OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Jako członek PZD możesz brać udział w walnym zebraniu ROD na którym są podejmowane kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania ogrodu. Możesz również kandydować na członka organów zarządzających ogrodem by brać czynny udział w kierowaniu ROD. 

 

Kiedy będzie wymagała tego sytuacja możesz zwrócić się do organów PZD o ochronę Twoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki. 

 

Członkowie naszego stowarzyszenia mają dostęp również do bezpłatnych porad prawnych i ogrodniczych udzielanych przez biura Okręgów. 

 

Dzięki systemowi niezależnych kontroli na każdym szczeblu organizacyjnym, masz pewność że środki finansowego w Twoim ROD są uczciwie zarządzane.

 

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących działania zarządu Twojego ROD, zawsze możesz zwrócić się do właściwego dla Twojego regionu Okręgowego Zarządu PZD. 

 

Dokumentacja finansowa ROD najczęściej prowadzona jest przez Ośrodki Finasowo - Księgowe powołane w Okręgach PZD. Pracownicy tych ośrodków, znają specyfikę przepisów regulujących funkcjonowanie ROD w Polsce dzięki temu ogród nie musi się martwić o ewentualne kary urzędowe za naruszanie tych przepisów.

9 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. 

 

PZD opracował obywatelski projekt ustawy "Stop rozbiórkom altan", który uzyskał poparcie blisko 700 000 osób i zapobiegł masowej rozbiórce 900 000 altan w ROD. 

 

W latach 2018-2020 Wody Polskie ustalając opłaty wodne ogrodom pobierającym wodę z własnych ujęć stosowały wadliwą interpretację przepisów. Ostrożne szacunki wskazują, że rachunki ROD zawyżono o przeszło 3 000 000 zł. Dzięki zabiegom PZD ogrody mogą ubiegać się o zwrot tych środków.

Dla wielu wpływowych osób, grunty na których położone są ogrody działkowe stanowią łakomy kąsek. Dlatego nieraz podejmowane były próby wywierania presji na polityków w celu całkowitej likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

W 2012 roku, przyszłość ogrodów działkowych stanęła pod wielkim znakiem zapytania kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP większości artykułów obowiązującej ustawy o ROD. 

 

Dzięki zjednoczeniu działkowców w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD, udało się zebrać blisko milion podpisów pod obywatelskim projektem nowej ustawy o ROD, który miał zagwarantować ochronę interesów działkowców. 

Ponadto w dniu 10 października 2013 r. ponad 20 tysięcy członków PZD manifestowało pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Decyzja o manifestacji zapadła  po tym, jak podkomisja sejmowa dokonała tak wielu zmian w naszym projekcie ustawy, że przestał on przypominać ten, który trafił do Sejmu. Działkowcy obawiali się, że posłowie przyjmą niekorzystne dla nich przepisy, które doprowadzą do likwidacji ogrodów i sprzedaży gruntów. Efektem ogólnopolskiej manifestacji było uchwalenie jednogłośnie przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawy zabezpieczającej przyszłość ogrodów działkowych. 

 

Sukces ten był możliwy tylko dzięki zorganizowanym wysiłkom działaczy społecznych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

Ochrona Twoich praw

Bezpieczeństwo finansów Twojego ROD

PZD stoi na straży Twoich interesów

Bez Polskiego Związku Działkowców nie byłoby ogrodów działkowych

Korzyści z członkostwa w PZD

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com