OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Narada szkoleniowa z prezesami ROD z rejonu Białostockiego przed kampanią walnych zebrań sprawozdawczych. 

07 marca 2022

W dniu 3 marca 2022 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się narada szkoleniowa z prezesami ROD z rejonu Białostockiego przygotowująca do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych. 


Naradzie przewodniczył prezes Okręgowego Zarządu, Andrzej Bojko.

Otwierając szkolenie przedstawił on bieżącą sytuację w PZD oraz zapowiedział zakres tematów, które będą omawiane. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego podejścia do tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych oraz rzetelnego zapoznania się z wytycznymi opracowanymi przez Jednostkę Krajową PZD.

 

Inspektor ds terenowo prawnych, Martyna Kuźmicka szczegółowo omówiła zagadnienia dotyczące przygotowania do walnego zebrania oraz jego prawidłowego przebiegu, wskazując przy tym na błędy popełniane przez zarządy ROD w latach ubiegłych. 

Inspektor ds inwestycji, Eugeniusz Smorszczewski omówił kwestie dotyczące planowania modernizacji infrastruktury ROD oraz innych inwestycji wskazując na możliwe źródła finansowania. 
Przypomniał przy tym treść KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

Uczestnicy narady mogli na bieżąco zadawać pytania dotyczące kwestii, które były dla nich niejasne lub budziły wątpliwości. 
Dzięki zniesieniu większości obostrzeń sanitarnych większość osób mogła osobiście przybyć do siedziby Okręgu aby wziąć udział w szkoleniu. Dzięki temu osoby mające ograniczony dostęp do internetu mogły uzyskać pełną pomoc merytoryczną przed rozpoczęciem kampanii Walnych Zebrań. Ci którzy nie mogli dojechać na miejsce lub mieli ograniczone możliwość czasowe skorzystali z możliwości połączenia się z salą szkoleniową przez aplikację Teams. 

 

W kolejnych tygodniach szkolenie zaplanowano w rejonie Suwałk i Łomży. 

 

Autor:
Filip Roman

 

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com