OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

17 czerwca 2024

Szkolenie wyjazdowe nowych Zarządów ROD w Suwałkach

W poniedziałek 17 czerwca 2024 roku w siedzibie Zarządu ROD im. Jaćwingów w Suwałkach odbyło się szkolenie dla nowych Zarządów ROD z rejonu Suwalskiego.

 

Na wstępie, prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko omówił najważniejsze tematy dotyczące aktualnej sytuacji w Związku min. kampanię społeczną prowadzoną w związku z opracowywanymi przez gminy planami ogólnymi. 

 

Następnie główna specjalistka ds. terenowo prawnych, Martyna Kuźmicka omówiła szczegółowe kwestię nabywania i przenoszenia praw do działki w ROD, prawidłowego sporządzania i podejmowania uchwał Zarządu ROD, oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Starszy instruktor ds ogrodniczych, Filip Roman przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zasad realizacji zadań oświatowych przez Zarządy ROD. Szczególny nacisk położył na konieczność terminowego przekazywania “Wykazów nowych działkowców” wraz z częścią podwyższonej opłaty ogrodowej co umożliwi jak najszybsze zaopatrywanie nowych użytkowników działek w prenumeratę miesięcznika “działkowiec”. 

Objaśnił też w jaki sposób Zarządy ROD mogą realizować zadania oświatowe wykorzystując Fundusz Oświatowy. Omówił rolę i sposób powoływania Społecznych Instruktorów Ogrodowych.

Na koniec wskazał jak motywować działkowców do udziału w obowiązkowym szkoleniu dla nowych użytkowników działek. 

 

Następnie inspektor ds administracyjnych, Adriana Radziewicz omówiła kwestie stosowania instrukcji kancelaryjnej w ROD, aktualizacji programu DGCS-PZD System, zasady czerpania korzyści z majątku PZD w tym użyczenia pomieszczeń domu działkowca w ROD. Wyjaśniła również tryb przyznawania odznaczeń związkowych dla zasłużonych działkowców.

 

Główna księgowa OZP PZD, Bożena Jabłońska odniosła się  merytorycznie

do   następujących  tematów:

1. Uchwała   dotycząca  osób  uprawnionych  do  dysponowania  środkami  finansowymi  ROD;

2.  Gospodarka  kasowa;

3.  Płatność kartą płatniczą;

4.  Umowa zlecenie a  umowa o  dzieło;

5. Inwentaryzacja.

Uczestnicy  szkolenia zadawali pytania  na  które zostały  udzielone odpowiedzi.

Omówiono również  temat  ścisłej   współpracy  pomiędzy  Zarządami  ROD rejonu  Suwalskiego   a   Ośrodkiem  Finansowo – Księgowym   w   Suwałkach.

 

Inspektor ds inwestycji Leszek Szekalski szczegółowo omówił zasady przeprowadzania inwestycji i remontów w ROD, budowy siedzib zarządów na terenie ROD, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz kwestię gospodarki odpadami w ROD.

 


starszy instruktor ds ogrodniczych Filip Roman

 

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com