OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Obowiązkowe szkolenie nowego działkowca. Zarząd ROD skieruje Cię na szkolenie. O tym w jakiej formie je odbyć dowiesz się przechodząc do zakładki "szkolenia"

 

Krok III

Opłaty. 

 • na rzecz ROD

  • jednorazowa opłata ogrodowa

  • roczna opłata ogrodowa uchwalana przez walne zebranie za rok w którym działka została nabyta (chyba że poprzedni użytkownik już ją uiścił) 

 • na rzecz zbywcy prawa do użytkowania działki - zgodnie z ustaleniami umowy

 • podatki - zwykle nabycie działki obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Zawrzyj umowę. 

W przypadku 'zakupu' działki od innego działkowca: 
 

 • Przygotuj umowę przeniesienia prawa do działki w trzech egzemplarzach. > wzór umowy docx, wzór umowy pdf
   

 • Udaj się wraz ze zbywcą działki do notariusza i w jego obecności złóż podpisy na umowie. 
   

 • Złóż do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (+załącz ww. umowę). Wniosek można złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej. > wzór wniosku docx, wzór wniosku pdf
   

 • Poczekaj na decyzję zarządu ROD. Decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarząd ROD podejmuje w formie uchwały w przeciągu 2 miesięcy.
  Odmowa może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W jej przypadku każda ze stron umowy może wystąpić do sądu z powództwem o uznanie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki za bezzasadne. Oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, powinno zostać przesłane obu stronom umowy. 

   

 • Z dniem zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, nabywca uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, a traci je dotychczasowy działkowiec (lub działkowcy - małżonkowie). 

 

W przypadku nabycia działki bezpośrednio od ROD: 

 

 • Zarząd ROD zawiera umowę dzierżawy działkowej z pełnoletnią osobą fizyczną.
  wzór wniosku 
  wzór umowy 

   

 • Umowa podpisywana jest w formie zwykłej pisemnej. Oznacza to, że nie jest wymagane udawanie się w tej sprawie do notariusza. 
   

 • Z dniem podpisania umowy dzierżawy działkowej, nabywca uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki. Nie jest zatem konieczne oczekiwanie na zatwierdzenie tej umowy przez zarząd ROD. Uchwała w sprawie podpisania umowy dzierżawy działkowej jest podejmowana przez zarząd ROD przed podpisaniem ww. umowy.

Znajdź dostępną działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym blisko swojego miejsca zamieszkania.

Informacje o dostępnych działkach uzyskasz:

 • na tablicach ogłoszeń w ROD

 • na stronie internetowej ROD

 • kontaktując się z zarządem konkretnego ROD > przejdź do danych kontaktowych

 • na portalach ogłoszeniowych w internecie lub w prasie

Krok IV

Krok II

Krok I

Prawo do użytkowania działki może nabyć pełnoletnia osoba fizyczna, która nie posiada tytułu prawnego do innej działki w Polsce.

 

Pamiętaj!

 

 • Działkowiec nie jest właścicielem działki (gruntu) . Korzysta z niej na podstawie konkretnego prawa - dzierżawy działkowej. Prawo to zostało skonstruowane wyłącznie na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych. Uprawnia do użytkowania gruntu w zakresie opisanym w ustawie o ROD z 2013 r. oraz w Regulaminie ROD. 

 • Chodź działkowiec nie jest właścicielem działki to na podstawie ustawy o ROD przysługuje mu prawo własności do wszelkich składników majątkowych znajdujących się na działce, a więc nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca.

Jak zostać działkowcem?

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com