OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

19 października 2022

Podpisano pierwsze umowy z ARiMR na wsparcie finansowe podlaskich ogrodów działkowych.

W środę 19 października w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisano dwie pierwsze umowy na dofinansowanie ROD w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku otrzyma 100 000 zł na realizację inwestycji polegającej na budowie nowego ogrodzenia okalającego teren ROD dotychczas nie zagospodarowany. Na obszarze, który obecnie użytkowany jest jako "dziki" parking powstanie łąka kwietna z zainstalowanymi na niej tablicami edukacyjnymi i hotelami dla owadów. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia krzewów, których owoce będą stanowiły bazę pokarmową dla ptaków w okresie zimowym. Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności terenów miejskich i poprawa jakości zielonej infrastruktury. 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury w Białymstoku otrzyma 99 500 zł na realizację projektu który obejmuje budowę latarni solarnych na terenie ogólnym ROD. Zostanie zakupiony również profesjonalny rębak do rozdrabniania gałęzi co zmniejszy objętość odpadów zielonych wytwarzanych przez ROD. Na terenie ogólnym które często jest wykorzystywane jako miejsce spotkań dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli powstanie łąka kwietna z tablicami edukacyjnymi i hotelami dla owadów. Dzięki temu zwiększy się zakres usług ekosystemowych ogrodu. 

 

 

Uroczyste podpisanie umów odbyło się z udziałem p. o. dyrektora POR ARiMR Katarzyny Roszkowskiej, zastępcy dyrektora POR ARiMR Tomasza Krukowskiego oraz pracowników POR ARiMR, którzy swoim wysiłkiem przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia całego postępowania konkursowego.

Z ramienia Polskiego Związku Działkowców obecni byli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podlaskiego: prezes Andrzej Bojko oraz sekretarz Czesław Bagiński,

przedstawiciele ROD im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: sekretarz ROD Janina Kotłowska, prezes ROD Jan Gliński,

przedstawiciele ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku: skarbnik Bogusława Chociej, prezes Krzysztof Sołowiej. 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com