Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

Nazwisko i imię użytkownika działki

Nazwa Twojego Rodzinnego Ogrodu Działkowego i miejscowość:

Twój e-mail:

1. Kto jest właścicielem gruntu na którym znajduje się działka?

2. Jakie cele ma realizować Rodzinny Ogród Działkowy w myśl ustawy o ROD z 2013 roku?

3. Co może powstać w miejsce ROD na którym działki mają charakter czysto rekreacyjny (sama trawa i parę iglaków)?

4. W jakich przypadkach zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej?

5. Czy na działce można mieszkać?

6. Jaka jest maksymalna dopuszczalna powierzchnia altany ogrodowej?

7. Odległość altany ogrodowej od granicy działki nie może być mniejsza niż:

1 m.

2 m.

3 m.

8. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

Prawda

Fałsz

9. Na co masz wpływ uczestnicząc w Walnym Zebraniu?

10. Co można zrobić z gałęziami po cięciu drzewek i innymi resztkami roślinnymi aby ograniczyć zjawisko przepełnienia kontenerów na odpady zielone? (te kontenery stanowią znaczną część opłaty za śmieci)

11. Wymień 3 gatunki krzewów lub drzew liściastych polecanych na działki i łatwych w uprawie:

12. Dlaczego żywotniki (thuje) na działce to nie jest najlepszy pomysł?

13. Kompostowanie odpadów organicznych na działce jest obowiązkowe

Prawda

Fałsz

14. Kim jest społeczny instruktor ogrodowy?

15. Co możesz zrobić dla dobra Twojego Rodzinnego Ogrodu Działkowego?

Czy chcesz otrzymywać na swój adres mailowy nasze cykliczne porady ogrodnicze?

Tak

Nie

Ankieta: w jakiej formie chciałbyś odbierać bezpłatne porady ogrodnicze?

Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.

Spotkania ze specjalistami na terenie ROD. Wykłady, pokazy, warsztaty.

Krótkie porady przesyłane raz w tygodniu na Twój adres email.

Drukowane broszury, ulotki.

Facebook

Filmy zamieszczane w serwisie YouTube

Strona internetowa Okręgu Podlaskiego

Plakaty na tablicach ogłoszeń w ROD.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Egzamin nowego działkowca

Aby zaliczyć egzamin należy udzielić poprawnych odpowiedzi na 12 z 15 pytań. Pamiętaj o podaniu poprawnego adresu email ponieważ na ten adres prześlemy informację o wyniku oraz skan zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                              Polski Związek Działkowców

     Menu

       OKRĘG PODLASKI