OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Ratujmy ROD im. Sławińskiego w Supraślu!

15 kwietnia 2022

Okręg Podlaski informuje, że w dn. 14 marca 2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Supraśl ukazało się obwieszczenie Burmistrza Supraśla  (zapoznasz się z nim tutaj) dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ulicy Białostockiej (rozszerzenie cmentarza). Obszar objęty opracowaniem obejmował także działkę ewidencyjną nr 482/2, na której funkcjonuje obecnie ROD im. Sławińskiego. 
  

 Jak wynika z ustaleń w projekcie planu, z którym można zapoznać się klikając tutaj.

część ROD miałaby zostać przeznaczona na poszerzenie istniejącego cmentarza.

W  projekcie wielokrotnie pada stwierdzenie, że teren zajmowany przez ROD to pozostałości ogrodów działkowych, sam ogród jest zdegradowany, wykazuje zły stan techniczny itp. Są to oczywiście określenia niezgodne z prawdą i krzywdzące dla PZD.

 

Jak pokazują fotografie zamieszczone pod artykułem ROD zmodernizował ogrodzenie wokół ogrodu, które jest estetyczne i zadbane. Działki w ROD są wykorzystywane do uprawy własnych warzyw i ziół na podwyższonych zadbanych grządkach i w małych tunelach foliowych które cechują się dobrym stanem technicznym. Z terenu ROD pozyskiwane są też przez rodziny działkowców cenne owoce z drzew i krzewów.  
    

Mając na uwadze powyższe Okręg Podlaski stwierdza, że absolutnie konieczne jest złożenie uwag do projektu planu. Można to zrobić w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnej. Szczegóły znajdują się w obwieszczeniu. Prosimy o  zgłaszanie uwag do projektu planu polegających na żądaniu ujęcia całości terenu zajmowanego przez ROD jako terenu zieleni działkowej, oznaczonego symbolem ZD. 

 

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Filip Roman

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com