OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Posiedzenie Kolegium Prezesów Suwalskich ROD

24 czerwca 2024

W dniu 17 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Suwałki, które zwołał Prezes OZ Podlaskiego PZD Andrzej Bojko.

 

Było to pierwsze spotkanie zwołane po okresie kampanii sprawozdawczo – wyborczej, podczas której  wybrano nowych prezesów ROD.

 

W związku z zakończeniem kadencji 2019 – 2024, Prezes Andrzej Bojko podziękował Przewodniczącemu i poszczególnym członkom Kolegium Prezesów ROD  za społeczne zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz suwalskich ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.

 

Następnie dokonano wyboru władz Kolegium Prezesów ROD miasta Suwałki na okres kadencji 2024 – 2028.

 

Przewodniczącym Kolegium Prezesów został Paweł Podleśny, prezes ROD „im. Jaćwingów”.

Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego został wybrany Adolf Józef  Demiańczuk, prezes ROD „Malwa”.

Obowiązki sekretarza sprawować będzie Mirosław Hartung, prezes ROD „Borówka”.

 

Ponadto w trakcie spotkania omówiono zasady ubiegania się o dotacje z Urzędu Miasta Suwałki, tryb składania wniosków dotyczących planu ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – Miasta Suwałki,  realizację ustawy śmieciowej, kwestie dotyczące korzystania z wody ze studni głębinowych oraz inne zagadnienia.

 


Mirosław Hartung

Prezes ROD "Borówka" w Suwałkach

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com