OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Spotkanie Zarządów ROD z kandydatami na Prezydenta miasta Białystok

25 marca 2024

W dniu 21 marca 2024 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyła się debata kandydatów na Prezydenta miasta Białystok dotycząca bezpieczeństwa, przyszłości i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym mieście. 

Na zaproszenie prezesa OZP PZD, Andrzeja Bojko przybyli: 

Andrzej Aleksiejuk (Koalicyjny KW Lewica), Henryk Dębowski (KW Prawo i Sprawiedliwość), Rafał Greś (KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) oraz członkowie Zarządów białostockich ROD. 

Z powodu wcześniej ustalonego kalendarza w spotkaniu nie mógł uczestniczyć obecny Prezydent, Tadeusz Truskolaski (KW Koalicja Obywatelska) skierował jednak na ręce prezesa OZP PZD list w którym wyraził swoje poparcie dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w mieście. 

 

Otwierając debatę, Prezes Andrzej Bojko przypomniał rok 2015 kiedy to białostoccy działkowcy z uwagi na nieujęcie w studium zagospodarowania przestrzennego 6 ROD w rejonie Krywlan musieli walczyć w obronie ogrodów. Obecnie ponownie pojawia się zagrożenie dla ich przyszłości z powodu zmian w przepisach o planowaniu przestrzennym gmin, Prezes przypomniał treść preambuły do ustawy o ROD z 2013 roku oraz zapisane w niej cele jakie mają realizować ogrody działkowe podkreślając ważną rolę ROD dla społeczności lokalnej i dobrostanu mieszkańców miasta. 

 

Debatę poprowadził mecenas Wiesław Kobyliński. W pierwszej części każdy z kandydatów miał nieograniczony czas na swobodną wypowiedź.

 

Andrzej Aleksiejuk wyraził swoje zrozumienia dla poczucia zagrożenia jakie pojawiło się wśród działkowców po zmianie przepisów dotyczących planów ogólnych gmin. Zadeklarował również, że jako prezydent będzie bronił interesów działkowców a nie deweloperów i nie dopuści do likwidacji żadnego ogrodu. Jego pomysł na rozwój miasta to budowa osiedli mieszkaniowych w gminach ościennych tak aby zachować wszystkie istniejące tereny zielone. Hasło wyborcze jego Komitetu Wyborczego to “Oddamy Białystok mieszkańcom”. Zaapelował przy tym o głosowanie na kandydatów do rady miasta, którzy rozumieją potrzeby działkowców i będa ich rzecznikami. 

 

Henryk Dębowski, radny miasta Białegostoku od 2 kadencji, w swoim wystąpieniu wskazał że przyszłość ogrodów działkowych zależy od tego kto w Białymstoku będzie sprawował władzę.  Przypomniał, że wielokrotnie występował o przeznaczenie większych środków finansowych na dotacje dla ROD. Zobowiązał się, że jako przyszły prezydent miasta wprowadzi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oznaczenie “zieleń działkowa” na obszarze wszystkich ROD aby w ten sposób zabezpieczyć ich istnienie. Wyraził gotowość do podpisania porozumienia w którym zobowiąże się do zachowania wszystkich obecnych ROD w przestrzeni miasta i nie przeznaczy ich pod inne cele. 

 

Rafał Greś przyznał że nie jest ekspertem od ustawy o planowaniu przestrzennym ale jako kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców dostrzega deficyt terenów zielonych w mieście i pozytywną rolę ogrodów działkowych. Często jest gościem u znajomych działkowców. Zagwarantował, że kiedy będzie pełnił urząd prezydenta Białegostoku wszyscy działkowcy będą mogli spać spokonie poniwać żaden ogród nie zostanie oddany deweloperom. Zauważył że miasto jest ograniczone w rozwoju przez puszczę i las solnicki dlatego problem braku przestrzeni trzeba rozwiązać poprzez współpracę z gminami ościennymi np. Choroszczą i Wasilkowem gdzie mogłyby być budowane mieszkania. 

 

W kolejnej części, działkowcy zadawali kandydatom pytania.

Pierwsze dotyczyło ogromnych potrzeb finansowych związanych z koniecznością modernizacji infrastruktury w ogrodach. 

 

Rafał Greś w odpowiedzi wskazał na wielkość budżetu miasta, który wynosi ok. 2,7 mld zł. W odniesieniu do tej kwoty, obecna wysokość dotacji dla ROD jest stanowczo za mała. Zadeklarował że po objęciu urzędu prezydenta dokona audytu i oceni możliwość zwiększenia kwoty dotacji. 

 

Henryk Dębowski założył obietnicę zwiększenia sumy środków przeznaczonych na wsparcie ROD z 300 000 zł do 1,5 mln zł. oraz utworzenie desygnowanych programów dla ROD umożliwiających pozyskiwanie środków z budżetu marszałka województwa oraz z budżetu krajowego. 

 

Andrzej Aleksiejuk powiedział, że jako syn działkowca pamięta w jaki sposób dawniej były wykonywane np. instalacje wodociągowe w ogrodach ponieważ sam brał udział w pracach nad nimi. Dlatego doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnych potrzeb inwestycyjnych w ROD. Zadeklarował, że po dokładnym określeniu potrzeb finansowych ROD wygospodaruje środki w budżecie miasta na ich pokrycie. 

Kolejne pytania odnosiły się min. do kwestii planowania przestrzennego. Wszyscy kandydaci zgodnie deklarowali że zadbają o ujęcie wszystkich ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego raz obiecali współpracę z działkowcami na etapie sporządzania planu ogólnego gminy. 

 

Nie zabrakło głosów krytyki pod adresem braku działań i zaniechań obecnego prezydenta miasta, Tadeusza Truskolaskiego.

 

Henryk Dębowski zadeklarował że w pierwszym miesiącu urzędowania wskaże teren na odtworzenie ogrodu w związku z likwidacjami, które miały miejsce w latach ubiegłych. Obecny prezydent nie zrealizował obowiązku wynikające z ustawy o ROD i nie odtworzył ogrodu pomimo podpisanego porozumienia zgodnie z którym nowy ROD miał być oddany do użytku w 2018 roku.  

 

Na koniec spotkania kandydaci apelowali o mądre głosowanie na startujących do rady miasta, ponieważ od tego również zależy przyszłość ogrodów działkowych. 

 

 


starszy instruktor ds ogrodnictwa Filip Roman

    

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com