OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Przyszłość twojego ogrodu jest dla ciebie ważna? Weź udział w WZ!

21 marca 2022

Wkrótce w ROD rozpoczną się walne zebrania sprawozdawcze. Każdy członek PZD powinien mieć świadomość, że najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu zapadają wolą większości członków PZD użytkujących działki w ROD obecnych na walnym zebraniu.

 

Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział  w  walnym zebraniu, będzie miał wpływ  na  podejmowane  tam  uchwały w sprawach, m.in. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu ROD, sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej ROD, wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej, opłat - energetycznej, wodnej i za wywóz śmieci, remontów i inwestycji w ROD, wyborów uzupełniających, zatwierdzenia kooptacji członka organu PZD, planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 rok.

 

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku. Z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, członek PZD powinien traktować udział w WZ jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

 

Członkowie PZD, którzy nie biorą udziału w walnym zebraniu pozbawiają się prawa decydowania o sprawach ROD. A pamiętać należy, że podjęte na zebraniu uchwały obowiązują wszystkich działkowców ROD, a nie tylko członków PZD.

 

KZ PZD uchwałą z 15 marca br. upoważnił Zarządy ROD do organizowania WZ/KD od dnia tej uchwały, czyli od 15 marca 2022 roku.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com