OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Spotkanie kolegium prezesów ROD w Suwałkach z posłem Jackiem Niedźwiedzkim

28 grudnia 2023

W dniu 27 grudnia 2023 roku w Biurze Zamiejscowym Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Suwałkach odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów ROD z posłem Jackiem Niedźwiedzkim.

 

Prezesi suwalskich Ogrodów Działkowych zwrócili się do posła z prośbą o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia dla istnienia ROD, wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

Nowelizacja wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy.

 

Art.  13c.  znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje podział obszaru objętego planem ogólnym gminy na strefy planistyczne. W wyniku podziału dopuszcza się wyznaczenie 13 stref, przy czym jedynie w trzech z nich uwzględniona została możliwość umieszczania ogrodów działkowych. Chodzi o strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefę zieleni i rekreacji. Co więcej, ogrody działkowe w obu przypadkach zostały uznane jedynie za dodatkowy, a nie podstawowy profil funkcjonalny strefy planistycznej. Oznacza to, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, obwodnic, zakładów przemysłowych, linii kolejowych czy użytków rolnych nie będą mogły być wpisane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Brak możliwości ujmowania ogrodów działkowych w innych strefach planistycznych poważnie zagraża istnieniu obecnych ROD, gdyż większość z nich nie znajduje się bowiem nie w strefach zabudowy jednorodzinnej czy też obszarach zieleni, a w środowisku stricte miejskim - wśród bloków, zakładów przemysłowych, lotnisk i ruchliwych arterii komunikacyjnych, będąc najczęściej jedynym większym terenem zielonym w okolicy.

 

Poseł Jacek Niedźwiedzki z uwagą wysłuchał przedstawionych argumentów. Niepokój działkowców dotyczący zagrożenia dla istnienia ROD uznał za zasadny.

 

Poseł, będąc synem działkowców jednego z suwalskich Ogrodów, zobowiązał się do zajęcia się tym tematem. Poprosił o pomoc w nawiązaniu kontaktu z prezesem Krajowej Rady PZD Eugeniuszem Kondrackim w celu  zorganizowania  spotkania w Warszawie  z udziałem posłów działkowców z całego kraju i zajęcia się sprawą.


Mirosław Hartung

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com