OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

17 października 2019

Wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

15 października specjaliści d.s. edukacji i promocji, Ewa Tołcz oraz Sławomir Andryszewski ze spółki LECH, zajmującej się utylizacją odpadów z gminy Białystok, zorganizowali wycieczkę dla prezesów ROD z rejonu Białostockiego. 


Udział wzięli również prezes OZP PZD Andrzej Bojko, instruktor ds. ogrodnictwa oraz instruktorzy SSI. 


Uczestnicy zostali oprowadzeni po nowoczesnej sortowni odpadów surowcowych, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów),  instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów). 


Dzięki tej inicjatywie lepiej zrozumieliśmy jak ważne jest odpowiednie segregowanie odpadów, które wrzucamy do kontenerów. Dostrzegliśmy również konieczność edukowania działkowców w zakresie utylizacji odpadów zielonych. Niestety wiele osób wrzuca odpady przeznaczone do kompostowania w foliowych workach, których nie da się w pełni odseparować w procesie przetwarzania i kompostowania. 


Każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym otoczeniu przez wyeliminowanie z użycia foliowych toreb i reklamówek oraz sumienną segregację odpadów - tak aby mogły być one ponownie wykorzystane a nie zalegały na potężnych hałdach pod naszym miastem.


W ramach działania Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD będziemy promować te cele wśród społeczności działkowców.

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com