OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Komunikat Krajowego Zarząd PZD sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią

28 maja 2021

W ostatnich dniach do Biura Krajowej Rady PZD wpłynęło wiele pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD. Zarządy ROD sugerując się informacjami medialnymi dotyczącymi łagodzenia przez Radę Ministrów obostrzeń związanych ze stanem epidemii uznają, że możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w ROD została przywrócona.

Krajowy Zarząd PZD wyjaśnia, że stale monitoruje sytuację pandemiczną w kraju oraz zmieniające się rozporządzenia Rady Ministrów i na tej podstawie wydaje stosowne uchwały.

 

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych, w  którym stwierdził, że aktualnie obowiązujące przepisy powszechne faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) w ROD.

 

Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii, na podstawie którego Krajowy Zarząd przyjął w dniu 20 maja br. Komunikat, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

 

 Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

 

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD informuje, że w razie pojawienia się prawnej możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD niezwłocznie podejmie stosowną uchwałę  w tym zakresie i poinformuje zarządy ROD.

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com