OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Obradowała Okręgowa Rada Podlaska Polskiego Związku Działkowców.

14 listopada 2023

W dniu 09.11.2023 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

Prezes OZP PZD, Andrzej Bojko omówił aktualną sytuację w PZD i okręgu. Szczegółowo wyjaśnił sprawę projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o planowaniu przestrzennym. Podkreślił że jest to w tej chwili temat priorytetowy dla struktur związku ponieważ proponowane przepisy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla istnienia ROD.

 

Inspektor do spraw ogrodniczych, Filip Roman przedstawił prezentację podsumowującą realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Trzynaście ogrodów biorących udział w projekcie w Okręgu Podlaskim wydało łącznie 945 941,54 zł otrzymanych w ramach grantów. Zdecydowana większość tej kwoty tj. 739 553,10 wydatkowano na inwestycje ekologiczne. Zakupiono 9 rębaków, 52 gabloty i 4 tablice edukacyjne, 16 hoteli dla owadów, 22 budki lęgowe. W ramach zadań z kategorii A, powstało 660 m2 łąk kwietnych a także posadzono 280 krzewów i bylin oraz 2 drzewa. 185 432,25 zł wydatkowano na dodatkowe zadania z kategorii B. Wyremontowano 342 mb. ogrodzeń ROD, zainstalowano 6 latarni solarnych, wybudowano i wyremontowano część instalacji elektrycznej w 2 ROD, zmodernizowano studnię głębinową i zakupiono elementy do gry plenerowej w jednym z ogrodów.
W miesiącach maj i czerwiec OZP PZD przeprowadził 17 kontroli w ogrodach i wydał odpowiednie zalecenia a w sierpniu 3 kontrole przeprowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zakończyły się pozytywnym wynikiem.

 

Następnie inspektor ds. terenowo-prawnych, Martyna Kuźmicka przedstawiła informację o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w Okręgu Podlaskim w 2023 r. Omówiła też temat roszczeń do gruntów ROD oraz realizację art. 75 i 76 Ustawy o ROD. Szczegółowo zreferowała też sytuację podlaskich ROD w świetle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Inspektor ds. inwestycji, Leszek Szekalski omówił warunki udzielania dotacji z Funduszu Rozwoju Okręgu Podlaskiego, najważniejsze kwestie i problemy pojawiające się przy realizacji inwestycji w ROD oraz nowe wytyczne w sprawie nie planowanych napraw i remontów w ROD. Dużą część swojego wystąpienia poświęcił również sprawie gospodarki odpadami w ROD i legalności szamb zlokalizowanych na działkach. Ostatni temat jest szczególnie istotny ze względu na rozpoczynające się we wszystkich gminach kontrole.

 

Instruktor ds. ogrodnictwa omówił zmiany wprowadzone w systemie szkolenia nowych działkowców związane z uchwałą Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień – listopad  2023 roku. Członkowie Okręgowej Rady wyrazili zaniepokojenie spadkiem liczby przeszkolonych działkowców z powodu ograniczenia możliwości korzystania z formy zdalnej, która cieszyła się dużym uznaniem wśród Zarządów ROD i działkowców. Dużym problemem jest brak narzędzi do egzekwowania obowiązku szkolenia.

 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy ROD im. Hanki Sawickiej w Grajewie na ROD „Zakątek Brajmura” w Grajewie.

 

Podjęto uchwałę w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr  1/XI/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

 

Przyjęto stanowisko Okręgowej Rady Podlaskiej PZD w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com