OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

01 lutego 2022

Uroczyste wręczenie medali 40-lecia PZD Bene-meritus.

W dniu 27 stycznia w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskie PZD odbyło się uroczyste wręczenie medali Bene-meritus ufundowanych z okazji 40 Jubileuszu Polskiego Związku Działkowców. 

Wyróżnione medalem zostały osoby zasłużone dla funkcjonowania Okręgu Podlaskiego PZD w ostatnich dekadach. Są to:

 

 • Stanisław Żałobiński - Działkowiec od 1976 r. w ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku. Od 2006 r. do dnia dzisiejszego nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa ROD. Przyczynił się do wyposażenia ogrodu w pełną infrastrukturę. Ogród 3-krotnie zajmował I miejsce w konkursie krajowym „ROD Roku”, a tym samym uzyskał puchar przechodni Prezesa PZD na stałe. Ponadto St. Żałobiński pełni obecnie odpowiedzialne funkcje w Okręgu – jako I Wiceprezes OZP oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
   

 • Czesław Bagiński - Członek PZD od 2011 r. Sprawnie zarządza dużym ogrodem, jako prezes ROD “Sady Antoniukowskie” w Białymstoku. Doprowadził do modernizacji infrastruktury: przebudowy wodociągu, modernizacji sieci energetycznej, remontu świetlicy ogrodowej. Wyposażył ogród w siłownię i plac zabaw dla dzieci. Od roku 2013 wchodzi w skład Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Od 2015 r. do dzisiaj pełni funkcję sekretarza OZP PZD.
   

 • Paweł Witold Podleśny - Jako prezes ROD im. Jaćwingów w Suwałkach angażuje się w działalność inwestycyjną na rzecz ogrodu. Dzięki jego zaangażowaniu, ze środków Funduszu Obywatelskiego, powstała droga wraz z oświetleniem i ścieżka rowerowa do ogrodu. Ponadto z jego inicjatywy doprowadzono komunikację miejską do trzech ogrodów: Jaćwingów, „Malinka” i „Borówka” poprzez utworzenie pętli autobusowej. Aktywnie pracuje na rzecz działkowców jako społeczny instruktor okręgowy, udzielając fachowych porad i organizując szkolenia i pokazy cięcia. Obecnie również członek OZP PZD.
   

 • Barbara Antecka - członek OZP PZD, prezes ROD “Obrońców Zambrowa” w Zambrowie
   

 • Wiesław Kobyliński - Radca prawny w Wojewódzkim Zarządzie PZD w Białymstoku od 1981 r., obecnie w Okręgowym Zarządzie Podlaskim PZD.
   

 • Czesław Dzienis - Działkowiec od 1990 r. Zawsze aktywny w działaniu na rzecz ogrodu i Związku. Do 2001 r. pełnił funkcję członka Komisji Rozjemczej ROD „Pietrasze” w Wasilkowie. Następnie od 2001 r. działa jako Prezes ROD „Pietrasze”. W 2010 roku odznaczny srebrną odznaką a w 2013 roku złotą odznaką "Zasłużony Działkowiec". Wykazuje duże zaangażowanie w pracę na rzecz ogrodu. Przekształcił ogród w piękną oazę zieleni, doprowadził do powstania funkcjonalnego domu działkowca, który służy jako siedziba Zarządu i miejsce spotkań działkowców. Zawsze lojalnie wspierał działania Związku w walce o suwerenny byt i harmonijny rozwój.
   

 • Irena Kwaczeniuk - działkowiec od 1989 r. Społeczna Instruktor Ogrodowy od 1997 r. W latach 1999 - 2019 pełniła funkcję prezes ROD “Dojlidy” w Białymstoku.
   

 • Zbigniew Jerzy Hirsz - Działkowiec od 1983 r. Założyciel POD „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej. Prezes tego ogrodu od 1988 r. do dnia dzisiejszego. Ogród „Zalesiany” kilkakrotnie był laureatem konkursów okręgowych i krajowych, ale uwieńczeniem był zdobyty w roku 1999 tytuł „Najpiękniejszego Ogrodu Działkowego w Polsce. Ogród gościł wówczas delegację przedstawicieli działkowców z całej Europy. W przeciągu kilku kadencji Zbigniew Hirsz pełnił funkcję członka Okręgowego Zarządu PZD oraz Prezydium Okręgowego Zarządu. Ponadto wchodził w skład różnych komisji problemowych w Okręgu. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w roku 2002 r.
   

 • Bogdan Adamski - Członek PZD od 1994 r. Od początku aktywnie uczestniczył w życiu ogrodu im. E. Plater w Wasilkowie. W 1996 roku zaczął pełnić funkcję Wiceprezesa ROD, od 2013 roku jest Prezesem Zarządu ROD do dnia dzisiejszego. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu ogród zamienił się w piękną oazę zieleni. Ponadto aktywnie angażował się w akcję zbierania podpisów w obronie ustawy o ROD. Postawa Pana Adamskiego została nagrodzona przez władze Okręgu w postaci odznaczeń związkowych od brązowej do złotej odznaki „Zasłużony Działkowiec”
   

 • Jan Grabowski - Działkowiec od 1980 r. Od 1981 r. jest społecznym instruktorem ogrodnictwa w ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku, a od 2000 r. instruktorem krajowym.. Działał aktywnie jako Przewodniczący Komisji Oświatowej OZP PZD oraz komisji problemowych m.in. Komisji Konkursowej Od 2006 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD, natomiast w Okręgu był  członkiem Prezydium OZP, potem Okręgowego Zarządu Podlaskiego i Okręgowej Rady Podlaskiej PZD do 2019 r.
   

 • Antoni Buraczewski - Działkowiec od 1981 r. Od 1998 do dziś nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa ROD im. Z. Berlinga w Białymstoku. Członek Okręgowego Zarządu PZD w latach 2006 – 2015. Brał aktywny udział w pracach komisji problemowych Okręgu m.in. Komisji Inwestycyjnej w okresie budowy Okręgowego Domu Działkowca. Zasłużony dla PZD w akcji zbierania podpisów poparcia dla projektu Ustawy o ROD z 2013 r.
   

 • Dionizy Kołecki - Działkowiec od 1973 r. Pełni funkcję instruktora ogrodowego w ROD im. M. Kopernika w Białymstoku oraz funkcję instruktora krajowego. Jako instruktor SSI pełnił cotygodniowe dyżury w biurze OZP, gdzie udzielał porad telefonicznych działkowcom z ROD w Okręgu Podlaskim i nie tylko. Znany jest z ogromnej wiedzy w zakresie ogrodnictwa działkowego, a szczególnie roślin ozdobnych. Prowadził prelekcje na temat roślin ozdobnych na szkoleniach początkujących działkowców. Jako członek Komisji Oświatowej aktywnie uczestniczył w przeglądach w ramach konkursów organizowanych przez OZP. Aranżował i wykonywał wystawy kwiatowe na Okręgowych Dniach Działkowca.
   

 • Jan Okuniewski - Działkowiec od 1983 r. Od 2010 r. do dziś pełni funkcję Prezesa ROD „Zielone Wzgórze” w Siemiatyczach. Sprawnie zarządza ogrodem. Od roku 2013 wchodzi w skład Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. W trudnych latach dla PZD można było liczyć na jego poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego, np. w kwestii zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o ROD.
   

 • Łucja Augustynowicz - pracuje w Okręgu od 1997 r. Rzetelnie pełni swoje obowiązki na rzecz ogrodów i PZD. W latach, kiedy nie było jeszcze Ośrodk Finansowo Księgowego, a księgowość nie była skomputeryzowana, wiązało się to z niezwykle częstymi kontaktami z księgowymi ogrodów celem udzielania im fachowego instruktażu. Szczególnie podkreślić należy ogromny wkład dodatkowej pracy przy rozliczaniu budowy Okręgowego Domu Działkowca w latach 2010 – 2012. Ponadto praca w Okręgu wymaga często dużego społecznego zaangażowania, natomiast Pani Łucja zawsze chętnie się angażowała się w tego typu działania.
   

 • Galina Olszewska - pracuje w biurze Okręgu od 1999 r. na stanowisku inspektora ds. administracji. Praca wymaga ogromnego zaangażowania, gdyż łączy w sobie różne zadania, a przy tym wymaga zdolności koordynacji pracy całego biura, obsługi Okręgowej Komisji Rewizyjnej, komisji problemowych, organizacji zebrań i narad kadry organów okręgowych i ogrodowych, prowadzenia wszelkich rejestrów, gospodarki magazynowej, kasowej, sprzedaży i promocji literatury związkowej, gospodarki zaopatrzeniowej i wiele innych zadań. Ponadto aktywnie uczestniczy we wszelkich społecznych inicjatywach np. organizacji Okręgowych Dni Działkowca czy jubileuszy Związku.
   

 • Józef Demiańczuk - Członek PZD od 1979 r., a od 01.04.1981r. gospodarz ROD "Malwa" w Suwałkach, a od 2001 r. jest członkiem Zarządu ROD, a od 01.10.2008r. do chwili obecnej Prezes ROD Malwa w Suwałkach, członek Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Ponadto pełni rolę instruktora ogrodowego. Zaangażowany w prace na rzecz ROD i Związku. Szczególnie duże zasługi poniósł w działalności inwestycyjnej i remontowej ogrodu. Wyposażył ogród w sieć elektryczną, wybudował wiatę z zapleczem socjalno- administracyjnym, dokonał remontu sieci wodociągowej. Dzięki jego zaangażowaniu,ze środków Funduszu Obywatelskiego, powstała droga asfaltowa wraz z oświetleniem i ścieżka rowerowa do ogrodu. Ponadto z jego inicjatywy doprowadzono w okolice ogrodu komunikację miejską. Dobry organizator. W roku 2017 udostępnił teren ogrodu „Malwa” na organizację uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca i miał duży udział w sprawnym przebiegu uroczystości.
   

 • Antoni Jasiulewicz - członek PZD od 1975 r. do chwili obecnej, początkowo ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach, a obecnie V-ce Prezes w ROD "Górka" w Szypliszkach, członek Okręgowej Rady Podlaskiej, aktywny działacz na rzecz ROD i PZD. Jako członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej dokonywał kontroli działalności ROD i udzielał instruktażu celem prawidłowego zarządzania ogrodem. W przeciągu dwóch kadencji wchodził w skład Okręgowej Komisji Inwestycyjnej, przez co przyczynił się do rozwoju infrastruktury w ROD Okręgu Podlaskiego.
   

 • Stanisław Paszkowski - Działkowiec od 1978 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD „Malwa” w Suwałkach, następnie członkiem Przez szereg kadencji wchodził w skład Okręgowego Zarządu oraz Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Stanisław Paszkowski członek PZD od 1979 r. Zarządu ROD "Malwa" w Suwałkach. W strukturach OZP PZD - od 1999 r. był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przez 4 kadencje był członkiem Okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku oraz 2 kadencje członkiem Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. Aktywny działacz w obronie PZD, nadal udziela się w pracach na rzecz ROD i Związku, prowadzi stronę internetową Biura Zamiejscowego OZP PZD w Suwałkach.
   

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com