OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w dniu 18 sierpnia 2021 r.

18 sierpnia 2021

W dniu 18 sierpnia 2021 roku odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD pod przewodnictwem Prezesa Andrzeja Bojko. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie hybrydowej uczestniczył także Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogdan Wiktorko.

 

Prezes OZP PZD omawiając sytuację w PZD przedstawił przebieg X posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz stanowisko KR PZD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. Następnie przedstawił aktualny stan realizacji kampanii Walnych Zebrań w Okręgu Podlaskim oraz przygotowań do uroczystych obchodów 40 Jubileuszu PZD. 

 

Aby ograniczyć jednoczesną liczbę uczestników w związku z pandemią, w tym roku uroczystości Dni Działkowca oraz Jubileuszu odbędą się w 3 miejscach. Pierwsza uroczystość odbędzie się 27 sierpnia w Łomży organizowana wspólnie z Urzędem Miasta Łomża. Kolejna, 12 września odbędzie się w Suwałkach wspólnie z uroczystościami miejskimi. Cykl zakończą uroczyste obchody 40-lecia PZD w Białymstoku zaplanowane na 3 września. Przyjęto również uchwałę w tej sprawie. 

Rozpatrzono i przyjęto wnioski o dotacje dla ROD “Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem oraz ROD im. 1-go Maja w Białymstoku.

 

Instruktor ds ogrodniczych przedstawił aktualną informację na temat szkoleń dla działkowców. Oprócz dotychczas prowadzonego szkolenia podstawowego zostanie od tego tygodnia uruchomione szkolenie otwarte dla wszystkich działkowców pod hasłem “Działka to zdrowie”. Ze szkolenia będzie można korzystać zdalnie. W jego programie zawarto wykłady profesor Ewy Rembiałkowskiej oraz dr. hab. Eweliny Hallmann ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzupełnione o praktyczne materiały graficzno-tekstowe opracowane przez instruktora ds ogrodniczych. 

Na wniosek ROD “Malwa” w Suwałkach na 18 września postanowiono zorganizować szkolenie dla Społecznych Instruktorów Ogrodowych z rejonu Suwałk. 

 

Podjęto uchwałę rozstrzygającą konkurs okręgowy “Moja eko działka 2021”.

 

Ponadto, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami Okręgowy Zarząd PZD rozpatrzył i podjął uchwały w kwestii wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej oraz odwołania / stwierdzenia nieważności uchwał Walnych Zebrań Sprawozdawczych niektórych ROD. 

 

Autor: Filip Roman

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com