OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Regulacja stanu prawnego ROD im.Gen. Wróblewskiego w Księżynie

18 grudnia 2019

Od kilku lat ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie borykał się z problemem roszczenia do części zajmowanych przez siebie gruntów. Jedna z nieruchomości wchodzących w skład ROD, tj. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 532 o pow. 0,5640 ha stanowiła własność osób fizycznych.

Była ona położona w samym środku ogrodu i dzieliła go na dwie części. Na jej terenie znajdowały się części 12 działek, alejki ogrodowe oraz rozdzielnia energetyczna i inna infrastruktura ogólna PZD. Jednakże, co jest najbardziej istotne, przez przedmiotową działkę przechodziły również wodociąg i sieć energetyczna. Likwidacja tej części ROD wskutek zgłoszonego roszczenia niosłaby za sobą poważne konsekwencje - zarówno finansowe jak i prawne. Mogłoby nawet dojść do utraty integralności ROD i odcięcia znacznej jego części od mediów. Nie ma więc wątpliwości, że pozyskanie przez PZD tytułu prawnego do tej nieruchomości było jedną z priorytetowych spraw w Okręgu Podlaskim.


Działania zmierzające do nabycia przez PZD prawa własności działki nr 532 rozpoczęły się już pod koniec 2015 roku. Jednakże skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiałów i udzielenia dodatkowych informacji sprawiły, że ostateczne zakończenie sprawy stało się możliwe dopiero pod koniec 2019 r. Uchwałą nr 370/2019 z dn. 14 listopada 2019 r., Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na nabycie przez PZD nieruchomości zajmowanej przez ROD im. Gen. Wróblewskiego. Do podpisania aktu notarialnego doszło natomiast w dn. 10 grudnia 2019 r.
Powyższe oznacza, że działkowcy z ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie mogą odetchnąć z ulgą i nie martwić się o los swoich działek.

 

MK

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com