OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Radni Białegostoku na Walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym w ROD im. Z. Berlinga w Białymstoku.

13 maja 2024

W sobotę 11 maja 2024 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD im. gen. Z. Berlinga w Białymstoku. Na zaproszenie prezesa ROD, Antoniego Buraczewskiego, przybyli radni nowej kadencji Rady Miasta Białegostoku:

  • Gracjan Paweł Eshetu-Gabre (KO)

  • Michał Karpowicz (KO).

 

W trakcie przerwy pomiędzy I i II terminem walnego zebrania, prezes ROD przedstawił główne problemy z jakimi boryka się ogród i propozycje działań jakie może podjąć Rada Miasta aby je rozwiązać. 

 

Głównym postulatem Zarządu ROD jak i obecnych działkowców jest zagwarantowanie dalszego istnienia ogrodu w obecnym kształcie dzięki odpowiednim zapisom w planie ogólnym oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Radni zadeklarowali że poinformują Zarząd ROD kiedy rozpoczną się prace nad tymi dokumentami planistycznymi oraz o możliwości składania uwag. Przychylnie odnieśli się również do wniosku prezesa ROD dotyczącego zmian w zagospodarowaniu wód opadowych, które mogłyby gromadzić się w starym korycie rzeki “Bażantarka” i stawie przy ul. Bema dzięki czemu woda nie zalewała by ulic oraz działek. 

 

Obecny na walnym zebraniu inspektor ds ogrodniczych Okręgowego Zarządu wyjaśnił w jaki sposób Polski Związek Działkowców będzie koordynował akcję zgłaszania uwag do projektów planów ogólnych. Działkowcy wyrazili żywe zainteresowanie tematem oraz gotowość do działania w celu obrony interesów ogrodów działkowych.

 


starszy instruktor ds ogrodnictwa Filip Roman

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com