka” mamy do zaproponowania jesienne zakupy – wybór gatunków i odmian. Bądź modny i praktyczny, uprawiaj własne owoce na działce!

 

CZYTAJ DALEJ

 
 

 Ogłoszenie o zamówieniu Zarządu ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku - 10.10.2019

 ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku świetlicy przy ulicy Narewskiej 28. Termin składania ofert upływa w dn. 7 listopada 2019 r. W celu zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ.

 


 

 Jesienne liście - mądrze je wykorzystaj!

Wiele osób traktuje opadające z drzew liście jako problem i uciążliwy odpad - tymczasem jest to bardzo cenny materiał do użyźnienia naszej gleby.
Jak je wykorzystać?
1. Kompost.
Suche, jesienne liście są niezbędnym składnikiem dobrego kompostu. Aby nasze odpadki szybko przekształciły się w żyzną próchnicę musimy zachować odpowiednie proporcje składników kompostu. Zaleca się 3 porcje ‘martwych’ czyli ‘suchych’ składników (liście, zrębki drewna, tektura, słoma, siano) na 1 porcję ‘żywego’ materiału (resztki warzyw, skoszona trawa, chwasty, odpadki kuchenne). Jeżeli w naszym kompoście znajdzie się za mało ‘suchego’ materiału zacznie on wydzielać nieprzyjemny zapach.
2. Przekopywanie.
Zebrane liście możemy rozsypać na warzywniku i przekopać (zostawiamy skiby, nie zagrabiamy). Aby liście szybciej się rozłożyły, dodaj bogatego w azot obornika lub skoszonej trawy. Dobrze jest też wcześniej rozdrobnić liście np. kosiarką do trawy lub odkurzaczem ogrodowym.
3. Ochrona roślin przed mrozem.
Opadłe suche i zdrowe liście to skuteczna ochrona przed mrozem - warto nimi okryć wrażliwe na niską temperaturę rośliny, jak choćby lilie, hiacynty, narcyzy czy pierwiosnki ząbkowate. Rośliny okryj dopiero po pierwszych przymrozkach. Wiosną liście takie po prostu skompostuj.

 

Uwaga! Używaj tylko zdrowych liści. Jako nawóz, nie nadają się liście: dębu, orzecha włoskiego i kasztanowca.
Pamiętaj: liści nie wolno palić na terenie ROD, osoby które będą spalały jesienne odpadki straż miejska może ukarać grzywną!

Zamiast zanieczyszczać powietrze zrób nawóz dla swoich warzyw.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

 Północna Kolejowa Obwodnica Białegostoku może zagrażać białostockim ROD - 07.10.2019

 W dn. 13 września 2019 r., na stronie Gminy Dobrzyniewo Duże, ukazało się ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących czterech proponowanych wariantów przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Po zapoznaniu się ze wskazanymi planami, OZ Podlaski zauważył, że przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana m.in. na terenie, na którym funkcjonują obecnie rodzinne ogrody działkowe.

 

Zagrożone są cztery białostockie ogrody, tj. ROD "Sady Antoniukowskie", ROD "Białostoczek", ROD im. M. Konopnickiej oraz ROD im. M. C. Skłodowskiej. Projektowana obwodnica miałaby przechodzić przez sam środek kompleksu ogrodów przy ul. Świętokrzyskiej.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawiciele Okręgu Podlaskiego zdecydowali się wziąć udział w konsultacjach zorganizowanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże. Frekwencja na spotkaniu z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji PKP była bardzo duża. Nie pozwoliło to ani na wysłuchanie informacji PKP, ani na zgłoszenie jakichkolwiek wniosków.

 

W dn. 19 września 2019 r., OZ Podlaski zwrócił się do PKP z pismem, w którym poprosił o udzielenie odpowiedzi w zakresie wpływu przedmiotowej inwestycji na rodzinne ogrody działkowe. Nie sposób bowiem ocenić rzeczywistego zagrożenia dla ROD, bez wiedzy odnośnie tego, na jakich konkretnie nieruchomościach planowana jest inwestycja, tym bardziej, że podkłady geodezyjne i mapy, którymi posługiwał się projektant, były nieaktualne. Nie było na nich zaznaczonej m.in. wykonanej kilka lat temu ulicy Świętokrzyskiej. PKP w swojej odpowiedzi wskazało, że na obecnym etapie realizacji, nie jest możliwe wskazanie numerów ewidencyjnych nieruchomości, które Koleje planują przeznaczyć pod przedmiotową inwestycję. Odpowiedź zawierała także informację o tym, że nie powstały jeszcze żadne wiążące czy też zatwierdzone koncepcje przebiegu nowej linii kolejowej. 

 

OZ Podlaski zwrócił się także z prośbą o udzielenie informacji w sprawie planowanej inwestycji do Miasta Białystok. Odpowiedź w tej sprawie nie wpłynęła jeszcze do biura Okręgu.

 

Jak wskazało w swoim piśmie PKP, obecnie trwają uzgodnienia dotyczące ustalenia terminu konsultacji społecznych w Białymstoku. Gdy będzie on już znany, OZ Podlaski niezwłocznie zamieści taką informację na swojej stronie internetowej oraz przekaże ją zarządom bezpośrednio zagrożonych inwestycją ROD. Zasadne jest bowiem aby na takich konsultacjach pojawiła się jak największa liczba działkowców. Budowa Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku może stanowić realne zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i skutkować likwidacją ogromnej ilości działek. 

 

MK

 


 

 Wyrok WSA – informacja publiczna w ROD w ograniczonym zakresie - 03.10.2019

 Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz kolejny stwierdził, że obowiązki ROD w zakresie udostępniania informacji publicznej zasadniczo obejmują działalność finansową z zakresu rozliczenia dofinansowania dotacji lub wykonywania zadań zleconych z udziałem środków publicznych, a nie całość funkcjonowania ROD. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Porady na październik w ogrodzie - 03.10.2019

Październik… teraz jest najlepszy okres na sadzenie drzew i krzewów z odkrytym systemem korzeniowym. Jesienna pogoda, często jeszcze ciepła i wilgotna, sprzyja ukorzenianiu się roślin przed zimą. Pamiętajmy aby po posadzeniu rośliny obficie podlać nawet jeżeli ziemia jest wilgotna, dzięki temu ziemia dokładnie wypełni przestrzenie między korzeniami. A po silniejszych chłodach - kopczykujemy i okrywamy.

 

Po pierwszych przymrozkach (w niektórych miejscach był to ostatni tydzień września), które niszczą część nadziemną, wykopujemy dalie, pacioreczniki, begonie bulwiaste, mieczyki. Ich organy podziemne pozostawiamy na kilka dni, aby przeschły. Następnie oczyszczamy. Do wiosny przechowujemy w chłodnym pomieszczeniu i w materiale zapewniającym odpowiednią wilgotność (np. piasek). 

 

Sposób na turkucia podjadka:
Tam, gdzie uszkodził najwięcej roślin, pod koniec października, zakopujemy w glebie na głębokości 30-40cm nawóz koński lub kompost, oznaczając wbitym pośrodku palikiem. Przed nadejściem zimy owady chowają się w rozgrzany nawóz. Późną jesienią lub zimą wykopujemy obornik i wybieramy zwabione turkucie.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD ws zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych - 03.10.2019

 Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%, - zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250zł; dla osób dojeżdżających na 300zł, - zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł. - wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 01.10.2019

 W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi nie będący członkami Krajowej Rady. Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody - 25.09.2019

 Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), dane osobowe, w tym działkowców muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit a  RODO).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Czytajcie „działkowca”! - 25.09.2019

 Nie przegapcie najnowszego – październikowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie bogactwo praktycznej wiedzy, aktualnych porad i inspiracji, w sam raz na pełnię jesiennego sezonu w ogródkach!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

03 października 2019
   Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Serdecznie zapraszamy 31
30 września 2019
 W dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie OZP PZD odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów ROD. Przygotowana została
30 września 2019
 Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19
30 września 2019
 Krajowy Zarząd PZD informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej
27 września 2019
 Interpelacja poselska Posła Krzysztofa Paszyka do Ministra Infrastruktury w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy Prawo Budowlane - 25.07.2019
27 września 2019
   W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu RP zgłoszonymi do ustawy
27 września 2019
   Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wzorem lat ubiegłych ogłasza konkursy na „Najsmaczniejsze ciasto” i „Najlepszą nalewkę”.  Ciasta i nalewki konkursowe
25 września 2019
   9 lipca okręgowa komisja konkursowa rozpoczęła swoją pracę od wizyty w malowniczych i deszczowych Suwałkach, dokonując przeglądu działek zgłoszonych
25 września 2019
   KOMUNIKAT  Krajowego Zarządu PZD  z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie uchwalenia przez Senat RP  nowelizacji ustawy śmieciowej.
25 września 2019
Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w ramach działalności oświatowej udziela porad w zakresie ogrodnictwa dla wszystkich działkowców. Pytania można kierować
26 sierpnia 2019
 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej.
26 sierpnia 2019
  Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie
17 sierpnia 2019
   W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu
17 sierpnia 2019
   27 czerwca w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się specjalna narada Instruktorów Krajowych i Okręgowych SSI. Naradę rozpoczął
17 sierpnia 2019
 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych
17 sierpnia 2019
 Wzorem, godnym naśladowania pod tym względem jest zarząd ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, który wykorzystuje media społecznościowe do

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Darmowy licznik odwiedzin
13 października 2019
 Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok - 11.09.2019  W dniu 6 września 2019 r.
13 października 2019
 Obchody Okręgowego Dnia Działkowca - 04.09.2019 31 sierpnia, w sobotę, odbyły się podlaskie okręgowe Dni Działkowca. Na uroczystość licznie przybyli prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego województwa, działacze, działkowcy oraz
13 października 2019
 Dzień Działkowca w ROD "Zatorze" w Zambrowie - 29.08.2019  W dniu 24 sierpnia na terenie ROD "Zatorze" w Zambrowie odbyły się obchody Dni Działkowca połączone z otwarciem nowo wybudowanego biura
03 października 2019
   Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Serdecznie zapraszamy 31 sierpnia na teren ROD im. Adama Mickiewicza, ul. Ciołkowskiego 2.

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza