OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 20 stycznia 2022 r.

21 stycznia 2022

W dniu 20 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

W obradach przeprowadzonych zdalnie uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

 

Krajowy Zarząd przedyskutował sytuację w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD, jak również przyjął do realizacji przez OZ Mazowiecki zalecenia po kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisji Rewizyjną PZD.

 

W związku z prowadzonymi z Agencją rozmowami w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogródków działkowych”  Krajowy Zarząd PZD powrócił do tego tematu. Jednostka Krajowa w tym celu przeprowadziła  konsultacje z 16 Okręgami PZD, które zgłosiły propozycje i uwagi do projektu programu.  Krajowy Zarząd PZD zadecydował, ze propozycje do współpracy zgłoszone przez Okręgi i KZ PZD zostaną przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. KZ zaproponuje również spotkanie, by omówić warunki współpracy w ramach programu.

 

KZ na wniosek Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie dokonał zmiany statusu ROD „Bratek” we Franciszkowie z czasowego na stały.

Ponadto wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Przedwiośnie” w Oleśnicy (Okręg we Wrocławiu), ROD im. E. Gierczak w Koszalinie (Okręg w Koszalinie), Słonecznik w Lublinie (Okręg w Lublinie). KZ PZD wyraził zgodę na wygaszenie prawa użytkowania i zwrot na rzecz Skarbu Państwa działki wchodzącej w skład ROD „Złote Piaski” w Łubianie (Okręg Pomorski).

 

Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego ROD im. Armii Poznań w Poznaniu na modernizację sieci wodociągowej oraz ROD im. A. Mickiewicza w Bielsku-Białej na wymianę starej instalacji wodnej. Dodatkowo z Funduszu Rozwoju PZD przyznano dotację na odbudowę części wodociągu ogrodu dla ROD im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku (Okręg Warmińsko-Mazurski).

 

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył również odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów dotyczących ROD „Radość” w Andrychowie oraz ROD „Saska Kępa” w Warszawie utrzymując w mocy zaskarżone uchwały.

 

Wobec zwiększającej się w zastraszającym tempie liczby zachorowań na COVID-19 Krajowy Zarząd PZD dyskutował na temat działań, jakie powinny zostać podjęte, by działaczom i pracownikom PZD zapewnić bezpieczeństwo. W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD podejmie w tej sprawie decyzje.

 

ZRS

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com