OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Dotacje na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu - Białystok

19 stycznia 2022

Informacja Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej:

 

Uprzejmie informuję, iż w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Białegostoku na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest istnieje możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji na ten cel.

 

Uprawnionymi do składania wniosków są min. użytkownicy poszczególnych działek Ogrodów Działkowych i jednocześnie właściciele położonych na nich altan. Wniosek należy uzupełnić o dane dot. przedłożenia "Informacji o wyrobach zawierających azbest".

Przedmiotowe informacje przedkładają do Urzędu Marszałkowskiego osoby inne niż osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, w tym również Zarządy Ogrodów Działkowych, do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni.

 

Mając na względzie powyższe, przypominam o obowiązku przedłożenia "Informacji o wyrobach zawierających azbest" za rok 2021, do wyżej wskazanego Organu. W informacji należy uwzględnić altany pokryte eternitem, azbest zdemontowany, jak również inne obiektów na których znajdują się wyroby zawierające azbest położone na terenie ogrodu.

 

Wzór "Informacji o wyrobach zawierających azbest" dostępny jest m/in. na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl w zakładce: Praktycznie o azbeście / Wzory formularzy.

 

z up. Prezydenta Miasta

Janusz Bobik

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com