OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

03 września 2021

Jubileusz 40-lecia PZD w Okręgu Podlaskim

W dniu 3 września 2021 r. na terenie siedziby Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu PZD, prezes Andrzej Bojko omówił osiągnięcia Polskiego Związku Działkowców na terenie województwa Podlaskiego w okresie minionych 40 lat, podkreślając znaczenie wydarzeń z 1981 r. kiedy to powstały struktury PZD.

O zabranie głosu poprosił również działaczy, którzy mieli swój wkład w budowę związku: Olgę Ochrymiuk, Zbigniewa Hirsza, Marię Rozumiejew, Aleksandra Pugacewicza.

 

W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę na zasługi obecnego prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, którego działania pozwoliły na ochronę idei ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w takiej formie jaką znamy dzisiaj. Wspomniano również o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed związkiem oraz zmianie pokoleniowej jaka następuje w strukturach zarządzania ogrodami.  

 

Prowadzący uroczystość, członek Okręgowego Zarządu, Mirosław Zechman odczytał list od marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.


Marszałek przekazał w nim gratulacje z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia PZD. 
Z uznaniem wyraził się również o działalności Okręgu Podlaskiego pisząc:
“Cieszę się, że Okręg Podlaski należy do najbardziej aktywnych jednostek w Polskim Związku Działkowców. Doskonale świadczy o tym prężna Wasza działalność wyrażająca się podejmowaniem wielu ważnych dla lokalnych społeczności inicjatyw i przedsięwzięć.”

 

W kolejnej części wręczono certyfikaty nadane przez Krajową Radę PZD ogrodom, które są równolatkami PZD i również obchodzą w tym roku 40-ty jubileusz.

 

Trzech działaczy z rejonu białostockiego zostało wyróżnionych uroczystym aktem Krajowej Rady dla członków założycieli Polskiego Związku Działkowców: Aleksander Pugacewicz, Jan Frank, Janusz Szlęzak.

 

Wyróżnienia okolicznościowym dyplomem Krajowej Rady za wkład w tworzenie i rozwój Polskiego Związku Działkowców, za wieloletnie zaangażowanie i pracę dla dobra działkowców, ogrodów i Związku przyznano:
Oldze Ochrymiuk,

Stanisławowi Żałobińskiemu,

Bogdanowi Wiktorko,

Lucynie Zajkowskiej,

Zbigniewowi Hirsz,

Pelagii Olkowskiej,

Januszowi Szlęzak,

Stanisławowi Danilewicz,

Irenie Wróbel,

Piotrowi Artysiewicz,

Feliksowi Karpińskiemu,

Dionizemu Kołeckiemu,

Irenie Bobowskiej,

Aleksandrowi Pugacewicz,

Witoldowi Rozumiejew,

Marii Rozumiejew,

Kazimierzowi Czauż,

Mieczysławowi Gołębiewskiemu,

Antoniemu Buraczewskiemu,

Janowi Grabowskiemu,

Aldonie Zalewskiej,

Zdzisławowi Grzybowskiemu,

Janowi Okuniewskiemu,

Ryszardowi Plińskiemu,

Lucynie Szpakowicz,

Stanisławowi Rojsza,

Henrykowi Madej,

Janowi Siemieniuk.

 

Następnie prezes, Andrzej Bojko wręczył odznaczenia.


Złotą odznakę zasłużonego działkowca otrzymał Wierzbicki Andrzej.


Srebrną odznaką zasłużonego działkowca wyróżnieni zostali:
Gliński Jan,

Karczewska Krystyna,

Ługowska Anna,

Kaczor Edyta,

Niczyporuk Andrzej,

Pentkowski Artur,

Szerenos Małgorzata,

Zajkowska Krystyna,

Puszko Wiesław,

Guzek Wiesław,

Jagielska Anna,

Wiśniewski Andrzej,

Wisłocka Elżbieta,

Wawrzeniuk Katarzyna,

Szałaj Adam,

Zechman Mirosław,

Szymańska Genowefa Agata,

Grotek Wiesław.


Odznakę za zasługi dla PZD otrzymali:
Gałaburda Aneta,

Grzechowiak Alicja,

Bagiński Czesław,

Okuniewski Jan,

Zalewska Aldona,

Roszkowski Zenon,

Gołaszewski Stanisław.

 

Po zakończeniu części oficjalnej podano posiłek. Zebrani mogli miło spędzić czas wspominając minione lata i tańcząc przy akompaniamencie zespołu “Rayders” 
 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com