kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

W sobotę 18 września 2021 roku na terenie ROD „Malwa” w Suwałkach odbyła się narada
szkoleniowa instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.

Spotkaniu przewodniczył inż. architekt krajobrazu Filip Roman, instruktor ds. ogrodnictwa
Podlaskiego Okręgu PZD.


Zebrani wysłuchali prezentacji „Zdrowa gleba – zdrowe rośliny – zdrowi ludzie”, w ramach której
zostały poruszone między innymi następujące tematy: proces dostarczania i utraty składników
pokarmowych, efektywne techniki kompostowania, prawidłowe nawożenie gleby, ograniczenie
chorób roślin przez wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów, zdrowie drzew i krzewów
owocowych.


Prelegent stwierdził, że zmiana klimatu, brak śniegu i mrozu ma istotny wpływ na nasze ogrody i
wymusza pewne zmiany w sposobie prowadzenia działki.
W obecnych warunkach klimatycznych warto rozważyć zaniechanie przekopywania gleby na jesieni.
Tak naprawdę zabieg ten nie spełnia już swojej roli. Odsłonięta gleba, często pozostawiona w ostrą
skibę, traci duże ilości wody oraz emituje dwutlenek węgla do atmosfery w wyniku zamierania w niej
życia biologicznego.
Najlepszym rozwiązaniem jest rozłożenie warstwy prawie dojrzałego lub dojrzałego kompostu, który powoduje powstawanie próchnicy. Jest ona korzystna dla gleby, gdyż spulchnia ją, przepuszcza
więcej powietrza, a wchłonięta woda pozostaje w głębi.


Wykładowca omówił rolę mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy, preparaty i szczepionki
mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin.
Rośliny do wzrostu, rozwoju i wydania odpowiedniego plonu potrzebują składników pokarmowych
pobranych z gleby, w odpowiednich ilościach i proporcjach.
Dlatego też bardzo ważne jest wzbogacanie gleby w składniki odżywcze.
Podstawowym źródłem składników pokarmowych dla roślin są nawozy naturalne, organiczne, azot
wiązany biologicznie i składniki uwalniane z substancji mineralnej gleby.
Spośród nawozów naturalnych najlepszy jest kompost, powstający z pozostałości roślin z naszego
ogrodu.
Nawóz w postaci obornika można stosować co kilka lat i najlepiej jesienią, aby w pełni zdążył się
rozłożyć do wiosny. Obornik zawiera w sobie duże ilości azotu, fosforu i potasu i wiele innych
składników mineralnych niezbędnych dla roślin. Aby uzyskać odpowiednie efekty obornik na
głębokości kilkunastu centymetrów należy połączyć z ziemią.


Do uprawy roślin ogrodowych i balkonowych doskonale nadaje się biohumus – nawóz otrzymywany
dzięki hodowli dżdżownic kalifornijskich, które w specjalnych pojemnikach przerabiają odpadki
organiczne w taki sposób, że resztki można wykorzystać przy nawożeniu.

 

Ponadto zwrócono uwagę na temat metod pracy instruktorów z nowymi działkowcami.


Różnorodna tematyka szkolenia wzbudziła szerokie zainteresowanie i wywołała ożywioną dyskusję.
Zebrani podkreślali, że wykorzystanie w praktyce uzyskanej wiedzy będzie miało znaczący wpływ na
sposób zagospodarowania i modernizacji działek i ogrodów.

 


Autor: Mirosław Hartung

 

 

 

 

 

 

 

 

Narada Społecznej Służby Instruktorskiej w Suwałkach

21 września 2021

       NAJNOWSZE