OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Dotacje dla białostockich ogrodów działkowych

05 sierpnia 2020

Po podjęciu 27.04.2020 r. Uchwały nr XXIV/362/20 przez Radę Miasta Białystok w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, powstały warunki do złożenia wniosków. ROD  zostały o tym fakcie poinformowane, a termin składania wniosków w 2020 r. określono - ze względu na  tak późno podjętą uchwałę - na 30.06.2020 r. Kolegium Prezesów, z przygotowanych i złożonych wcześniej  wniosków, wytypowało 5 ogrodów najbardziej zaawansowanych w przygotowaniach do realizacji inwestycji. Wnioski zostały złożone, a w dniach 21 i 29 lipca 2020 r. podpisane zostały przygotowane przez Zarządy ROD umowy z Urzędem Miejskim w Białymstoku na udzielenie dotacji w wysokości dla n/w  ogrodów: 


ROD im.1 Maja - dotacja w wysokości 50.000 zł na  wymianę rozdzielnic energetycznych ogrodu;


ROD im. A. Mickiewicza - dotacja  w wysokości 100.000 zł na remont i modernizację  rowu;


ROD im. Piasta Kołodzieja - dotacja w wysokości 30.000 zł  na wymianę ogrodzenia    o długości 255 mb;


ROD Pieczurki - dotacja w wysokości 70.000 zł na remont i wymianę skrzynek energetycznych;


ROD im.27 Lipca - dotacja w wysokości 50.000 zł na budowę wewnętrznej drogi    dojazdowej.
 
W/w dotacje zostaną wypłacone po zakończeniu zadań, odbiorze i złożeniu rozliczenia  w terminach określonych w umowach, nie później jednak niż do 31 października 2020 r.
 
Eugeniusz Smorszczewski
inspektor ds. inwestycji      

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com