OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

04 lipca 2019

Narada Komisji Oświaty Ogrodniczej OZP PZD

27 czerwca w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się specjalna narada Instruktorów Krajowych i Okręgowych SSI.


Naradę rozpoczął prezes OZP Andrzej Bojko, podkreślił wagę zaplanowanych tematów: “Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnej rodziny” oraz projekt “Otwartego programu oświatowego” oraz rolę instruktorów ogrodowych w ich wdrażaniu. Do osiągnięcia założonych celów niezbędne jest zwiększenie ilości instruktorów i ich przeszkolenie.


Prowadzenie narady przekazano przewodniczącemu Komisji Oświaty Ogrodniczej panu Janowi Grabowskiemu. 


W pierwszym punkcie programu, pan Czesław Kryszkiewicz - wieloletni instruktor krajowy, szczegółowo omówił założenia “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, korzystając z bezpłatnej broszury wydanej dla instruktorów ogrodniczych w PZD ze środków KR PZD. 


Pan Czesław podkreślił jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z materiałów edukacyjnych udostępnianych przez KR tak aby jak najwięcej działkowców miało dostęp do tych praktycznych pomocy. Jednym ze sposobów może być wykorzystanie przez instruktorów ogrodowych, tablic informacyjnych w poszczególnych ROD. Omówiono też w jaki sposób wyżej wymieniony program łączy się z zapisami regulaminu oraz ustawy o ROD.


Prezes Andrzej Bojko przekazał zebranym najnowsze informacje na temat projektu “Otwartego programu oświatowego”, który był tematem obrad XXIX posiedzenia Krajowej Rady PZD.


Następnie odbyła się żywa dyskusja na temat sposobów realizacji omówionych programów w okręgu podlaskim.


W ROD im. Jaćwingów w Suwałkach działki typowo rekreacyjne stanowią jedynie 1-3% wszystkich działek. Prezes tego ogrodu, który jednocześnie jest instruktorem okręgowym - Paweł Podleśny - opowiedział w jaki sposób udaje się zachować charakter użytkowy działek. 


W czasie szkolenia nowych działkowców podkreśla się korzyści jakie wynikają z prowadzenia upraw ogrodniczych i sadowniczych - w ten sposób sugerując działkowcom jaki kierunek zagospodarowania działki warto obrać. Ponadto, już przy wydawaniu dokumentów w sprawie przekazania działki, prezes w osobistej rozmowie nakreśla główne założenia regulaminu ROD, min. obowiązek kompostowania odpadów organicznych. 


W ROD im. Jaćwingów w pełni wykorzystuje się również potencjał plakatów dostarczanych przez KR.


W dyskusji zwrócono uwagę na to, że wiele młodych, które zostają działkowcami chętnie zwraca się po porady i jest chłonnych wiedzy. Dlatego ważna jest otwartość ze strony instruktorów ogrodowych i gotowość do szkolenia.
Gość honorowy, który przez wiele lat wspierał Instruktorów SSI jako instruktor etatowy w OZP PZD, dr. Stanisław Dworakowski w inspirujący sposób zwrócił uwagę wszystkich na to jak ważna jest współpraca zarządów ROD z instruktorami - bo za każdym dużym sukcesem stoi praca zespołowa.


Następnie prezes Andrzej Bojko z panem Stanisławem Dworakowskim wręczyli dyplomy i upominki dla zasłużonych Instruktorów Krajowych i Okręgowych, którzy swoją wieloletnią pracą i oddaniem stanowią wzór dla kolejnych pokoleń instruktorów SSI.
 
Wyróżnienia otrzymali:

  • Kryszkiewicz Czesław - instruktor krajowy
  • Kołecki Dionizy - instruktor krajowy
  • Grabowski Jan - instruktor krajowy
  • Leończuk Michał - instruktor krajowy
  • Romanowski Jan - instruktor krajowy
  • Panasiuk Eugeniusz - instruktor krajowy
  • Gryka Bolesław - instruktor okręgowy
  • Madej Henryk - instruktor okręgowy
  • Paszkowski Stanisław - instruktor okręgowy

 
Powitaliśmy również nowego instruktora krajowego w naszym okręgu pana Henryka Przekopa, który został powołany stosowną uchwałą KR PZD.

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com