OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Krajowy Zarząd w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew owocowych w ROD

08 kwietnia 2021

W dniu 8 kwietnia br. Krajowy Zarząd PZD omówił pojawiający się ostatnio problem kwestionowania przysługującego działkowcom zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych. Jak już informowaliśmy, niektóre organy forsują niekorzystną wykładnię, z której wynika, że działkowcy powinni uzyskiwać takie zezwolenie pod rygorem kar pieniężnych. Działanie to prowadzi do pogorszenia sytuacji działkowców, którzy - przy tak niekorzystnej interpretacji – będą narażeni na ponoszenie opłat za wycinkę lub na administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew owocowych bez zezwolenia.

 

Z tego względu Krajowy Zarząd PZD uznał, że przedmiotowa sprawa jest na tyle poważna, że należy ją całościowo przeanalizować pod względem prawnym. Dlatego wystąpiono do wszystkich jednostek terenowych PZD o przygotowanie opinii prawnej przez radcę prawnego lub prawnika obsługującego okręg oraz ROD. Wszystkie te opinie potwierdziły, że z obowiązujących przepisów wynika zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych z terenów ROD.

 

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD przyjął w tej sprawie odrębne stanowisko, które poniżej publikujemy w całości.

 

CZYTAJ DALEJ


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com