OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Spotkanie z wiceprezydentem Białegostoku

26 lutego 2024

W dniu 21.02.2024 prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko wraz z pracownikami merytorycznymi biura OZ spotkali się z wiceprezydentem miasta Białystok - Zbigniewem Nikitorowiczem oraz przedstawicielami Departamentu Skarbu wraz z Panią dyrektor Hanną Stankiewicz.

 

Tematem spotkania było omówienie uwag do projektu aneksu do umowu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wypłaty odszkodowań oraz zapewnienia terenów zamiennych z tytułu likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Jutrzenka” zlokalizowanego w Białymstoku w rejonie ul. Narewskiej oraz projekt listu intencyjnego w sprawie przekazania nieruchomości przeznaczonej na odtworzenie rodzinnych ogrodów działkowych w związku z ich likwidacją. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją aneksu Miasto Białystok ma odtworzyć częściowo zlikwidowany ROD “Jutrzenka” w sąsiedztwie obecnie funkcjonującego ROD “Nad Zalewem”. 

 

List intencyjny zakłada przekazanie tytułu prawnego do gospodarowania gruntami zajmowanymi obecnie przez ROD J. Słowackiego w Białymstoku oraz działek sąsiadujących z ROD “Plażowy” oraz ROD im. M. Skłodowskiej-Curie. 

W związku z wniesionymi przez nas uwagami zostanie przeprowadzona dodatkowa wizja lokalna na działce przy ROD “Plażowy” oraz analiza poziomu hałasu na działce przy ROD “Nad Zalewem”. 

 


starszy instruktor ds ogrodnictwa Filip Roman

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com