OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

24 czerwca 2024

Szkolenie nowych Zarządów ROD w Białymstoku

W środę 19 czerwca 2024 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyło się szkolenie dla nowych Zarządów ROD z miasta Białystok oraz sąsiednich gmin. 

 

Na wstępie, prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko omówił najważniejsze tematy dotyczące aktualnej sytuacji w Związku min. kampanię społeczną prowadzoną w związku z opracowywanymi przez gminy planami ogólnymi. Ważnym tematem jest również konieczność podjęcia działań przez Zarządy ROD w celu zwiększenia nadzoru nad segregowaniem odpadów przez działkowców, ponieważ miasto Białystok zobowiązane jest do ograniczenia objętości odpadów niesegregowanych. 

 

Inspektor ds administracyjnych, Adriana Radziewicz omówiła kwestie stosowania instrukcji kancelaryjnej w ROD, aktualizacji programu DGCS-PZD System, zasady czerpania korzyści z majątku PZD w tym użyczenia pomieszczeń domu działkowca w ROD. Wyjaśniła również tryb przyznawania odznaczeń związkowych dla zasłużonych działkowców.

 

Następnie główna specjalistka ds. terenowo prawnych, Martyna Kuźmicka omówiła szczegółowe kwestię nabywania i przenoszenia praw do działki w ROD, prawidłowego sporządzania i podejmowania uchwał Zarządu ROD, oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Inspektor ds inwestycji Leszek Szekalski szczegółowo omówił zasady przeprowadzania inwestycji i remontów w ROD, budowy siedzib zarządów na terenie ROD, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz kwestię gospodarki odpadami w ROD.

 

Główna księgowa OZP PZD, Bożena Jabłońska odniosła się  merytorycznie do   następujących  tematów:

1. Uchwała   dotycząca  osób  uprawnionych  do  dysponowania  środkami  finansowymi  ROD;

2.  Gospodarka  kasowa;

3.  Płatność kartą płatniczą;

4.  Umowa zlecenie a  umowa o  dzieło;

5. Inwentaryzacja;

6. Współpraca pomiędzy Zarządami ROD a Ośrodkiem Finansowo - Księgowym.

 

Starszy instruktor ds ogrodniczych, Filip Roman przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zasad realizacji zadań oświatowych przez Zarządy ROD. Szczególny nacisk położył na konieczność terminowego przekazywania “Wykazów nowych działkowców” wraz z częścią podwyższonej opłaty ogrodowej co umożliwi jak najszybsze zaopatrywanie nowych użytkowników działek w prenumeratę miesięcznika “działkowiec”. 

 

Objaśnił też w jaki sposób Zarządy ROD mogą realizować zadania oświatowe wykorzystując Fundusz Oświatowy. Omówił rolę i sposób powoływania Społecznych Instruktorów Ogrodowych.

 

Na koniec wskazał jak motywować działkowców do udziału w obowiązkowym szkoleniu dla nowych użytkowników działek. 

 


starszy instruktor ds ogrodniczych Filip Roman    

 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com