OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Informacja z posiedzenia Prezydium Kolegium Prezesów ROD w Białymstoku

28 stycznia 2021

W dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Okręgu Podlaskiego odbyło się spotkanie Prezydium Kolegium Prezesów, na którym zostały omówione i rozpatrzone wnioski Zarządów ROD o uzyskanie dotacji z budżetu Urzędu Miasta Białystok, której wysokość w roku 2021 wynosi 300 tys. zł.

 

Do dnia 19 stycznia 2021 r. do biura Okręgu Podlaskiego wpłynęło 11 wniosków Zarządów ROD o planowanych inwestycjach, które miałby być współfinansowane ze środków dotacji z budżetu UM Białystok na łączną kwotę 617 500 zł.

 

Prezydium Kolegium Prezesów, po przeanalizowaniu wniosków, podjęło wspólną decyzję, iż priorytetem ubiegania się o dotację będą zadania inwestycyjne związane z ogrodzeniem infrastruktury Ogrodów oraz remonty dachów w biurach Zarządów ROD.

Prezydium proponuje, by 5 Ogrodów, które złożyły wnioski na: remont ogrodzenia (na łączną kwotę 137 tys. zł)  oraz remont biura (na łączną kwotę 70 tys. zł) otrzymały dotację w pełnej wnioskowanej kwocie (razem 207 tys. zł), tj.:

 

1.    ROD 1 Maja – remont ogrodzenia, wnioskowana kwota 42 tys. zł

2.    ROD Z. Berlinga – budowa ogrodzenia, wnioskowana kwota dotacji 45 tys. zł

3.    ROD Jasna Polana – remont ogrodzenia, wnioskowana kwota dotacji 50 tys. zł

4.    ROD M. Kopernika – remont dachu biura, wnioskowana kwota 45 tys. zł

5.    ROD T. Kościuszki – remont dachu biura, wnioskowana kwota 25 tys. zł

Pozostałą kwotę przyznanej dotacji z budżetu UM Białystok, tj. 93 tys. zł, Prezydium Kolegium Prezesów proponuje podzielić na pozostałe 6 Ogrodów, które złożyły wnioski, tj.:

1.    ROD Wygoda – modernizacja sieci wodociągowej na 2 alejkach,

2.    ROD M.C. Skłodowskiej – wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy,

3.    ROD 27 Lipca – budowa drogi technologicznej wjazdowej,

4.    ROD Pieczurki – wymiana skrzynek energetycznych,

5.    ROD Dojlidy – monitoring,  modernizacja sieci wodociągowej,

6.    ROD Wł. Wysockiego – monitoring.  

 

Z uwagi na fakt, iż propozycja dotacji dla w.w 6 Ogrodów jest niższa od wnioskowanej,  prosimy Zarządy ROD o zweryfikowanie swoich potrzeb oraz źródeł finansowania i przygotowanie nowych propozycji wskazanych inwestycji, stosownie do przyznanych proponowanych kwot dotacji. Zweryfikowane wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 9 lutego 2021 r. do biura Okręgu Podlaskiego.

Posiedzenie Kolegium Prezesów planowane jest na dzień 9 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Przypominamy też, iż warunkiem otrzymania dotacji z budżetu Miasta Białystok jest posiadanie minimum 20 % wysokości przyznanej dotacji środków własnych z Funduszu Rozwoju ROD.

 

Małgorzata Szerenos                   

Sekretarz Kolegium Prezesów

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com