Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

  

 Rozpoczął się przegląd działek i ogrodów zgłoszonych do konkursu okręgowego "Wzorowa działka 2019 roku" oraz "Rodzinny Ogród Działkowy 2019 roku". - 17.07.2019

 9 lipca okręgowa komisja konkursowa rozpoczęła swoją pracę od wizyty w malowniczych i deszczowych Suwałkach, dokonując przeglądu działek zgłoszonych do konkursu "wzorowa działka 2019 roku". Mieliśmy przyjemność gościć w ROD im. Jaćwingów, ROD "Malinka", ROD "Borówka" oraz ROD "Malwa" - który to ogród zgłosił się również do konkursu 'Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019". 

Następnego dnia przywitał nas zarząd ROD "Dojlidy" w Białymstoku, prezentując swoją kandydaturę na wzorową działkę, która wyróżnia się wyjątkowymi formami starannie strzyżonych drzewek i krzewów.

Prezes ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku z dumą oprowadził komisję po ogrodzie, który aspiruje do tytułu najlepszego ROD 2019 roku w okręgu Podlaskim.

Z niecierpliwością wyczekujemy wizyt w kolejnych ogrodach: ROD "Aster" w Łomży, "Pszczółka" w Wys. Mazowieckim, ROD im. Adama Mickiewicza , "Żwirki i Wigury", "Wojska Polskiego", "Pietrasze", "Wygoda", im. W. Wysockiego w Białymstoku oraz ROD im. Elizy Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej.

 

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 KOMUNIKAT - 15.07.2019

 KOMUNIKAT  Krajowego Zarządu PZD  z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie uchwalenia przez Senat RP  nowelizacji ustawy śmieciowej. W dniach 10 - 12 lipca 2019 r. miały miejsce w Senacie RP prace dotyczące ustawy o  zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP.

W ramach tych prac, odbyły się posiedzenia komisji senackich tj. Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w których ROD i działkowców reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Porady w zakresie ogrodnictwa - 11.07.2019

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w ramach działalności oświatowej udziela porad w zakresie ogrodnictwa dla wszystkich działkowców. Pytania można kierować pod podany adres email:

 

instruktorogrodnictwa@pzdpodlaski.pl

 

W każdą środę w godzinach 14-16 dyżur telefoniczny pełnią również instruktorzy krajowi SSI.


Okręgowy Zarząd Podlaski PZD
instruktor ds. ogrodnictwa            
inż. arch. kraj. Filip Roman           
   

 


   

  Jak chronić drzewa przed rdzą gruszy? - 08.07.2019

 Jeżeli na górnej stronie liści gruszy zauważymy pomarańczowe plamy, na których rozwijają się liczne, czarne punkciki, oznacza to, że drzewo zostało porażone przez chorobę grzybową Gymnosporanginum sabinae znaną jako rdza gruszy.
Jak podaje podręcznik Aleksandra Rejmana z 1971 r., choroba ta występowała stosunkowo rzadko w Polsce. 


Dlaczego teraz jest coraz częściej spotykana?


Rdza jest grzybem dwudomowym i zakażenie liści gruszy odbywa się przez zarodniki powstałe po przezimowaniu na pędach jałowca sabińskiego (juniperus sabina). Zależność jest więc całkiem prosta: tam gdzie rośnie jałowiec sabiński tam pojawi się rdza gruszy - tam gdzie go nie ma nie będzie też tej choroby.
Dlatego starajmy się eliminować tę roślinę z naszego otoczenia i informujmy o zagrożeniu sąsiednich działkowców.

 

Co robić jeżeli nasze drzewo jest już porażone?

 

Należy wykonać oprysk środkami miedziowymi zgodnie z instrukcją zawartą w opakowaniu. 

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 Komunikat - 05.07.2019

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej.  

W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 PZD pracuje nad Programem Bezpieczeństwa w ROD - 04.07.2019

Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie działanie podejmowane w tym kierunku zmierzają do tego, by ROD stały się bezpiecznymi punktami na mapie poszczególnych miast, a działkowcy mieli poczucie komfortu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Honorowy patronat nad Okręgowym Dniem Działkowca - 14.08.2019

 Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
 

Serdecznie zapraszamy 31 sierpnia na teren ROD im. Adama Mickiewicza, ul. Ciołkowskiego 2.

 


 

 Narada szkoleniowa nowych prezesów w Okręgu Podlaskim - 14.08.2019

 W dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie OZP PZD odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów ROD. Przygotowana została głównie z myślą o nowo powołanych prezesach. 
Szkolenie otworzył prezes okręgu podlaskiego – Andrzej Bojko. Przedstawił on pracowników biura OZP oraz kierunki wsparcia jakie każdy zarząd ROD może od nich otrzymać. Podkreślił też jak ważne jest korzystanie z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Krajową Radę – takich jak nowo wydany „Mały Poradnik Zarządu ROD”. Prezes omówił też aktualne potrzeby i wyzwania jakie stoją przed ogrodami z naszego okręgu. 
Następnie każdy z pracowników biura przedstawił przygotowane wcześniej wstępne szkolenie z zakresu:

  • Finansów, funkcjonowania Ośrodka Finansowo Księgowego, wdrażania programu DGCS PZD System
  • Prawa, prowadzenia dokumentacji z przebiegu walnych zebrań, zebrań zarządu ROD, prawidłowego sporządzania uchwał
  • Prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania dotacji na ich realizację
  • Administracji, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej
  • Działalności oświatowej, pracy instruktorów ogrodowych. 

Przedstawiono również wnioski i kierunki działań, które wynikają z informacji o ogrodach działkowej zawartej w niedawno uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.
W szkoleniu udział wzięło 66 prezesów ROD.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

 Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP - 09.08.2019

 Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową).

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator działkowca sierpień 2019 - 30.07.2019

 W sierpniowym numerze Informatora działkowca m.in. o nowym programie bezpieczeństwa w ROD, sztuce nawadniania upraw oraz nowelizacji ustawy śmieciowej i specjalnym kalendarzu dla każdego działkowca na 2020 rok.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie oświadczeń dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej - 29.07.2019

 Krajowy Zarząd PZD informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zarządy ROD nie są zobowiązane do składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej, od których zależy utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie stosowanym w dniu 31 grudnia 2018 r., na złożenie których termin upływa dzisiaj, tj. 29.07.2019 r. Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek z urzędu zamrozić ceny energii w stosunku m.in. do gospodarstw domowych, domków letniskowych, domów kempingowych oraz altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza. Jednocześnie Krajowy Zarząd przypomina, że na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania działalności gospodarczej.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Interpelacja poselska Posła Krzysztofa Paszyka do Ministra Infrastruktury w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy Prawo Budowlane - 25.07.2019

 "W zgodnej opinii większości działkowców legalizowanie samowoli budowlanych jest wypaczaniem roli i funkcji działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy pełnią określoną, zgodną z interesem ogółu działkowców funkcję – mają chronić ład przestrzenny na terenie ogrodów działkowych oraz zapobiegać nielegalnemu zamieszkiwaniu na terenie ogrodów działkowych przez cały rok." - czytamy w interpelacji.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Interpelacja poselska Posła RP Tomasza Szymańskiego w sprawie nowelizacji ustawy prawo budowlane - 23.07.2019

 „Proponowane zmiany nie mogą wspierać interesów obywateli łamiących prawo kosztem uczciwych Polek i Polaków, pracujących i odpoczywających na swoich ogrodach działkowych. Głośny i wyraźny jest sygnał sprzeciwu wobec możliwości legalizacji samowoli budowlanej na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Korzystanie z działki w celach innych, niż zostało określone to w ustawie , rodzi liczne problemy dla reszty użytkowników ogrodów działkowych. Uchwalone prawo musi zawierać takie rozwiązania, które stanowczo będzie piętnowało nadużycia i nie godziło w istotę ogrodnictwa działkowego oraz nie zagrażało funkcjonowaniu poszczególnym ROD”- czytamy w inerpelacji Posła Tomasza Szymańskiego wystosowanej do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie nowelizacji prawa budowlanego.  

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - sierpniowy numer już w sprzedaży! - 23.07.2019

 W sprzedaży pojawił się już najnowszy, sierpniowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, w którym znaleźć można bogactwo aktualnej wiedzy, porad i inspiracji na letnie zagospodarowanie działki!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Sierpniowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 lipca! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! - 23.07.2019

 W sierpniowym numerze polecamy bardzo praktyczne tematy, które sprawią, że nasze działki będą „bezbłędne” i bardziej funkcjonalne. Zachęcamy więc do lektury artykułów – „Uczmy się na cudzych błędach” i „Warto mieć w ogrodzie”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Poprawki Senatu RP przyjęte przez Sejm RP - 19.07.2019

 W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu RP zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do nowelizacji ustawy śmieciowej, senatorowie zgłosili łącznie 17 poprawek, w tym jedną dotyczącą ROD. W szczególności zaproponowano, aby w przypadku braku segregacji odpadów, która będzie dla wszystkich obowiązkowa, opłata „karna” wymierzana przez prezydenta, burmistrza lub wójta gminy nie mogła być mniejsza niż 2- krotność, a większa niż – 4 - krotność liczona od ustalonej przed miasto/ gminę stawki opłaty, a nie od stawki maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Konkursy na „Najsmaczniejsze ciasto” i „Najlepszą nalewkę” -18.07.2019

 Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wzorem lat ubiegłych ogłasza konkursy na „Najsmaczniejsze ciasto” i „Najlepszą nalewkę”. 
Ciasta i nalewki konkursowe należy dostarczyć na uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca, które w bieżącym roku odbędą się w Białymstoku na terenie ROD im. A.Mickiewicza w dniu 31 sierpnia 2019 r. godz. 11.00. Tam też nastąpi rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród laureatom.
Zachęcamy do udziału w konkursach.

 


 

 Pokazy cięcia drzew w ROD "Pieczurki" w Białymstoku - 18.07.2019

Zarząd ROD "Pieczurki" w Białymstoku pragnie poinformować, że przygotował 4 szkoleniowe pokazy podcinania i pielęgnacji drzew i krzewów owocowych przeprowadzonych przez Społecznego Instruktora Ogrodowego naszego Ogrodu - Pana Ryszarda Bogdana (użytkownika działki 186).

Pierwszy pokaz - szkolenie odbędzie się właśnie na działce Pana Ryszarda w dniu 20.07.2019 r. (sobota) o godz. 9.00, przewidywany czas trwania ok. 1,5 godziny - będzie to szkolenie pn. "Letnie podcinanie, pielęgnacja drzewek i krzewów owocowych".
Drugi pokaz odbędzie się przed Domem Działkowca ROD i Biurem Zarządu - w dniu 27.07.2019 r. (sobota) o godz. 9.00, przewidywany czas trwania ok. 1,5 godziny - szkolenie pn. "Podcinanie ponad 30 - letniej śliwy". 
Trzeci pokaz - na działce nr 135 - w dniu 03.08.2019 r. (sobota) o godz. 9.00, przewidywany czas trwania ok. 1,5 godziny - szkolenie pn. "Prześwietlanie i podcinanie 8-10 letnich wiśni i śliwy".
Czwarty pokaz - przed Domem Działkowca ROD i Biurem Zarządu - w dniu 10.08.2019 r. (sobota) o godz. 9.00, przewidywany czas trwania ok. 2,5 godziny - szkolenie pn. "Obniżanie i prześwietlanie 30 - 40 letnich wiśni".
 
 
 Małgorzata Szerenos                              
Prezes Zarządu ROD "Pieczurki"     
 

 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

17 sierpnia 2019
   W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu
17 sierpnia 2019
   27 czerwca w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się specjalna narada Instruktorów Krajowych i Okręgowych SSI. Naradę rozpoczął
17 sierpnia 2019
 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych
17 sierpnia 2019
 Wzorem, godnym naśladowania pod tym względem jest zarząd ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, który wykorzystuje media społecznościowe do
17 sierpnia 2019
   W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 19:15 odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
17 sierpnia 2019
 Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Jareckiego - długoletniego wybitnego działacza Polskiego Związku Działkowców, Krajowego Instruktora Ogrodnictwa,
17 sierpnia 2019
  Instruktor Krajowa SSI Pani Irena Kwaczeniuk z ROD "Dojlidy" oraz etatowy instruktor ds. ogrodnictwa Pan Filip Roman udzielili kilku
16 sierpnia 2019
   Uzyskałem informację, że sąsiad chciałby zrezygnować z dzierżawienia swojej działki, która graniczy bezpośrednio z moją. Jestem zainteresowany odkupieniem prawa
02 sierpnia 2019
 W dniu 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany ostateczny projekt ustawy o zmianie
10 lipca 2019
   Rada Ministrów pracuje nad zmianą prawa budowlanego. Niestety projekt nie trafił do PZD w ramach konsultacji społecznych. Tymczasem propozycje
10 lipca 2019
   Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej. Należy więc uznać,
10 lipca 2019
   18 Maja, na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, odbył się doroczny jarmark ogrodniczy, na którym reprezentowany był również
06 lipca 2019
   W dnu 29 kwietnia Prezydent Miasta Suwałk zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą
24 czerwca 2019
   Zgodnie z § 4 uchwały nr 242/2018 KZ PZD z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

.

Darmowy licznik odwiedzin

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza