OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Miasto Zambrów przystępuje do sporządzenia planu ogólnego!

10 czerwca 2024

Okręg Podlaski PZD informuje, że obwieszczeniem z dn. 22 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Zambrów poinformował o przystapieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Zambrów. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym linkiem:

 

https://bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenie-burmistrza-miasta-zambrow-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-mia

 

Przypominamy, że plan ogólny jest dokumentem, który zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu ogólnego do dnia 28 czerwca 2024 r. Jako dopuszczalną formę składania wniosków przewidziano formę pisemną (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna).

           

UWAGA – wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 13 listopada 2023 r.!

 

Okręg Podlaski przypomina, że Jednostka Krajowa sporządziła przykładowo wypełnione wzory wniosków dla zarządów ROD. Okręg Podlaski przekazał już zarządom zambrowskich ogrodów gotowe do podpisania przez te organy wnioski do planu ogólnego, jak również gotowe do podpisu wnioski, które będą mogli składać poszczególni działkowcy.

 

Na terenie miasta Zambrów znajduje się 7 rodzinnych ogrodów działkowych:

 

  1. ROD „Jutrzenka”;

  2. ROD im. Kościuszki;

  3. ROD „Niezapominajka”;

  4. ROD im. Obrońców Zambrowa;

  5. ROD „Pod Długoborzem”;

  6. ROD „Stokrotka”;

  7. ROD „Zatorze”.

 

Okręg Podlaski PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zambrowskich zarzadów ROD o podjęcie działań związanych z rozpoczętą procedurą planistyczną oraz do bieżącego przekazania aktualnych informacji w tej sprawie wszystkim działkowcom.


MK

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com