Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

Po podjęciu 27.04.2020 r. Uchwały nr XXIV/362/20 przez Radę Miasta Białystok w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, powstały warunki do złożenia wniosków. ROD  zostały o tym fakcie poinformowane, a termin składania wniosków w 2020 r. określono - ze względu na  tak późno podjętą uchwałę - na 30.06.2020 r. Kolegium Prezesów, z przygotowanych i złożonych wcześniej  wniosków, wytypowało 5 ogrodów najbardziej zaawansowanych w przygotowaniach do realizacji inwestycji. Wnioski zostały złożone, a w dniach 21 i 29 lipca 2020 r. podpisane zostały przygotowane przez Zarządy ROD umowy z Urzędem Miejskim w Białymstoku na udzielenie dotacji w wysokości dla n/w  ogrodów: 


ROD im.1 Maja - dotacja w wysokości 50.000 zł na  wymianę rozdzielnic energetycznych ogrodu;


ROD im. A. Mickiewicza - dotacja  w wysokości 100.000 zł na remont i modernizację  rowu;


ROD im. Piasta Kołodzieja - dotacja w wysokości 30.000 zł  na wymianę ogrodzenia    o długości 255 mb;


ROD Pieczurki - dotacja w wysokości 70.000 zł na remont i wymianę skrzynek energetycznych;


ROD im.27 Lipca - dotacja w wysokości 50.000 zł na budowę wewnętrznej drogi    dojazdowej.
 
W/w dotacje zostaną wypłacone po zakończeniu zadań, odbiorze i złożeniu rozliczenia  w terminach określonych w umowach, nie później jednak niż do 31 października 2020 r.
 
Eugeniusz Smorszczewski
inspektor ds. inwestycji      

 


 

05 sierpnia 2020

Dotacje dla białostockich ogrodów działkowych

Okręg Podlaski PZD

Strona główna

Wszystkie ogłoszenia

Najnowsze ogłoszenia

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                              Polski Związek Działkowców

     Menu

       OKRĘG PODLASKI