Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

Okręg Podlaski informuje, że w dn. 14 marca 2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Supraśl ukazało się obwieszczenie Burmistrza Supraśla  (zapoznasz się z nim tutaj) dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ulicy Białostockiej (rozszerzenie cmentarza). Obszar objęty opracowaniem obejmował także działkę ewidencyjną nr 482/2, na której funkcjonuje obecnie ROD im. Sławińskiego. 
  

 Jak wynika z ustaleń w projekcie planu, z którym można zapoznać się klikając tutaj.

część ROD miałaby zostać przeznaczona na poszerzenie istniejącego cmentarza.

W  projekcie wielokrotnie pada stwierdzenie, że teren zajmowany przez ROD to pozostałości ogrodów działkowych, sam ogród jest zdegradowany, wykazuje zły stan techniczny itp. Są to oczywiście określenia niezgodne z prawdą i krzywdzące dla PZD.

 

Jak pokazują fotografie zamieszczone pod artykułem ROD zmodernizował ogrodzenie wokół ogrodu, które jest estetyczne i zadbane. Działki w ROD są wykorzystywane do uprawy własnych warzyw i ziół na podwyższonych zadbanych grządkach i w małych tunelach foliowych które cechują się dobrym stanem technicznym. Z terenu ROD pozyskiwane są też przez rodziny działkowców cenne owoce z drzew i krzewów.  
    

Mając na uwadze powyższe Okręg Podlaski stwierdza, że absolutnie konieczne jest złożenie uwag do projektu planu. Można to zrobić w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnej. Szczegóły znajdują się w obwieszczeniu. Prosimy o  zgłaszanie uwag do projektu planu polegających na żądaniu ujęcia całości terenu zajmowanego przez ROD jako terenu zieleni działkowej, oznaczonego symbolem ZD. 

 

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Filip Roman

 


 

15 kwietnia 2022

Ratujmy ROD im. Sławińskiego w Supraślu!

Okręg Podlaski PZD

Strona główna

Wszystkie ogłoszenia

Najnowsze ogłoszenia

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                              Polski Związek Działkowców

     Menu

       OKRĘG PODLASKI