OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

07 lutego 2024

Szkolenie dla Zarządów ROD i Zespołu do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w 2024 r.

W czwartek 1 lutego 2024 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla Zarządów ROD oraz osób wchodzących w skład Zespołu do Obsługi WZ Sprawozdawczo - Wyborczych w bieżącym roku.

 

Rozpoczął je prezes Okręgowego Zarządu, Andrzej Bojko. Poinformował obecnych o konieczności aktywnego zaangażowania się w obronę interesów ROD w kontekście niekorzystnych dla PZD zapisów w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sporządzania planów ogólnych gmin. Ważne jest wyrażenie w jak największej skali poparcia dla Stanowiska Krajowego Zarządu PZD oraz postulatów podnoszonych przez środowisko działkowców, ponieważ tylko wtedy możemy liczyć na zmianę stanowiska strony rządowej. 

W Okręgu Podlaskim swoje oficjalne stanowiska w sprawie niekorzystnych dla ROD przepisów skierowało do Ministra Rozwoju i Technologii 11 Zarządów ROD, Okręgowa Rada Podlaska PZD, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD oraz Kolegium Prezesów ROD w Suwałkach. Odbyły się również trzy spotkania z posłami oraz przedstawicielami samorządu w celu przedstawienia argumentów działkowców. 

 

Prezes OZP PZD, Andrzej Bojko przedstawił następnie najczęściej pojawiające się błędy przy przeprowadzaniu Walnych Zebrań. W dalszej części, inspektor ds terenowo- prawnych Martyna Kuźmicka omówiła szczegółowo wytyczne oraz wzory dokumentów do przeprowadzenia WZ Sprawozdawczo - Wyborczych w 2024 roku. Udzieliła również wyczerpujących wyjaśnień na licznie zadawane pytania. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia kosztów ponoszonych przez ROD na usługi Poczty Polskiej w związku z wysyłką zaproszeń na WZ. 

 

Następnie inspektor ds inwestycji, Leszek Szekalski omówił Uchwałę Krajowej Rady PZD z 15 grudnia 2023r.  w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów. Jednym z ważnych zapisów jest zakaz dzielenia zadania na odrębne części w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości aby uniknąć procedur wyboru wykonawcy. Podniesiono progi graniczne w zakresie wysokości kwot od których zależny jest wybór wykonawcy. Zatem gdy wartość zadania nie przekracza 75 000 zł wybór wykonawcy następuje w trybie zapytania ofertowego. Jeżeli natomiast przekracza wspomnianą kwotę, wtedy wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu. Bez zmian pozostała kwota na poziomie 15 000 zł kiedy inwestor dokonuje wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem należytej staranności, gospodarności i efektywności. 

 

W ostatnim punkcie szkolenia, starszy instruktor ds ogrodniczych Filip Roman wyjaśnił jak ważne dla dobrego funkcjonowania ROD i integracji nowych użytkowników działek ze społecznością działkowców jest terminowe przekazywanie do biura OZP PZD wykazu nowych działkowców i należnej części podwyższonej opłaty ogrodowej “wpisowego”. Tylko wtedy możliwe jest sprawne zamówienie prenumeraty miesięcznika “działkowiec”, który jest przewodnikiem dla nowych działkowców w pierwszym roku prowadzenia upraw. Miesięcznik ten to nie tylko porady ogrodnicze ale też wiadomości na temat bieżących spraw, którymi żyje związek i zagadnienia prawne związane z użytkowaniem działki. 

Zaprezentowano uczestnikom szkolenia nową zakładkę na stronie internetowej okręgu “DLA ZARZĄDÓW ROD > OŚWIATA”, w której to zostały zamieszczone wszystkie informacje potrzebne dla prezesów, członków Zarządów ROD oraz instruktorów SSI do realizacji zadań oświatowych w ROD.

 

W bieżącym tygodniu, podobny program szkolenia realizowany jest również na naradzie z Zarządami ROD w Łomży i Suwałkach.

 


starszy instruktor ds ogrodniczych Filip Roman

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com