OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

SPOTKANIE W SPRAWIE SYTUACJI DZIAŁKOWCÓW Z ROD ZIELONE WZGÓRZE W SIEMIATYCZACH

20 marca 2024

W dn. 19 marca 2024 r. w Siemiatyczach odbyło się zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Miasta Siemiatycze Pana Piotra Siniakowicz spotkanie, w którym udział wzięli działkowcy z ROD „Zielone Wzgórze” w Siemiatyczach, przedstawiciele Okręgu Podlaskiego PZD oraz przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem na czele. Spotkanie miało na celu udzielenie działkowcom z ROD szczegółowych informacji na temat ich praw i obowiązków wynikających z rozpoczętej procedury częściowej likwidacji ogrodu.

 

Częściowa  likwidacja ROD „Zielone Wzgórze” w Siemiatyczach będzie miała miejsce z uwagi na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19. W dn. 30 stycznia 2024 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji, obejmującego odcinek  Malewice – Chlebczyn.

 

Fragment zaprojektowanej drogi będzie przebiegał przez sam środek ROD, dzieląc go jednocześnie na trzy działki ewidencyjne – przeznaczoną pod drogę działkę nr 2520/5 o powierzchni 2,0426 ha oraz mające pozostać w dotychczasowym władaniu, znajdujące się po obu stronach pasa drogowego dwie nieustawne (trójkątne) działki ewidencyjne nr 2520/7 o pow. 0,3913 i nr 2520/6 o pow. 1,2242 ha. Na działce nr 2520/7 w całości pozostanie wyłącznie jedna działka rodzinna, a także dodatkowo najwyżej trzy, których powierzchnia po częściowej likwidacji mogłaby pozwalać na ich ewentualne zagospodarowanie. Sytuacja działek rodzinnych znajdujących się na projektowanej działce nr 2520/6 nie będzie znacząco inna. Pozostanie tam około 20 działek (niektóre w części), z których także nie będzie można faktycznie korzystać. Będzie to niemożliwe między innymi z uwagi na brak mozliwości dojazdu do działek rodzinnych znajdujących się na pozostawionym we władaniu PZD terenie ROD, jak również pozbawienie ROD wszelkich mediów, w tym przede wszystkim wody i prądu.

           

Taka sytuacja spowodowała, że Okręg Podlaski zadecydował o konieczności złożenia odwołania od wydanej decyzji ZRID w zakresie dotyczącym nieruchomości zajmowanej przez ROD „Zielone Wzgórze”. W przypadku, gdy odwołanie nie zostanie uwzględnione, Związek zamierza wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wykupienie pozostałych poza pasem drogowym nieruchomości jako tzw. resztówek. Jest to jednak procedura dość długotrwała.

 

W trakcie spotkania zebranym wyjaśniono wszystkie zawiłości sprawy, a także przedstawiono plan działania Okręgu. Omówiono także przebieg postępowań odszkodowawczych, których uczestnikami będą działkowcy, których działki w całości lub w części znalazły się na terenie przeznaczonym pod pas drogowy. Przedstawiciele Okręgu wskazywali na to, jakie działania działkowcy powinni aktualnie w tej sprawie podjąć, a także jak dochodzić swoich praw w przypadku, gdy nie będą zgadzać się z opisem stanu zagospodarowania działki sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego bądź operatem szacunkowym. Działkowcom, których działki znalazły się poza pasem drogowym, wyjaśniono również jakie działania mogą obecnie podjąć, by zabezpieczyć swój majątek na czas realizacji robót drogowych i na wypadek przyszłych roszczeń odszkodowawczych.

 

Następnie poruszono kwestię możliwości uzyskania działki zamiennej w związku z częściową likwidacją ROD „Zielone Wzgórze”. Przedstawiciele Okręgu wyjaśniali w jaki sposób i gdzie należy zgłosić odpowiedni wniosek, a także wskazali, że zamiarem  OZ byłoby urządzenie i przeznaczenie na nowe działki dotychczas niezagospodarowanego terenu ROD „Żonkil” w Siemiatyczach.

 

Pomoc działkowcom obiecali także przedstawiciele Miasta Siemiatycze. Informowali oni, że będą popierać zarówno złożone odwołanie od decyzji ZRID, jak i ewentualne działania związane z roszczeniem o wykup resztówek. Burmistrz wskazał ponadto, że Miasto przeanalizuje możliwość zakupu i przeznaczenia na rzecz działkowców innego terenu, na którym można byłoby odtworzyć ROD. Działkowcy zostali także zapewnieni, że Miasto będzie podejmować działania, które pomogą w sprawnym odtworzeniu ogrodu, jak na przykład rekultywacja terenu. Przedstawiciele miejscowego samorządu obiecywali także interwencję w sprawie ustawionych przy dojazdach na teren ROD znakach zakazu wjazdu. Z przekazanych informacji wynika bowiem, że znaków tych nie ustawił zarządca drogi.

 

 


MK

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com