Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

W dniach 17.11.2022 i 22.11.2022 w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku odbyły się warsztaty pt. „Zatrucia owadów zapylających” zorganizowane przez Fundację Allelon, w ramach zadania publicznego finansowanego przez Województwo Podlaskie: rodzaj zadania publicznego: ,,Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. 


Uczestników warsztatów powitała Prezes Fundacji prof. dr hab. Bożena Łozowicka, wskazując na ważny problem związany z niewłaściwą ochrona roślin i zatruciami owadów zapylających. Przekazała Ona uczestnikom zestaw materiałów startowych, w tym broszurę informacyjną, która zawierała: 1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia. 2. Sposób pobierania próbek padłych pszczół. 3. Sposób pobierania próbek materiału roślinnego i gleby 4. Sposób zabezpieczania oraz przekazania próbki do laboratorium. 5. Bazę adresów laboratoriów, które wykonują analizy toksykologiczne. 6. Przygotowanie ekspertyzy przez biegłego sądowego.


Warsztaty poprowadziła dr Izabela Hrynko, specjalista z zakresu zatruć pszczół środkami ochrony roślin, pracownik Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Głównym celem warsztatów było poszerzenie i nabycie wśród uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej z przypadkami zatruć pszczół. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. że chemiczna ochrona roślin przy niewłaściwym zastosowaniu może powodować zagrożenie dla zdrowia pszczół. Podczas spotkania omówiono przykładowe opinie, które dotyczyły celowego lub niezamierzonego zatrucia pszczół z powodu oprysków pól, sadów i działek. Uczestnicy warsztatów pozyskali wiedzę jak zabezpieczyć i przekazać próbki (pszczół, roślin i gleby) do specjalistycznego laboratorium.


W drugiej części warsztatów prelekcję pt. „Zatrucia owadów zapylających - Allelopatia” wygłosiła Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka.  Dzięki temu wykładowi uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jakie są możliwości uprawy bez chemii, poznali tym samym sposoby zwiększenia bezpieczeństwa owadów zapylających.

 

 

Tekst: Izabela Hrynko

Fot. Filip Roman

 

 

Warsztaty "Zatrucia owadów zapylających"

28 listopada 2022

Strona główna

Z życia Okręgu

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                              Polski Związek Działkowców

     Menu

       OKRĘG PODLASKI