OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

PILNE! Rozporządzenie w/s planów jednak niekorzystne dla ROD

11 stycznia 2024

Od kilku miesięcy działkowcy postulowali do Ministra Rozwoju i Technologii  o rozporządzenie, które zminimalizuje ryzyka, jakie dla ROD niosą zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym. Z całego kraju do resortu wpłynęło kilkaset petycji o rozporządzenie, które dopuści możliwość wprowadzania do planów zagospodarowania przestrzennego ROD w każdej ze tzw. stref planistycznych. Brak takiego rozwiązania oznacza, że znaczna część ROD zostanie najprawdopodobniej pozbawiona możliwości ujawniania w planach miejscowych, a to otworzy opcję dla ich likwidacji, nawet na cele komercyjne - więcej na ten temat tutaj: http://pzd.pl/artykuly/27927/113/Plany-ogolne-zagroza-wiekszosci-ROD.html .

 

Niestety postulaty działkowców nie zostały wysłuchane. W okresie funkcjonowania tzw. rządu przejściowego, Minister Rozwoju i Technologii wydał rozporządzenie, w którym dopuszczono ujawnianie ROD w planach miejscowych zaledwie w 3 z 13 stref planistycznych. Co ciekawe, choć rozporządzenie podpisano 8 grudnia 2023r., na stronie informującej o aktualnym przebiegu prac nad aktem znajdziemy komunikat, jakoby nadal trwały nad nim konsultacje.

 

Tym niemniej fakty są takie, że niekorzystny dla działkowców dokument  podpisano i zaczął obowiązywać 1 stycznia 2024r.. W tej sytuacji temat planów ogólnych gmin – dokumentów, które przyporządkują cały obszar gmin do poszczególnych stref planistycznych – staje się jednym z ważniejszych problemów wszystkich ROD. Każdy z ROD powinien: najpierw ustalić, jaka jest jego sytuacja planistyczna, następnie ewentualnie działania by znaleźć się w odpowiedniej strefie.

 

Podstawowe informacje w tym zakresie to:

 

- jeżeli terenu ROD jest już objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to wejście w życie rozporządzenie nie zmienia jego sytuacji – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc.

 

- jeżeli dla terenu ROD nie ma obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trzeba pilnować tematu planu ogólnego. Gdy gmina ogłosi przystąpienie do prac nad planem ogólnym, należy zadbać, by teren ROD trafił do strefy planistycznej dopuszczającej przeznaczanie terenów w planach miejscowych pod ogród działkowy. Strefy, w których powinny znaleźć się tereny ROD, to:

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefa zieleni i rekreacji.

 

          Należy też podkreślić, że podpis ministra nie oznacza, iż temat rozporządzenia trzeba uznać za całkowicie zamknięty. Nowy minister ma prawo zmienić tekst rozporządzenia. PZD niewątpliwie podejmie próbę przekonania nowych władz resortu do skorygowania rozporządzenia. Wystąpienia działkowców kierowane w tej sprawie do resortu mają zatem nadal olbrzymie znaczenie.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa 10.01.2024 r.

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com