Nowy Statut PZD 

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne 

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim 

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

  

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD - referat programowy wygłosił prezes PZD Eugeniusz Kondracki - 18.10.2019

 Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Referat programowy wygłosił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Rozpoczął się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 18.10.2019

 Dziś, 18 października w Warszawie swoje obrady rozpoczął XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Na Zjazd przybyli delegaci wybrani podczas okręgowych zjazdów we wszystkich 26 okręgach PZD. Z wybranych 258 delegatów na Zjazd przybyło 245. Frekwencja wynosi 94,96%.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Zielona szkoła w ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku - 17.10.2019
W ramach programu edukacji ekologicznej i innowacji ''Eko Ja, Eko Ty , Eko My'' gościliśmy na naszym ogrodzie dwie klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku.
Dzieci podczas zajęć rozwijały świadomość ekologiczną związaną z segregacją śmieci oraz recyklingiem.
Uczniowie bawili się i aktywnie wypoczywali na naszym terenie.

 

 

  Krzysztof Sołowiej                             
Prezes ROD im. Żwirki i Wigury

w Białymstoku                                      

 


 Wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - 17.10.2019

 15 października specjaliści d.s. edukacji i promocji, Ewa Tołcz oraz Sławomir Andryszewski ze spółki LECH, zajmującej się utylizacją odpadów z gminy Białystok, zorganizowali wycieczkę dla prezesów ROD z rejonu Białostockiego. 
Udział wzięli również prezes OZP PZD Andrzej Bojko, instruktor ds. ogrodnictwa oraz instruktorzy SSI. 

Uczestnicy zostali oprowadzeni po nowoczesnej sortowni odpadów surowcowych, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów),  instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów). 

Dzięki tej inicjatywie lepiej zrozumieliśmy jak ważne jest odpowiednie segregowanie odpadów, które wrzucamy do kontenerów. Dostrzegliśmy również konieczność edukowania działkowców w zakresie utylizacji odpadów zielonych. Niestety wiele osób wrzuca odpady przeznaczone do kompostowania w foliowych workach, których nie da się w pełni odseparować w procesie przetwarzania i kompostowania. 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym otoczeniu przez wyeliminowanie z użycia foliowych toreb i reklamówek oraz sumienną segregację odpadów - tak aby mogły być one ponownie wykorzystane a nie zalegały na potężnych hałdach pod naszym miastem.

W ramach działania Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD będziemy promować te cele wśród społeczności działkowców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 Ogłoszenie o zamówieniu Zarządu ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku - 10.10.2019

 ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku świetlicy przy ulicy Narewskiej 28. Termin składania ofert upływa w dn. 7 listopada 2019 r. W celu zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ.

 


 Jesienne liście - mądrze je wykorzystaj!

Wiele osób traktuje opadające z drzew liście jako problem i uciążliwy odpad - tymczasem jest to bardzo cenny materiał do użyźnienia naszej gleby.
Jak je wykorzystać?
1. Kompost.
Suche, jesienne liście są niezbędnym składnikiem dobrego kompostu. Aby nasze odpadki szybko przekształciły się w żyzną próchnicę musimy zachować odpowiednie proporcje składników kompostu. Zaleca się 3 porcje ‘martwych’ czyli ‘suchych’ składników (liście, zrębki drewna, tektura, słoma, siano) na 1 porcję ‘żywego’ materiału (resztki warzyw, skoszona trawa, chwasty, odpadki kuchenne). Jeżeli w naszym kompoście znajdzie się za mało ‘suchego’ materiału zacznie on wydzielać nieprzyjemny zapach.
2. Przekopywanie.
Zebrane liście możemy rozsypać na warzywniku i przekopać (zostawiamy skiby, nie zagrabiamy). Aby liście szybciej się rozłożyły, dodaj bogatego w azot obornika lub skoszonej trawy. Dobrze jest też wcześniej rozdrobnić liście np. kosiarką do trawy lub odkurzaczem ogrodowym.
3. Ochrona roślin przed mrozem.
Opadłe suche i zdrowe liście to skuteczna ochrona przed mrozem - warto nimi okryć wrażliwe na niską temperaturę rośliny, jak choćby lilie, hiacynty, narcyzy czy pierwiosnki ząbkowate. Rośliny okryj dopiero po pierwszych przymrozkach. Wiosną liście takie po prostu skompostuj.

 

Uwaga! Używaj tylko zdrowych liści. Jako nawóz, nie nadają się liście: dębu, orzecha włoskiego i kasztanowca.
Pamiętaj: liści nie wolno palić na terenie ROD, osoby które będą spalały jesienne odpadki straż miejska może ukarać grzywną!

Zamiast zanieczyszczać powietrze zrób nawóz dla swoich warzyw.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

 Czytajcie „działkowca”! Nowy numer już w sprzedaży! - 20.11.2019

 Na rynku jest już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. wspaniałe świąteczne inspiracje i wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przyszłość ROD w rękach działkowców - 18.11.2019

 Na wiosnę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do opracowania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o zaproszenie Polskiego Związku Działkowców do konsultacji nad przedmiotowym projektem. Z otrzymanej w dniu 12 listopada 2019 r. z Departamentu Polityki Przestrzennej odpowiedzi wynika, że gdy projekt będzie gotowy, zostanie skierowany do konsultacji społecznej, w której również i PZD będzie mógł uczestniczyć, zająć stanowisko i przedstawić uwagi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD - 15.11.2019

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię OZ PZD w zakresie:

Udzielenia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej w kwocie 15.000 złotych na realizację zadania pn.” Modernizacja linii energetycznej”

Udzielenia dotacji z krajowego Funduszu Rozwoju dla następujących ROD:

- ROD „ Storczyk’ w Bydgoszczy  (OZ Bydgoszcz) na modernizację sieci energetycznej w wysokości 20.000 złotych                     

- ROD „Relaks” w Niekłonicach  (OZ Koszalin) na elektryfikację ROD w wysokości 15.000 złotych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 KZ PZD rozpatrywał temat likwidacji i regulacji prawnych ROD - 15.11.2019

 Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 14 listopada 2019 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a wiec i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska oraz wystąpienia do Ministra Środowiska o interpretację przepisów nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 15.11.2019

 W dniu 28.10.19 r. oraz 14.11.19 r. Krajowy Zarząd PZD zajmował się kwestią wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami na terenie ROD. Związane do było z wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadziła maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację „ryczałtu” w zakresie ROD, możliwość powrotu na indywidualne umowy oraz obowiązkową segregację śmieci. Krajowy Zarząd PZD w szczególności przeanalizował przepisy przejściowe nowelizacji ustawy „śmieciowej” celem ustalenia, jakie aktualnie działania powinny podjąć zarządy ROD celem  prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogłoszenie o zamówieniu Zarządu ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku - 14.11.2019

 ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku świetlicy przy ulicy Narewskiej 28. Termin składania ofert upływa w dn. 7 listopada 2019 r. W celu zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ.

 


 

 Narada instruktorów ogrodowych z terenu Okręgu Podlaskiego - 06.11.2019

 W poniedziałek, 28 października w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się narada instruktorów ogrodowych działających w Białostockich Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szczegółowo omówiono priorytetowe kierunki działań Społecznej Służby Instruktorskiej na przyszłe lata. Naszym głównym celem jest odwrócenie niepokojącej tendencji - wyłącznie rekreacyjnego zagospodarowywanie działek. 

Wspólnie z instruktorami omówiliśmy przyczyny rezygnacji przez nowych działkowców z prowadzenia upraw ogrodniczych.

W trakcie dyskusji nad “Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” przeanalizowaliśmy przepisy prawne, które zobowiązują działkowców do prowadzenia upraw ogrodniczych. Zwrócono też uwagę na ewentualne konsekwencje jakie może przynieść nie wypełnianie celów ROD określonych w ustawie z 2013 roku.

W jaki sposób przekonać nowych działkowców do prowadzenia uprawiania warzyw, owoców i ziół na swoich działkach?

Ustaliliśmy, że kluczową rolę w realizacji tego zadania odegrają szkolenia dla nowych działkowców, na których należy podkreślić jakie konsekwencje dla ROD może przynieść porzucenie przez działkowców prowadzenia upraw ogrodniczych.
Ponieważ większość nowych działkowców dysponuje ograniczonym czasem i wiedzą ogrodniczą, należy przedstawić im gatunki mało wymagające, łatwe w uprawie a jednocześnie dające dużo korzyści zdrowotnych - lista takich gatunków stanowi załącznik do “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.
Drugim, kluczowym działaniem będzie natomiast bezpośredni kontakt instruktorów ogrodowych z nowymi działkowcami na etapie planowania przez nich modernizacji działki.

Ponadto omówiono sposoby doskonalenia metod pracy instruktorów SSI w rejonie Białostockim.

W naradzie wzięło udział 16 instruktorów ogrodowych SSI.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 Czytajcie „działkowca”! Nowy numer już w sprzedaży! - 24.10.2019

 Uwaga: już w sprzedaży najnowszy, listopadowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, pełen aktualnej wiedzy, porad ogrodniczych i ciekawych inspiracji na zagospodarowanie działki! To również znakomita okazja na zamówienie rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nie pal śmieci na działce! Dostaniesz mandat i możesz stracić działkę! - 23.10.2019

 Gorący okres porządkowy panuje w ogrodach – grabimy, sprzątamy, zabezpieczamy rośliny na zimę. Niestety do Polskiego Związku Działkowców dociera coraz więcej informacji o paleniu odpadów przez działkowców. Kłęby dymu unoszą się nad miastami, a działkowcy zamiast dbać o środowisko przyczyniają się do powstawania smogu. Skarżą się na to okoliczni mieszkańcy, którzy wyrabiają sobie złe zdanie o działkowcach i Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wielokrotnie w ogrodach interweniują też służby. Ostatnio w Olsztynie Straż Miejska w ciągu tygodnia wystawiła dziesięć mandatów w wysokości do 500 zł za spalanie śmieci na działkach.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Listopadowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 października! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! - 22.10.2019

 W bieżącym „Moim Ogródku” podpowiadamy jak zadbać o ogród ozdobny i wodny przed nadchodzącą zimą.

Polecamy również szereg inspirujących artykułów, m.in. zakładamy łąkę kwietnąłączymy działkę z krajobrazem, czy też wybieramy ogródkowe szklarnie.

Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego Ogródka” mamy do zaproponowania – przygotowanie gleby pod sadzenie drzew i krzewów owocowych. Bądź modny, praktyczny i ekonomiczny, uprawiaj własne owoce na działce!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 STANOWISKA XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. - 21.10.2019

 Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami przyjętymi przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dn. 18 października 2019 r.

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla istnienia, funkcjonowania i rozwoju PZD 

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców 

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nowoczesnego zarządzania ogrodami działkowymi z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa 

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie współpracy z samorządami

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia organów Związku w służbie działkowców 

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku i ogrodów

 

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zagospodarowania i wykorzystania działek w rodzinnych ogrodach działkowych

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie krzewienia przez PZD oświaty wśród działkowców i społeczeństwa

 

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu

 


 

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał nowe władze - 18.10.2019

 Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Przed głosowaniem nad uchwałami odbyła się dyskusja. Głos zabrało 16 delegatów z poszczególnych okręgów PZD. W swoich wystąpieniach podkreślali wiele istotnych działań i problemów które pojawiły się w mijającej kadencji, odnosili się również do nowego programu na kadencję 2019-2023.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

Artykuły archiwalne

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Darmowy licznik odwiedzin
11 listopada 2019
   W dn. 13 września 2019 r., na stronie Gminy Dobrzyniewo Duże, ukazało się ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących czterech proponowanych wariantów przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Po zapoznaniu się ze
11 listopada 2019
 Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz kolejny stwierdził, że obowiązki ROD w zakresie udostępniania informacji publicznej zasadniczo obejmują działalność finansową z zakresu rozliczenia dofinansowania dotacji lub wykonywania zadań zleconych z udziałem
30 października 2019
   W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej
30 października 2019
 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody - 25.09.2019  Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem
25 października 2019
 X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD odbył się w dniu 21 września 2019 r. w auli urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo
23 października 2019
 Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok     UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza