Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 
 

 Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca - 13.12.2019

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.: opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższonej o kwotę określoną przez zarząd ROD oraz opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 PZD wystąpił do Ministra Klimatu w sprawie wpisu do Rejestru BDO - 11.12.2019

W dniu 10.12.2019 r. PZD wystąpił do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu z wnioskiem o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (zwanego dalej Rejestrem BDO) prowadzonego  przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca? - 05.12.2019

Przepisy prawne w zakresie parametrów działek, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce w ROD zmieniały się w różny sposób.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 04.12.2019

 W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 II posiedzenie Krajowej Rady PZD - 29.11.2019

 Dziś, 29 listopada w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady PZD w nowej kadencji. Było to wspólne posiedzenie członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył i je otworzył prezes Związku Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie - 29.11.2019

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie  posiedzenia odniosła się do przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 18.10.2019 r.​​​​​​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego w Radiu Białystok - 25.11.2019

 W dn. 9 listopada 2019 r., Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko oraz Instruktor SSI Pani Irena Kwaczeniuk byli gośćmi Radia Białystok. W ramach magazynu "Ekosfera" opowiadali oni o pracach wykonywanych przez działkowców jesienią oraz przygotowaniu działek do sezonu zimowego. W audycji poruszono również temat włamań do altan i niszczenia mienia, a także związanej z tym konieczności zabezpieczenia działek.

Zapraszamy do wysłuchania audycji klikając TUTAJ.

 


 

 Grudniowy „Mój Ogródek” na rynku od 20 listopada! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 21.11.2019

W grudniowym „Moim Ogródku” polecamy świąteczne dekoracje z udziałem roślinnych elementów. Jeśli nie masz pomysłu czym i jak zaaranżować taras czy balkon, to koniecznie zajrzyj do nowego numeru!

Pomagamy przetrwać zimę działkowym nasadzeniom, zwłaszcza tym gatunkom, które są wrażliwsze i najbardziej potrzebują naszej ingerencji o tej porze roku.

W bieżącym wydaniu polecamy wiele inspirujących artykułów, doskonałych na długie, grudniowe wieczory, w tym m.in. • Rośliny na dobry humor • Oswoić pokrzywę • Zapleciony ogród.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Przyszłość ROD w rękach działkowców - 18.11.2019

 Na wiosnę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do opracowania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o zaproszenie Polskiego Związku Działkowców do konsultacji nad przedmiotowym projektem. Z otrzymanej w dniu 12 listopada 2019 r. z Departamentu Polityki Przestrzennej odpowiedzi wynika, że gdy projekt będzie gotowy, zostanie skierowany do konsultacji społecznej, w której również i PZD będzie mógł uczestniczyć, zająć stanowisko i przedstawić uwagi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD - 15.11.2019

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię OZ PZD w zakresie:

Udzielenia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej w kwocie 15.000 złotych na realizację zadania pn.” Modernizacja linii energetycznej”

Udzielenia dotacji z krajowego Funduszu Rozwoju dla następujących ROD:

- ROD „ Storczyk’ w Bydgoszczy  (OZ Bydgoszcz) na modernizację sieci energetycznej w wysokości 20.000 złotych                     

- ROD „Relaks” w Niekłonicach  (OZ Koszalin) na elektryfikację ROD w wysokości 15.000 złotych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 KZ PZD rozpatrywał temat likwidacji i regulacji prawnych ROD - 15.11.2019

 Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 14 listopada 2019 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a wiec i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska oraz wystąpienia do Ministra Środowiska o interpretację przepisów nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 15.11.2019

 W dniu 28.10.19 r. oraz 14.11.19 r. Krajowy Zarząd PZD zajmował się kwestią wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami na terenie ROD. Związane do było z wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadziła maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację „ryczałtu” w zakresie ROD, możliwość powrotu na indywidualne umowy oraz obowiązkową segregację śmieci. Krajowy Zarząd PZD w szczególności przeanalizował przepisy przejściowe nowelizacji ustawy „śmieciowej” celem ustalenia, jakie aktualnie działania powinny podjąć zarządy ROD celem  prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Narada instruktorów ogrodowych z terenu Okręgu Podlaskiego - 06.11.2019

 W poniedziałek, 28 października w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się narada instruktorów ogrodowych działających w Białostockich Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szczegółowo omówiono priorytetowe kierunki działań Społecznej Służby Instruktorskiej na przyszłe lata. Naszym głównym celem jest odwrócenie niepokojącej tendencji - wyłącznie rekreacyjnego zagospodarowywanie działek. 

Wspólnie z instruktorami omówiliśmy przyczyny rezygnacji przez nowych działkowców z prowadzenia upraw ogrodniczych.

W trakcie dyskusji nad “Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” przeanalizowaliśmy przepisy prawne, które zobowiązują działkowców do prowadzenia upraw ogrodniczych. Zwrócono też uwagę na ewentualne konsekwencje jakie może przynieść nie wypełnianie celów ROD określonych w ustawie z 2013 roku.

W jaki sposób przekonać nowych działkowców do prowadzenia uprawiania warzyw, owoców i ziół na swoich działkach?

Ustaliliśmy, że kluczową rolę w realizacji tego zadania odegrają szkolenia dla nowych działkowców, na których należy podkreślić jakie konsekwencje dla ROD może przynieść porzucenie przez działkowców prowadzenia upraw ogrodniczych.
Ponieważ większość nowych działkowców dysponuje ograniczonym czasem i wiedzą ogrodniczą, należy przedstawić im gatunki mało wymagające, łatwe w uprawie a jednocześnie dające dużo korzyści zdrowotnych - lista takich gatunków stanowi załącznik do “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.
Drugim, kluczowym działaniem będzie natomiast bezpośredni kontakt instruktorów ogrodowych z nowymi działkowcami na etapie planowania przez nich modernizacji działki.

Ponadto omówiono sposoby doskonalenia metod pracy instruktorów SSI w rejonie Białostockim.

W naradzie wzięło udział 16 instruktorów ogrodowych SSI.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

 

 Czytajcie „działkowca”! - 22.01.2020

 

Uwaga: Nie przegapcie najnowszego, lutowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. aktualne porady i wiele wspaniałych inspiracji na zbliżający się sezon! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Lutowy numer na rynku od 21 stycznia! „Mój Ogródek” – poradnik ogrodniczy każdego działkowca i ogrodnika - 21.01.2020

 

W lutowym „Moim Ogródku” pomimo trawiącej zimy, zaczynamy myśleć już o pracach na działce. Warto poznać nasze powinności względem cięcia roślin ozdobnych o tej porze roku. Zachęcamy również do zapoznania się z „instrukcją”, jakie gatunki podlewać zimą, gdy nie ma opadów śniegu ani deszczu. Luty to również miesiąc, w którym rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem podłoża pod siew w tunelu foliowym i w szklarni – nasze praktyczne rady przyspieszą wiosnę! W bieżącym wydaniu pomagamy przywrócić starym meblom nowy atrakcyjny wygląd, a także „budujemy” nawierzchnię żwirową.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 20.01.2020

 

W dniach 15-16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział wszyscy członkowie KKR PZD. Na zaproszenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD gościem narady był Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 15.01.2020 r. w Warszawie - 20.01.2020

 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 15.01.2020 r.   odbyła w Warszawie trzecie posiedzenie w obecnej kadencji. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia: - ustaliła tematykę i harmonogram narady z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w dniach 15-16 stycznia 2020 roku.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uchwały krajobrazowe w Polsce - 16.01.2020

 

W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa). Na podstawie powyższej ustawy, gminy uzyskały kompetencję do wprowadzenia uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowe). Należy zaznaczyć, iż przyjęcie przez radę gminy uchwały nie jest obligatoryjne. Zatem samorządy dostały swobodę w zakresie podjęcia decyzji o jej uchwaleniu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowych - 15.01.2020

 Okręgowy Zarząd Podlaski PZD przypomina, że do dnia 15 stycznia 2020 r. należy złożyć deklaracje podatkowe na:
 

- podatek rolny, PZD jest zwolnione od opłaty;
- podatek od nieruchomości, PZD jest zwolnione od opłaty;
- podatek leśny  - płatny w wysokości 42,7328 zł za 1 ha.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie jak wyżej, spowoduje konieczność  opłacenia  podatku w pozycjach  zwolnionych od opłat.

 


 

 Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych - 13.01.2020

 Zgodnie z podjętą przez Krajowy Zarząd PZD  uchwałą nr 427/2019 z 30.12.2019 r. od dnia 15 stycznia 2020 r. zostają wprowadzone w biurze Jednostki Krajowej telefoniczne dyżury regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Każdego dnia  Zarządy ROD mogą uzyskać wsparcie regionalnych koordynatorów programu DGCS PZD  System w zakresie modułu „Ogrody działkowe.” Dyżury będą odbywały się w dni robocze w godzinach 10.00 -14.00 pod numerem telefonu 22 101 34 81. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Środowe telefoniczne dyżury prawne - 10.01.2020

 

W dniu 8 stycznia br. odbył się pierwszy środowy telefoniczny dyżur prawny w jednostce krajowej. Zgodnie z zapowiedzią, porad prawnych udzielali prawnicy z Okręgu PZD Świętokrzyskiego. Zwiększenie liczy dni i godzin telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD spotkało się z dużym zainteresowaniem członków organów ROD i środowiska działkowców i było potrzebne. Telefoniczne dyżury prawne będą więc kontynuowane w każdą środę. Najbliższy dyżur prawny odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w godz. 10:00-13:00 i będzie obsługiwany przez radców prawnych współpracujących z Okręgiem PZD w Bydgoszczy, pod numerem telefonu: (22) 101-34-54. Niezależnie od tego będą kontynuowane piątkowe telefoniczne dyżury prawne. Najbliższy odbędzie się już dziś (10 stycznia 2020 r.) w godzinach 10:00-15:00 i będzie obsługiwany przez prawników z Biura Prawnego PZD, pod numerem telefonu: (22) 101-34-54.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rozpoczynają się środowe telefoniczne dyżury prawne! - 07.01.2020

 

W związku z coraz większym zainteresowaniem telefonicznymi poradami prawnymi, w dniu 30.12.2019 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 430/2019 w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD, w której ustalił, że telefoniczne dyżury prawne w jednostce krajowej PZD będą odbywały się również w środy i będą obsługiwane przez prawników z Okręgów PZD (jeden Okręg PZD będzie obsługiwał jeden 3 godzinny dyżur prawny w tygodniu).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zbadania przez KR PZD sytuacji „śmieciowej” na terenie ROD - 02.01.2020

 

Od dłuższego czasu docierają do jednostki krajowej PZD sygnały od zarządów ROD oraz działkowców o zamieszaniu związanym z gospodarką śmieciami na terenie ROD. Z uzyskiwanych informacji wynika, że zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD, które zostały zmienione nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie są jednolicie intepretowane i stosowane przez gminy i miasta. Samorządy nie dostosowują dotychczasowych przepisów miejscowych do nowych regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo kwestionują ww. przepisy i uchwalają akty prawa miejscowego z naruszeniem ustawy, a tym samym niekorzystnie dla ROD i działkowców. Przykładowo, podważane są przez samorządy maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Każdy z nas ma wpływ na ilość odpadów plastikowych zanieczyszczających wody - 02.01.2020

Każdego dnia do strumieni i rzek trafiają plastikowe torby, butelki i inne jednorazowe opakowania. Co dzieje się z nimi dalej? 
Skutki jednorazowego używania i następnie wyrzucania opakowań plastikowych są już wszędzie widoczne na wybrzeżach mórz i oceanów. Odpady plastikowe coraz bardziej zanieczyszczają oceany, a według jednej z ocen do roku 2050 w oceanach znajdzie się wagowo więcej plastiku niż ryb.

 

Plastik nie tylko zaśmieca wybrzeża, ale też szkodzi zwierzętom morskim, które zaplątują się w większe odpady, a mniejsze mylą z pożywieniem. Przyswajanie cząsteczek tworzyw sztucznych może powodować niewłaściwe trawienie normalnego pożywienia i przyciągać do ich organizmów toksyczne zanieczyszczenia chemiczne.

 

Ludzie spożywają plastik występujący w łańcuchu pokarmowym. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób wpływa to na ludzkie zdrowie.

 

Co należy zrobić?
Zapoznaj się z infografiką przygotowaną przez biuro analiz Parlamentu Europejskiego 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181019PHT16602/20181019PHT16602_original.png
Przedstawia ona listę 10 przedmiotów jednorazowego użytku, które są najczęściej znajdowane na brzegu mórz. 
Przez niektóre Rodzinne Ogrody Działkowe przebiegają cieki wodne - zadbajmy o to, aby nie dostawały się do nich żadne odpady.
Trudno jest całkowicie zrezygnować z plastikowych opakowań ale każdy z nas może dopilnować aby trafiły one do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane i dzięki temu były poddane recyklingowi.

 

 

inż. arch. krajobrazu Filip Roman 
instruktor ds ogrodnictwa                

 Okręg Podlaski PZD                       

 


 

 Telefoniczne dyżury prawne w jednostce krajowej PZD w 2020 roku - 31.12.2019

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem telefonicznymi poradami prawnymi dotyczącymi interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD udzielanymi przez prawników PZD, KZ PZD postanowił, że również w 2020 roku jednostka krajowa PZD i Okręgi PZD będą kontynuowały udzielanie telefonicznych porad prawnych dla działkowców, członków zarządu ROD, członków komisji rewizyjnych oraz dla osób spoza społeczności działkowej m.in. zainteresowanych nabyciem prawa do działki w ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Narada dla Głównych Księgowych Jednostek okręgowych PZD - 30.12.2019

 

W dniach 16-18 grudnia 2019 r.  została przeprowadzona trzydniowa narada dla Głównych Księgowych jednostek okręgowych PZD. Celem narady było omówienie wytycznych do sprawozdań finansowych okręgów i ROD za 2019 rok oraz wytycznych do sporządzania preliminarzy finansowych Okręgów i ROD na 2020 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! W sprzedaży już najnowszy – styczniowy numer - 23.12.2019

 

Uwaga: w sprzedaży już najnowszy – styczniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 „Mój Ogródek” – miesięcznik każdego działkowca i ogrodnika! Styczniowy numer na rynku od 20 grudnia! - 20.12.2019

 

W styczniowym „Moim Ogródku” polecamy praktyczne rady i wskazówki dotyczące m.in. rozsady roślin sezonowych, kłopotliwych odrostów korzeniowych, a także uprawy roślin ozdobnych na glebach ciężkich.

W bieżącym wydaniu pomagamy pozbyć się z rabat turkucia podjadka – owada uszkadzającego działkowe uprawy oraz mówimy stanowcze NIE rdzy gruszy – chorobie, która atakuje coraz częściej drzewka grusz na działkach.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Regulacja stanu prawnego ROD im.Gen. Wróblewskiego w Księżynie - 18.12.2019

  Od kilku lat ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie borykał się z problemem roszczenia do części zajmowanych przez siebie gruntów. Jedna z nieruchomości wchodzących w skład ROD, tj. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 532 o pow. 0,5640 ha stanowiła własność osób fizycznych.  Była ona położona w samym środku ogrodu i dzieliła go na dwie części. Na jej terenie  znajdowały się części 12 działek, alejki ogrodowe oraz rozdzielnia energetyczna i inna infrastruktura ogólna PZD. Jednakże, co jest najbardziej istotne, przez przedmiotową działkę przechodziły również wodociąg i sieć energetyczna. Likwidacja tej części ROD wskutek zgłoszonego roszczenia niosłaby za sobą poważne konsekwencje - zarówno finansowe jak i prawne. Mogłoby nawet dojść do utraty integralności ROD i odcięcia znacznej jego części od mediów. Nie ma więc wątpliwości, że pozyskanie przez PZD tytułu prawnego do tej nieruchomości było jedną z priorytetowych spraw w Okręgu Podlaskim.

Działania zmierzające do nabycia przez PZD prawa własności działki nr 532 rozpoczęły się już pod koniec 2015 roku. Jednakże skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiałów i udzielenia dodatkowych informacji sprawiły, że ostateczne  zakończenie sprawy stało się możliwe dopiero pod koniec 2019 r. Uchwałą nr 370/2019 z dn. 14 listopada 2019 r., Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na nabycie przez PZD nieruchomości zajmowanej przez ROD im. Gen. Wróblewskiego. Do podpisania aktu notarialnego doszło natomiast w dn. 10 grudnia 2019 r.

Powyższe oznacza, że działkowcy z ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie mogą odetchnąć z ulgą i nie martwić się o los swoich działek. 

 

MK

 


 

 Program o hortiterapii w Radiu Białystok - 18.12.2019

 Hortiterapia - czyli leczenie ogrodem. Często nie jesteśmy świadomi jak wiele korzyści odnosi nasz organizm dzięki pracy z roślinami. Jak w pełni wykorzystać potencjał naszej działki aby zyskiwać na zdrowiu fizycznym i emocjonalnym? Posłuchaj audycji Polskiego Radia Białystok, w której projektantka ogrodów opowiada o hortiterapii.

 

https://www.radio.bialystok.pl/ekosfera/index/id/151744

 


 

 Okręg Podlaski podpisał “Porozumienie o współpracy partnerskiej” z Głównym Komitetem Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin - 18.12.2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 - Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego gremia międzynarodowe jak FAO, IPPC a także krajowe organizacje ochrony roślin intensywnie przygotowują się do organizacji wydarzeń, poprzez które na całym świecie w 2020 roku będzie popularyzowana tematyka zdrowia roślin.
Oficjalne hasło obchodów brzmi “Chroniąc rośliny - chronisz życie”.

 

Rośliny stanowią 80% spożywanego przez nas pokarmu i wytwarzają 98% tlenu, którym oddychamy - dlatego są niezwykle cenne dla życia ludzi.
Niestety zdrowie roślin jest często marginalizowane względem produkcji zwierzęcej. Niska świadomość polityków i społeczeństwa przyczynia się do występowania coraz poważniejszych problemów w zakresie zdrowia roślin.
Rodzinne Ogrody Działkowe są oazami roślinności w rozrastających się miastach.

Każdy działkowiec przez odpowiedzialne prowadzenie upraw roślin, przyczynia się do ochrony życia na naszej planecie. 
Mając świadomość  jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa, Okręg Podlaski PZD już od października bierze udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.
Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu, działkowcy z województwa podlaskiego będą mogli skorzystać z całego szeregu wykładów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez placówki naukowe w Białymstoku i Łomży w nadchodzącym roku. Ponadto zaplanowano specjalne warsztaty w siedzibie OZP PZD w Białymstoku oraz w biurach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach z udziałem specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Białymstoku.

 

 

 inż. arch. krajobrazu Filip Roman 
instruktor ds ogrodnictwa                

 Okręg Podlaski PZD                              

 


 

 Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD - 18.12.2019

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r. przyjął najnowsze wytyczne określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz nowe wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań wraz z załącznikami. Przyjęcie nowych wytycznych zostało podyktowane początkiem nowej kampanii sprawozdawczej w ROD i wyjaśniają kwestie, które w związku z ostatnimi zmianami Statutu PZD obowiązują dopiero od tego roku.​​​​​​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD - 13.12.2019

 Wszystkie jednostki PZD od 1 stycznia 2020 r. muszą posiadać  indywidualny numer rachunku podatkowego tzw. "mikrorachunek". Zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów zmianami, od 1 stycznia 2020 roku przelewy do Urzędu Skarbowego będą realizowane na nowych zasadach. Obecnie obowiązujący system, w którym podatek płacony jest na konto właściwego urzędu skarbowego będzie funkcjonował tylko do końca grudnia  2019 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Darmowy licznik odwiedzin
22 stycznia 2020
   Gorący okres porządkowy panuje w ogrodach – grabimy, sprzątamy, zabezpieczamy rośliny na zimę. Niestety do Polskiego Związku Działkowców dociera coraz więcej informacji o paleniu odpadów przez działkowców. Kłęby dymu unoszą
22 stycznia 2020
 STANOWISKA XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. - 21.10.2019  Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami przyjętymi przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD w
22 stycznia 2020
 XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał nowe władze - 18.10.2019  Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Przed głosowaniem nad uchwałami odbyła się dyskusja. Głos zabrało 16 delegatów z poszczególnych okręgów
19 stycznia 2020
W ramach programu edukacji ekologicznej i innowacji ''Eko Ja, Eko Ty , Eko My'' gościliśmy na naszym ogrodzie dwie klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Dr Ireny Białówny
03 stycznia 2020
   15 października specjaliści d.s. edukacji i promocji, Ewa Tołcz oraz Sławomir Andryszewski ze spółki LECH, zajmującej się utylizacją odpadów z gminy Białystok, zorganizowali wycieczkę dla prezesów ROD z rejonu Białostockiego.
11 listopada 2019
   W dn. 13 września 2019 r., na stronie Gminy Dobrzyniewo Duże, ukazało się ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących czterech proponowanych wariantów przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Po zapoznaniu się ze

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok     UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza