OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

24 czerwca 2024

Szkolenie wyjazdowe nowych Zarządów ROD w Łomży

We czwartek 20 czerwca 2024 roku w świeżo wyremontowanej siedzibie Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w Łomży odbyło się szkolenie dla nowych Zarządów ROD z rejonu Zambrowa i Łomży.

 

Na wstępie, prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko omówił najważniejsze tematy dotyczące aktualnej sytuacji w Związku min. kampanię społeczną prowadzoną w związku z opracowywanymi przez gminy planami ogólnymi. Omówił również kwestie dyscypliny w przestrzeganiu przepisów finansowych, ścisłej współpracy z Ośrodkiem Finansowo - Księgowym oraz korzystania z programu DGCS-PZD System.

 

Inspektor ds inwestycji Leszek Szekalski szczegółowo omówił zasady przeprowadzania inwestycji i remontów w ROD, budowy siedzib zarządów na terenie ROD, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz kwestię gospodarki odpadami w ROD.

 

Następnie główna specjalistka ds. terenowo prawnych, Martyna Kuźmicka omówiła szczegółowe kwestię nabywania i przenoszenia praw do działki w ROD, prawidłowego sporządzania i podejmowania uchwał Zarządu ROD, oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Starszy instruktor ds ogrodniczych, Filip Roman przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zasad realizacji zadań oświatowych przez Zarządy ROD. Szczególny nacisk położył na konieczność terminowego przekazywania “Wykazów nowych działkowców” wraz z częścią podwyższonej opłaty ogrodowej co umożliwi jak najszybsze zaopatrywanie nowych użytkowników działek w prenumeratę miesięcznika “działkowiec”. 

 

Objaśnił też w jaki sposób Zarządy ROD mogą realizować zadania oświatowe wykorzystując Fundusz Oświatowy. Omówił rolę i sposób powoływania Społecznych Instruktorów Ogrodowych.

 

Na koniec wskazał jak motywować działkowców do udziału w obowiązkowym szkoleniu dla nowych użytkowników działek. 

 

 


starszy instruktor ds ogrodniczych Filip Roman 

 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com