OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Burmistrz Choroszczy poinformował o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Choroszcz

01 lipca 2024

Okręg Podlaski PZD informuje, że ogłoszeniem z dn. 18 czerwca 2024 r., Burmistrz Choroszczy poinformował o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Choroszcz. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym linkiem:

 

https://bip.choroszcz.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-choroszcz.html

 

Przypominamy, że plan ogólny jest dokumentem, który zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu ogólnego do dnia 15 września 2024 r. Jako dopuszczalną formę składania wniosków przewidziano formę pisemną (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna).

           

UWAGA – wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 13 listopada 2023 r.!

 

Okręg Podlaski przypomina, że Jednostka Krajowa sporządziła przykładowo wypełnione wzory wniosków dla zarządów ROD. Okręg Podlaski przekaże w najbliższym czasie zarządowi ROD gotowe do podpisania przez ten organ wnioski do planu ogólnego, jak również gotowe do podpisu wnioski, które będą mogli składać poszczególni działkowcy.

 

Na terenie gminy Choroszcz znajduje się jeden rodzinny ogród działkowy – ROD „Relaks” w Choroszczy.

 

Okręg Podlaski PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podjęcie działań związanych z rozpoczętą procedurą planistyczną, a zarząd ROD „Relaks” do bieżącego przekazania aktualnych informacji w tej sprawie wszystkim działkowcom.

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com