OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

27 czerwca 2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

 

Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się pod względem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do potrzeb ogrodu i współczesnych czasów.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

1) Typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

  • a) Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w  Regulaminie konkursu.
  • b) Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.
     

Zgłoszenie do konkursu dokonywane przez OZ PZD obejmuje:

  • Uchwałę Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu wraz z uzasadnieniem.

  • Formularz tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.

  • Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie.

  • Dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu.
     

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: wielkikonkursrod@pzd.pl
 

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa z dniem 31 lipca 2022 r. 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.
 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że wszystkie ROD biorące udział w konkursie krajowym dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” otrzymają tytuły „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”.

 

 Nagrodami w konkursie są: 

a)     Nagrody pieniężne:

 

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8 000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6 000 zł dla 4 ROD

 

b)    Wyróżnienia za całokształt działalności:

Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł dla wyróżnionych ROD
 

c)     Wyróżnienia za wybraną aktywność:

Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł dla wyróżnionych ROD

 

Oprócz nagród pieniężnych nagrodzone ROD otrzymają puchary oraz dyplomy, a wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD i Okręgów.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Załączniki:

1. Uchwała nr 277/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD  pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”
 

2. Regulamin konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”
 

3. Wzór „Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD pn„Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”, dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.

 

4. Formularz zgody zarządu ROD do udziału w konkursie krajowym dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”. 

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com