OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Dotacje unijne dla ROD - przygotowania i dokumenty PZD

06 czerwca 2022

27 maja 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła  konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. PZD jako partner społeczny konsultował z Agencją założenia do programu od przełomu 2021/22r. Jednak ostateczny kształt dokumentów poznał dopiero w chwili ich publikacji przez ARiMR.

 

Pozyskanie środków i przeprowadzenie inwestycji finansowanych z dotacji jest dosyć skomplikowanym procesem. Stąd też władze krajowe PZD przygotowały wewnętrzne uregulowania dedykowane tym zagadnieniom. Dokumenty w tej sprawie zostały przyjęte przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD w niespełna tydzień po ogłoszeniu konkursu przez ARiMR. Określają one zadania i sposób działania organów PZD, poczynając od władz krajowych, przez okręgi i kończąc na zarządach ROD.

 

Jeżeli chodzi o kwestie funkcjonalne, to z punktu widzenia ROD, najistotniejszą wydaje się być uchwała KZ PZD nr 243/22, w której  określono zasady udziału PZD (ROD) w konkursie. Opisuje ona najważniejsze elementy tego procesu m.in: składanie wniosku, zawarcie umów o granty, kwestie  wyłonienia wykonawców oraz wydatkowania i rozliczania środków. Wskazano też zadania poszczególnych jednostek PZD tj. krajowej, okręgowych i ROD. Szczególne wymogi projektu uczyniły także koniecznym wdrożenie systemu pełnomocników, którzy będą reprezentować PZD w relacjach z ARiMR (uchwała KZ PZD nr 246/2022) i opracowanie wzorów stosownych pełnomocnictw (uchwała nr 247/22). Na potrzeby udziału w projekcie zmodyfikowano również tryb wyłaniania wykonawców i dostawców usług, wykonujących zlecenia na rzecz ROD (uchwała KR PZD nr 2/XIV/2022).

 

Dokumenty przyjęte przez PZD są skorelowane z dokumentami ARiMR. Należy zatem zaznaczyć, że ARiMR zastrzegła sobie możliwość ich modyfikacji. W przypadku zaistnienia takich zmian, władze krajowe PZD dokonają ich przeglądu i ewentualnej korekty w dokumentach wewnątrzorganizacyjnych.

 BP

 

 

Uchwała nr l/XIV/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ”

 

Uchwała nr 2/XIV/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Uchwała nr 243/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad udziału PZD w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Uchwała nr 246/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022r. w sprawie określenia zasad reprezentacji PZD na potrzeby składania oświadczeń woli w związku z pozyskiwaniem środków z projektu prowadzonego przez ARiMR  pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Uchwała nr 247/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw dotyczących udziału ROD w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ”

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com