OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

21 września 2023

Okręgowe Dni Działkowca 2023

W sobotę 9 września 2023 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyły się Okręgowe Dni Działkowca. 

Na zaproszenie prezesa OZP PZD, Andrzeja Bojko przybyli licznie prezesi ROD wraz z członkami zarządów, aktywni instruktorzy SSI oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Uroczystości rozpoczął okolicznościowym wystąpieniem prezes OZP PZD. Podsumował w nim kończący się sezon, dziękując przy tym za zaangażowanie we wspólne budowanie przyszłości ogrodów działkowych w województwie podlaskim. 

 

Medalem “Bene Meritus” wyróżniono Panią Zofię Chmielak, wiceprezes OZP PZD, prezes ROD Bratek w Stawiskach a także Panią Bożenę Piasecką, która przez 40 lat pracowała na stanowisku inspektora ds administracji oraz księgowej w biurze zamiejscowym w Suwałkach. 

 

Odznakę za “Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” przyznano:

 • Panu Mariuszowi Chrzanowskiemu, prezydentowi miasta Łomża;

 • Pani Katarzynie Bagan - Kurluta, radnej miasta Białystok;

 • Panu Jarosławowi Grodzkiemu - radnemu miasta Białystok;

 • Pani Barbarze Anteckiej - wiceprezes OZP PZD.
   

Srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” odznaczeni zostali:

 • Pani Iwona Bogusz, skarbnik ROD im. J. Słowackiego w Białymstoku;

 • Pan Jarosław Kostecki, prezes ROD “Uroczysko” w Wasilkowie

 

 

Specjalne dyplomy za zrealizowanie projektów w ramach programu “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” otrzymały zarządy ROD:

 • “Ekologiczny” w Białymstoku,

 • im. A. Mickiewicza w Białymstoku,

 • im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

 • “Uroczysko” w Wasilkowie,

 • “Relaks” w Białymstoku,

 • im. Obrońców Zambrowa w Zambrowie,

 • im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku w Wasilkowie,

 • “Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem,

 • “Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej,

 • “Grobla” w Łomży,

 • “Pieczurki” w Białymstoku,

 • im. Żwirki i Wigury w Białymstoku,

 • “Sosenka” w Łapach

 

 

W imieniu Prezydenta Miasta Białystok, Tadeusza Truskolaskiego, głos zabrał jego zastępca: Zbigniew Nikitorowicz. Podziękował on prezesowi OZP PZD, Andrzejowi Bojko oraz prezesom ogrodów za dobrą współpracę oraz zapewnił o dalszym wsparciu dla ROD ze strony Urzędu Miasta. Zapowiedział też rychłe zrealizowanie zobowiązań dotyczących odtworzenia ROD w związku z likwidacją części działek, które miały miejsce w ostatnich latach. 

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego wystąpił radny miasta Białystok: Henryk Dębowski. Odczytał on list Pana Marszałka skierowany do uczestników uroczystości oraz we własnym imieniu zapewnił o swoim zaangażowaniu w zabezpieczenie w budżecie miejskim odpowiednich środków na dotacje dla ROD w przyszłym roku. 

 

Głos zabrała również Pani Iwona Bogusz z ROD im. J. Słowackiego w Białymstoku, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w uratowanie ROD przed niekorzystnymi zapisami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Po zakończeniu oficjalnej części Okręgowych Dni Działkowców rozpoczęła się wspólna zabawa przy muzyce, która trwała do późnych godzin popołudniowych. 

 


Filip Roman

starszy instruktor ds ogrodniczych

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com