OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

14 lutego 2022

Miasto wspomoże suwalskie ogrody

W czwartek 10 lutego 2022 roku w Suwałkach odbyło się spotkanie konsultacyjne Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Suwałki z przedstawicielami suwalskiego Ratusza.


Rozmowy dotyczyły inwestycji  ogrodowych oraz wznowienia kursowania linii autobusowych do rodzinnych ogrodów działkowych.


Karol Mączkowski z Wydziału Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Suwałkach poinformował, że po raz kolejny rodzinne ogrody działkowe w Suwałkach mogą otrzymać dofinansowanie. Do rozdysponowania jest kwota 100 tyś. zł. Wkrótce Prezydent Suwałk ogłosi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w Suwałkach. 


Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia w tym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 50 % nakładów na to przedsięwzięcie.


Inspektor Mączkowski  przedstawił ponadto tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych, realizowanych z puli środków miejskich.  Szczegółowo omówił w jaki sposób należy wypełnić wniosek oraz jakie załączniki do niego trzeba dołączyć.


Obecni na Sali prezesi ROD poinformowali, że będą składać wnioski  i ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji.


W drugiej części spotkania inspektor Sylwia Kowalczuk z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta przeprowadziła konsultacje na temat wznowienia  kursów komunikacji miejskiej linii Nr 22 do rodzinnych ogrodów działkowych położonych  przy ul. Wyszyńskiego, to jest: ROD im. Jaćwingów,  ROD „Malinka” i ROD „Borówka” oraz linii Nr 14 do ROD „Malwa” przy ul. Sianożęć, a także uruchomienia  nowej linii do ROD im. „Marii Konopnickiej” przy ul. Zastawie.
Dzięki tym posunięciom ułatwi się mieszkańcom Suwałk dojazd do ogrodów działkowych.


Uruchomienie nowej linii Nr 22 komunikacji miejskiej do ogródków działkowych położonych na północy Suwałk było możliwe dzięki wybudowaniu pętli autobusowej do nawrotów autobusów. Inwestycja wraz z budową zatoczek parkingowych, chodników, odwodnieniem oraz oświetleniem została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Poprawa stanu dróg pozwoliła też na wydłużenie trasy linii Nr 14 i dojazd do ROD „Malwa”.  


W okresie jesienno – zimowym komunikacja do ogrodów działkowych była  zawieszona.
Prezesi suwalskich ogrodów działkowych postulowali o wydłużenie trasy linii Nr 22, tak aby  rozpoczynała się przy ul. 1 Maja. Pozwoli to na dojazd do ogrodów działkowcom mieszkającym w centrum Miasta.


Uzgodniono, że kursy komunikacji miejskiej do ogródków działkowych zostaną wznowione od  kwietnia 2022 r. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Prezydent Miasta.

 

 

Autor:
Mirosław Hartung

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com