OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Opłaty za użytkowanie działki:

Opłata ogrodowa:   0,75 zł / m2 działki + 6,00 zł składka członkowska PZD

Wpisowe dla nowo przyjętych działkowców: 400,00 zł - jednorazowo przy nabyciu działki

Opłata inwestycyjna: 800,00 zł - jednorazowo przy nabyciu działki

Opłaty należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na konto:
Nr rachunku bankowego BS w Suwałkach: 34 9359 0002 0000 1704 2003 0001

Nr rachunku Funduszu Rozwoju: 03  9359  0002  0000  1704   2000  0101

Ogrodowi Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej:

 

Mirosław Hartung - działka 206

Wiesław Domalewski - działka 18

Danuta Brzezińska - działka 41

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Borówka" w Suwałkach:

 

Marianna Czupryńska - przewodniczący

Dorota Chołodowska - zastępca przewodniczącego

Wiktoria Protasiewicz - sekretarz

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Borówka" w Suwałkach:

 

Mirosław Hartung - prezes

Wiesław Domalewski - wiceprezes

Dominik Sójka - skarbnik

Mirosław Szczesny - sekretarz

Wojciech Samotyha - członek zarządu

Dane ROD:

KRS: 0000293886, NIP: 844 – 19 -00 – 926, REGON: 0701591539277

Adres do korespondencji:

ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

tel. 606 806 006  

e-mail: rodborowkasuwalki@pzd.pl

ROD "Borówka"

Suwałki

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com