kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

W dniu 18 sierpnia 2021 roku odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD pod przewodnictwem Prezesa Andrzeja Bojko.

W posiedzeniu przeprowadzonym w formie hybrydowej uczestniczył także Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogdan Wiktorko.
Prezes OZP PZD omawiając sytuację w PZD przedstawił przebieg X posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz stanowisko KR PZD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. Następnie przedstawił aktualny stan realizacji kampanii Walnych Zebrań w Okręgu Podlaskim oraz przygotowań do uroczystych obchodów 40 Jubileuszu PZD. 


Aby ograniczyć jednoczesną liczbę uczestników w związku z pandemią, w tym roku uroczystości Dni Działkowca oraz Jubileuszu odbędą się w 3 miejscach. Pierwsza uroczystość odbędzie się 27 sierpnia w Łomży organizowana wspólnie z Urzędem Miasta Łomża. Kolejna,  3 września odbędzie się w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku. Cykl zakończą obchody 40-lecia PZD w Suwałkach, które odbędą się wspólnie z uroczystościami miejskimi 12 września. Przyjęto również uchwałę w tej sprawie. 

 

Rozpatrzono i przyjęto wniosek o pełnomocnictwo dla ROD “Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem oraz o zgodę na lokalizację sieci kablowej i czasowe zajęcie terenu związane z jej wykonaniem w ROD "Kalno" w Dąbrowie Białostockiej i ROD im. W. Wróblewskiego w Księżynie .

 

Instruktor ds ogrodniczych przedstawił aktualną informację na temat szkoleń dla działkowców. Oprócz dotychczas prowadzonego szkolenia podstawowego zostanie od tego tygodnia uruchomione szkolenie otwarte dla wszystkich działkowców pod hasłem “Działka to zdrowie”. Ze szkolenia będzie można korzystać zdalnie. W jego programie zawarto wykłady profesor Ewy Rembiałkowskiej oraz dr. hab. Eweliny Hallmann ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzupełnione o praktyczne materiały graficzno-tekstowe opracowane przez instruktora ds ogrodniczych. 
Na wniosek ROD “Malwa” w Suwałkach na 18 września postanowiono zorganizować szkolenie dla Społecznych Instruktorów Ogrodowych z rejonu Suwałk. 
Podjęto uchwałę rozstrzygającą konkurs okręgowy “Moja eko działka 2021”.

 

Ponadto, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami Okręgowy Zarząd PZD rozpatrzył i podjął uchwały w kwestii wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej oraz odwołania / stwierdzenia nieważności uchwał Walnych Zebrań Sprawozdawczych niektórych ROD. 

 

 

Autor: Filip Roman
 

 

IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w dniu 18 sierpnia 2021 r.

18 sierpnia 2021

Fot. Filip Roman

       NAJNOWSZE