OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

12 maja 2021

Narada szkoleniowa z prezesami ROD Okręgu Podlaskiego

W dniach 5 i 8 maja 2021 roku przeprowadzono naradę szkoleniową prezesów ROD w Okręgu Podlaskim, w której wzięły udział 43 osoby. Z powodu obowiązujących obostrzeń sanitarnych naradę przeprowadzono w trybie zdalnym. 

 

Prezesi mogli wybrać między dwoma terminami, dniem powszednim i sobotą. Dzięki temu ze szkolenia mogły skorzystać również osoby pracujące zawodowo co przełożyło się na wyższą frekwencję. 

 

Naradę otworzył i prowadził prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko. Przedstawił on główne tematy szkolenia oraz poinformował o uroczystych obchodach 40-lecia PZD. Następnie wyjaśnił aktualną sytuację związaną z tegoroczną kampanią walnych zebrań w dobie pandemii.

 

Główna księgowa, Bożena Jabłońska, wskazała na najczęstsze błędy formalne pojawiające się w dokumentacjach, przypomniała o pilnej potrzebie przekazywania sprawozdań finansowych oraz preliminarzy do biura Okręgu. Omówiła również kwestie obsługi finansowej ROD w OFK oraz odpowiedziała na związane z tym pytania. Prezes, Andrzej Bojko wskazał na konieczność stworzenia harmonogramu przekazywania prowadzenia księgowości do OFK przez ogrody, które jeszcze tego nie uczyniły w celu realizacji uchwały Krajowej Rady, która za ostateczny termin wyznaczyła koniec bieżącego roku. 

 

Główny temat narady, czyli organizację walnych zebrań sprawozdawczych omówiła inspektor ds terenowo prawnych Martyna Kuźmicka. Omówiła ona szczegółowo wytyczne przygotowane przez Jednostkę Krajową. Wskazała jakie przygotowania zarządy ROD powinny już realizować aby móc przeprowadzić walne zebrania w możliwie jak najszybszym terminie od decyzji o luzowaniu obostrzeń sanitarnych. Zakładając że w tym roku wciąż nie będzie można organizować spotkań powyżej 150 osób, dokładnie omówiła procedurę organizacji konferencji delegatów w większych ogrodach. 

Przytoczono również najczęściej popełniane błędy przy organizacji walnego zebrania. Szczególny nacisk kładąc przy tym na bezwzględną konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych RODO.

 

Inspektor ds inwestycji, Eugeniusz Smorszczewski omówił temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój ROD oraz problemy wyłaniające się z powodu panującego okresu pandemii. Przypomniał też o tym jak powinna wyglądać procedura przekazywania dokumentacji inwestycyjnej do okręgu, wskazując również na najczęściej pojawiające się niedociągnięcia.  

 

Instruktor ds ogrodnictwa, Filip Roman, przypomniał o głównych celach ustawowych określonych dla Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz zadaniach statutowych związanych z działalnością edukacyjną i społeczną. Omówił aktualną formę szkolenia podstawowego dla nowych działkowców oraz sposób kierowania na nie działkowców przez zarządy ROD. Wskazał również na pozostałe kierunki realizacji zadań oświatowych w okręgu w dobie pandemii oraz planowane przedsięwzięcia, w tym opracowanie szkolenia rozszerzonego dla nowych działkowców w oparciu o “Program oświatowy PZD”. Przypomniał też o roli Społecznej Służby Instruktorskiej oraz potrzebie dalszego jej rozwoju w celu realizacji programów “Bioróżnorodność w Rodzinnych Ogrodach Działkowych”, “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” oraz “Programu klimatycznego PZD”

Wskazano również na potrzebę obecności ROD w mediach oraz możliwości jej realizacji.

 

Prezes, Andrzej Bojko przypomniał o dalszej potrzebie wdrożenia programu DGCS PZD System, tak by 100% ogrodów mogło korzystać z potencjału cyfryzacji. 

 

Na koniec podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas i aktywny udział w naradzie szkoleniowej. Zapewnił również o gotowości Okręgowego Zarządu do udzielania pomocy zarządom ROD na każdym etapie organizacji tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych. 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com